• Đề cương ôn tập môn Lịch sử vật lýĐề cương ôn tập môn Lịch sử vật lý

  2. Những quy luật nội tại của sự phát triển VLH Ngoài nhóm qui luật cơ bản trên, sự phát triển của VLH là một quá trình tự thân vận động theo nhóm quy luật nội tại: a. Quy luật 1: “Sự phát triển VLH là một quá trình luân phiên nhau giữa những thời kỳ tiến hóa yên tĩnh và những thời kỳ biến đổi cách mạng của các lí thuyết, các khái niệm, các ng...

  pdf19 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 17/07/2021 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Facile synthesis of CuO/ITO film via the Chronoamperometric electrodeposition for nonenzymatic glucose sensingFacile synthesis of CuO/ITO film via the Chronoamperometric electrodeposition for nonenzymatic glucose sensing

  Abstract. We report on the synthesis of copper (II) oxide (CuO)/indium tin oxide (ITO) electrode via the electrochemical deposition method using a CuSO4 solution and then thermal oxidation in air at temperature of 400˚C for 2 h. The crystalline structure and morphology of CuO were characterized by scanning electron microscope (SEM), energy-disper...

  pdf10 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 17/07/2021 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Fabrication of perovskite lanthanum orthoferrite as a photocatalyst for controlled atom transfer radical polymerization of methacrylate monomers toward an electrolyte material for lead acid batteriesFabrication of perovskite lanthanum orthoferrite as a photocatalyst for controlled atom transfer radical polymerization of methacrylate monomers toward an electrolyte material for lead acid batteries

  Abstract: Lanthanum orthoferrite (LaFeO3) photocatalysts were synthesized by a facile and cost-effective coprecipitation method via the hydrolysis of La (III) and Fe (III). The characteristics of LaFeO3 were investigated through thermogravimetric analysis (TGA), X-ray diffraction (XRD), UV-Vis diffuse reflectance spectroscopy (DRS), vibrating...

  pdf7 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 17/07/2021 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Bistable characteristic of signal transmitted through the Symmetric Nonlinear Michelson interferometerBistable characteristic of signal transmitted through the Symmetric Nonlinear Michelson interferometer

  Abstract: Symmetric Nonlinear Michelson Interferometer (SNMI) operating as optical bistable device has been theoretically investigated. The general output-input intensity relation is introduced for case the output signal transmitted through SNMI. The bistable characteristic (hysteresis) is calculated and presented for some cases the structural p...

  pdf6 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 17/07/2021 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Computer simulation for finding nonclassical properties in kerr nonlinear coupler with nonlinear exchangeComputer simulation for finding nonclassical properties in kerr nonlinear coupler with nonlinear exchange

  Abstract: In this paper, we present the techniques of simulation modelling for quantum dynamics of Kerr nonlinear coupler system which consists of two nonlinear quantum oscillators mutually coupled by continuous nonlinear interaction. We show that by using evolution operator formalism we can model the quantum system and derive the “exact” solut...

  pdf10 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 17/07/2021 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Nghiên cứu độ linh động trong giếng lượng tử vuông góc bằng phương pháp pha tạp điều biến đối xứng hàm sóngNghiên cứu độ linh động trong giếng lượng tử vuông góc bằng phương pháp pha tạp điều biến đối xứng hàm sóng

  TÓM TẮT Chúng tôi trình bày nghiên cứu lý thuyết về ảnh hưởng của pha tạp điều biến đối xứng hàm sóng lên quá trình vận chuyển lượng tử trong giếng lượng tử vuông góc. Bằng việc sử dụng phương pháp biến phân, chúng tôi đã đưa ra biểu thức giải tích về sự phân bố của hạt tải và tán xạ của chúng trong giếng lượng tử vuông góc pha tạp chọn lọc đố...

  pdf10 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 17/07/2021 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Mô hình hóa quỹ đạo của electron trong từ trường của nguồn plasma lưỡng cực trên phần mềm MatlabMô hình hóa quỹ đạo của electron trong từ trường của nguồn plasma lưỡng cực trên phần mềm Matlab

  Tóm tắt - Nguồn plasma lưỡng cực là giải pháp gần đây được nghiên cứu thiết kế để tạo ra các plasma đồng nhất, mật độ cao. Để tối ưu hóa nguồn plasma, cần thiết phải mô hình hóa cơ chế hình thành plasma, mà trong đó việc mô hình hóa chuyển động của các electron nhanh đóng vai trò quan trọng. Về mặt lý thuyết, bài báo trình bày mô hình giải tíc...

  pdf5 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 17/07/2021 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Khảo sát một số đặc trưng cơ bản của laser bán dẫn công suất cao ở chế độ xung ngắnKhảo sát một số đặc trưng cơ bản của laser bán dẫn công suất cao ở chế độ xung ngắn

  TÓM TẮT Laser là một trong hai phát minh lớn của thế kỉ XX, tạo tiền đề để phát triển ngành quang phổ học và là cơ sở cho rất nhiều ứng dụng thực tiễn. Hiện nay laser bán dẫn công suất cao đang được nghiên cứu chế tạo và ứng dụng phổ biến. Trong nghiên cứu này chúng tôi sử dụng máy phát xung ngắn, dòng lớn để nuôi laser và các hệ thiết bị đươ...

  pdf6 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 17/07/2021 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Extensive air showers in HanoiExtensive air showers in Hanoi

  I. INTRODUCTION VATLY is a cosmic ray laboratory located in Ha Noi and operated in close association with the Pierre Auger Observatory (PAO) in Argentina [1]. In addition to contributions to the analysis of PAO data, VATLY performs measurements of its own, using detectors installed on the roof of the laboratory [2]. Among these is a replica of a...

  pdf12 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 17/07/2021 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Entanglement of a scattered single photon and an excitonEntanglement of a scattered single photon and an exciton

  I. INTRODUCTION Entanglement with continuous variable attracts many attentions for its fundamental importance in quantum nonlocality [1] and quantum information science and technology [2]. As a physical realization, the continuous momentum entanglement between atom and photon has been extensively studied in the recent years [3–6]. In the proces...

  pdf7 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 17/07/2021 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0