• Hiến pháp nước cộng hoà chủ nghiã xã hội Việt Nam năm 1992Hiến pháp nước cộng hoà chủ nghiã xã hội Việt Nam năm 1992

  LỜI NÓI ĐẦU Trải qua mấy nghìn năm lịch sử, nhân dân Việt Nam lao động cần cù, sáng tạo, chiến đấu anh dũng để dựng nước và giữ nước, đã hun đúc nên truyền thống đoàn kết, nhân nghĩa, kiên cường bất khuất của dân tộc và xây dựng nên nền văn hiến Việt Nam. Từ năm 1930, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập v...

  doc18 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 17/05/2013 | Lượt xem: 1918 | Lượt tải: 1

 • Bộ luật của quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 19/2003/qh11 về tố tụng hình sựBộ luật của quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 19/2003/qh11 về tố tụng hình sự

  Điều 3. Bảo đảm pháp chế xã hội chủ nghĩa trong tố tụng hình sự Mọi hoạt động tố tụng hình sự của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng phải được tiến hành theo quy định của Bộ luật này. Điều 4. Tôn trọng và bảo vệ các quyền cơ bản của công dân Khi tiến hành tố tụng, Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan đi...

  doc91 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 17/05/2013 | Lượt xem: 1812 | Lượt tải: 3

 • Bộ luật của quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 24/2004/qh11 về tố tụng dân sựBộ luật của quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 24/2004/qh11 về tố tụng dân sự

  Điều 3. Bảo đảm pháp chế xã hội chủ nghĩa trong tố tụng dân sự Mọi hoạt động tố tụng dân sự của người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng, của cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan phải tuân theo các quy định của Bộ luật này. Điều 4. Quyền yêu cầu Toà án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp Cá nhân, cơ quan, tổ chức do Bộ luật này quy định...

  doc102 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 17/05/2013 | Lượt xem: 1859 | Lượt tải: 3

 • Bộ luật lao động của nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt NamBộ luật lao động của nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  Điều 1 Bộ Luật Lao động điều chỉnh quan hệ lao động giữa người lao động làm công ăn lương với người sử dụng lao động và các quan hệ xã hội liên quan trực tiếp với quan hệ lao động. Điều 2 Bộ Luật Lao động được áp dụng đối với mọi người lao động, mọi tổ chức, cá nhân sử dụng lao động theo hợp đồng lao động, thuộc các thành phần kinh tế, các hình ...

  doc30 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 17/05/2013 | Lượt xem: 1816 | Lượt tải: 4

 • Bộ luật hình sự của nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 15/1999/qh10Bộ luật hình sự của nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 15/1999/qh10

  Điều 1. Nhiệm vụ của Bộ luật hình sự Bộ luật hình sự có nhiệm vụ bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của nhân dân, bảo vệ quyền bình đẳng giữa đồng bào các dân tộc, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức, bảo vệ trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa, chống mọi hành vi phạm tội; đồng thời giáo dục mọi ngư...

  doc98 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 17/05/2013 | Lượt xem: 1858 | Lượt tải: 4

 • Bộ luật dân sự năm 2006Bộ luật dân sự năm 2006

  Điều 4. Nguyên tắc tự do, tự nguyện cam kết, thoả thuận Quyền tự do cam kết, thoả thuận trong việc xác lập quyền, nghĩa vụ dân sự được pháp luật bảo đảm, nếu cam kết, thoả thuận đó không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội. Trong quan hệ dân sự, các bên hoàn toàn tự nguyện, không bên nào được áp đặt, cấm đoán, cưỡng ép, đe ...

  doc142 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 17/05/2013 | Lượt xem: 2410 | Lượt tải: 3

 • Bộ đề thi môn Pháp luật đại cươngBộ đề thi môn Pháp luật đại cương

  1. Người nhận cầm cố tài sản có quyền gì đối với tài sản? a. Quyền sở hữu b. Quyền chiếm hữu c. Quyền sử dụng d. Quyền định đoạt 2. Khi tổng hợp nhiều bản án có hình phạt tù có thời hạn thì mức cao nhất là a. 20 năm b. 30 năm c. 35 năm d. 50 năm 3. yếu tố nào sau đây không thể hiện nội dung mối quan hệ nhân quả giữa hành vi trái pháp luật...

  doc6 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 17/05/2013 | Lượt xem: 2482 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Những vấn đề về luật hành chínhBài giảng Những vấn đề về luật hành chính

  a. Nguyên tắc xác định thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính b. Nguyên tắc về thời hiệu xử lý vi phạm hành chính c. Nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính

  ppt20 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 17/05/2013 | Lượt xem: 1974 | Lượt tải: 3

 • Bài giảng bài 2: Một số vấn đề cơ bản về pháp luậtBài giảng bài 2: Một số vấn đề cơ bản về pháp luật

  + Khái niệm: Kiểu pháp luật là tổng thể những đặc điểm cơ bản, đặc thù của pháp luật, thể hiện bản chất giai cấp và những điều kiện tồn tại, phát triển của pháp luật trong một hình thái kinh tế xã hội nhất định. + Các kiểu pháp luật trong lịch sử ? + Quy luật thay thế các kiểu pháp luật?

  ppt20 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 17/05/2013 | Lượt xem: 2182 | Lượt tải: 3

 • Bài giảng Một số vấn đề cơ bản về Nhà nướcBài giảng Một số vấn đề cơ bản về Nhà nước

  2.3 Chức năng của nhà nước: Là những mặt hoạt động cơ bản của nhà nước nhằm thực hiện các nhiệm vụ đặt ra trước nhà nước. Có 2 chức năng cơ bản: - Chức năng đối nội: là những mặt hoạt động chủ yếu của nhà nước trong nội bộ đất nước như bảo vệ chế độ chính trị, chế độ kinh tế,văn hoá – xã hội, trấn áp các phần tử chống đối chế độ, giữ gìn trật tự...

  ppt24 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 17/05/2013 | Lượt xem: 2564 | Lượt tải: 5