10 đề thi tham khảo lớp 12

: Thực hiện thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe Y- âng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng . Người ta đo khoảng giữa các vân tối và vân sáng nằm cạnh nhau là 1mm. Trong khoảng giữa hai điểm M, N trên màn và ở hai bên so với vân trung tâm, cách vân trung tâm lần lượt là 6mm và 7mm có bao nhiêu vân sáng. A. 5 vân B. 7 vân C. 6 vân D. 9 vân

doc27 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2214 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu 10 đề thi tham khảo lớp 12, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ THI SỐ 1-THÁNG 6/2010 Câu 1: Dòng điện chạy qua một đoạn mạch có biểu thức i = cos(100pt - p/2)(A), t tính bằng giây (s). Trong khoảng thời gian từ 0(s) đến 0,01 (s), cường độ tức thời của dòng điện có giá trị bằng một nửa giá trị cường độ dòng điện cực đại vào những thời điểm: A. và B. và C. và D. và Câu 2: Thực hiện thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe Y- âng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng l. Người ta đo khoảng giữa các vân tối và vân sáng nằm cạnh nhau là 1mm. Trong khoảng giữa hai điểm M, N trên màn và ở hai bên so với vân trung tâm, cách vân trung tâm lần lượt là 6mm và 7mm có bao nhiêu vân sáng. A. 5 vân B. 7 vân C. 6 vân D. 9 vân Câu 3: Chọn phát biểu sai khi nói về quang phổ vạch phát xạ: A. Quang phổ vạch phát xạ bao gồm một hệ thống những vạch màu riêng rẽ trên một nền tối. B. Quang phổ vạch phát xạ của các nguyên tố khác nhau thì khác nhau về số lượng, vị trí vạch, độ sáng tỉ đối của các vạch đó. C. Quang phổ vạch phát xạ bao gồm một hệ thống những vạch tối trên nền quang phổ liên tục. D. Mỗi nguyên tố hoá học ở trạng thái khí hay hơi nóng sáng dưới áp suất thấp cho quang phổ vạch riêng đặc trưng cho nguyên tố đó. Câu 4: Một vật dao động điều hoà với phương trình x = 4cos(4pt + p/3). Tính quãng đường lớn nhất mà vật đi được trong khoảng thời gian Dt = 1/6 (s). A. 4 cm B. 3 cm C. cm D. 2 cm Câu 5: Trong một mạch dao động cường độ dòng điện dao động là i = 0,01cos100pt(A). Hệ số tự cảm của cuộn dây là 0,2H. Tính điện dung C của tụ điện. A. 5.10 – 5 (F) B. 4.10 – 4 (F) C. 0,001 (F) D. 5.10 – 4 (F) Câu 6: Hiệu điện thế giữa hai đầu một đoạn mạch xoay chiều và cường độ dòng điện qua mạch lần lượt có biểu thức u = 100sin(wt + p/3)(V) và i = 4cos(100pt - p/6)(A), công suất tiêu thụ của đoạn mạch là: A. 400W B. 200W C. 200W D. 0 Câu 7: Trong dao động điều hoà, đại lượng không phụ thuộc vào điều kiện đầu là: A. Biên độ B. Chu kì C. Năng lượng D. Pha ban đầu Câu 8: Một đoạn mạch gồm một cuộn dây không thuần cảm có độ tự cảm L, điện trở thuần r mắc nối tiếp với một điện trở R = 40W. