Bài giảng Pháp luật đại cương chương 3: Hình thức pháp luật

Văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội và Uỷ ban thường vụ Quốc hội Văn bản quy phạm pháp luật của Chủ tịch nước Văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ Văn bản quy phạm pháp luật của Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Văn bản quy phạm pháp luật liên tịch Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân

ppt38 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 4328 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Pháp luật đại cương chương 3: Hình thức pháp luật, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên