Pháp luật đại cương - Chương 10: Luật thương mại, luật doanh nghiệp

10.1. Luật Thương mại Yêu cầu: SV bắt buộc tự học trong giáo trình, tập bài giảng. Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005. gồm 9 chương, 324 điều

pdf8 trang | Chia sẻ: hoang16 | Ngày: 16/09/2020 | Lượt xem: 86 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Pháp luật đại cương - Chương 10: Luật thương mại, luật doanh nghiệp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHƯƠNG 10. LUẬT THƯƠNG MẠI, LUẬT DOANH NGHIỆP (1 TIẾT) 10.1. Luật Thương mại Yêu cầu: SV bắt buộc tự học trong giáo trình, tập bài giảng. Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005. gồm 9 chương, 324 điều 10.2. Luật Doanh nghiệp 1. Khái niệm: - Là một ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật Việt Nam - Bao gồm QPPL quy định về việc thành lập, tổ chức quản lí và hoạt động của Cty TNHH, Cty CP, Cty hợp danh và DNTN thuộc mọi thành phần kinh tế (gọi chung là doanh nghiệp); quy định về nhóm Cty. 2. ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU CHỈNH  Các DN thuộc mọi thành phần kinh tế  Tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thành lập, tổ chức quản lí và hoạt động của các doanh nghiệp. 3. MỘT SỐ KHÁI NỊÊM LIÊN QUAN - Doanh nghiệp: là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được đăng kí KD theo quy định của PL nhằm thực hiện các hoạt động KD. - Kinh doanh: Là việc thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư, từ SX đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích sinh lợi. Vốn điều lệ: là số vốn do các thành viên, cổ đông đóng góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định và được ghi vào điều lệ Cty. Vốn pháp định: Là mức vốn tối thiểu phải có theo quy định của pháp luật để thành lập DN. Cổ tức: là khoản lợi nhuận ròng được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản khác từ nguồn lợi nhuận còn lại của Cty TNHH, Cty hợp danh. 3. Một số khái nịêm liên quan - Luật Doanh nghiệp được ban hành ngày 29/11/2005. Có hiệu lực từ 1/7/2006. - Bao gồm: 10 chương, 172 điều Chương I: Những quy định chung (điều 1- điều 12), trong đó giải thích các khái niệm, nêu đối tượng áp dụng, phạm vi HĐ của các tổ chức CT, XH, ngành nghề và điều kiện KD, quyền KD, quyền và nghĩa vụ của DN, các hành vi bị cấm, việc cấn giữ tài liệu của DN. 4. MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN  Chương II: Thành lập DN và đăng kí KD, từ điều 13 đến điều 37.  Chương III trình bày về Cty TNHH hai thành viên trở lên (từ điều 38 đến điều 62), Cty TNHH một thành viên (điều 63 đến điều 76).  Chương IV: Cty Cổ phần (từ điều 77 đến điều 129)  Chương V: Công ty Hợp danh (từ đ.130 đến 140). 4. MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN  Chương VI: Doanh nghiệp tư nhân (đ.141 đến 145)  Chương VII: Nhóm Cty (từ điều 146 đến 149)  Chương VIII: Tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp (Từ điều 150 đến 160)  Chương IX: Quản lí NN đối với DN (từ đ.161-đ.165)  Chương X: Điều khoản thi hành (từ đ.166 - điều 172). Đề nghị SV đọc thêm mục 2, trang 195 trong sách Tập bài giảng. 4. MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN
Tài liệu liên quan