• Vấn đề phụ nữ trong một số tác phẩm bi kịch Hi Lạp cổ đạiVấn đề phụ nữ trong một số tác phẩm bi kịch Hi Lạp cổ đại

  1. Mở đầu Trong lịch sử phát triển của các xã hội có giai cấp, điểm khởi đầu cho những bất bình đẳng nam - nữ cũng đồng thời là khởi đầu cho những sự phản kháng. Ngay từ thời cổ đại Hi Lạp, những tư tưởng manh nha về thân phận người phụ nữ đã được các tác giả sáng tác bi kịch phản ánh với một sắc thái riêng trong buổi đầu của chế độ phụ quyền v...

  pdf7 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 22/07/2021 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Imanuen Kant bàn về cái cao cảImanuen Kant bàn về cái cao cả

  Tóm tắt. Imanuen Kant - người sáng lập ra nền triết học cổ điển Đức. Ông không chỉ được biết đến với tư cách là một nhà triết học mà còn được nhân loại nhắc đến với tư cách là một nhà mĩ học có nhiều đóng góp cho sự phát triển của khoa học này. Mĩ học của I.Kant là một trong những nguồn gốc lí luận trực tiếp quan trọng nhất của mĩ học Mác - Lê n...

  pdf8 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 22/07/2021 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Sự suy giảm cái thiện trong văn hóa ứng xử của sinh viên hiện naySự suy giảm cái thiện trong văn hóa ứng xử của sinh viên hiện nay

  Tóm tắt. Từ việc coi văn hóa ứng xử là sự phản ánh trực tiếp diện mạo đời sống cộng đồng, cũng là nơi hội tụ những giá trị tinh thần dân tộc mà cốt lõi là tính thiện, bài viết làm rõ nội hàm cái Thiện và văn hóa ứng xử sinh viên. Trên cơ sở đó, tác giả đi sâu phân tích những biểu hiện suy giảm ý nghĩa của cái Thiện trong văn hóa ứng xử của sinh ...

  pdf8 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 22/07/2021 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Lược khảo văn bản Ngôn chí thi tập của Phùng Khắc KhoanLược khảo văn bản Ngôn chí thi tập của Phùng Khắc Khoan

  Tóm tắt. Ngôn chí thi tập là tập thơ quan trọng của Phùng Khắc Khoan, một tác giả văn học lớn thế kỉ XVI-XVII. Tuy nhiên, cũng như phần lớn văn bản Hán Nôm tại Việt Nam, Ngôn chí thi tập tồn tại nhiều bất cập về mặt văn bản. Chín bản chép tay hiện tồn đều có sự thiếu thống nhất về nhiều phương diện gây khó khăn cho độc giả cũng như quá trình tiế...

  pdf7 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 22/07/2021 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Một số nội dung cơ bản về giá trị nhân văn trong tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Thái ở Sơn LaMột số nội dung cơ bản về giá trị nhân văn trong tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Thái ở Sơn La

  Tóm tắt. Bài báo chỉ ra những hình thức thờ cúng tổ tiên của người Thái ở Sơn La như: Tục cúng cơm tuần theo thường lệ (Pạt tôông toi mự vên lâng pạt); Tục cúng tuần mùa kiếm được (Pạt tôông mua ha đảy); Tục cúng nhà (Xên hươn). Trên cơ sở đó làm rõ các giá trị nhân văn trong tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Thái ở Sơn La là: nhắc nhở con,...

  pdf6 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 22/07/2021 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Văn hóa thông tin Lào Cai trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1946 – 1954)Văn hóa thông tin Lào Cai trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1946 – 1954)

  TÓM TẮT Trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp (1946-1954), ngành Văn hóa thông tin Lào Cai đã đóng góp một phần không nhỏ vào sự nghiệp đấu tranh bảo vệ miền biên cương của tổ quốc. Vấn đề Văn hóa thông tin Lào Cai trong kháng chiến chống Pháp đã được một số nhà nghiên cứu, một số tác giả đề cập đến trong các bài báo, bài viết, luận v...

  pdf10 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 22/07/2021 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • The aesthetic - sense of tragedy in BuddhismThe aesthetic - sense of tragedy in Buddhism

  Abstract. By clarifying the inner concept of tragedy in aesthetics, this article analyzes aesthetics in the Buddhist sense and their aesthetic value. Tragedy in Buddhism is about suffering in life due to opacity and aberration as a result of by ignorance and appetence. Conquering the self to become immortal is a magnificent aspiration of many i...

  pdf5 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 22/07/2021 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Chaos in The general retires and without a king by Nguyen Huy ThiepChaos in The general retires and without a king by Nguyen Huy Thiep

  Abstract. This study explores the possibilities of creating literature by the way of postmodernism. Nguyen Huy Thiep is one of the famous Vietnamese writers. He always tries his best to renovate short stories. By the time, postmodern theory hadn’t appeared in Vietnam. But the renovation 1986 gave Vietnamese writers many good conditions. Thiep’s...

  pdf13 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 22/07/2021 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Quá trình vận động lực lượng Bình Xuyên và giáo phái li khai chống chính quyền Sài Gòn của xứ ủy Nam Bộ (1955-1957)Quá trình vận động lực lượng Bình Xuyên và giáo phái li khai chống chính quyền Sài Gòn của xứ ủy Nam Bộ (1955-1957)

  TÓM TẮT Khi cuộc chiến giữa Ngô Đình Diệm với lực lượng Bình Xuyên và các lực lượng giáo phái chống đối diễn ra ở Sài Gòn và các tỉnh Nam Bộ, bằng sự chủ động, sáng tạo, Xứ ủy Nam Bộ đã vận động một bộ phận lực lượng Bình Xuyên và lực lượng giáo phái li khai (Cao Đài, Hòa Hảo) cùng chĩa mũi nhọn đấu tranh chống chính qu...

  pdf15 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 22/07/2021 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Triều Nguyễn với việc tiếp thu tri thức, áp dụng kĩ thuật quân sự phương Tây giai đoạn 1802-1858Triều Nguyễn với việc tiếp thu tri thức, áp dụng kĩ thuật quân sự phương Tây giai đoạn 1802-1858

  TÓM TẮT Triều Nguyễn được thành lập trong bối cảnh các nước tư bản phương Tây đang tìm cách gia tăng sự hiện diện và sức ảnh hưởng ở các quốc gia phương Đông, trong đó có Việt Nam. Trước xu thế đó, triều đình nhà Nguyễn không hoàn toàn “làm ngơ” mà đã có những sự chủ động trong việc tiếp nhận những ảnh hưởng từ phương Tây, đặc biệt là trên lĩnh...

  pdf13 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 22/07/2021 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0