• Tiền đề ra đời của Đảng cộng sản Việt NamTiền đề ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam

  Mác – Lê nin quan tâm đến việc xây dựng Đảng ở các nước tư bản phát triển. Đảng Cộng sản có nhiệm vụ lãnh đạo giai cấp vô sản và quần chúng lao động làm cách mạng nhằm lật đổ chế độ tư bản và tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Mác và Ăng ghen đặt sự quan tâm chủ yếu của mình vào vấn đề thành lập các Đảng Cộng sản ở những nước...

  doc8 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 14/10/2013 | Lượt xem: 4689 | Lượt tải: 14

 • Tiểu luận Phong trào công nhân-nông dân Việt Nam những năm 1930-1931Tiểu luận Phong trào công nhân-nông dân Việt Nam những năm 1930-1931

  Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và chủ tịch hồ chí minh; dân tộc Việt Nam đã làm nên những chiến công hiển hách và những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử cũng như thời đại, từ thắng lợi của cách mạng tháng tám năm 1945 khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, tới chiến thắng Điện biên P...

  doc14 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 09/07/2013 | Lượt xem: 2582 | Lượt tải: 4

 • Tiểu luận Chiến dịch Tây NguyênTiểu luận Chiến dịch Tây Nguyên

  Để có được cuộc sống độc lập, ấm no, hạnh phúc như ngày hôm nay nhân dân ta đã trải qua biết bao nhiêu thăng trầm, biến cố, đã hi sinh biết bao xương máu Chính vì thế là người dân nước Việt chúng tôi tự hào về những trang sử vàng của dân tộc ta. Khao khát tìm hiểu về lịch sử dân tộc đã dẫn đưa chúng tôi đến với chiến dịch Tây Nguyên một trong những...

  doc19 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 09/07/2013 | Lượt xem: 2473 | Lượt tải: 1

 • Tiểu luận Sự phát triển công nghiệp trong quá trình Công nghiệp hóa - Hiện đại hóaTiểu luận Sự phát triển công nghiệp trong quá trình Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa

  Trong các ngành sản xuất vật chất của nền kinh tế quốc dân thì công nghiệp là một ngành sản xuất vật chất rất quan trọng. “Công nghiệp trở thành một ngành sản xuất vật chất to lớn và độc lập. Đó là kết quả của sự phát triển lực lượng sản xuất và phân công lao động xã hội”. Trong nền kinh tế hàng hoá nước ta hiện nay có nhiều thành phần kinh tế cùn...

  doc24 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 09/07/2013 | Lượt xem: 2320 | Lượt tải: 2

 • Môn pháp luật kinh tế: Doanh nghiêp nhà nước và hợp đồng kinh doanhMôn pháp luật kinh tế: Doanh nghiêp nhà nước và hợp đồng kinh doanh

  (Bản scan) 16. Doanh nghiệp tư nhân là A. Doanh nghiệp do 1 cá nhân làm chủ B. Tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình và mọi hoạt động của doanh nghiệp C. Doanh nghiệp do nhiều người đồng sở hữu D. A và B đúng

  pdf11 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 04/06/2013 | Lượt xem: 2441 | Lượt tải: 2

 • Thỏa thuận ghi nhận về các quy tắc và thủ tục điều chỉnh việc giải quyết tranh chấpThỏa thuận ghi nhận về các quy tắc và thủ tục điều chỉnh việc giải quyết tranh chấp

  Các quy tắc và thủtục của Thỏa thuận này phải ñược áp dụng cho những tranh chấp ñược ñưa ra theo các quy ñịnh vềtham vấn và giải quyết tranh chấp của những hiệp ñịnh ñược liệt kê trong Phụlục 1 của Thỏa thuận này (trong Thoảthuận này ñược gọi là những “hiệp ñịnh có liên quan”). Những quy tắc và thủtục của Thỏa thuận này cũng ñược áp dụng ch...

  pdf34 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 04/06/2013 | Lượt xem: 2142 | Lượt tải: 0

 • Tuyên bố marakesh ngày 15-4-1994Tuyên bố marakesh ngày 15-4-1994

  ðại diệncho 124 Chính phủvà Cộng ñồng Châu Âu tham gia Vòng Uruguay về ðàm phán Thương mại ða biên, nhân dịp kỳhọp cuối cùng cấp Bộtrưởng của Uỷban ðàm phán Thương mại tổchức tại thành phốMarrakesh, Vương quốc Morocco từngày 12 ñến ngày 15 tháng 4 năm 1994, Nhắc lạiTuyên bốBộtrưởng ñã ñược thông qua tại Punta del Este, Uruguay ngày 20 thá...

  pdf4 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 04/06/2013 | Lượt xem: 2426 | Lượt tải: 0

 • Quyêt định chấp thuận và gia nhập hiệp định thành lập tổ chức thương mại thế giớiQuyêt định chấp thuận và gia nhập hiệp định thành lập tổ chức thương mại thế giới

  Ghi nhậnrằng ðiều XI và ðiều XIV của Hiệp ñịnh thành lập Tổchức Thương mại Thế giới (dưới ñây gọi là "Hiệp ñịnh WTO") quy ñịnh chỉcác bên ký kết GATT 1947, kểtừ khi Hiệp ñịnh WTO có hiệu lực, theo ñó Bảng nhân nhượng và cam kết tạo thành phụlục của GATT 1994 và Bảng cam kết cụthểtạo thành phụlục của Hiệp ñịnh chung về Thương mại Dịch vụ(dưới ñ...

  pdf15 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 04/06/2013 | Lượt xem: 2073 | Lượt tải: 0

 • Hiệp định về việc áp dụng các biện pháp kiểm dịch động thực vậtHiệp định về việc áp dụng các biện pháp kiểm dịch động thực vật

  Khẳng ñịnh rằng không Thành viên nào bịngăn cấm thông qua hoặc thi hành các biện pháp cần thiết ñểbảo vệcuộc sống và sức khoẻcủa con người, ñộng vật và thực vật, với yêu cầu là các biện pháp này không ñược áp dụng ñểtạo ra sựphân biệt ñối xửtùy tiện hoặc vô căn cứgiữa các Thành viên có cùng ñiều kiện nhưnhau hoặc ñểdẫn ñến sựhạn chếthương m...

  pdf21 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 04/06/2013 | Lượt xem: 2060 | Lượt tải: 0

 • Hiệp định về trợ cấp và các biện pháp đối khángHiệp định về trợ cấp và các biện pháp đối kháng

  Theo Hiệp ñịnh này, trợcấp ñược coi là tồn tại nếu: (a)(1) có sự ñóng góp vềtài chính của chính phủhoặc một cơquan công cộng trên lãnh thổcủa một Thành viên ( theo Hiệp ñịnh này sau ñây gọi chung là “chính phủ”) khi: (i) chính phủthực tếcó chuyển trực tiếp các khoản vốn (ví dụnhưcấp phát, cho vay, hay góp cổphần), có khảnăng chuyển hoặc n...

  pdf53 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 04/06/2013 | Lượt xem: 2291 | Lượt tải: 1