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch có biểu thức u = 200cos100pt (V). Dòng điện trong mạch có cường độ hiệu dụng là 2A và lệch pha 45O so với hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch. Giá trị của r và L là: A. 25W và 0,159H. B. 25W và 0,25H. C. 10W và 0,159H. D. 10W và 0,25H. Câu 9: Cho đoạn mạch xoay chiều gồm cuộn dây thuần cảm L, tụ điện C và biến trở R mắc nối tiếp. Khi đặt vào hai đầu mạch một hiệu điện thế xoay chiều ổn định có tần số f thì thấy LC = 1/ 4f2p2. Khi thay đổi R thì: A. Công suất tiêu thụ trên mạch không đổi B. Độ lệch pha giữa u và i thay đổi C. Hệ số công suất trên mạch thay đổi. D. Hiệu điện thế giữa hai đầu biến trở không đổi. Câu 10: Chọn đáp án đúng về tia hồng ngoại: A. Bị lệch trong điện trường và trong từ trường C. Chỉ các vật có nhiệt độ cao hơn 37oC phát ra tia hồng ngoại B. Tia hồng ngoại không có các tính chất giao thoa, nhiễu xạ, phản xạ D. Các vật có nhiệt độ lớn hơn 0OK đều phát ra tia hồng ngoại Câu 11: Tìm phát biểu sai về sóng điện từ A. Mạch LC hở và sự phóng điện là các nguồn phát sóng điện từ B. Các vectơ và cùng tần số và cùng pha C. Sóng điện từ truyền được trong chân không với vận tốc truyền v » 3.108 m/s D. Các vectơ và cùng phương, cùng tần số Câu 12: Công thoát electron của một kim loại là A, giới hạn quang điện là lO. Khi chiếu vào bề mặt kim loại đó chùm bức xạ có bước sóng l = lO/3 thì động năng ban đầu cực đại của electron quang điện bằng: A. 4A B. 3A/4 C. A/2 D. 2A Câu 13: Con lắc lò xo dao động theo phương ngang với phương trình x = Acos(wt + j). Cứ sau những khoảng thời gian bằng nhau và bằng p/40 (s) thì động năng của vật bằng thế năng của lò xo. Con lắc dao động điều hoà với tần số góc bằng: A. 20 rad.s – 1 B. 80 rad.s – 1 C. 40 rad.s –1 D. 10 rad.s – 1 Câu 14: Một con lắc lò xo dao động với biên độ A=10cm, thời gian ngắn nhất để con lắc có động năng bằng ba lần thế năng là 0,2s.Gốc thời gian được chọn lúc vậ đi qua các vị trí trên theo chiều dương và đi lại gần vị trí cân bằng. Quãng đường vật đi được trong 5s kể từ khi bắt đầu chuyển động là : A. 170cm. B. 160cm C. 150cm D. 156cm Câu 15: Một vật dao động theo phương trình x = 2cos(5pt + p/6) + 2sin(5pt + p/6) (cm). Trong quá trình dao động vật đi qua vị trí có li độ x = 2cm theo chiều dương lần thứ ba tại thời điểm nào? A. 1,167s B. 2,013s C. 1,862s D. 2,143s Câu 16: Mét con l¾c ®¬n cã chu kú dao ®éng T = 4s, thêi gian ®Ó con l¾c ®i tõ VTCB ®Õn vÞ trÝ cã li ®é cùc ®¹i lµ A. t = 1,0s B. t = 0,5s C. t = 1,5s D. t = 2,0s