• Thiết kế, chế tạo và sử dụng một số mô hình động cơ stirling trong dạy học Vật lí lớp 10Thiết kế, chế tạo và sử dụng một số mô hình động cơ stirling trong dạy học Vật lí lớp 10

  Tóm tắt. Động cơ stirling là động cơ nhiệt đốt ngoài do Robert Stirling phát minh vào năm 1816, đây là một ứng dụng kĩ thuật quan trọng của nhiệt động lực học. Việc thiết kế, chế tạo các mô hình động cơ Stirling đơn giản và sử dụng trong dạy học ứng dụng kĩ thuật của vật lí sẽ giúp học sinh gắn liền kiến thức với thực tế. Trong bài báo này chúng...

  pdf6 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 31/07/2021 | Lượt xem: 101 | Lượt tải: 0

 • Xây dựng hệ thống bài tập Vật lí phần Nhiệt học – Lớp 10 THPT theo định hướng phát triển năng lựcXây dựng hệ thống bài tập Vật lí phần Nhiệt học – Lớp 10 THPT theo định hướng phát triển năng lực

  Tóm tắt. Bài viết đề cập nghiên cứu xây dựng một hệ thống bài tập Vật lí nhằm phát triển năng lực cho học sinh phổ thông, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu dạy học theo định hướng phát triển năng lực. Cụ thể, chúng tôi dựa vào hệ thống các năng lực đặc thù của bộ môn Vật lí và kiến thức Vật lí lớp 10 phần Nhiệt học để xây dựng hệ thống bài tậ...

  pdf9 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 31/07/2021 | Lượt xem: 102 | Lượt tải: 0

 • Xây dựng và sử dụng bài tập thí nghiệm trong dạy học Vật lí ở trường phổ thôngXây dựng và sử dụng bài tập thí nghiệm trong dạy học Vật lí ở trường phổ thông

  Tóm tắt. Trong dạy học vật lí, bài tập thí nghiệm đòi hỏi học sinh thực hiện đồng bộ cả hoạt động trí óc và hoạt động chân tay. Việc xây dựng bài tập vật lí cần căn cứ vào các nội dung vật lí có liên quan đến việc đo đạc hoặc khảo sát thực nghiệm và khả năng xây dựng được các thiết bị tương ứng dựa trên các thiết bị có sẵn hoặc các dụng cụ đơn g...

  pdf10 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 31/07/2021 | Lượt xem: 113 | Lượt tải: 0

 • Bồi dưỡng năng lực vận dụng kiến thức Vật lí vào thực tiễn thông qua sử dụng phối hợp các loại hình thí nghiệm trong dạy học Vật líBồi dưỡng năng lực vận dụng kiến thức Vật lí vào thực tiễn thông qua sử dụng phối hợp các loại hình thí nghiệm trong dạy học Vật lí

  Tóm tắt. Năng lực vận dụng kiến thức vật lí vào thực tiễn là một trong những năng lực quan trọng cần hình thành cho người học, đồng thời cũng chính là phương tiện đánh giá hiệu quả quá trình dạy học vật lí ở trường phổ thông. Tuy nhiên, nhiều giáo viên chưa thực sự chú trọng hoặc vẫn còn lúng túng trong việc bồi dưỡng năng lực này cho học sinh. ...

  pdf7 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 31/07/2021 | Lượt xem: 118 | Lượt tải: 0

 • Phát triển kĩ năng sử dụng thiết bị dạy học bộ môn Vật lí cho viên chức làm công tác thiết bị dạy học ở trường trung học cơ sởPhát triển kĩ năng sử dụng thiết bị dạy học bộ môn Vật lí cho viên chức làm công tác thiết bị dạy học ở trường trung học cơ sở

  Tóm tắt. Viên chức làm công tác thiết bị dạy học (TBDH) có vai trò rất quan trọng trong quản lí, sử dụng các TBDH một cách khoa học, hiệu quả ở trường phổ thông. Tuy nhiên, tỉ lệ khá cao viên chức làm công tác này ở trường THCS tại hai tỉnh Quảng Nam và Đà Nẵng là giáo viên kiêm nhiệm, không được đào tạo chính quy về chuyên ngành công tác thiết...

  pdf9 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 31/07/2021 | Lượt xem: 117 | Lượt tải: 0

 • Xây dựng công cụ đánh giá năng lực hợp tác giải quyết vấn đề của học sinh thông qua dạy học hóa học phi kimXây dựng công cụ đánh giá năng lực hợp tác giải quyết vấn đề của học sinh thông qua dạy học hóa học phi kim

  Tóm tắt: Bằng phương pháp nghiên cứu lý luận, bài viết trình bày cấu trúc năng lực hợp tác giải quyết vấn đề của học sinh. Dựa trên kết quả đã được nhóm nghiên cứu của Patrick công bố năm 2014, năm 2015 và công bố của OECD 2015, Nhóm nghiên cứu đề xuất 4 mức độ đánh giá tương ứng với mỗi tiêu chi cụ thể của 3 năng lực thành phần: (1) thiết lập v...

  pdf15 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 31/07/2021 | Lượt xem: 97 | Lượt tải: 0

 • Xây dựng và sử dụng bài tập phân hoá chương Hiđrocacbon không no Hoá học 11 nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinhXây dựng và sử dụng bài tập phân hoá chương Hiđrocacbon không no Hoá học 11 nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh

  Tóm tắt. Năng lực giải quyết vấn đề là một trong những năng lực chung quan trọng của học sinh. Năng lực này cần được phát triển trong tất cả các môn học và các cấp học. Việc xây dựng và sử dụng bài tập phân hoá trong dạy học hoá học là một giải pháp quan trọng để phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh. Bài báo trình bày tổng qua...

  pdf11 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 31/07/2021 | Lượt xem: 102 | Lượt tải: 0

 • Sử dụng phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học Triết họcSử dụng phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học Triết học

  1. Mở đầu Thế kỉ XXI là thời đại của toàn cầu hóa và kinh tế tri thức. Nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam chú trọng cải cách giáo dục đại học nhằm đào tạo nguồn nhân lực có kiến thức sâu rộng, tư duy khoa học phát triển và năng lực thích ứng với sự biến đổi không ngừng của xã hội. Để đáp ứng yêu cầu đó, một trong những vấn đề hết sức thiết th...

  pdf6 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 31/07/2021 | Lượt xem: 94 | Lượt tải: 0

 • Phương pháp giảng dạy khái niệm triết họcPhương pháp giảng dạy khái niệm triết học

  1. Mở đầu Khái niệm là cơ sở, nền tảng của tư duy khoa học, không có khái niệm thì cũng không thể có bất kì một môn khoa học nào vì mọi khoa học đều được xây dựng trên cơ sở hệ thống các khái niệm nhất định. Tuy vậy, các công trình nghiên cứu chuyên biệt về vấn đề khái niệm, phạm trù khoa học nói chung và triết học nói riêng không nhiều, lại ch...

  pdf7 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 31/07/2021 | Lượt xem: 154 | Lượt tải: 0

 • Some properties of a new integral operatorSome properties of a new integral operator

  3. Conclusion Our present results were motivated essentially by several recent works dealing with the interesting problem of finding convexity of order for some integral operators (see, for example, [2, 7, 8, 10]). In our study here, we have successfully determined the convexity properties for the functions Hn(z) given by the general family of ...

  pdf12 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 31/07/2021 | Lượt xem: 110 | Lượt tải: 0