• Bài giảng Vật lý 1 - Chương 10: Từ trường tĩnh - Lê Quang NguyênBài giảng Vật lý 1 - Chương 10: Từ trường tĩnh - Lê Quang Nguyên

  2a. Từ trường - vectơ cảm ứng từ • Chung quanh một thanh nam châm hay dòng ñiện có một từ trường, là khoảng không gian trong ñó ở mỗi ñiểm có một vectơ cảm ứng từ B xác ñịnh. • Từ trường tạo bởi các dòng ñiện dừng, có mật ñộ dòng không phụ thuộc vào thời gian, ñược gọi là từ trường tĩnh (không thay ñổi theo t). • Để mô tả từ trường người ta...

  pdf6 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 17/07/2021 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Vật lý 2 - Chương 9: Vật dẫn - Điện môi - Lê Quang NguyênBài giảng Vật lý 2 - Chương 9: Vật dẫn - Điện môi - Lê Quang Nguyên

  2a. Sự phân cực điện môi • Khi đặt điện môi trong điện trường ngoài, các dipole trong đó sẽ định hướng theo chiều điện trường – đó là hiện tượng phân cực điện môi. • Khi phân cực, trên bề mặt điện môi sẽ xuất hiện các lớp điện tích liên kết. 2a. Sự phân cực điện môi – Vectơ phân cực • Khi phân cực momen dipole trung bình của điện môi khác không. Mo...

  pdf5 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 17/07/2021 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Vật lý 1 - Chương 8b: Vật lý hạt cơ bản - Lê Quang NguyênBài giảng Vật lý 1 - Chương 8b: Vật lý hạt cơ bản - Lê Quang Nguyên

  1a. Mở đầu (tt) • Cho đến nay các nhà khoa học đã tìm được trên 100 hạt dưới nguyên tử. • Mỗi hạt lại có phản hạt tương ứng. • Chúng ta cũng đã biết bốn loại tương tác, theo cường độ giảm dần: – Tương tác mạnh (hạt nhân) – Tương tác điện từ – Tương tác yếu (phân rã β) – Tương tác hấp dẫn Trong một số trường hợp, phản hạt trùng với hạ...

  pdf7 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 17/07/2021 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Vật lý 2 - Chương 8a: Trắc nghiệm Vật lý hạt nhân, hạt cơ bản - Lê Quang NguyênBài giảng Vật lý 2 - Chương 8a: Trắc nghiệm Vật lý hạt nhân, hạt cơ bản - Lê Quang Nguyên

  Câu 4 Xét hai mẫu chất của hai đồng vị X và Y. Biết rằng hai mẫu này có cùng số lượng nguyên tử, và đồng vị X có chu kỳ bán rã lớn gấp đôi đồng vị Y, hãy so sánh tốc độ phân rã của chúng: A. X có tốc độ phân rã lớn hơn Y. B. X có tốc độ phân rã nhỏ hơn Y. C. X và Y có cùng tốc độ phân rã. D. Độ phân rã phụ thuộc vào bậc số nguyên tử, chứ k...

  pdf11 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 17/07/2021 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Vật lý 2 - Chương 8a: Vật lý hạt nhân - Lê Quang NguyênBài giảng Vật lý 2 - Chương 8a: Vật lý hạt nhân - Lê Quang Nguyên

  1. Mở đầu – 1 • 1896 – Becquerel khám phá hiện tượng phóng xạ của các hợp chất Uranium. • Rutherford chứng tỏ tia phóng xạ gồm ba loại: tia alpha, beta và gamma. • 1911 – Rutherford, Geiger and Marsden thực hiện tán xạ hạt alpha trên nguyên tử, từ đó thiết lập mô hình nguyên tử gồm hạt nhân + electron. • 1919 – Rutherford phát hiện phản ứn...

  pdf16 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 17/07/2021 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Vật lý 1 - Chương 8: Điện thế - Lê Quang NguyênBài giảng Vật lý 1 - Chương 8: Điện thế - Lê Quang Nguyên

  4a. Lưu số của trường tĩnh điện - 2 • Công thực hiện khi điện tích dịch chuyển trên một đường kín (C) thì bằng không. • Vậy lưu số điện trường theo một đường kín luôn luôn bằng không: • Trường tĩnh điện là một trường không có xoáy: đường sức không khép kín. • So sánh với dòng chảy: minh họa 4b. Rotation – Định nghĩa • Xét một đường con...

  pdf9 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 17/07/2021 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Vật lý 2 - Chương 7: Trắc nghiệm Nguyên tử hydrô - Lê Quang NguyênBài giảng Vật lý 2 - Chương 7: Trắc nghiệm Nguyên tử hydrô - Lê Quang Nguyên

  Câu 6 Trong nguyên tử Hydrô, electron đang ở trạng thái 2s, hấp thụ một năng lượng là 2,856 eV thì có thể chuyển lên trạng thái được biểu diễn bằng hàm sóng nào sau đây? (năng lượng ion hóa của Hydrô là 13,6 eV). (a) Ψ400 (b) Ψ410 (c) Ψ500 (d) Ψ510 Câu 7 Nguyên tử Hydrô ở trạng thái cơ bản được kích thích bởi một ánh sáng đơn sắc có bướ...

  pdf6 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 17/07/2021 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Vật lý 2 - Chương 7: Nguyên tử nhiều electron - Từ tính của nguyên tử - Lê Quang NguyênBài giảng Vật lý 2 - Chương 7: Nguyên tử nhiều electron - Từ tính của nguyên tử - Lê Quang Nguyên

  4a. Lớp và phân lớp – 1 • Nguyên lý Pauli: chỉ có tối đa một electron ở mỗi trạng thái. • Lớp là tập hợp các electron có cùng số lượng tử chính n. • Phân lớp là tập hợp các electron có cùng (n, l), tức là có cùng mức năng lượng Enl . 4a. Lớp và phân lớp – 2 • Số e− tối đa trong một phân lớp = số trạng thái có cùng (n, l). • Với (n, l) xác...

  pdf11 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 17/07/2021 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Vật lý 2 - Chương 7: Nguyên tử hydrô - Lê Quang NguyênBài giảng Vật lý 2 - Chương 7: Nguyên tử hydrô - Lê Quang Nguyên

  7. Hình dạng đám mây electron • Sự phân bố của mật độ xác suất xác định hình dạng của đám mây electron. • Minh họa 8. Spin của electron - 1 • Momen động L trong chuyển động của electron quanh nhân là momen động quỹ đạo. • Electron cũng tự quay quanh trục của nó, momen động trong chuyển động tự quay là momen động spin.

  pdf5 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 17/07/2021 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Vật lý 1 - Chương 7: Định luật Gauss - Lê Quang NguyênBài giảng Vật lý 1 - Chương 7: Định luật Gauss - Lê Quang Nguyên

  2. Thông lượng điện trường – Định nghĩa • Tương tự, chúng ta cũng định nghĩa thông lượng điện trường qua một mặt (S) bất kỳ là: • với E, n là vectơ điện trường và pháp vectơ trên dS. • Điện thông cũng là số đại số. • Đối với mặt (S) kín, pháp vectơ cũng được chọn hướng ra ngoài. Φ = ∫dΦ = ∫S )( E ⋅ dSn2. Thông lượng điện trường – Ý nghĩa ...

  pdf8 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 17/07/2021 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0