• Bài giảng Pháp luật đại cương chương 7: luật hình sự Việt NamBài giảng Pháp luật đại cương chương 7: luật hình sự Việt Nam

  Tình thế cấp thiết là tình thế của người vì muốn tránh một nguy cơ đang thực tế đe dọa lợi ích của Nhà nước, của tổ chức, quyền, lợi ích chính đáng của mình hoặc của người khác mà không còn cách nào khác là phải gây một thiệt hại nhỏ hơn thiệt hại cần ngăn ngừa.

  ppt43 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 16/05/2013 | Lượt xem: 5527 | Lượt tải: 3

 • Bài giảng Pháp luật đại cương chương 6: Luật dân sự Việt NamBài giảng Pháp luật đại cương chương 6: Luật dân sự Việt Nam

  Hợp đồng chuyển giao các quyền tài sản thuộc quyền tác giả, thuộc quyền liên quan Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp đối với các đối tượng là sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, bí mật kinh doanh, nhãn hiệu, Hợp đồng chuyển giao công nghệ đối với các đối tượng là bí quyết kỹ thuật, kiến thức kỹ thuậ...

  ppt45 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 16/05/2013 | Lượt xem: 6047 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Pháp luật đại cương chương 5: Luật hành chính Việt NamBài giảng Pháp luật đại cương chương 5: Luật hành chính Việt Nam

  Tạm giữ người; Tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; Khám người; Khám phương tiện vận tải, đồ vật; Khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; Bảo lãnh hành chính; Quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất; Truy tìm đối tượng phải chấp hành quyết định đưa vào trường ...

  ppt51 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 16/05/2013 | Lượt xem: 5690 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Pháp luật đại cương chương 4: Hệ thống pháp luậtBài giảng Pháp luật đại cương chương 4: Hệ thống pháp luật

  Luật hành chính là tổng thể những quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội hình thành trong quá trình tổ chức, thực hiện các hoạt động chấp hành - điều hành của các cơ quan nhà nước trên các lĩnh vực hành chính, chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội.

  ppt29 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 16/05/2013 | Lượt xem: 6802 | Lượt tải: 4

 • Bài giảng Pháp luật đại cương chương 3: Hình thức pháp luậtBài giảng Pháp luật đại cương chương 3: Hình thức pháp luật

  Văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội và Uỷ ban thường vụ Quốc hội Văn bản quy phạm pháp luật của Chủ tịch nước Văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ Văn bản quy phạm pháp luật của Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Văn bản quy phạm pháp luật liên tịch ...

  ppt38 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 16/05/2013 | Lượt xem: 4328 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Pháp luật đại cương chương 2: Pháp luật - Công cụ điều chỉnh các quan hệ xã hộiBài giảng Pháp luật đại cương chương 2: Pháp luật - Công cụ điều chỉnh các quan hệ xã hội

  Quan hệ pháp luật là quan hệ giữa người với người (quan hệ xã hội) do một quy phạm pháp luật điều chỉnh, biểu hiện thành quyền và nghĩa vụ pháp lý cụ thể của các bên, được đảm bảo bằng cưỡng chế nhà nước.

  ppt48 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 16/05/2013 | Lượt xem: 5340 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Pháp luật đại cương chương 1: Nhà nước CNXHCN Việt Nam và địa vị pháp lý của các CQ trongBMNNBài giảng Pháp luật đại cương chương 1: Nhà nước CNXHCN Việt Nam và địa vị pháp lý của các CQ trongBMNN

  Kỳ họp Quốc hội là hình thức hoạt động chủ yếu và quan trọng nhất của Quốc hội, là nơi biểu hiện trực tiếp và tập trung nhất quyền lực nhà nước của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, nơi biểu hiện trí tuệ tập thể của đại biểu Quốc hội. Tại kỳ họp, Quốc hội thảo luận và quyết định những vấn đề quan trọng nhất của đất nước và của nhân dân. Tại ...

  ppt86 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 16/05/2013 | Lượt xem: 2048 | Lượt tải: 3

 • Câu hỏi học tập và thảo luận môn pháp luật đại cươngCâu hỏi học tập và thảo luận môn pháp luật đại cương

  1. Tìm hiểu nguồn gốc nhà nước là đi vào giải thích nguồn gốc của vấn đề(hiện tượng) gì? 2. Tại sao Thuyết khế ước xã hội được đánh giá “có tính cách mạng và giá trịlịch sửto lớn”? 3. Nội dung cơbản của Quan điểm chủnghĩa Mác-LêNin vềnguồn gốc nhà nước? 4. Chỉra sựkhác biệt cơbản giữa Quan điểm chủnghĩa Mác-LêNin và các học thuyết phi Mác-x...

  pdf19 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 16/05/2013 | Lượt xem: 2879 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lýBài giảng Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý

  Tiêu chí phân loại: căn cứ vào mức độ nguy hiểm của hành vi và các quan hệ xã hội mà VPPL xâm hại đến. Các loại VPPL: 3.1- Vi phạm hình sự 3.2- Vi phạm hành chính 3.3- Vi phạm dân sự 3.4- Vi phạm kỷ luật

  ppt26 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 16/05/2013 | Lượt xem: 3591 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Quan hệ pháp luật xã hội chủ nghĩaBài giảng Quan hệ pháp luật xã hội chủ nghĩa

  v Quyền chủ thể - Khả năng thực hiện hành vi nhất định do quy phạm pháp luật tương ứng quy định. - Khả năng yêu cầu chủ thể khác tôn trọng quyền, nghĩa vụ; chấm dứt hành vi cản trở quyền, nghĩa vụ. - Khả năng yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền can thiệp, bảo vệ quyền, lợi ích

  ppt24 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 16/05/2013 | Lượt xem: 2351 | Lượt tải: 4