• Bài giảng Xác suất thống kê - Chương 8: Tương quan và hồi quy mẫuBài giảng Xác suất thống kê - Chương 8: Tương quan và hồi quy mẫu

  Ý nghĩa: Đường hồi quy tuyến tính mẫu là đường thẳng xấp xỉ nội suy từ bảng số liệu của X và Y theo phương pháp bình phương tối tiểu.Nếu X và Y có tương quan xấp xỉ tuyến tính thì đường hồi quy tuyến tính mẫu cho ta một dự báo đơn giản:

  pdf8 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 16/07/2021 | Lượt xem: 20 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê - Chương 7: Lý thuyết kiểm địnhBài giảng Xác suất thống kê - Chương 7: Lý thuyết kiểm định

  Ví dụ 3.1. Trọng lượng (X) của một loại sản phẩm do nhà máy sản xuất ra là đại lượng ngẫu nhiên có phân phối chuẩn với độ lệch chuẩn là ,trọng lượng trung bình là 50kg. Nghi ngờ hoạt động không bình thường làm thay đổi trọng lượng trung bình của sản phẩm người ta cân thử 100 sản phẩm và thu được kết quả sau: Với mức ý nghĩa 0.05,hãy kết luận ...

  pdf43 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 16/07/2021 | Lượt xem: 20 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng môn Xác suất thống kê - Chương 6: Lý thuyết ước lượngBài giảng môn Xác suất thống kê - Chương 6: Lý thuyết ước lượng

  Ví dụ 3.1: Để định mức gia công 1 chi tiết máy,người ta theo dõi quá trình gia công 25 chi tiết máy,và thu được bảng số liệu sau: a)Với độ tin cậy 0,95,hãy tìm khoảng tin cậy cho thời gian gia công trung bình 1 chi tiết máy. b)Với độ tin cậy 0,95,hãy tìm khoảng tin cậy cho phương sai.

  pdf18 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 16/07/2021 | Lượt xem: 19 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê - Chương 5: Lý thuyết mẫu (Bản đẹp)Bài giảng Xác suất thống kê - Chương 5: Lý thuyết mẫu (Bản đẹp)

  2.Mẫu: Từ tổng thể lấy ngẫu nhiên ra n phân tử để nghiên cứu được gọi là lấy 1 mẫu kích thước n. Định nghĩa:Từ đại lượng ngẫu nhiên gốc X,xét n đại lượng ngẫu nhiên độc lập có cùng phân phối với X.Véc tơ ngẫu nhiên n chiều được gọi là 1 mẫu kích thước n. Thực hiện phép thử ta nhận được là giá trị cụ thể hay giá trị thực hành của mẫu W. Mẫu ...

  pdf15 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 16/07/2021 | Lượt xem: 22 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê - Chương 4: Các quy luật phân phối xác suất cơ bảnBài giảng Xác suất thống kê - Chương 4: Các quy luật phân phối xác suất cơ bản

  Ví dụ 3.1:Biến ngẫu nhiên X là trung bình cộng của n biến ngẫu nhiên độc lập có cùng phân phối: với phương sai: Xác định n sao cho với xác suất không bé hơn 0,9973 : a) Hiệu cuả X-E(X) không vượt quá 0,01 b) Trị tuyệt đối của X-E(X) không vượt quá 0,005.

  pdf22 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 16/07/2021 | Lượt xem: 20 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê - Chương 2: Đại lượng ngẫu nhiên, vectơ ngẫu nhiênBài giảng Xác suất thống kê - Chương 2: Đại lượng ngẫu nhiên, vectơ ngẫu nhiên

  Ví dụ 2.5: Hai cầu thủ bóng rổ lần lượt ném bóng vào rổ cho đến chừng nào 1 người ném lọt rổ thì thôi. Lập dãy phân phối của số lần ném của mỗi người nếu xác suất lọt rổ của người thứ nhất, thứ hai là • Giải: Gọi là xác suất ném trượt bóng của người 1,2 • X là số bóng của người thứ 1 • Y là số bóng của người thứ 2 • Z là tổng số bóng của cả ...

  pdf43 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 16/07/2021 | Lượt xem: 22 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê - Chương I: Đại cương về xác suấtBài giảng Xác suất thống kê - Chương I: Đại cương về xác suất

  Chú ý: lấy 1 lúc 5 bi giống lấy lần lượt 5 bi không hoàn lại • Ví dụ 2.2: Có 10 người lên ngẫu nhiên 5 toa tàu. Tính xác suất để toa thứ nhất không có người lên: 2. Định nghĩa hình học về xác suất: Định nghĩa 2.2: giả sử trong mỗi phép thử các kết cục là đồng khả năng và được biểu diễn bằng các điểm hình học trên miền Kí hiệu D là miền ...

  pdf31 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 16/07/2021 | Lượt xem: 20 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê - Chương mở đầu: Bổ túcBài giảng Xác suất thống kê - Chương mở đầu: Bổ túc

  a.Trường hợp chọn toán có 6 cách,trường hợp chọn lý có 5 cách,trường hợp chọn hóa có 4 cách Suy ra: có 6+5+4 cách Ghi nhớ: các trường hợp thì cộng ; các giai đoạn thì nhân 2. Hoán vị: Một hoán vị của n phần tử là một cách sắp có thứ tự n phần tử khác nhau cho trước 3. Chỉnh hợp (không lặp): Một chỉnh hợp không lặp chập k từ n phần tử là một ...

  pdf16 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 16/07/2021 | Lượt xem: 19 | Lượt tải: 0

 • Đề thi cuối học kỳ I môn Xác suất - Thống kê ứng dụng - Năm học 2018-2019 - Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCMĐề thi cuối học kỳ I môn Xác suất - Thống kê ứng dụng - Năm học 2018-2019 - Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM

  Câu I (4,5 điểm) 1. Công ty M đầu tư vào 2 dự án A, B một cách độc lập, với xác suất dự án A, B mang lại lợi nhuận lần lượt là 0,7 và 0,8. Biết chỉ có một dự án mang lại lợi nhuận, tính xác suất đó là dự án A. 2. Hai người C, D lên một tàu điện gồm 3 toa một cách độc lập. Gọi 𝑋 là số người trong hai người C, D lên toa số 1. Tính 𝐸(𝑋) và 𝑉(�...

  pdf2 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 16/07/2021 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0

 • Đề thi cuối học kỳ II môn Xác suất - Thống kê ứng dụng - Năm học 2018-2019 - Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCMĐề thi cuối học kỳ II môn Xác suất - Thống kê ứng dụng - Năm học 2018-2019 - Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM

  Câu I (4,5 điểm) 1. Giáo viên chia ngẫu nhiên 8 cuốn sách cho 4 học sinh M, N, P, Q sao cho số sách mỗi học sinh nhận được là một số lẻ. Tính xác suất học sinh M nhận được 5 cuốn sách. 2. Khả năng mỗi khách mời A, B, C đến dự sự kiện E là như nhau và bằng 0,3. Biết A xung khắc với B, C nên khả năng A và B hay A và C cùng tới là bằng 0. Khả năng...

  pdf2 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 16/07/2021 | Lượt xem: 30 | Lượt tải: 0