• Bài giảng Giải tích mạch - Chương 4: Phân tích mạch trong miền thời gian (Phần 1)Bài giảng Giải tích mạch - Chương 4: Phân tích mạch trong miền thời gian (Phần 1)

  4.2 Phương pháp tích phân kinh điển  Cách tìm phương trình đặc trưng Viết các phương trình Kirchhoff Rút gọn theo 1 biến Suy ra phương trình đặc trưng Nhận xét: phương pháp tổng quát , áp dụng cho hầu hết các trường hợp, đòi hỏi kỹ năng rút gọn →nhìn chung là khá phức tạp, mất nhiều thời gian tính toán.

  pdf25 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 17/07/2021 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Giải tích mạch - Chương 3: Các phương pháp phân tích - Các định lý (Phần 4)Bài giảng Giải tích mạch - Chương 3: Các phương pháp phân tích - Các định lý (Phần 4)

  3.9 Biến đổi Fourier &Mạch không chu kỳ Phân tích mạch có kích thích không chu kỳ Truyền tín hiệu qua mạch tuyến tính: Chuyển sang miền ω Tính Y(jω) = K(jω).X(jω) Biến đổi ngược tìm y(t). Lưu ý : không có khái niệm điều kiện đầu như khi tính trong miền thời gian !

  pdf35 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 17/07/2021 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Giải tích mạch - Chương 3: Các phương pháp phân tích - Các định lý (Phần 2)Bài giảng Giải tích mạch - Chương 3: Các phương pháp phân tích - Các định lý (Phần 2)

  3.4.3.2 BALT cách phân tích Qui đổi trở kháng  Áp dụng khi 2 cuộn dây cách ly  Qui về sơ cấp ◦ Nguồn áp → chia xuống n lần ◦ Nguồn dòng → nhân lên n lần ◦ Trở kháng → chia xuống n2 lần  Qui về thứ cấp ◦ Nguồn áp → nhân lên n lần ◦ Nguồn dòng → chia xuống n lần ◦ Trở kháng → nhân lên n2 lần

  pdf35 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 17/07/2021 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Giải tích mạch - Chương 3: Các phương pháp phân tích - Các định lý (Phần 1)Bài giảng Giải tích mạch - Chương 3: Các phương pháp phân tích - Các định lý (Phần 1)

  3.3 PP dòng điện mắt lưới (dòng điện vòng) Quan hệ với dòng điện nhánh Dòng điện nhánh chung của 2 mắt lưới là hiệu số của 2 dòng mắt lưới cùng sở hữu nhánh đó.  Đối với nhánh ngoài biên dòng điện nhánh sẽ bằng (hoặc ngược dấu) dòng mắt lưới.

  pdf12 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 17/07/2021 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Giải tích mạch - Chương 3: Mạch 3 phaBài giảng Giải tích mạch - Chương 3: Mạch 3 pha

  Các khái niệm cơ bản  3 dây pha , 1 dây trung tính. Xét sơ đồ Y-Y 4 dây  Điện áp pha: áp trên mỗi cuộn dây (đối với nguồn); hay trên mỗi trở kháng (đối với tải).  U P: trị hiệu dụng của áp pha nguồn trong hệ nguồn đối xứng

  pdf30 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 17/07/2021 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Giải tích mạch - Chương 2: Mạch xác lập điều hòa (Phần 3)Bài giảng Giải tích mạch - Chương 2: Mạch xác lập điều hòa (Phần 3)

  2.11 Mạch cộng hưởng Đồ thị vectơ tại cộng hưởng : Cộng hưởng nối tiếp gọi là cộng hưởng áp vì tại lân cận tần số cộng hưởng , áp trên các phần tử kháng rất lớn so với tín hiệu áp vào của mạch (Q lần) . 2.11 Mạch cộng hưởng Ví dụ1: Cộng hưởng nối tiếp Tín hiệu ra máy phát sóng : u(t) = 10cos(ωt) V Tìm : ω 0; BW; Q; ULm và U Cm tại lân c...

  pdf21 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 17/07/2021 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Giải tích mạch - Chương 2: Mạch xác lập điều hòa (Phần 2)Bài giảng Giải tích mạch - Chương 2: Mạch xác lập điều hòa (Phần 2)

  Đo công suất  Watt kế: ◦ Nội trở cuộn dòng điện : R11’ ≈ 0 ◦ Nội trở cuộn điện áp : R22’ ≈ ∞ ◦ Cực cùng tên : ∗ , ± , • (giúp xác định hướng truyền công suất)  Số chỉ:

  pdf21 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 17/07/2021 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Giải tích mạch - Chương 2: Mạch xác lập điều hòa (Phần 1)Bài giảng Giải tích mạch - Chương 2: Mạch xác lập điều hòa (Phần 1)

  2.1 Quá trình tuần hoàn Dòng điện (điện áp) tuần hoàn sẽ có trị hiệu dụng IRMS (URMS) là bằng với trị số dòng (áp) DC khi công suất tiêu tán trung bình do 2 dòng điện (điện áp) gây ra trên cùng điện trở R là như nhau Biểu thức tính trị hiệu dụng ( RMS Root Mean Square )

  pdf21 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 17/07/2021 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Giải tích mạch - Chương 1: Các khái niệm & định luật cơ bảnBài giảng Giải tích mạch - Chương 1: Các khái niệm & định luật cơ bản

  1.5 Các định luật cơ bản & biến đổi tương đương.  Các thuật ngữ :  Kích thích, tác động: nguồn áp, dòng, tín hiệu vào  Đáp ứng: dòng, áp trên các nhánh, tín hiệu ngõ ra.  Nhánh: tập hợp các phần tử mạch mắc nối tiếp nhau có cùng dòng điện chảy qua.  Nút (đỉnh): giao điểm ghép nối các phần tử mạch, giao điểm các nhánh (qui ước trong bài...

  pdf32 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 17/07/2021 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Full o(a) electroweak radiative corrections to e−e+ -> W− W+ with initial beam polarization effectsFull o(a) electroweak radiative corrections to e−e+ -> W− W+ with initial beam polarization effects

  I. INTRODUCTION The W-pair production plays an important role at future lepton colliders. Because the most precise direct determination of the mass of W-boson (MW ) can be extracted from the production cross sections. It is emphasized that MW is one of the most important parameters in the Standard Model (SM). The precise measurement of MW plays...

  pdf10 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 17/07/2021 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0