Câu 17: Khi xảy ra hiện tượng giao thoa sóng nước với hai nguồn kết hợp ngược pha A, B. Những điểm trên mặt nước nằm trên đường trung trực của AB sẽ: A. Đứng yên không dao động . B. Dao động với biên độ có giá trị trung bình. C. Dao động với biên độ lớn nhất. D. Dao động với biên độ bé nhất. Câu 18: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng trắng có bước sóng 0,38mm £ l £ 0,76mm, hai khe cách nhau 0,8mm; khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe tới màn là 2m. Tại vị trí cách vân trung tâm 3mm có những vân sáng của bức xạ: A. l1 = 0,45mm và l2 = 0,62mm B. l1 = 0,40mm và l2 = 0,60mm C. l1 = 0,48mm và l2 = 0,56mm D. l1 = 0,47mm và l2 = 0,64mm Câu 19:Một máy biến thế có số vòng dây của cuộn sơ cấp là 1000 vòng, của cuộn thứ cấp là 100 vòng. Hiệu điện thế và cường độ dòng điện hiệu dụng ở mạch thứ cấp là 24V và 10A. Hiệu điện thế và cường độ hiệu dụng ở mạch sơ cấp là: A. 2,4 V và 10 A B. 2,4 V và 1 A C. 240 V và 10 A D. 240 V và 1 A Câu 20: Khi trong đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở R, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C, mắc nối tiếp mà hệ số công suất của mạch là 0,5. Phát biểu nào sau đây là đúng A. Đoạn mạch phải có tính cảm kháng B. Liên hệ giữa tổng trở đoạn mạch và điện trở R là Z = 4R C. Cường độ dòng điện trong mạch lệch pha p/6 so với hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch D. Hiệu điện thế hai đầu điện trở R lệch pha p/3 so với hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch Câu 21: Vào cùng một thời điểm nào đó, hai dòng điện xoay chiều i1 = Iocos(wt + j1) và i2 = Iocos(wt + j2) đều cùng có giá trị tức thời là 0,5Io, nhưng một dòng điện đang giảm, còn một dòng điện đang tăng. Hai dòng điện này lệch pha nhau một góc bằng. A. B. C. D. Câu 22: Ta cần truyền một công suất điện 1MW dưới một hiệu điện thế hiệu dụng 10 kV đi xa bằng đường dây một pha. Mạch có hệ số công suất k = 0,8. Muốn cho tỉ lệ hao phí trên đường dây không quá 10% thì điện trở của đường dây phải có giá trị là: A. R £ 6,4W B. R £ 3,2W C. R £ 4,6W D. R £ 6,5W Câu 23: Con laéc loø xo goàm vaät naëng 100g vaø loø xo nheï ñoä cöùng 40(N/m). Taùc duïng moät ngoaïi löïc ñieàu hoøa cöôõng böùc bieân ñoä FO vaø taàn soá f1 = 4 (Hz) thì bieân ñoä dao ñoäng oån ñònh cuûa heä laø A1. Neáu giöõ nguyeân bieân ñoä FO vaø taêng taàn soá ngoaïi löïc ñeán giaù trò f2 = 5 (Hz) thì bieân ñoä dao ñoäng oån ñònh cuûa heä laø A2. So saùnh A1 vaø A2 ta coù A. A2 = A1 B. A2 A1 Câu 24: Tìm phát biểu sai: A. Âm sắc là một đặc tính sinh lý của âm dựa trên tần số và biên độ B. Tần số âm càng thấp âm càng trầm C. Cường độ âm lớn tai ta nghe thấy âm to D. Mức cường độ âm đặc trưng độ to của âm tính theo công thức . Câu 25: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng dùng hai khe Y- âng, biết D = 1m, a = 1mm. khoảng cách từ vân sáng thứ 3 đến vân sáng thứ 9 ở cùng bên với vân trung tâm là 3,6mm. Tính bước sóng ánh sáng. A. 0,60mm B. 0,58mm C. 0,44mm D. 0,52mm Câu 26: Một mạch dao động gồm một cuộn cảm có điện trở thuần 0,5W, độ tự cảm 275mH và một tụ điện có điện dung 4200pF. Hỏi phải cung cấp cho mạch một công suất là bao nhiêu để duy trì dao động của nó với hiệu điện thế cực đại trên tụ là 6V. A. 2,15mW B. 137mW C. 513mW D. 137mW Câu 27: Một con lắc đơn có chiều dài l thực hiện được 8 dao động trong thời gian Dt. Nếu thay đổi chiều dài đi một lượng 0,7m thì cũng trong khoảng thời gian đó nó thực hiện được 6 dao động. Chiều dài ban đầu là: A. 1,6m B. 0,9m C. 1,2m D. 2,5m Câu 28: Cho đoạn điện xoay chiều gồm cuộn dây có điện trở thuần r, độ tự cảm L mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C , Biết hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch cùng pha với cường độ dòng điện, phát biểu nào sau đây là sai: A. Cảm kháng và dung kháng của đoạn mạch bằng nhau B. Trong mạch điện xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện C. Hiệu điện thế hiệu dụng trên hai đầu cuộn dây lớn hơn hiệu điện thế hiệu dụng trên hai đầu đoạn mạch D. Hiệu điện thế trên hai đầu đoạn mạch vuông pha với hiệu điện thế trên hai đầu cuộn dây Câu 29: Phát biểu nào sau đây là sai: A. Ánh sáng trắng là tập hợp gồm 7 ánh sáng đơn sắc : đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. B. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc khi đi qua lăng kính. C. Chiết suất của môi trường trong suốt đối với ánh sáng đơn sắc khác nhau là khác nhau. D. Hiện tượng tán sắc ánh sáng là hiện tượng chùm sáng trắng khi qua lăng kính bị tách thành nhiều chùm ánh sáng đơn sắc khác nhau. Câu 30: Chọn phát biểu đúng về hiện tượng nhiễu xạ: A. Là hiện tượng các ánh sáng đơn sắc gặp nhau và hoà trộn lẫn nhau B. Là hiện tượng ánh sáng bị lệch đường truyền khi truyền qua lỗ nhỏ hoặc gần mép những vật trong suốt hoặc không trong suốt C. Là hiện tượng ánh sáng bị lệch đường truyền khi đi từ môi trường trong suốt này đến môi trường trong suốt khác D. Là hiện tượng xảy ra khi hai sóng ánh sáng kết hợp gặp nhau Câu 31Chọn đáp án đúng. Hiệu điện thế giữa anốt và catốt của ống rơnghen là 15 KV. Tìm bước sóng nhỏ nhất của tia rơnghen đó : A.0,83.10-8 m ; B. 0,83.10-10 m C.0,83.10-9 m ; D.0,83.10-11 m. Câu 32: Biết các bước sóng trong dãy Banme là vạch đỏ la = 0,6563mm ,vạch lam lb= 0,4861 mm,vạch chàm lg=0,4340 mm và vạch tím lt = 0,4102 mm.Tìm bước sóng của vạch quang phổ thứ hai trong dãy Pasen ở vùng hồng ngoại. A. lp2 = 1,281mm B. lp2 = 1,812mm C. lp2 = 1,0939mm D. lp2 = 1,8744mm . Câu 33: Biết các bước sóng trong dãy Banme là vạch đỏ la = 0,6563mm.vạch lam lb= 0,4861 mm,vạch chàm lg=0,4340 mm và vạch tím lI = 0,4102 mm.Tìm bước sóng của vạch quang phổ thứ nhất trong dãy Pasen ở vùng hồng ngoại. A. lp1 = 1,2811mm B. lp1 = 1,812mm C. lp1 = 1,0939mm D. lp1 = 1,8744mm Câu 34: Mạch dao động (L, C1) có tần số riêng f1 = 7,5MHz và mạch dao động (L, C2) có tần số riêng f2 = 10MHz. Tìm tần số riêng của mạch mắc L với C1 ghép nối tiếp C2. A. 15MHz B. 8MHz C. 12,5MHz D. 9MHz Câu 35: Điền đáp án đúng nhất vào dấu (…) “Đồng vị chiếm … của Cácbon trong tự nhiên” A: 99% B:90% C: 95% D: 100% Câu 36: Người ta dùng p bắn vào đứng yên .Hai hạt sinh ralà He và Biết KP=5,45 MeV; KHe= 4MeVHạt nhân He sinh ra có vận tốc vuông góc với vận tốc của p. Tính KX?Biết tỉ số khối lượng bằng tỉ số số khối . A: 3,575 MeV B: 5,375 MeV C: 7,375MeV D: Một giá trị khác Câu 37: Cho một phân rã của U238:Hãy cho biết x,y là nghiệm của phương trình nào sau đây: A: B: C: D: Câu 38: Đo độ phóng xạ của một mẫu tượng cổ bằng gỗ khối lượng M là 8Bq. Đo độ phóng xạ của mẫu gỗ khối lưọng 1,5M mới chặt là 15 Bq. Xác định tuổi của bức tượng cổ. Biết chu kì bán rã của C14 là T= 5600 năm A 1800 năm B 2600 năm C 5400 năm D 5600 năm Câu 39: Trong các phản ứng sau, phản ứng nào là phản ứng hạt nhân nhân tạo đầu tiên A: B: C: D: Câu 40: Cho hệ gồm vật m = 100g và hai lò xo giống nhau có khối lượng không đáng kể, K1 = K2 = K = 50N/m mắc như hình vẽ. Bỏ qua ma sát và sức cản. (Lấy p2 = 10). Giữ vật m ở vị trí lò xo 1 bị dãn 7cm, lò xo 2 bị nén 3cm rồi thả không vận tốc ban đầu, vật dao động điều hoà. Dựa vào phương trình dao động của vật. Lấy t = 0 lức thả, lấy gốc toạ độ O ở vị trí cân bằng và chiều dương hướng về điểm B. Tính lực cưc đại tác dụng vào điểm A và thời điểm để hệ có Wđ = 3Wt trong một chu kì có mấy nghiệm A) 1,5 N và 5 nghiệm B) 2,5 N và 3 nghiệm C) 3,5 N và 1 nghiệm D) 3,5 N và 4 nghiệm x A t 0 ĐỀ THI SỐ 2 -THÁNG 6/2010 C©u 1. Trong dao ®éng ®iÒu hoµ A. vËn tèc biÕn ®æi ®iÒu hoµ cïng pha so víi li ®é. B. vËn tèc biÕn ®æi ®iÒu hoµ ng­îc pha so víi li ®é. C. vËn tèc biÕn ®æi ®iÒu hoµ sím pha p/2 so víi li ®é. D. vËn tèc biÕn ®æi ®iÒu hoµ trÔ pha p/2 so víi li ®é. C©u 2. §å thÞ li ®é cña mét vËt cho ë h×nh vÏ bªn, ph­¬ng tr×nh dao ®éng cña vËt cã d¹ng hµm x1 =A cos() . §é lÖch pha cña dao ®éng ®ã víi dao ®«ng: x2 = Asinlµ: A. B. /3 C. /6 D. /2 C©u 3. Mét chÊt ®iÓm dao ®éng ®iÒu hoµ theo ph­¬ng tr×nh:, VËt ®i ®­îc qu·ng ®­êng s = 25,5 cm tÝnh tõ lÇn ®Çu tiªn ®éng n¨ng b»ng ba lÇn thÕ n¨ng A. 13/3 B. 6s C. 4/3s D. 18/7s C©u 4. Mét chÊt ®iÓm tham gia ®ång thêi hai dao ®éng ®iÒu hßa cïng ph­¬ng cã ph­¬ng tr×nh lÇn l­ît lµx1 = 5sin(10t + p/6) vµ x2 = 5cos(10t). Ph­¬ng tr×nh dao ®éng tæng hîp cña vËt lµ A. x = 10sin(10t - p/6) B. x = 10sin(10t + p/3) C. x = 5sin(10t - p/6) D. x = 5sin(10t + p/3) C©u 5.Mét con l¾c ®¬n gåm mét qu¶ cÇu nhá b»ng kim lo¹i cã khèi l­îng 10g, ®iÖn tÝch q = 2.10-7C treo vµo sîi d©y m¶nh c¸ch ®iÖn kh«ng d·n cã khèi l­îng kh«ng ®¸ng kÓ (Gia tèc träng tr­êng g = 10m/s2). Khi kh«ng cã ®iÖn tr­êng chu kú dao ®éng nhá cña con l¾c lµ 2s. §Æt con l¾c vµo trong ®iÖn tr­êng ®Òu E = 104V/m cã ph­¬ng th¼ng ®øng h­íng xuèng. Chu kú dao ®éng nhá cña con l¾c trong ®iÖn tr­êng lµ A. 0,99s B. 1,01s C. 1.25s D. 1,98s C©u 6. Có bốn dao động điều hoà cùng phương cùng tần số có biên độ và pha ban đầu là A1=8cm; A2=6cm; A3=4cm; A4=2cm và j1=0; j2=p/2; j3=p; j4=3p/2. Biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp là: A. B. C. D. C©u 7. Hai lò xo R1, R2, có cùng độ dài. Một vật nặng M khối lượng m = 200g khi treo vào lò xo R1 thì dao động với chu kỳ T1 = 0,3s, khi treo vào lò xo R2 thì dao động với chu kỳ T2 = 0,4s. Nối hai lò xo đó với nhau thành một lò xo dài gấp đôi rồi treo vật nặng M vào thì M sẽ giao động với chu kỳ bao nhiêu? A. T = 0,7s    B. T = 0,6s  C. T = 0,5s D. T = 0,35s C©u 8. Một vật có khối lượng m = 1kg được treo vào đầu một lò xo có độ cứng k = 10 N/m, dao động với độ dời tối đa so với vị trí cân bằng là 2m. Tìm vận tốc cực đại của vật. A. 1 m/s    B. 4,5 m/s     C. 6,3 m/s    D. 10 m/s C©u 9.Pôlôni phóng xạ biến thành chì theo phản ứng: . Biết mPo=209,9373u; mHe=4,0015u; mPb=205,9294u. Năng lượng tỏa ra ở phản ứng trên là: A. 95,4.10-14J. B. 86,7.10-14J. C. 5,93.10-14J. D. 106,5.10-14J. C©u 10. Có chu kì bán rã là 15 giờ, phóng xạ β¯. Ban đầu có 11 mg chất Na. Số hạt β¯được giải phóng sau 5giây: A 24,9.1018. B. 21,6.1018. C. 17,4.1018. D. 19,81018. C©u 11.Vào lúc t=0, người ta đếm được 360 hạt β¯ phóng ra ( từ một chất phóng xạ)trong một phút. Sau đó 2 giờ đếm được 90 hạt β¯ trong một phút. Chu kỳ bán rã của chất phóng xạ đó: A 45phút. B. 60phút. C20phút. D30phút. C©u 12. Hạt α có khối lượng 4,0013u được gia tốc trong xiclotron có từ trường B=1T. Đến vòng cuối, quỹ đạo của hạt có bán kính R=1m. Năng lượng của nó khi đó là:A. 25,15 MeV. B. 48,16 MeV. C. 16,25 MeV. D. 39, 45 MeV. C©u 13. Trong hiÖn t­îng giao thoa sãng trªn mÆt n­íc, kho¶ng c¸ch gi÷a hai cùc ®¹i liªn tiÕp n»m trªn ®­êng nèi hai nguån sãng b»ng bao nhiªu? A. B»ng hai lÇn b­íc sãng. B. B»ng mét b­íc sãng. C. B»ng mét nöa b­íc sãng. D. B»ng mét phÇn t­ b­íc sãng. C©u 14.ChiÕu lÇn l­ît hai bøc x¹= 0,555mm vµ = 0,377mm vµo catèt cña mét tÕ bµo quang ®iÖn th× thÊy x¶y ra hiÖn t­îng quang ®iÖn vµ dßng quang ®iÖn triÖt tiªu khi hiÖu ®iÖn thÕ h·m cã ®é lín gÊp 4 lÇn nhau. HiÖu ®iÖn thÕ h·m ®èi víi bøc x¹ lµ A. - 1,340V B. - 0,352V C. - 3,520V D. - 1,410V C©u 15. Mét sîi d©y ®µn dµi AB= 1,2m ®­îc gi÷ cè ®Þnh ë hai ®Çu. Khi kÝch thÝch cho d©y ®µn dao ®éng g©y ra mét sãng dõng lan truyÒn trªn d©y cã 5 bông sãng. T¹i mét ®iÓm M c¸ch ®Çu A mét kho¶ng 60cm cã ®iÓm bông hay ®iÓm nót thø mÊy: A. Bông, thø 3 B. Nót thø 3 C. Bông thø 2 D. Nót thø 2 C©u 16. Mét d©y AB dµi 1,2 m c¨ng th¼ng n»m ngang, ®Çu B cè ®Þnh, ®Çu A g¾n vµo mét b¶n rung víi tÇn sè 100Hz. Khi b¶n rung ho¹t ®éng trªn d©y cã sãng dõng víi 6 bã sãng, víi A xem nh­ mét nót.VËn tèc truyÒn sãng trªn d©y lÇn l­ît lµ A. v = 30m/s B. v = 40m/s C. v = 50m/s D. v = 60m/s C©u 17. Trªn mÆt chÊt láng yªn lÆng ng­êi ta g©y ra mét dao ®éng ®iÒu hßa t¹i O víi tÇn sè 60Hz. VËn tèc truyÒn sãng trªn mÆt chÊt láng 2,4m/s. §iÓm M c¸ch O 30cm cã ph­¬ng tr×nh dao ®éng lµ uM = 2sin(wt -15p)cm, §iÓm N c¸ch O 120cm n»m trªn cïng mét ph­¬ng truyÒn tõ O ®Õn M cã ph­¬ng tr×nh dao ®éng lµ: A. uN = sin(60pt + 45p)cm B. uN = sin(60pt - 45p)cm C. uN = 2sin(120pt + 60p)cm D. uN = sin(120pt - 60p)cm C©u 18: Hai nguån sãng S1, S2 c¸ch nhau 8cm dao ®éng cïng tÇn sè f = 100Hzvµ ng­îc pha nhau, khi ®ã trªn mÆt n−íc quan s¸t ®­îc mét hÖ v©n giao thoa. VËn tèc truyÒn sãng trªn mÆt n­íc lµ 3,2m/s. Sè gîn låi quan s¸t ®­îc trong kho¶ng S1S2 lµ:A. 4 gîn B. 5 gîn C. 6 gîn D. 7 gîn C©u 19. §Æt vµo hai ®Çu mét ®iÖn trë thuÇn mét hiÖu ®iÖn thÕ xoay chiÒu cã gi¸ trÞ cùc ®¹i U0 c«ng suÊt tiªu thô trªn R lµ P. Khi ®Æt vµo hai ®Çu ®iÖn trë ®ã mét hiÖu ®iÖn thÕ kh«ng ®æi cã gi¸ trÞ U0 th× c«ng suÊt tiªu thô trªn R lµ: A. P B. 2P C. P D. 4P C©u 20. Mét ®o¹n m¹ch RLC nèi tiÕp(cuén d©y thuÇn c¶m) cã R=100 kh«ng ®æi, C = . §Æt vµo hai ®Çu m¹ch mét hiÖu ®iÖn thÕ xoay chiÒu cã gi¸ trÞ hiÖu dông kh«ng ®æi tÇn sè 50Hz. §Ó hiÖu ®iÖn thÕ trªn hai ®Çu cuén d©y ®¹t gi¸ trÞ cùc ®¹i th× ®é tù c¶m cña cuén d©y nhËn gi¸ trÞ nµo sau ®©y: A. 0,796 H B. 0,314H C. 0,5H D. 0,159H C©u 21. HiÖu ®iÖn thÕ ë hai ®Çu mét ®o¹n m¹ch RLC cã gi¸ trÞ hiÖu dông U = 100V kh«ng ®æi. Khi c­êng ®é hiÖu dông trong m¹ch lµ 1A th× c«ng suÊt tiªu thô cña m¹ch lµ 50W. Gi÷ cè ®Þnh U vµ R, ®iÒu chØnh c¸c th«ng sè kh¸c cña m¹ch. C«ng suÊt tiªu thô cùc ®¹i trªn ®o¹n m¹ch lµ. A. 200W B. 100W C. 100W D. 400W C©u 22. Mét dßng ®iÖn xoay chiÒu mét pha, c«ng suÊt 500kW ®­îc truyÒn b»ng ®­êng d©y dÉn cã chiÒu dµi 50km, ®iÖn trë suÊt cña d©y lµ 2.10-8m, d©y cã ®­êng kÝnh lµ 20mm. HiÖu ®iÖn thÕ ë nguån ®iÖn lóc ph¸t ra U = 5000V. HÖ sè c«ng suÊt cña ®­êng d©y t¶i lµ cosj = 0,8. Cã bao nhiªu phÇn tr¨m c«ng suÊt bÞ mÊt m¸t trªn ®­êng d©y t¶i ®iÖn do to¶ nhiÖt?A. 10% B. 20% C. 25% D. 12,5% C©u 23. Mét ®o¹n m¹ch nèi tiÕp gåm mét cuén d©y vµ mét tô ®iÖn. Dïng mét v«n kÕ cã ®iÖn trë rÊt lín ®o hiÖu ®iÖn thÕ ë hai ®Çu cuén d©y, hai ®Çu tô ®iÖn, hai ®Çu c¶ m¹ch th× thÊy v«n kÕ chØ cïng mét gi¸ trÞ. HÖ sè c«ng suÊt cña m¹ch lµ: A. 0,25 B. 0,5 C. 0,707 D. 0,866 C©u 24. §iÒu g× sai khi nãi vÒ dßng ®iÖn ba pha A. B»ng c¸ch m¾c d©y, khi t¶i ®iÖn ta cã thÓ tiÕt kiÖm ®­îc d©y dÉn B. T¹o ra tõ tr­êng quay ë ®éng c¬ kh«ng ®ång bé ba pha C. ChØ ®­îc sö dông khi ®· m¾c d©y t¶i theo h×nh sao hoÆc tam gi¸c D. Mçi pha khi ®­îc ®­a ra ngoµi riªng rÏ còng gièng nh­ dßng ®iÖn do m¸y 1pha sinh ra C©u 25. Chän c©u ®óng trong c¸c c©u sau ®©y A. Trong m¸y ph¸t ®iÖn xoay chiÒu ba pha khi cùc b¾c cña r«to ®èi diÖn víi cuén 1 th× suÊt ®iÖn ®éng qua cuén 1 ®¹t cùc ®¹i B. Nguyªn t¾c ho¹t ®éng cña m¸y ph¸t ®iÖn xoay chiÒu ba pha vµ m¸y ph¸t ®iÖn xoay chiÒu mét pha lµ gièng nhau C. SuÊt ®iÖn ®éng trong ba cuén d©y còng lÖch nhau 1200 lµ do chóng cïng pha víi tõ th«ng qua c¸c cuén d©y D. §Ó tr¸nh dßng ®iÖn phu c« ng­êi ta dïng nhùa hoÆc sø ®Ó thay thÕ thÐp khi chÕ t¹o Stato C©u 26. M¾c mét ®Ìn nªon vµo nguån ®iÖn xoay chiÒu cã hiÖu ®iÖn thÕ lµ u = 220sin(100pt)V. §Ìn chØ ph¸t s¸ng khi hiÖu ®iÖn thÕ ®Æt vµo ®Ìn tho¶ m·n hÖ thøc U® 220 V. Kho¶ng thêi gian ®Ìn s¸ng trong 1 chu kú lµA.t = 3,33.10-3 s B. t =13,34.10-3 s C. t =6,67.10-3 s D. t = 1,67.10-3 s C©u 27. Một mẫu chất phóng xạ có khối lượng , chu kỳ bán rã bằng 138 ngày. Sau 414 ngày khối lượng chất phóng xạ còn lại trong mẫu là 2,5g. Độ phóng xạ ban đầu của mẫu đó bằng: A. 3,435.1015 Bq B. 3,547.1015 Bq C. 4,425.1015 Bq D. 3,334.1015 Bq C©u 28. Chiếu ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,38µm đến 0,76µm vào hai khe của thí nghiệm Iâng. Biết khoảng cách giữa hai khe là 1mm, khoảng cách từ hai khe tới màn là 3m. Số bức xạ cho vân sáng tại vị trí vân tối thứ ba của bức xạ có bước sóng 0,5µm là: A. 2 bức xạ. B. 1 bức xạ. C. 3 bức xạ. D. không có bức xạ nào C©u 29. Một mẫu chất chứa hai chất phóng xạ A và B. Ban đầu số nguyên tử A lớn gấp 4 lần số nguyên tử B. Hai giờ sau số nguyên tử A và B trở nên bằng nhau. Biết chu kỳ bán rã của B 1h, tìm chu kì bán rã của A là: A. 0,25h B. 0,4h