• Tình hình các giai tầng trong quá trình thống nhất nước Đức 1848–1871Tình hình các giai tầng trong quá trình thống nhất nước Đức 1848–1871

  Tóm tắt. Liên bang Đức 1815–1866 là một tập hợp của các nhà nước độc lập và có chủ quyền riêng biệt. Sự tồn tại của các nhà nước này chính là nguồn gốc của vấn đề nước Đức thế kỷ XIX và đối tượng của quá trình thống nhất nước Đức 1848–1871. Tuy nhiên, thực tế cho thấy rằng các nhà nước này không phải của tất cả các thành viên cộng đồng. Chính xá...

  pdf13 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 22/07/2021 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Một số nét về tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt trong xã hội hiện đại ở thành phố Hồ Chí MinhMột số nét về tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt trong xã hội hiện đại ở thành phố Hồ Chí Minh

  Tóm tắt. Cũng như mọi dân tộc khác trên thế giới, dân tộc Việt Nam từ xa xưa đã có rất nhiều hình thái tín ngưỡng dân gian, trong đó thờ cúng tổ tiên là một trong những hình thái tín ngưỡng mang tính phổ biến của người Việt trên toàn lãnh thổ Việt Nam nói chung và người Việt ở Tp. Hồ Chí Minh nói riêng. Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên trở thành phon...

  pdf8 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 22/07/2021 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Lê Quý Đôn – nhà bác học Việt Nam thế kỉ XVIIILê Quý Đôn – nhà bác học Việt Nam thế kỉ XVIII

  Tóm tắt. Lê Quý Đôn (1726-1784) sinh tại Thái Bình. Ông vốn ham học, thông minh, mẫn tiệp, được coi là thần đồng. Thi đỗ được bổ làm quan, giữ nhiều chức vụ quan trọng của triều Lê –Trịnh. Ông luôn là viên quan thanh liêm và tài năng. Cuộc đời và sự nghiệp làm quan, nghiên cứu khoa học, sáng tác của ông đã đạt nhiều thành tựu và đóng góp rất to ...

  pdf7 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 22/07/2021 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Analysis of didactic transposition in teaching the concept of derivative in high schools in the case of Vietnamese textbooks in 2000, 2006 and American textbook in 2010Analysis of didactic transposition in teaching the concept of derivative in high schools in the case of Vietnamese textbooks in 2000, 2006 and American textbook in 2010

  Abstract. Since 2000, throughout the program of Mathematics in Vietnam, the content of functions is presented and kept the central position. The derivative function is introduced at the end of 11th-grade curriculum to equip a tool to study significant knowledge of function content such as monotonous, convex, inflection point, maximum value etc. ...

  pdf9 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 22/07/2021 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Current condition of new rural development at Nam Dinh’s craft villagesCurrent condition of new rural development at Nam Dinh’s craft villages

  Abstract. The National Target Program on New Rural Development (NRD) is a practical policy on rural development which has met the people’s expectations and aspirations. In such places with craft industries, new rural development is considered “the driving force” to sustainably improve the craft villages. However, during the NRD process, each lo...

  pdf10 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 22/07/2021 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Coastal strip development of Vietnam urgent issues and development orientation of creation of the stateCoastal strip development of Vietnam urgent issues and development orientation of creation of the state

  Abstract. Vietnam coastal strip with asterisks allow for tremendous potencial and significance in the country’s Strategic Prosperity. But the last undeveloped coastal area when commensurate with the potencial and inefficient. That is why and how do national coastal strip Developed strong, effective and adequately to the Contribute to Sustainabl...

  pdf8 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 22/07/2021 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Assessing climate and soil conditions to grow mandarin trees in Bac Son district, Lang Son provinceAssessing climate and soil conditions to grow mandarin trees in Bac Son district, Lang Son province

  Abstract. Lang Son is one of the few localities of Vietnam that has favourable local climate and soil conditions to grow yellow mandarin trees. The context of typical tropical monsoon climate in mountainous area and soil characteristics, especially types of feralit soil, have quite suited to the ecological characteristics of mandarin trees. Man...

  pdf7 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 22/07/2021 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Labor resources in Hai Phong characteristics and changes in the period of 1999-2015Labor resources in Hai Phong characteristics and changes in the period of 1999-2015

  Abstract. Hai Phong city has a relatively abundant labor resources with many advantages in terms of education and professional qualifications. However, Hai Phong’s labor force is still quite limited and does not really meet the requirements of dynamic development of the city. Therefore, analyzing the characteristics of the labor force with the ...

  pdf9 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 22/07/2021 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • The development of aquaculture in Hanoi cityThe development of aquaculture in Hanoi city

  Abstract. The article uses a series of statistical data from 2001 to 2014 to analyze and assess the situation of aquaculture development in Hanoi city. The results showed that the gross output, area, yield and production of aquaculture tended to increase remarkably. The farming methods have gradually shifted from extensive and improved - extens...

  pdf11 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 22/07/2021 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Impacts of agricultural land acquisition on some socio-economic issues in Dinh Bang ward and Dong Nguyen ward, Tu Son town, Bac Ninh provinceImpacts of agricultural land acquisition on some socio-economic issues in Dinh Bang ward and Dong Nguyen ward, Tu Son town, Bac Ninh province

  Abstract. A survey of 60 households in Dinh Bang and Dong Nguyen wards, Tu Son town, Bac Ninh province indicated that the process of recalling agricultural land for urbanization and industrialization had a profound impact on the socio-economic development here. In the current circumstance, livelihoods have improved significantly in some areas (...

  pdf10 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 22/07/2021 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0