• Tổng hợp một số hydrazit n-thế của axit (4-metylcoumarin-7-yloxy) axeticTổng hợp một số hydrazit n-thế của axit (4-metylcoumarin-7-yloxy) axetic

  1. Đặt vấn đề Coumarin và các dẫn xuất là các hợp chất hữu cơ quan trọng, có nhiều ứng dụng. Ngoài ra, coumarin và các dẫn xuất của nó còn có nhiều hoạt tính sinh học [1] như chống giun sán, an thần, làm thuốc trừ sâu và có tính chống đông máu. Các nghiên cứu gần đây cho thấy 7-hydroxy-4- metylcoumarin có hoạt tính sinh học khá cao. Báo cáo nà...

  pdf6 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 27/07/2021 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Nghiên cứu ứng dụng than cốc được điều chế từ vỏ Maccadamia và biến tính bằng H2O2 để xử lý màu methylene blueNghiên cứu ứng dụng than cốc được điều chế từ vỏ Maccadamia và biến tính bằng H2O2 để xử lý màu methylene blue

  TÓM TẮT Vỏ Maccadamia có hàm lượng Carbon (47-49%), ngoài ra trong vỏ còn chứa hàm lượng Oxi 46,52%, Hidro 6,10%, Nito 0,36% và hàm lượng tro tương đối thấp chỉ 0,22%, điều này cho thấy hạt Maccadamia có tiềm năng trở thành than hoạt tính nhờ những đặc tính nêu trên. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm biến tính than hoạt tính bằng tác nhân oxy h...

  pdf9 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 26/07/2021 | Lượt xem: 36 | Lượt tải: 0

 • Sử dụng phần mềm Conquest đánh giá chất lượng đề thi trắc nghiệm khách quan theo mô hình IRT hai tham sốSử dụng phần mềm Conquest đánh giá chất lượng đề thi trắc nghiệm khách quan theo mô hình IRT hai tham số

  Tóm tắt: Bài viết trình bày kết quả ứng dụng mô hình IRT hai tham số vào việc phân tích, đánh giá chất lượng câu hỏi trong đề thi trắc nghiệm khách quan thông qua việc sử dụng phần mềm ConQuest. Dữ liệu được sử dụng trong bài viết này là kết quả thi học phần Tiếng Anh 1 của 798 sinh viên trong kỳ thi kết thúc học phần tại Trường Đại học Đồng Tháp....

  docx10 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 22/07/2021 | Lượt xem: 104 | Lượt tải: 0

 • Kết hợp dạy học và nghiên cứu khoa học cho học sinh Lớp 12 thông qua môn Hóa học ở trung học phổ thôngKết hợp dạy học và nghiên cứu khoa học cho học sinh Lớp 12 thông qua môn Hóa học ở trung học phổ thông

  Tóm tắt. Bản chất của sự đổi mới phương pháp dạy học là bằng cách làm cho HS từng bước tiếp cận với NCKH để biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo. Bài báo đề cập đến vai trò hướng dẫn, tổ chức, định hướng của GV cũng như sự phối hợp giữa nhà trường phổ thông gắn với các trường đại học, các viện nghiên cứu để giúp các em bước đầu biế...

  pdf9 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 22/07/2021 | Lượt xem: 102 | Lượt tải: 0

 • Ứng dụng của thuật toán LCA và RMQ trong bài toán xác định băng thông cực đạiỨng dụng của thuật toán LCA và RMQ trong bài toán xác định băng thông cực đại

  Tóm tắt. Nghiên cứu này quan tâm tới bài toán LCA và RMQ cùng một số cách tiếp cận để giải quyết chúng. Bên cạnh đó, các tác giả phân tích một ứng dụng quan trọng của lý thuyết đồ thị và mạng máy tính: Bài toán đường truyền bằng thông cực đại. Kết quả chính đạt được của nghiên cứu là chỉ ra phép quy dẫn từ bài toán truy vấn băng thông cực đại v...

  pdf11 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 21/07/2021 | Lượt xem: 117 | Lượt tải: 0

 • Privacy preserving multivariate classification based on tree-vector product protocolPrivacy preserving multivariate classification based on tree-vector product protocol

  1. Introduction Data mining has emerged as a significant technology for gaining knowledge from vast quantities of data [1]. Data mining technology allows us to analyze a personal data, or a organizational data. However, that creates threats to privacy, this reason might cause an obstruction to data mining collaboration projects. For example, t...

  pdf9 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 21/07/2021 | Lượt xem: 124 | Lượt tải: 0

 • On the regularity of solution of the initial boundary value problem for Schrodinger systems in conical domainsOn the regularity of solution of the initial boundary value problem for Schrodinger systems in conical domains

  1. Introduction The first and second initial boundary value problem for Schr¨odinger in conical domains were researched in [2, 3]. The unique solvability of the general boundary value problems for Schr¨odinger systems in domains with conical point is completed in [4]. In this paper, we are concerned with the regularity with respect to time var...

  pdf10 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 21/07/2021 | Lượt xem: 108 | Lượt tải: 0

 • Sử dụng hệ thức lựợng trong tam giác vuông vào dạy học giải bài toán cầu phương các hình phẳng và dựng đồ thị hàm sốSử dụng hệ thức lựợng trong tam giác vuông vào dạy học giải bài toán cầu phương các hình phẳng và dựng đồ thị hàm số

  Tóm tắt. Bài báo trình bày cách nhìn nhận các hệ thức lượng trong tam giác vuông theo quan điểm cấu trúc trong Lí thuyết phát sinh nhận thức của J. Piaget. Trên cơ sở đó làm rõ mối liên hệ giữa các hệ thức này với các vấn đề cầu phương các hình phẳng và sử dụng để dựng đồ thị của một hàm số có liên quan đặc biệt với với một hay hai hàm số đã ch...

  pdf5 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 21/07/2021 | Lượt xem: 111 | Lượt tải: 0

 • A visible light activity of TiO2 based photocatalystsA visible light activity of TiO2 based photocatalysts

  Abstract. Vanadium doped TiO2 nanoparticles were synthesized by solgel and hydrothermal methods. The samples were characterized by X-ray diffraction, transmission electron microscopy, Raman spectroscopy, X-ray photoelectron spectroscopy and UV-vis diffuse reflectance spectroscopy. The Vanadium doped TiO2 nanoparticles had identical anatase phase...

  pdf10 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 21/07/2021 | Lượt xem: 161 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Lý luận nhà nước & pháp luật - Chương XX: Pháp chế xã hội chủ nghĩa và trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa - Bùi Quang XuânBài giảng Lý luận nhà nước & pháp luật - Chương XX: Pháp chế xã hội chủ nghĩa và trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa - Bùi Quang Xuân

  KHÁI NIỆM PHÁP CHẾ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA  Pháp chế xã hội chủ nghĩa có quan hệ mật thiết với chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa, trong mối quan hệ này dân chủ xã hội chủ nghĩa là cơ sở để củng cố nền pháp chế xã hội chủ nghĩa, đồng thời pháp chế xã hội chủ nghĩa là yếu tố cần thiết không thể thiếu được để củng cố và mở rộng nền dân chủ xã hội chủ...

  pdf31 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 212 | Lượt tải: 4