• Chiến lược tiếp biến của Việt Nam và Vân Nam trong lịch sử giao lưu văn hóa với Trung HoaChiến lược tiếp biến của Việt Nam và Vân Nam trong lịch sử giao lưu văn hóa với Trung Hoa

  TÓM TẮT Là hai vùng đất cùng kế thừa di sản văn hóa Bách Việt và trải qua lịch sử giao lưu tiếp xúc đầy biến động với văn hóa Trung Hoa trên nhiều phương diện, tuy nhiên, lịch sử đã thể hiện hai dân tộc cư trú trên hai xứ sở mà ngày nay là Việt Nam và Vân Nam trong quá khứ đã có những lựa chọn ứng xử rất khác nhau với “gã khổng lồ” phương Bắc, ...

  pdf14 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 22/07/2021 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Khát vọng canh tân đất nước và năng lực tổ chức hoạt động văn hóa – xã hội của Nhất LinhKhát vọng canh tân đất nước và năng lực tổ chức hoạt động văn hóa – xã hội của Nhất Linh

  TÓM TẮT Nhất Linh là nhà văn có nhiều đóng góp cho sự phát triển của văn học Việt Nam. Với việc sáng lập nhóm Tự Lực văn đoàn, ông là một trong những người đã góp phần thúc đẩy và hoàn tất quá trình hiện đại hóa nền văn học Việt Nam đầu thế kỉ XX, đặc biệt là ở thể loại tiểu thuyết. Tuy nhiên, không chỉ dừng lại ở việc hiện đại hóa văn học, Nhấ...

  pdf9 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 22/07/2021 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Quan hệ quốc tế của chính quyền cách mạng ở miền Nam Việt Nam (1960-1976)Quan hệ quốc tế của chính quyền cách mạng ở miền Nam Việt Nam (1960-1976)

  TÓM TẮT Song song với quá trình đấu tranh chống chính quyền Mĩ – Việt Nam Cộng hòa, chính quyền cách mạng ở miền Nam Việt Nam không ngừng thiết lập và mở rộng quan hệ quốc tế nhằm tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của các nước trên thế giới, giúp họ hiểu rõ lập trường và cuộc chiến chính nghĩa chống Mĩ xâm lược của nhân dân miền Nam Việt Nam. Trong ...

  pdf14 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 22/07/2021 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Chính sách thuế của Pháp tại Nam Kỳ vào nửa cuối thế kỉ XIXChính sách thuế của Pháp tại Nam Kỳ vào nửa cuối thế kỉ XIX

  TÓM TẮT Ngay sau khi vừa chiếm xong vùng đất Nam Kỳ, chính quyền Pháp đã tiến hành thu nhiều loại thuế tại đây. Nhiều loại thuế đã được đặt ra như thuế quan, thuế muối, thuế rượu, thuế thuốc phiện, thuế thân, thuế ruộng đất, thuế lao dịch. Một số loại thuế này đã có từ thời phong kiến nhà Nguyễn và được Pháp sửa đổi, bổ sung thường xuyên. Số ti...

  pdf11 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 22/07/2021 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Vai trò chỉ đạo phối hợp của Trung ương cục miền Nam trong chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975Vai trò chỉ đạo phối hợp của Trung ương cục miền Nam trong chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975

  TÓM TẮT Bài viết phân tích tính đúng đắn và sáng tạo trong quá trình phối hợp chỉ đạo Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975 của Trung ương Cục miền Nam. Thông qua việc trình bày chi tiết, có hệ thống quá trình phối hợp chỉ đạo trước, trong và sau Chiến dịch Hồ Chí Minh, bài viết chứng minh Trung ương Cục miền Nam đã tích cực, chủ động trong chỉ đạo v...

  pdf13 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 22/07/2021 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Quan điểm của Richard Nixon về cuộc chiến tranh tại Việt Nam trước khi nhậm chức tổng thống Mỹ (01/1953-01/1969)Quan điểm của Richard Nixon về cuộc chiến tranh tại Việt Nam trước khi nhậm chức tổng thống Mỹ (01/1953-01/1969)

  ABSTRACT By analysing Richard Nixon's writings and memoirs and using historical methods, this article presents Nixon's views about the war in Vietnam when he was the Vice President (1953- 1969). The research results show that Nixon had a long time to approach, research and initially formulate ideas to resolve the Vietnam War: strengthen trainin...

  pdf10 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 22/07/2021 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Đánh giá thích nghi sinh thái đối với cây chè ở lưu vực thủy điện Nậm Mức, tỉnh Điện Biên trên cơ sở ứng dụng hệ thống thông tin địa líĐánh giá thích nghi sinh thái đối với cây chè ở lưu vực thủy điện Nậm Mức, tỉnh Điện Biên trên cơ sở ứng dụng hệ thống thông tin địa lí

  Tóm tắt. Lưu vực thủy điện Nậm Mức thuộc tỉnh Điện Biên, gồm 5 huyện, 25 xã và thị trấn với tổng diện tích tự nhiên là 186.353 ha. Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã phân vùng chức năng của các địa tổng thể lưu vực thủy điện Nậm Mức và đánh giá thích nghi sinh thái đối với cây chè ở địa tổng thể có chức năng kinh tế sinh thái với tổng diện tích...

  pdf8 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 22/07/2021 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Những lợi thế và thách thức của ngành du lịch Quảng Ninh hiện nayNhững lợi thế và thách thức của ngành du lịch Quảng Ninh hiện nay

  Tóm tắt. Quảng Ninh là một tỉnh biên giới, nằm ở phía Đông Bắc đất nước, những năm gần đây, Quảng Ninh tập trung đầu tư phát triển du lịch và bước đầu đã đạt được những thành tựu đánh kể. Bài viết đi vào tìm hiểu những lợi thế (vị trí địa lí thuận lợi, tài nguyên du lịch phong phú, chính sách phát triển du lịch phù hợp,. . . ) đã và đang khai t...

  pdf8 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 22/07/2021 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Tư tưởng nhân văn, hài hòa của Phật giáo đối với sự phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nayTư tưởng nhân văn, hài hòa của Phật giáo đối với sự phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay

  Tóm tắt. Ngày nay, phát triển bền vững đã trở thành một yêu cầu tất yếu khách quan đối với tất cả các quốc gia, dân tộc. Để đáp ứng yêu cầu này, cần phải kế thừa những tinh hoa văn hóa truyền thống của dân tộc và nhân loại. Một trong những tinh hoa văn hóa đó là Phật giáo. Từ việc làm rõ nội hàm khái niệm “phát triển bền vững”, bài viết đã phân...

  pdf8 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 22/07/2021 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Quá trình vận động thành lập “Khu tự trị Thái - Mèo” (10/1954 - 5/1955)Quá trình vận động thành lập “Khu tự trị Thái - Mèo” (10/1954 - 5/1955)

  1. Mở đầu Tây Bắc một phần của lãnh thổ Việt Nam, một bộ phận của Tổ quốc Việt Nam, là địa bàn sinh sống lâu đời của trên 20 dân tộc anh em. Trong lịch sử cũng như trong giai đoạn hiện nay, Tây Bắc có tầm chiến lược đặc biệt quan trọng cả về kinh tế, chính trị, an ninh quốc phòng và trong quan hệ giao lưu quốc tế. Xuất phát từ tầm chiến lược đ...

  pdf8 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 22/07/2021 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0