• Nghiên cứu triển khai chương trình môn học Giáo dục hòa nhập trong các trường có đào tạo ngành sư phạmNghiên cứu triển khai chương trình môn học Giáo dục hòa nhập trong các trường có đào tạo ngành sư phạm

  Tóm tắt. Nội dung bài viết đề cập đến một số kết quả nghiên cứu về chương trình môn học giáo dục hòa nhập (GDHN) tại các trường có đào tạo mã ngành sư phạm như các chính sách hỗ trợ GDHN ở Việt Nam; cấu trúc nội dung chương trình; thực tiễn triển khai chương trình; đồng thời nghiên cứu một số kinh nghiệm triển khai chương trình đào tạo môn học ...

  pdf7 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 22/07/2021 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Tình hình sở hữu công điền và tư điền huyện Nga Sơn tỉnh Thanh Hóa nửa đầu thế kỉ XIX qua tư liệu địa bạ triều NguyễnTình hình sở hữu công điền và tư điền huyện Nga Sơn tỉnh Thanh Hóa nửa đầu thế kỉ XIX qua tư liệu địa bạ triều Nguyễn

  Tóm tắt. Huyện Nga Sơn nửa đầu thế kỉ XIX thuộc Phủ Hà Trung, trấn Thanh Hoa. Trên cơ sở tổng hợp, phân tích từ 79 đơn vị địa bạ của huyện Nga Sơn thời kì này, bài viết tổng hợp sở hữu tư điền và công điền của các hộ trong huyện; tổng hợp chất lượng ruộng đất tư điền, công điền của huyện. Từ đó, so sánh sở hữu tư nhân của huyện Nga Sơn về công đ...

  pdf8 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 22/07/2021 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Phong trào đấu tranh của nông dân đồng bằng Bắc Kì những năm 1930 - 1931Phong trào đấu tranh của nông dân đồng bằng Bắc Kì những năm 1930 - 1931

  Tóm tắt. Hai năm 1930-1931, cùng phong trào cách mạng chung của cả nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nông dân các tỉnh đồng bằng Bắc Kì (ĐBBK) đã vùng dậy đấu tranh chống ách thống trị hà khắc của thực dân, phong kiến. Phong trào nông dân ĐBBK lúc này mang tính chất mới, nằm trong phạm trù cách mạng vô sản, có tổ chức, lãnh đạo...

  pdf7 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 22/07/2021 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Lời nguyền trong văn hóa Việt NamLời nguyền trong văn hóa Việt Nam

  TÓM TẮT “Nguyền” là một hành vi tín ngưỡng nhằm tạo lớp vỏ tâm linh để bảo vệ một đối tượng nào đó, hoặc tạo ra cơ chế tự ràng buộc theo hướng trừng phạt khi bản thân người nói tự ý vi phạm điều mình thề nguyện. Trong quá trình lịch sử, lời nguyền dần trở nên phổ biến. Nó hiện diện ở nhiều phương diện đời sống với những chức năng, tính chất khá...

  pdf8 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 22/07/2021 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Kĩ năng nhận dạng nội dung giáo dục kĩ năng sống của giáo viên mầm nonKĩ năng nhận dạng nội dung giáo dục kĩ năng sống của giáo viên mầm non

  Tóm tắt. Trong chương trình giáo dục mầm non 2009, nội dung giáo dục kĩ năng sống (KNS) được lồng ghép vào các nội dung của: giáo dục phát triển thể chất, giáo dục phát triển thẩm mĩ, giáo dục phát triển nhận thức, giáo dục phát triển ngôn ngữ, giáo dục phát triển tình cảm - xã hội. Điều này đặt ra vấn đề cần phải giải quyết với mỗi giáo viên mầ...

  pdf8 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 22/07/2021 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Buôn bán nô lệ xuyên Đại Tây Dương (Từ giữa thế kỉ XV – Cuối thế kỉ XIX)Buôn bán nô lệ xuyên Đại Tây Dương (Từ giữa thế kỉ XV – Cuối thế kỉ XIX)

  1. Mở đầu Khi nói đến “buôn bán nô lệ châu Phi”, người ta thường có những liên tưởng logic đến chủ nghĩa thực dân, sự bành trướng lãnh thổ, khai thác thuộc địa. . . Nhà sử học John Thornton đã nhận xét: “Một số yếu tố kĩ thuật và địa lí kết hợp đã làm cho người châu Âu trở thành những người có khả năng nhất để khám phá Đại Tây Dương và phát tri...

  pdf8 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 22/07/2021 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Những cách tân trong tổ chức trần thuật tiểu thuyết Những người đàn bà tắm của Thiết NgưngNhững cách tân trong tổ chức trần thuật tiểu thuyết Những người đàn bà tắm của Thiết Ngưng

  Tóm tắt. “Những người đàn bà tắm” là một trong những cuốn tiểu thuyết gây được tiếng vang trong đời sống văn học đương đại Trung Quốc, được các nhà phê bình, nghiên cứu đánh giá cao, đặc biệt ở khả năng tổ chức trần thuật. Bài viết này đi sâu vào những cách tân nghệ thuật trong tổ chức trần thuật của tác phẩm (người trần thuật, điểm nhìn, giọng ...

  pdf8 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 22/07/2021 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Tăng cường hoạt động dạy nghề trong trường Đại học Sư phạm Hà Nội - Giải pháp quan trọng nâng cao chất lượng đào tạo giáo viênTăng cường hoạt động dạy nghề trong trường Đại học Sư phạm Hà Nội - Giải pháp quan trọng nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên

  Tóm tắt. Từ nền tảng lí luận của khoa học sư phạm/khoa học giáo dục, bài viết đã nêu lên một số vấn đề về thực trạng hoạt động đào tạo nghề trong trường đại học sư phạm (ĐHSP) Hà Nội: chương trình đào tạo nghề chưa hợp lí; thời lượng dành cho đào tạo nghề còn ít; các hoạt động dạy lí thuyết, tổ chức thực hành nghề cho SV chưa đạt hiệu quả,. . ....

  pdf8 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 22/07/2021 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Một số vấn đề lí thuyết cơ bản về xây dựng tổ chức biết học hỏiMột số vấn đề lí thuyết cơ bản về xây dựng tổ chức biết học hỏi

  1. Mở đầu Thế kỉ XXI là thế kỉ của hội nhập, khoa học và công nghệ, trong bối cảnh cạnh tranh diễn ra trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội và trên phạm vi toàn cầu, “tất cả các tổ chức thuộc mọi loại hình đều phải học tập không chỉ để tồn tại mà còn để phát triển mạnh mẽ” [9]. “Khả năng của tổ chức trong việc học hỏi và cải tiến nhanh h...

  pdf7 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 22/07/2021 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Hoạt động và vai trò của hội đồng niên trong việc tổ chức hội giỗ tổ đúc đồng Đại Bái, Gia Bình, Bắc NinhHoạt động và vai trò của hội đồng niên trong việc tổ chức hội giỗ tổ đúc đồng Đại Bái, Gia Bình, Bắc Ninh

  Tóm tắt. Từ bao đời nay, lễ hội truyền thống - một di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam có vai trò quan trọng trong việc bảo lưu và truyền bá các giá trị văn hóa truyền thống. Nhằm bảo lưu và gìn giữ giá trị di sản, các nhà quản lí văn hóa đã áp dụng nguyên lí bảo tồn di sản: Di sản văn hoá phải được bảo tồn sống trong lòng các cộng đồng. Và,...

  pdf6 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 22/07/2021 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0