• Đề thi cuối học kỳ I môn Xác suất - Thống kê ứng dụng - Năm học 2019-2020 - Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí MinhĐề thi cuối học kỳ I môn Xác suất - Thống kê ứng dụng - Năm học 2019-2020 - Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh

  Câu I (4,5 điểm) 1. Trong bữa tiệc giáng sinh, trung tâm X có 1 phần quà đặc biệt là học phí 1 khóa học và 3 phần quà là chuyến tham quan miễn phí tại Snow house. Các phần quà được tặng cho 4 trong 50 học viên tham dự bằng cách chọn ngẫu nhiên lần lượt từng học viên tham dự. Tính xác suất 2 chị em A, B tham gia bữa tiệc này có một người nhận đư...

  pdf2 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 215 | Lượt tải: 0

 • Đề thi cuối học kỳ II môn Xác suất - Thống kê ứng dụng - Năm học 2019-2020 - Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí MinhĐề thi cuối học kỳ II môn Xác suất - Thống kê ứng dụng - Năm học 2019-2020 - Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh

  Câu I (4,5 điểm) 1. Công ty K đấu thầu vào 2 dự án A, B của cùng một chủ đầu tư. Xác suất dự án A không trúng thầu là 0,5; xác suất dự án B không trúng thầu khi dự án A trúng thầu là 0,24 và xác suất cả 2 dự án A và B không trúng thầu là 0,12. Tính xác suất công ty K trúng thầu cả 2 dự án. 2. Thống kê về tỷ lệ sinh viên trường đại học X thuộc c...

  pdf2 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 137 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê (Bản đẹp)Bài giảng Nguyên lý thống kê (Bản đẹp)

  Ứng dụng SPSS trong quản lý dữ liệu SPSS (Statistical Package for Social Sciences) Là phần mềm chuyên dụng xử lý thông tin sơ cấp. (thông tin được thu thập trực tiếp từ đối tượng nghiên cứu thông qua bảng hỏi được thiết kế sẵn) Các màn hình SPSS - Màn hình quản lý dữ liệu - Màn hình quản lý biến - Màn hình hiển thị kết quả - Màn hình cú p...

  pdf131 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 17/07/2021 | Lượt xem: 155 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Lý thuyết thống kê (Phần I)Bài giảng Lý thuyết thống kê (Phần I)

  2. Tiêu thức thống kê Tiêu thức thống kê - đặc điểm của đơn vị tổng thể được chọn để nghiên cứu Tiêu thức thực thể Tiêu thức thời gian Tiêu thức không gian Các loại tiêu thức thống kê9 Tiêu thức thuộc tính - Biểu hiện không trực tiếp qua con số - Biểu hiện qua đặc điểm, tính chất -> Tiêu thức có biểu hiện gián tiếp được gọi là chỉ báo th...

  pdf118 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 17/07/2021 | Lượt xem: 186 | Lượt tải: 1

 • Đề thi cuối kỳ học kỳ II môn Xác suất thống kê ứng dụng - Năm học 2018-2019 - Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí MinhĐề thi cuối kỳ học kỳ II môn Xác suất thống kê ứng dụng - Năm học 2018-2019 - Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh

  Câu I: ( 4,5 điểm) 1. Trong một giải bóng chuyền gồm 16 đội bóng tham dự, trong đó có 12 đội nước ngoài và 4 đội của Việt Nam. Ban tổ chức bốc thăm ngẫu nhiên để chia thành 4 bảng, mỗi bảng 4 đội. Tính xác suất để 4 đội bóng của Việt Nam ở 4 bảng khác nhau. 2. Một đề thi có 20 câu hỏi. Sinh viên giỏi sẽ trả lời đúng hết cả 20 câu, sinh viên khá...

  pdf2 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 16/07/2021 | Lượt xem: 171 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê - Chương 8: Tương quan và hồi quy mẫuBài giảng Xác suất thống kê - Chương 8: Tương quan và hồi quy mẫu

  Ý nghĩa: Đường hồi quy tuyến tính mẫu là đường thẳng xấp xỉ nội suy từ bảng số liệu của X và Y theo phương pháp bình phương tối tiểu.Nếu X và Y có tương quan xấp xỉ tuyến tính thì đường hồi quy tuyến tính mẫu cho ta một dự báo đơn giản:

  pdf8 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 16/07/2021 | Lượt xem: 184 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê - Chương 7: Lý thuyết kiểm địnhBài giảng Xác suất thống kê - Chương 7: Lý thuyết kiểm định

  Ví dụ 3.1. Trọng lượng (X) của một loại sản phẩm do nhà máy sản xuất ra là đại lượng ngẫu nhiên có phân phối chuẩn với độ lệch chuẩn là ,trọng lượng trung bình là 50kg. Nghi ngờ hoạt động không bình thường làm thay đổi trọng lượng trung bình của sản phẩm người ta cân thử 100 sản phẩm và thu được kết quả sau: Với mức ý nghĩa 0.05,hãy kết luận ...

  pdf43 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 16/07/2021 | Lượt xem: 180 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng môn Xác suất thống kê - Chương 6: Lý thuyết ước lượngBài giảng môn Xác suất thống kê - Chương 6: Lý thuyết ước lượng

  Ví dụ 3.1: Để định mức gia công 1 chi tiết máy,người ta theo dõi quá trình gia công 25 chi tiết máy,và thu được bảng số liệu sau: a)Với độ tin cậy 0,95,hãy tìm khoảng tin cậy cho thời gian gia công trung bình 1 chi tiết máy. b)Với độ tin cậy 0,95,hãy tìm khoảng tin cậy cho phương sai.

  pdf18 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 16/07/2021 | Lượt xem: 181 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê - Chương 5: Lý thuyết mẫu (Bản đẹp)Bài giảng Xác suất thống kê - Chương 5: Lý thuyết mẫu (Bản đẹp)

  2.Mẫu: Từ tổng thể lấy ngẫu nhiên ra n phân tử để nghiên cứu được gọi là lấy 1 mẫu kích thước n. Định nghĩa:Từ đại lượng ngẫu nhiên gốc X,xét n đại lượng ngẫu nhiên độc lập có cùng phân phối với X.Véc tơ ngẫu nhiên n chiều được gọi là 1 mẫu kích thước n. Thực hiện phép thử ta nhận được là giá trị cụ thể hay giá trị thực hành của mẫu W. Mẫu ...

  pdf15 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 16/07/2021 | Lượt xem: 182 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê - Chương 4: Các quy luật phân phối xác suất cơ bảnBài giảng Xác suất thống kê - Chương 4: Các quy luật phân phối xác suất cơ bản

  Ví dụ 3.1:Biến ngẫu nhiên X là trung bình cộng của n biến ngẫu nhiên độc lập có cùng phân phối: với phương sai: Xác định n sao cho với xác suất không bé hơn 0,9973 : a) Hiệu cuả X-E(X) không vượt quá 0,01 b) Trị tuyệt đối của X-E(X) không vượt quá 0,005.

  pdf22 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 16/07/2021 | Lượt xem: 285 | Lượt tải: 0