Bài giảng pháp luật đại cương bài 3: Qui phạm pháp luật - Hệ thống pháp luật

Chỉ có qui phạm pháp luật mới có tính bắt buộc và bị chế tài? Chỉ có qui phạm pháp luật mới có tính qui phạm? Tính được áp dụng nhiều lần là thuộc tính nào của pháp luật?

pdf25 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2791 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng pháp luật đại cương bài 3: Qui phạm pháp luật - Hệ thống pháp luật, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan