Bài giảng Pháp luật đại cương chương 2: Pháp luật - Công cụ điều chỉnh các quan hệ xã hội

Quan hệ pháp luật là quan hệ giữa người với người (quan hệ xã hội) do một quy phạm pháp luật điều chỉnh, biểu hiện thành quyền và nghĩa vụ pháp lý cụ thể của các bên, được đảm bảo bằng cưỡng chế nhà nước.

ppt48 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 5320 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Pháp luật đại cương chương 2: Pháp luật - Công cụ điều chỉnh các quan hệ xã hội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên