Trắc địa đại cương Bài tập

Bài 1 Cho góc định hướng aAB= 135 0 52' , tọa độ điểm B(245.50m ; 312.56m), góc bằng ò= 98 0 05' vàđộ dài cạnh BM làdBM = 76.25m. Hãy xác định tọa độ điểm M(xM,yM)? Bài 2 Biết tọa độ điểm A(450.75m ; 215.00m), B(204.65m ; 424.10m) góc bằng bên phải ò=65 0 18'.6 vàđộ dài cạnh BM làdBM = 163.25m. Hãy xác định tọa độ điểm M(xM,yM)?

pdf15 trang | Chia sẻ: ttlbattu | Ngày: 25/12/2012 | Lượt xem: 5721 | Lượt tải: 16download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Trắc địa đại cương Bài tập, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan