• Bài giảng Lý luận nhà nước & pháp luật - Chương XX: Pháp chế xã hội chủ nghĩa và trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa - Bùi Quang XuânBài giảng Lý luận nhà nước & pháp luật - Chương XX: Pháp chế xã hội chủ nghĩa và trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa - Bùi Quang Xuân

  KHÁI NIỆM PHÁP CHẾ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA  Pháp chế xã hội chủ nghĩa có quan hệ mật thiết với chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa, trong mối quan hệ này dân chủ xã hội chủ nghĩa là cơ sở để củng cố nền pháp chế xã hội chủ nghĩa, đồng thời pháp chế xã hội chủ nghĩa là yếu tố cần thiết không thể thiếu được để củng cố và mở rộng nền dân chủ xã hội chủ...

  pdf31 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 436 | Lượt tải: 4

 • Bài giảng Lý luận nhà nước & pháp luật - Chương 16: Quy phạm pháp luật - Bùi Quang XuânBài giảng Lý luận nhà nước & pháp luật - Chương 16: Quy phạm pháp luật - Bùi Quang Xuân

  SỞ DĨ CÓ THỂ ĐƯA RA NHỮNG CÁCH XỬ SỰ MẪU ĐỂ ĐIỀU CHỈNH HÀNH VI CỦA CON NGƯỜI LÀ VÌ:  Thứ nhất, hành vi của con người thường mang tính tái diễn, lặp đi, lặp lại trong những điều kiện, hoàn cảnh nhất định, mà những điều kiện, hoàn cảnh của đời sống xã hội lại diễn ra theo quy luật.  Vì thế, có thể biết và dự kiến trước được cách xử sự có thể có của...

  pdf66 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 267 | Lượt tải: 3

 • Bài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật - Chương XXI: Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lýBài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật - Chương XXI: Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý

  * Cấu thành vi phạm pháp luật Mặt khách quan của vi phạm pháp luật Bao gồm những mặt, những yếu tố cấu thành được quy định cụ thể trong các quy phạm pháp luật như: hành vi trái pháp luật, hậu quả, thời gian, địa điểm, hoàn cảnh, công cụ, phương tiện, phương thức thực hiện hành vi v.v. . . Khách thể của vi phạm pháp luật Là những quan hệ xã h...

  ppt16 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 295 | Lượt tải: 2

 • Bài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật - Chương XX: Thực hiện pháp luật và áp dụng pháp luậtBài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật - Chương XX: Thực hiện pháp luật và áp dụng pháp luật

  3. Các giai đoạn của quá trình áp dụng pháp luật Để áp dụng pháp luật chính xác, đạt hiệu quả cao cần phải tiến hành những bước sau: Phân tích, đánh giá đúng, chính xác những tình tiết, hoàn cảnh, điều kiện của vụ việc thực tế đã xảy ra. Lựa chọn quy phạm pháp luật phù hợp và phân tích làm sáng tỏ nội dung, ý nghĩa của quy phạm pháp luật đối v...

  ppt22 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 244 | Lượt tải: 2

 • Bài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật - Chương XVIII: Ý thức pháp luật và pháp chế xã hội chủ nghĩaBài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật - Chương XVIII: Ý thức pháp luật và pháp chế xã hội chủ nghĩa

  * Cấu trúc của ý thức pháp luật:  - Căn cứ vào nội dung, tính chất của các bộ phận hợp thành, ý thức pháp luật bao gồm:  + Hệ tư tưởng pháp luật: là tổng thể các tư tưởng, quan điểm, học thuyết về pháp luật. + Tâm lý pháp luật: là tình cảm, thái độ, tâm trạng, cảm xúc của con người đối với pháp luật. * Phân loại Ý thức pháp luật - Căn cứ vào c...

  ppt10 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 225 | Lượt tải: 2

 • Bài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật - Chương XVII: Hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩaBài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật - Chương XVII: Hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa

  Có 2 phương pháp điều chỉnh chủ yếu: + Phương pháp bình đẳng thoả thuận : là cách thức tác động mà ở đó nhà nước không can thiệp trực tiếp vào các quan hệ pháp luật mà chỉ định ra khuôn khổ và các bên tham gia quan hệ pháp luật có thể thỏa thuận với nhau trong khuôn khổ đó, các bên tham gia quan hệ pháp luật bình đẳng với nhau về quyền và nghĩa ...

  ppt16 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 216 | Lượt tải: 2

 • Bài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật - Chương XVI: Quy phạm pháp luậtBài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật - Chương XVI: Quy phạm pháp luật

  1.2. Khái niệm và đặc điểm của quy phạm pháp luật Quy phạm pháp luật là quy tắc xử sự chung QPPL do các cơ quan NN ban hành và đảm bảo thực hiện. QPPL là tiêu chuẩn để xác định giới hạn và đánh giá hành vi của con người. QPPL là công cụ điều chỉnh quan hệ xã hội, mà nội dung của nó thường thể hiện hai mặt là cho phép và bắt buộc. QPPL có tính ...

  ppt30 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 236 | Lượt tải: 2

 • Bài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật - Chương VIII: Nhà nước xã hội chủ nghĩaBài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật - Chương VIII: Nhà nước xã hội chủ nghĩa

  1.3. Bản chất của Nhà nước XHCN  - Nhà nước XHCN vừa là một bộ máy chính trị - hành chính, một cơ quan cưỡng chế, vừa là tổ chức quản lý kinh tế xã hội của nhân dân lao động, nhà nước XHCN không còn là nhà nước theo nguyên nghĩa mà chỉ còn là “một nửa nhà nước”. - Dân chủ XHCN là thuộc tính của nhà nước XHCN; - Nhà nước XHCN luôn giữ vai trò ...

  pptx19 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 220 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật - Chương VII: Nhà nước và pháp luật tư sảnBài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật - Chương VII: Nhà nước và pháp luật tư sản

  Về xã hội, có hai giai cấp cơ bản là giai cấp tư sản và giai cấp vô sản. Giai cấp tư sản giữ vị trí thống trị, là giai cấp nắm hầu hết tư liệu sản xuất của xã hội, chiếm đoạt những nguồn tài sản lớn của XH. Giai cấp vô sản là lực lượng lao động chính trong xã hội. Về phương diện pháp lý họ được tự do, nhưng không có tư liệu sản xuất nên họ ch...

  pptx30 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 232 | Lượt tải: 2

 • Bài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật - Chương VI: Nhà nước và pháp luật phong kiếnBài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật - Chương VI: Nhà nước và pháp luật phong kiến

  - Chức năng đàn áp sự chống đối của nông dân và các tầng lớp nhân dân lao động khác. Để duy trì địa vị thống trị của mình, nhà nước phong kiến đều đàn áp dã man các cuộc khởi nghĩa của nông dân và nhân dân lao động bằng bạo lực quân sự. Trong giai đoạn đầu của chế độ phong kiến (giai đoạn nhà nước phong kiến phân quyền cát cứ), các lãnh chúa c...

  pptx23 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 218 | Lượt tải: 4