• Bài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật - Bài 7: Nhà nước pháp quyền và xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt NamBài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật - Bài 7: Nhà nước pháp quyền và xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  7.1. Khái niệm nhà nước pháp quyền Nhà nước pháp quyền là một hiện tượng chính trị pháp lý phức tạp, được tiếp cận ở nhiều góc độ khác nhau. Vì lẽ đó, hiện có nhiều khái niệm khác nhau về nhà nước pháp quyền. Dưới góc độ pháp lý, nhà nước pháp quyền là nhà nước được tổ chức và hoạt động trên cơ sở chủ quyền nhân dân, sự phân công và kiểm soát ...

  pdf6 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật - Bài 6: Hệ thống pháp luật Xã hội chủ nghĩa Việt NamBài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật - Bài 6: Hệ thống pháp luật Xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  6.1.1. Khái niệm Hệ thống pháp luật là hệ thống các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành có mối quan hệ nội tại thống nhất. Hệ thống pháp luật được hình thành từ bộ phận nhỏ nhất là các quy phạm pháp luật, nhiều quy phạm pháp luật có tính chất đặc thù tạo thành chế định pháp luật, các chế định pháp luật có các đặc trưng giống nhau nhất định ...

  pdf75 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật - Bài 5: Thực hiện pháp luật, vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lýBài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật - Bài 5: Thực hiện pháp luật, vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý

  5.1.1. Khái niệm thực hiện pháp luật Trong cơ chế điều chỉnh pháp luật, thực hiện pháp luật là giai đoạn thứ hai, sau khi đã tiến hành giai đoạn xây dựng pháp luật và là giai đoạn quan trọng, không thể thiếu. Bởi pháp luật chỉ có thể phát huy vai trò của mình đối với việc điều chỉnh các quan hệ xã hội, duy trì trật tự xã hội khi mà nó được tôn ...

  pdf15 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật - Bài 4: Hình thức pháp luậBài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật - Bài 4: Hình thức pháp luậ

  4.2.1. Hình thức bên trong Bao gồm: hệ thống pháp luật, ngành luật, chế định pháp luật, quy phạm pháp luật. • Quy phạm pháp luật: là qui tắc xử sự mang tính bắt buộc chung, là cơ sở tế bào, là đơn vị nhỏ nhất và là biểu hiện cụ thể của Pháp luật. Qui phạm là công cụ tác động trực tiếp lên các quan hệ xã hội. • Chế định pháp luật: Một tập hợp c...

  pdf15 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật - Bài 3: Lý luận về pháp luậtBài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật - Bài 3: Lý luận về pháp luật

  3.1.2. Khái niệm pháp luật Pháp luật xuất hiện trong xã hội như là một tất yếu khách quan, phù hợp với yêu cầu điều chỉnh xã hội cũng như lợi ích của giai cấp thống trị. Pháp luật một mặt là công cụ mà giai cấp thống trị thông qua nhà nước sử dụng để quản lý xã hội, mặt khác nó là chuẩn mực ứng xử chung là tổng hợp các quy tắc được cấu tạo từ ...

  pdf24 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật - Bài 2: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt NamBài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật - Bài 2: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  2.1. Bản chất và những đặc điểm của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng có đầy đủ các thuộc tính thể hiện bản chất nhà nước và của nhà nước xã hội chủ nghĩa nói chung. Tuy nhiên, do sự ra đời, tồn tại gắn với những đặc điểm hay điều kiện khác biệt nhất định nên Nhà nước Cộng hòa xã hội c...

  pdf13 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật - Bài 1: Lý luận về Nhà nướcBài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật - Bài 1: Lý luận về Nhà nước

  1.1. Nguồn gốc, bản chất và chức năng của Nhà nước Khái niệm Nhà nước Nhà nước là một hiện tượng xã hội đa dạng và phức tạp được nhiều ngành khoa học nghiên cứu ở các góc độ, phạm vi khác nhau và cũng có nhiều quan niệm khác nhau về Nhà nước. Aristote cho rằng: Nhà nước là sự kết hợp của các gia đình. Một số tác giả khác lại cho rằng: Nhà nướ...

  pdf23 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình lịch sử Đảng chương 1: Đảng lãnh đạo cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc (1954 - 1975)Giáo trình lịch sử Đảng chương 1: Đảng lãnh đạo cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc (1954 - 1975)

  Miền Bắc bước vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội trong hoàn cảnh thế giới và trong nước có những thuận lợi to lớn, nhưng cũng gặp những khó khăn không nhỏ. Nét nổi bật của tình hình thế giới là hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới đang lớn mạnh về mọi mặt, quyết định chiều hướng phát triển của thời đại mới. Sức mạnh đó là kết quả chung về sự p...

  doc103 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 17/05/2013 | Lượt xem: 3756 | Lượt tải: 10

 • Hướng dẫn ôn thi môn lịch sử đảng cộng sản Việt Nam - Lê Mậu HãnHướng dẫn ôn thi môn lịch sử đảng cộng sản Việt Nam - Lê Mậu Hãn

  (Bản scan) Để phục vụ việc dạy và học tập các bộ môn lý luận chính trị Mác Lênin trong hệ thống trương Đại học, cao đảng và trung học chuyên nghiệp. Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội tái bản, có sửa chữa và bổ sung cuốn Hướng dẫn ôn thi môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.

  pdf94 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 17/05/2013 | Lượt xem: 2671 | Lượt tải: 3

 • Bộ câu hỏi môn lịch sử đảng cộng sản Việt NamBộ câu hỏi môn lịch sử đảng cộng sản Việt Nam

  Ai là người viết tác phẩm “Tự chỉ trích”? 6. Cao trào kháng Nhật cứu nước đã diễn ra ở vùng rừng núi và trung du Bắc Kỳ với hình thức nào là chủ yếu? 7. Trong cao trào kháng Nhật cứu nước, phong trào “Phá kho thóc của Nhật để giải quyết nạn đói” đã diễn ra mạnh mẽ ở đâu? 8. Sau ngày tuyên bố độc lập Chính phủ lâm thời đã xác định các nhiệm vụ ...

  pdf3 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 17/05/2013 | Lượt xem: 3861 | Lượt tải: 1