• Bài giảng Lý luận nhà nước & pháp luật - Chương 16: Quy phạm pháp luật - Bùi Quang XuânBài giảng Lý luận nhà nước & pháp luật - Chương 16: Quy phạm pháp luật - Bùi Quang Xuân

  SỞ DĨ CÓ THỂ ĐƯA RA NHỮNG CÁCH XỬ SỰ MẪU ĐỂ ĐIỀU CHỈNH HÀNH VI CỦA CON NGƯỜI LÀ VÌ:  Thứ nhất, hành vi của con người thường mang tính tái diễn, lặp đi, lặp lại trong những điều kiện, hoàn cảnh nhất định, mà những điều kiện, hoàn cảnh của đời sống xã hội lại diễn ra theo quy luật.  Vì thế, có thể biết và dự kiến trước được cách xử sự có thể có của...

  pdf66 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 138 | Lượt tải: 3

 • Đề thi cuối học kỳ I môn Xác suất - Thống kê ứng dụng - Năm học 2019-2020 - Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí MinhĐề thi cuối học kỳ I môn Xác suất - Thống kê ứng dụng - Năm học 2019-2020 - Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh

  Câu I (4,5 điểm) 1. Trong bữa tiệc giáng sinh, trung tâm X có 1 phần quà đặc biệt là học phí 1 khóa học và 3 phần quà là chuyến tham quan miễn phí tại Snow house. Các phần quà được tặng cho 4 trong 50 học viên tham dự bằng cách chọn ngẫu nhiên lần lượt từng học viên tham dự. Tính xác suất 2 chị em A, B tham gia bữa tiệc này có một người nhận đư...

  pdf2 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 158 | Lượt tải: 0

 • Đề thi cuối học kỳ II môn Xác suất - Thống kê ứng dụng - Năm học 2019-2020 - Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí MinhĐề thi cuối học kỳ II môn Xác suất - Thống kê ứng dụng - Năm học 2019-2020 - Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh

  Câu I (4,5 điểm) 1. Công ty K đấu thầu vào 2 dự án A, B của cùng một chủ đầu tư. Xác suất dự án A không trúng thầu là 0,5; xác suất dự án B không trúng thầu khi dự án A trúng thầu là 0,24 và xác suất cả 2 dự án A và B không trúng thầu là 0,12. Tính xác suất công ty K trúng thầu cả 2 dự án. 2. Thống kê về tỷ lệ sinh viên trường đại học X thuộc c...

  pdf2 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 108 | Lượt tải: 0

 • Chiến lược hải quân của Trung Quốc tại biển Đông qua lý thuyết của Alfred Thayer MahanChiến lược hải quân của Trung Quốc tại biển Đông qua lý thuyết của Alfred Thayer Mahan

  Tóm tắt Bài viết mong muốn cung cấp một góc nhìn trong tranh luận về chiến lược hải quân của Trung Quốc tại biển Đông thông qua áp dụng lý thuyết quyền lực biển của Alfred Thayer Mahan, một chiến lược gia hải quân người Mỹ. Nghiên cứu về lý thuyết của Alfred T. Mahan là cần thiết để có thể hiểu rõ hơn về hải quân Trung Quốc tại biển Đông bởi ba...

  pdf26 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 106 | Lượt tải: 1

 • Vấn đề Biển Đông trong quan hệ Mỹ - Việt dưới thời Tổng thống B. ObamaVấn đề Biển Đông trong quan hệ Mỹ - Việt dưới thời Tổng thống B. Obama

  TÓM TẮT Là một trong những tuyến đường thương mại quan trọng nhất với những ý nghĩa về kinh tế, chiến lược và vị trí, Biển Đông hiện trở thành một trong những điểm nóng quan trọng trên thế giới. Đây là nơi có các bên cùng tuyên bố về vấn đề chủ quyền bao gồm Trung Quốc, các quốc gia ASEAN như Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei, Indonesia, ...

  pdf10 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 123 | Lượt tải: 1

 • Vai trò của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh với việc thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam năm 1930Vai trò của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh với việc thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam năm 1930

  TÓM TẮT Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập năm 1930 là một sự kiện quan trọng trong tiến trình lịch sử cách mạng Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng cách mạng Việt Nam đã giành được những thắng lợi vẻ vang trong cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Bài báo tập trung làm rõ quá...

  pdf6 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 125 | Lượt tải: 2

 • Vai trò của hệ thống chính trị cấp cơ sở ở Hà Nội trong tuyên truyền, vận động xây dựng nông thôn mớiVai trò của hệ thống chính trị cấp cơ sở ở Hà Nội trong tuyên truyền, vận động xây dựng nông thôn mới

  Tóm tắt: Xây dựng nông thôn mới (NTM) là một trong những chương trình mục tiêu quốc gia lớn đã và đang mang lại sự phát triển mới cho khu vực nông thôn ở nhiều địa phương, nhưng đồng thời cũng đang đặt ra nhiều vấn đề cần được tổng kết, đánh giá. Một trong những yếu tố quan trọng góp phần tạo nên kết quả xây dựng NTM trên địa bàn thành phố Hà n...

  pdf7 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 138 | Lượt tải: 1

 • Bài tập lớn môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Nguyễn Thùy LinhBài tập lớn môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Nguyễn Thùy Linh

  I. Cơ sở của luận điểm: 1. Bối cảnh lịch sử: a, Bối cảnh thế giới: _Vào giữa thế kỷ thứ XIX, phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa đã thống trị ở Pháp, Anh và Đức cùng các nước Tây Âu. Để tạo ra nhiều lợi nhuận, giới tư bản không ngừng bóc lột giai cấp vô sản, đẩy cuộc sống của họ vào cùng cực, trong khi tầng lớp tư sản sống sung sướng bằng máu ...

  docx20 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 104 | Lượt tải: 2

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế và việc vận dụng trong quan hệ đối ngoại của nước ta hiện nayTư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế và việc vận dụng trong quan hệ đối ngoại của nước ta hiện nay

  2. Hoạt động đoàn kết quốc tế của Hồ Chí Minh trong quốc tế cộng sản 2.1. Giai đoạn trước năm 1945 • Bỏ phiếu tán thành Quốc tế Cộng sản, tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp • Đưa ra sáng kiến thành lập hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức -> góp phần đoàn kết các dân tộc bị áp bức toàn Châu Á nhằm đấu tranh chống CNĐQ • Sát cánh cùng giai...

  pdf32 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 244 | Lượt tải: 3

 • Trách nhiệm của đoàn thanh niên trong cuộc vận động nâng cao chất lượng đảng viên và kết nạp đảng viên Lớp Hồ Chí MinhTrách nhiệm của đoàn thanh niên trong cuộc vận động nâng cao chất lượng đảng viên và kết nạp đảng viên Lớp Hồ Chí Minh

  Trong suốt quá trình hoạt động lãnh đạo cách mạng, Đảng đã đặc biệt chú trọng bồi dưỡng, đào tạo đội hậu bị của mình là Đoàn thanh niên cộng sản Đông Dương trước kia và Đoàn thanh niên lao động Hồ Chí Minh ngày nay. Thông qua thực tiễn đấu tranh cách mạng và lao động sản xuất, Đảng tuyển chọn trong đội hậu bị những phần tử ưu tú nhất để đưa vào...

  pdf7 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 88 | Lượt tải: 2