• Đề thi tuyển sinh hệ Kỹ sư tài năng môn Vật lý năm 2016 - Đại học Bách khoa Hà NôiĐề thi tuyển sinh hệ Kỹ sư tài năng môn Vật lý năm 2016 - Đại học Bách khoa Hà Nôi

  Câu 1. Một vật nhỏ khối lượng M được treo lơ lửng vào một điểm cố định trên trần nhà bởi một sợi dây mảnh, nhẹ, không giãn. Dây sẽ bị đứt khi lực căng lớn hơn 10 lần trọng lượng của vật. Kéo vật lệch khỏi vị trí cân bằng và thả nhẹ, vật dao động điều hòa trong mặt phẳng thẳng đứng với chu kỳ dao động là T0. Một học sinh tiến hành một thí nghiệm...

  pdf1 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 17/07/2021 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Đề thi tuyển sinh hệ Kỹ sư tài năng môn Vật lý năm 2015 - Đại học Bách khoa Hà NôiĐề thi tuyển sinh hệ Kỹ sư tài năng môn Vật lý năm 2015 - Đại học Bách khoa Hà Nôi

  Câu 3. Hai nguồn âm S1 và S2 cố định ở các vị trí x0 và –x0 trên trục Ox. Các nguồn phát âm có cùng biên độ, cùng tần số và cùng pha. Tần số của mỗi nguồn có thể thay đổi từ 175 Hz đến 625 Hz nhưng hai nguồn luôn phát cùng tần số. Cho biết vận tốc âm trong không khí là v = 340 m/s và x0 = 0,85 m. 1. Tìm tần số của hai nguồn âm để cường độ âm là ...

  pdf1 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 17/07/2021 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Đề thi tuyển sinh hệ Kỹ sư tài năng môn Vật lý năm 2014 - Đại học Bách khoa Hà NôiĐề thi tuyển sinh hệ Kỹ sư tài năng môn Vật lý năm 2014 - Đại học Bách khoa Hà Nôi

  Câu 1. (1,0 điểm). Cho một cơ cấu như hình 1 gồm một tụ điện phẳng không khí có một bản cực cố định, bản còn lại gắn vào một đầu lò xo và có thể dịch chuyển không ma sát theo phương vuông góc với bề mặt của bản. Khi hai bản tụ được nối với hiệu điện thế một chiều U, bản động sẽ di chuyển đến vị trí mới so với vị trí ban đầu. Biết lò xo có độ cứ...

  pdf1 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 17/07/2021 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Đề thi tuyển sinh hệ Kỹ sư tài năng môn Vật lý năm 2013 - Đại học Bách khoa Hà NôiĐề thi tuyển sinh hệ Kỹ sư tài năng môn Vật lý năm 2013 - Đại học Bách khoa Hà Nôi

  Câu 3 (2,5 điểm). 1. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng người ta sử dụng nguồn sáng gồm hai bức xạ đơn sắc có bước sóng λ1, λ2. Trên màn quan sát thấy khoảng vân tương ứng với hai bức xạ lần lượt là i1 = 0,15 mm và i2 = 0,20 mm. Tìm số vị trí mà vân sáng của bức xạ λ1 trùng với vân tối của bức xạ λ2 trong khoảng giữa hai điểm M, N trê...

  pdf1 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 17/07/2021 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Đề thi tuyển sinh hệ Kỹ sư tài năng môn Vật lý năm 2012 - Đại học Bách khoa Hà NôiĐề thi tuyển sinh hệ Kỹ sư tài năng môn Vật lý năm 2012 - Đại học Bách khoa Hà Nôi

  Câu 4 (2,0 điểm). Trong điều trị bằng phóng xạ, một liều chiếu xạ tỉ lệ với số hạt nhân phóng xạ phân rã trong thời gian chiếu xạ. Người ta dùng một nguồn chất phóng xạ có chu kỳ bán rã T = 5 năm. Khi điều trị lần đầu thì thời gian cho một liều chiếu xạ là 10 phút. Sau một năm tiếp tục dùng nguồn trên nhưng liều chiếu xạ cần tăng lên gấp đôi. Tí...

  pdf1 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 17/07/2021 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Đề thi tuyển sinh hệ Kỹ sư tài năng môn Vật lý năm 2011 - Đại học Bách khoa Hà NôiĐề thi tuyển sinh hệ Kỹ sư tài năng môn Vật lý năm 2011 - Đại học Bách khoa Hà Nôi

  Câu 1: (3 điểm) Cho hệ dao động như hình 1. Vật có khối lượng m = 100g, lò xo có độ cứng k = 40N/m. Kéo vật xuống phía dưới theo phương thẳng đứng 3cm, rồi truyền cho vật một vận tốc 30cm/s hướng lên. 1) Chứng minh vật dao động điều hoà. Viết phương trình dao động của vật (chọn gốc toạ độ ở vị trí cân bằng, chiều dương dọc theo phương thẳng hư...

  pdf1 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 17/07/2021 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Đề thi tuyển sinh hệ Kỹ sư tài năng môn Vật lý năm 2010 - Đại học Bách khoa Hà NôiĐề thi tuyển sinh hệ Kỹ sư tài năng môn Vật lý năm 2010 - Đại học Bách khoa Hà Nôi

  Câu 2 : Một sóng dừng trên một sợi dây có phương trình là y = asin(kx)cos( t). Trong đó y là li độ dao động của một điểm cách gốc toạ độ là x (đo bằng cm) tại thời điểm t (đo bằng giây). Cho biết chu kỳ của sóng là 0,02s , khoảng cách giữa hai nút liên tiếp là 30cm và biên độ dao động của phần tử cách một nút sóng 5cm là 6 mm. 1) Tính các đại ...

  pdf2 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 17/07/2021 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Đề thi tuyển sinh hệ Kỹ sư tài năng môn Vật lý năm 2009 - Đại học Bách khoa Hà NôiĐề thi tuyển sinh hệ Kỹ sư tài năng môn Vật lý năm 2009 - Đại học Bách khoa Hà Nôi

  Câu 4: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Young, khoảng cách giữa hai khe là a = 1,2 mm. Các vân trên màn quan sát được nhìn qua một kính lúp có tiêu cự f = 4 cm, kính lúp đặt cách mặt phẳng hai khe một khoảng L = 39,6 cm. Một người cận thị có giới hạn nhìn rõ từ 10 cm đến 40 cm đặt mắt tại tiêu điểm ảnh của kính lúp và quan sát ảnh trong trạn...

  pdf2 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 17/07/2021 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Đề thi tuyển sinh hệ tài năng môn Vật lý năm 2018 - Đại học Bách khoa Hà NộiĐề thi tuyển sinh hệ tài năng môn Vật lý năm 2018 - Đại học Bách khoa Hà Nội

  Câu 4. Cho mạch điện như hình 3 gồm hai nguồn điện một chiều không đổi, hai điốt lý tưởng giống hệt nhau và một điện trở thuần R. Nguồn điện Eị có suất điện động E = 0,8 V và điện trở trong rị = 42. Nguồn điện E2 có suất điện động E2 = 1,6 V, điện trở trong r2= 40. Hãy tìm giá trị điện trở R để công suất tỏa nhiệt trên nó là lớn nhất.

  pdf1 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 17/07/2021 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Đề thi học kỳ hè môn Vẽ kỹ thuật - Năm học 2014-2015 - Cao đẳng Kỹ thuật Cao ThắngĐề thi học kỳ hè môn Vẽ kỹ thuật - Năm học 2014-2015 - Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng

  Cho hai hình chiếu của vật thể, hãy: a. Sửa hình chiếu đứng thành hình cắt đứng (2đ) b. Vẽ hình chiếu cạnh (4đ) c. Dựng hình chiếu trục đo (tùy chọn loại HCTĐ ) (3đ) d. Ghi kích thước trên các hình chiếu theo đúng TCVN (1đ)

  pdf1 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 17/07/2021 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0