• Dạy học phát triển năng lực sáng tạo trong chương trình giáo dục phổ thông 2018Dạy học phát triển năng lực sáng tạo trong chương trình giáo dục phổ thông 2018

  Tóm tắt: Sáng tạo là một trong các nhiệm vụ của giáo dục mà để phát triển có hiệu quả, đòi hỏi một chiến lược mang tính hệ thống, từ chương trình học cho đến phương pháp giảng dạy và đánh giá (NACCCE, 1999) [1]. Chương trình giáo dục phổ thông theo định hướng phát triển thể chất và năng lực học sinh (chương trình giáo dục phổ thông 2018) của Việ...

  pdf10 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 31/07/2021 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Tác động của giáo dục tới sự hài lòng công việc của lao động trẻ ở Việt NamTác động của giáo dục tới sự hài lòng công việc của lao động trẻ ở Việt Nam

  Tóm tắt: Nghiên cứu này đánh giá tác động của giáo dục tới hài lòng công việc của lao động trẻ ở Việt Nam. Bài viết sử dụng dữ liệu từ cuộc Điều tra quốc gia chuyển tiếp từ trường học đến việc làm (School-to-Work Transition Survey-SWTS) năm 2012 và 2015. Phân tích thống kê mô tả và hồi quy đa biến với mô hình logistic được sử dụng cho nghiên cứu...

  pdf10 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 31/07/2021 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Các năng lực quan trọng và thiết yếu nhất đối với sinh viên tốt nghiệp Đại học Quốc gia Hà Nội từ góc nhìn của nhà tuyển dụngCác năng lực quan trọng và thiết yếu nhất đối với sinh viên tốt nghiệp Đại học Quốc gia Hà Nội từ góc nhìn của nhà tuyển dụng

  Tóm tắt: Trong bối cảnh tác động mạnh mẽ của cách mạng công nghiệp số 4.0, các kỹ năng công việc đang thay đổi nhanh chóng, các loại công việc mới được tạo ra liên tục, thị trường lao động đòi hỏi người lao động có khả năng học tập kiến thức và kỹ năng mới, có các kỹ năng thích nghi với nơi làm việc, linh hoạt chuyển đổi công việc, mở rộng kiến ...

  pdf15 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 31/07/2021 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Quản trị công tác xã hội theo triết lý giáo dục của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí MinhQuản trị công tác xã hội theo triết lý giáo dục của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh

  1. Đặt vấn đề * Quản trị công tác xã hội theo triết lý giáo dục là một trong những hoạt động mà các trường đại học hiện nay đang áp dụng nhằm kết nối với mọi nguồn lực để cung cấp cho cộng đồng (cụ thể là sinh viên của các trường) những chương trình và dịch vụ hữu ích; giúp các em sinh viên có thể phát huy được năng lực của mình trong học t...

  pdf8 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 31/07/2021 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Implementation of local wisdom values of Piil Pesenggiri as character education in indonesian history learningImplementation of local wisdom values of Piil Pesenggiri as character education in indonesian history learning

  Abstract: The objectives of this study are: i) to find out the implementation of character education; ii) to find out the implementation of Piil Pesenggiri local wisdom values as character education in Indonesian history learning; and iii) to find out the obstacles in the implementation of Piil Pesenggiri local wisdom values as character educati...

  pdf10 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 31/07/2021 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Nghiên cứu các năng lực của sinh viên tốt nghiệp thích ứng với cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0Nghiên cứu các năng lực của sinh viên tốt nghiệp thích ứng với cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0

  Tóm tắt: Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 dẫn đến những thay đổi về yêu cầu của thị trường đối với người lao động. Nhóm tác giả đã nghiên cứu các công bố trong nước và nước ngoài từ năm 2014 đến nay, phỏng vấn ý kiến 15 giảng viên của Đại học Quốc gia Hà Nội để đề xuất mười năng lực cần thiết nhất của sinh viên tốt nghiệp đáp ứng nguồn nhân lực củ...

  pdf14 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 31/07/2021 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Nghiên cứu các năng lực của sinh viên tốt nghiệp thích ứng với cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0Nghiên cứu các năng lực của sinh viên tốt nghiệp thích ứng với cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0

  Tóm tắt: Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 dẫn đến những thay đổi về yêu cầu của thị trường đối với người lao động. Nhóm tác giả đã nghiên cứu các công bố trong nước và nước ngoài từ năm 2014 đến nay, phỏng vấn ý kiến 15 giảng viên của Đại học Quốc gia Hà Nội để đề xuất mười năng lực cần thiết nhất của sinh viên tốt nghiệp đáp ứng nguồn nhân lực củ...

  pdf14 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 31/07/2021 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Tác động của cảm xúc tiêu cực đến quyết định chuyển đổi cơ sở học tập của sinh viênTác động của cảm xúc tiêu cực đến quyết định chuyển đổi cơ sở học tập của sinh viên

  Tóm tắt: Cảm xúc tiêu cực là kết quả của những trải nghiệm không hài lòng khi sử dụng sản phẩm hay dịch vụ. Trong lĩnh vực giáo dục đại học, cảm xúc tiêu cực ở mức độ thấp là “tín hiệu cảnh báo sớm” về niềm tin của sinh viên đối với cơ sở đào tạo bị giảm sút. Ở mức độ nghiêm trọng, cảm xúc tiêu cực có thể dẫn đến nhiều hành vi đối phó khác nhau ...

  pdf12 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 31/07/2021 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Studies and design lidar system using 40 cm telescopeStudies and design lidar system using 40 cm telescope

  Abstract. Light Detection And Ranging (LIDAR) technology has been developed in Vietnam. We plan to develop LIDAR system with a 40 cm telescope at HNUE in order to measure density at the higher atmosphere. The telescope 40 cm Meade LX200 is the biggest telescope in Vietnam right now, so we have to design optical system difference with the previo...

  pdf5 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 31/07/2021 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Thiết kế, chế tạo và sử dụng một số mô hình động cơ stirling trong dạy học Vật lí lớp 10Thiết kế, chế tạo và sử dụng một số mô hình động cơ stirling trong dạy học Vật lí lớp 10

  Tóm tắt. Động cơ stirling là động cơ nhiệt đốt ngoài do Robert Stirling phát minh vào năm 1816, đây là một ứng dụng kĩ thuật quan trọng của nhiệt động lực học. Việc thiết kế, chế tạo các mô hình động cơ Stirling đơn giản và sử dụng trong dạy học ứng dụng kĩ thuật của vật lí sẽ giúp học sinh gắn liền kiến thức với thực tế. Trong bài báo này chúng...

  pdf6 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 31/07/2021 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0