Tài liệu luyện thi đại học: Các loại dao động

Cu 1: Dao động tắt dần A. có biên độ không đổi theo thời gian. B. có biên độ giảm dần theo thời gian. C. luôn có hại. D. luôn có lợi. Cu 2: Dao động cưỡng bức là dao động có A. tần số thay đổi theo thời gian. B. biên độ chỉ phụ thuộc cường độ lực cưỡng bức. C. chu kì bằng chu kì của ngoại lực cưỡng bức. D. năng lượng tỉ lệ với biên độ ngoại lực cưỡng bức. Cu 3: Phát biểu nào sau đây không đúng ? A. Biên độ của dao động cưỡng bức phụ thuộc cách kích thích vật dao động. B. Tần số dao động cưỡng bức bằng tần số ngoại lực. C. Khi tần số của lực cưỡng bức bằng tần số riêng của hệ dao động thì biên độ dao động cưỡng bức tăng nhanh đến một giá trị cực đại. D. Dao động tắt dần có biên độ giảm dần theo thời gian

pdf6 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 26/07/2019 | Lượt xem: 138 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tài liệu luyện thi đại học: Các loại dao động, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan