Tài liệu ôn thi môn Luật kinh tế

Tư cách thể nhân là đương nhiên và vô điều kiện: + Mọi ngườ i đều là thể nhân từ khi sinh ra đến chết. + Một án tử vong (mất tích) nếu sau đó xuất hiện thì tò a án phải phục hồi tất cả quyền cơ bản của ngườ i đó. _ Thể nhân có 3 loại: + Thể nhân có đầy đủ năng lực và hà nh vi: phải 18 tuổi trở lên và phát triển bình thườ ng, không bị cấm quyền, được quyền tham gia mọi quan hệ pháp luật. + Thể nhân không hay chưa có năng lực hà nh vi: ngườ i mắc bệnh tâm thần, chưa trưởng thà nh, việc ha nh xử thông qua ngườ i thân (đại diện). + Thể nhân có năng lực hà nh vi không an toà n: ngườ i bình thườ ng đủ 6 tuổi dưới 18 tuổi. _ Thể nhân không có tính chuyên nghiệp: có sự thay đổi nghề 1 cách linh hoạt. _ Tư cách pháp nhân bình đẳng về mặt pháp lí, được hưởng quyền và nghĩa vụ như nhau. _ Quốc tịch: có 1 hay đa quốc tịch. _ QHPL về hình sự: phải gánh chịu nhữ ng chế tà i về hình sự. _ Tư cách pháp nhân: + Do PL cấp như giấy chứng nhận ĐKKD + Giải thể hoặc phá sản DN thì tư cách pháp nhân kết thúc. _ Điều kiện cơ bản 1 tổ chức có tư cách pháp nhân : + Phải được thà nh lập hợp pháp. + Phải có 1 cơ cấu tổ chức hoà n chỉnh thống nhất, có bộ phận quản lý chịu trách nhiệm về pháp lí. + Phải có tà i sản riêng: mục đích để hoạt động theo mục đích thà nh lập, là cơ sở để bồi thườ ng thiệt hại cho các chủ thể khác. + Phải có danh nghĩa riêng và nhân danh chính mình để tham gia và o các QHPL được thể hiện qua tên gọi, loại hình hoạt động, ngà nh nghề… _ Pháp nhân mang tính chuyên nghiệp: có nghề cụ thể, nhất định, phải đăng ký khai báo ro ràng. _ Tư cách pháp nhân: bất bình đẳng, có 2 loại: + Công pháp: hoạt động vì công ích. + Tư pháp: hoạt động vì lợi ích của mình. _ Quốc tịch: chỉ có 1 quốc tịch duy nhất. _ Quan hệ về hình sự: không có năng lực chịu trách nhiệm hình sự ( không là đối tượng chế tài hình sự).

pdf10 trang | Chia sẻ: ttlbattu | Ngày: 25/12/2012 | Lượt xem: 1693 | Lượt tải: 15download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tài liệu ôn thi môn Luật kinh tế, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan