• Bài giảng Vật lý 1 - Chương 1: Động học chất điểm - Lê Quang NguyênBài giảng Vật lý 1 - Chương 1: Động học chất điểm - Lê Quang Nguyên

  4c. Gia tốc tiếp tuyến và pháp tuyến – Câu hỏi • Một chất điểm chuyển động với tốc độ tăng dần. Trong trường hợp nào sau đây vectơ vận tốc và gia tốc song song nhau? – (a) quỹ đạo tròn – (b) quỹ đạo thẳng – (c) quỹ đạo parabol – (d) tất cả đều sai • Trả lời: (b). 5a. Chuyển động ném xiên • Ném một trái banh trong trường trọng lực đều. ...

  pdf5 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 17/07/2021 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • BRST charge operator for generalized deformed SU(2) algebraBRST charge operator for generalized deformed SU(2) algebra

  I. INTRODUCTION The study of quantum groups and algebra [1] - [3] is a direction of actual character in theoretical physics. They find application in many problems such as quantum inverse scattering theory, exactly solvable model in statistical mechanics, rational Conformal field theory, two-demensional field theory with fractional statistics, ...

  pdf5 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 17/07/2021 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương - Nguyễn Ngọc DungBài giảng Vật lý đại cương - Nguyễn Ngọc Dung

  Chơng 1: cơ học 1.1. động học chất điểm 1.1.1. Phơng trình chuyển động và phơng trình quỹ đạo I. Các khái niệm mở đầu a. Chuyển động Chuyển động của vật là sự dịch chuyển tơng đối của vật thể này đối với các vật thể khác trong không gian theo thời gian. b. Hệ quy chiếu Để nghiên cứu chuyển động của vật thể, ngời ta chọn những vật thể khác ...

  pdf99 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 17/07/2021 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Vật lý A3 - Chương 7: Phản ứng hạt nhân - Lê Công HảoBài giảng Vật lý A3 - Chương 7: Phản ứng hạt nhân - Lê Công Hảo

  So với nhà máy điện phân hạch hạt nhân: (1) giá thành nguồn nhiên liệu thấp và dồi dào (deuterium), (2) khống chế được các tai nạn xãy ra, (3) sự nguy hiểm về bức xạ ít hơn so với phân hạch. ➢Một số khó khăn thấy trước bao gồm: (1) tính khả thi không thiết lập được lò phản ứng nhiệt hạch, (2) giá thành nhà máy điện nhiệt hạch hạt nhân rất cao...

  pdf14 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 17/07/2021 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Vật lý A3 - Chương 6: Vật lý hạt nhân - Lê Công HảoBài giảng Vật lý A3 - Chương 6: Vật lý hạt nhân - Lê Công Hảo

  Năm 1896, là năm đánh dấu cho ngày sinh ra vật lý hạt nhân, nhà Vật lý người Pháp tên là Henri Becquerel (1852-1908) đã khám phá ra sự phóng xạ trong thành phần muối uranium. ➢ Ernest Rutherford, bằng thực nghiệm thấy rằng bức xạ phát ra từ hạt nhân gồm có 3 loại, ông gọi là alpha, bêta và tia gamma. ➢ Các thực nghiệm sau này cho thấy rằng “ti...

  pdf27 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 17/07/2021 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Vật lý A3 - Chương IV: Lý thuyết cổ điển - Lê Công HảoBài giảng Vật lý A3 - Chương IV: Lý thuyết cổ điển - Lê Công Hảo

  1.MẪU NGUYÊN TỬ THOMSON. - Tới thế kỉ XIX quan niệm về nguyên tử là phần tử cuối cùng không phân li được do Đêmôcrít đề xướng từ thế kỉ thứ V, trước công nguyên đã không thể tồn tại được nữa. - Bởi vì ngay từ sự kiện khám phá ra các hạt electron (1897) đã cho người ta nhận thấy rằng nguyên tử phải có những thành phần và những cấu trúc nhất ...

  pdf31 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 17/07/2021 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Vật lí đại cương - Vật lý hiện đại - Chương 3: Phương trình Schrödinger - Lê Công HảoBài giảng Vật lí đại cương - Vật lý hiện đại - Chương 3: Phương trình Schrödinger - Lê Công Hảo

  3.1. PHƯƠNG TRÌNH SCHRÖDINGER 3.1.1. Phương trình Schrödinger phụ thuộc thời gian ➢ Hạt có khối lượng m, di chuyển trong một trường lực ➢ Ở mỗi thời điểm và ứng với mỗi vị trí hạt có một thế năng nào đó, U = U(x, y, z, t). ➢ Phương trình Schrödinger cho phép ta tìm được hàm sóng khi biết hàm thế năng này.

  pdf16 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 17/07/2021 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Vật lí đại cương - Vật lý hiện đại - Chương 2: Lưỡng tính sóng - Hạt của vật chất - Lê Công HảoBài giảng Vật lí đại cương - Vật lý hiện đại - Chương 2: Lưỡng tính sóng - Hạt của vật chất - Lê Công Hảo

  2.3. Nguyên lý bất định Heisenberg Các hệ thức bất định 2.3.1. Sự không xác định đồng thời của tọa độ và xung lượng 2.3.2. Sự không xác định đồng thời của thời gian và năng lượngKhông thể xác định tọa độ và xung lượng tương ứng của một hạt đồng thời với độ chính xác tùy ý. Độ bất định khi đo tọa độ và xung lượng của hạt liên hệ với nhau qua ...

  pdf20 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 17/07/2021 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Vật lí đại cương - Vật lý hiện đại - Chương: Vật lý lượng tử - Nguyên tử - Lê Công HảoBài giảng Vật lí đại cương - Vật lý hiện đại - Chương: Vật lý lượng tử - Nguyên tử - Lê Công Hảo

  1.1.1. Bức xạ Bức xạ là hiện tượng một vật thể nào đó do kích thích hoặc cưỡng bức phát ra các sóng điện từ. Quá trình phát và lan truyền sóng điện từ là quá trình lan truyền năng lượng. Các vật phát sóng điện từ phải chuyển đổi một năng lượng nào đó thành năng lượng sóng. 1.1. Bức xạ nhiệt của vật đen9 1.1.1. Bức xạ Có nhiều cách làm ch...

  pdf53 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 17/07/2021 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Vật lí đại cương - Vật lý hiện đại - Chương: Quang học sóng – Nhiễu Xạ - Lê Công HảoBài giảng Vật lí đại cương - Vật lý hiện đại - Chương: Quang học sóng – Nhiễu Xạ - Lê Công Hảo

  2.1. GIỚI THIỆU VỀ NỀN NHIỄU XẠ  Khi truyền qua khe, ánh sáng có bước sóng lớn hơn hay bằng bề rộng của khe sẽ tán xạ qua mọi hướng về phía trước. Hiện tượng này được gọi là nhiễu xạ.  Nền nhiễu xạ gồm các vùng sáng – tối xen kẻ nhau, tương tự như nền giao thoa  Nền nhiễu xạ gồm một vân sáng trung tâm có độ rộng đáng kể.  Nền nhiễu xạ...

  pdf19 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 17/07/2021 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0