• Bài tập Hiến pháp: Chế định chủ tịch nướcBài tập Hiến pháp: Chế định chủ tịch nước

  Trang MỞ ĐẦU 1 NỘI DUNG 1 1. Hoàn cảnh ra đời 1 2. Vị trí, tính chất, con đường hình thành, nhiệm kì 3 2.1. Vị trí, tính chất 3 2.2. Con đường hình thành, nhiệm kì 4 3. Nhiệm vụ, quyền hạn 5 4. Mối quan hệ giữa Chủ tịch nước với các cơ quan nhà nước khác 6 5. Nhận xét, đánh giá 8 KẾT LUẬN 8 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 10

  doc10 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 17/05/2013 | Lượt xem: 3534 | Lượt tải: 1

 • Bài tập về Luật dân sự Việt NamBài tập về Luật dân sự Việt Nam

  BÀI LÀM Xã hội ngày càng phát triển thì những mâu thuẫn, tranh chấp xảy ra ngày càng nhiều. Để giải quyết các tranh chấp dân sự của các chủ thể tham gia vào quan hệ pháp luật dân sự, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải căn cứ vào các sự việc xảy ra trong thực tế và sau đó tìm những quy phạm pháp luật phù hợp để điều chỉnh. Tuy nhiên không phả...

  doc4 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 17/05/2013 | Lượt xem: 3077 | Lượt tải: 1

 • Bài Luật dân sự Việt NamBài Luật dân sự Việt Nam

  MỤC LỤC Trang LỜI MỞ ĐẦU 2 NỘI DUNG 3 1. Phân tích, bình luận về khái niệm tài sản theo Điều 163 BLDS .3 1.1. Vật .5 1.2. Tiền .6 1.3. Giấy tờ có giá .6 1.4. Quyền tài sản .7 2. Tài sản ảo .8 3. Phân tích, bình luận về phân loại tài sản theo các điều từ Điều 174 đến Điều 180 10 3.1. Bất động sản và động sản .10 3.2. Hoa lợi, lợi tức ...

  doc21 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 17/05/2013 | Lượt xem: 3268 | Lượt tải: 1

 • Câu hỏi trắc nghiệm môn pháp luật đại cươngCâu hỏi trắc nghiệm môn pháp luật đại cương

  Câu 1: Nguyên nhân cốt lõi của sự ra đời nhà nước là: a. Kết quả của 03 lần phân công lao động trong lịch sử. b. Kết quả của nền sản xuất hàng hoá cùng những hoạt động thương nghiệp. c. Nhu cầu về sự cần thiết phải có một tổ chức để dập tắt xung đột giai cấp. d. Nhu cầu về sự cần thiết phải có một tổ chức thay thế thị tộc - bộ lạc. Câu...

  doc25 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 17/05/2013 | Lượt xem: 4618 | Lượt tải: 1

 • Bài dự thi Tìm hiểu luật phòng cháy chữa cháyBài dự thi Tìm hiểu luật phòng cháy chữa cháy

  Người xưa đã nói : “Nhất thủy, nhì hỏa, thứ ba là đạo tặc” cho ta thấy sự nguy hiểm của lửa ( Đám cháy ) như thế nào. Xác định được tầm quan trọng của việc phòng cháy và chữa cháy, trong quá trình cải cách thể chế và hoàn thiện các bộ luật , ngày 12/7/2001 Chủ tịch nước đã ký lệnh công bố và ban hành luật PCCC và luật này bắt đầu có hiệu lực kể từ ...

  doc22 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 17/05/2013 | Lượt xem: 12991 | Lượt tải: 1

 • Câu hỏi Pháp luậtCâu hỏi Pháp luật

  Các học giả theo quan điểm Mac Lênin giải thích nguồn gốc NN bằng phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử, họ chỉ ra rằng NN ko phải là 1 hiện tượng bất biến, vĩnh cửu mà nó là 1 phạm trù lịch sử, có quá trình phát sinh, phát triển và tiêu vong. NN là sản phẩm của XH, nó xuất hiện khi XH phát triển đến 1 trình...

  doc16 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 17/05/2013 | Lượt xem: 2221 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng pháp luật đại cương - Nguyễn Đức TìnhBài giảng pháp luật đại cương - Nguyễn Đức Tình

  Là hoạt động của các cơ quan NN có thẩm quyền nhằm đưa các QPPL tới các tình huống, các đối tượng cụ thể trong những điều kiện, hoàn cảnh nhất định

  ppt257 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 17/05/2013 | Lượt xem: 2272 | Lượt tải: 5

 • Bài giảng pháp luật chương 1: Lý luận chung về nhà nướcBài giảng pháp luật chương 1: Lý luận chung về nhà nước

  Là hành vi thể hiện bằng hành động hoặc không hành động. Tính chất trái pháp luật của hành vi Gây thiệt hại chung cho xã hội hoặc thiệt hại trực tiếp về vật chất hoặc tinh thần cho từng thành viên cụ thể của xã hội. Quan hệ nhân quả giữa hành vi và hậu quả, Thời gian, địa điểm, phương tiện vi phạm.

  ppt69 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 17/05/2013 | Lượt xem: 3293 | Lượt tải: 1

 • Tiểu luận Về các hình thức sở hữu trong Bộ luật dân sự năm 2005, nhận xét và kiến nghịTiểu luận Về các hình thức sở hữu trong Bộ luật dân sự năm 2005, nhận xét và kiến nghị

  A. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ. Chế định về các hình thức sở hữu luôn là một đề tài nóng, có giá trị thực tiễn cao. Cơ sở pháp lý quan trọng để xác định các hình thức sở hữu trong BLDS chính là hiến pháp. Điều 15, Hiến pháp 1992 đã quy định: “Nhà nước phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, theo đ...

  doc20 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 16/05/2013 | Lượt xem: 4633 | Lượt tải: 1

 • Đề thi và đáp án môn pháp luật đại cương - đề số 3Đề thi và đáp án môn pháp luật đại cương - đề số 3

  Câu 1: Các hình thức thực hiện pháp luật bao gồm: a. Tuân thủ pháp luật và thực thi pháp luật b. Tuân thủ pháp luật và áp dụng pháp luật c. Tuân thủ pháp luật, thực hiện pháp luật, sử dụng pháp luật và áp dụng pháp luật d. Tuân thủ pháp luật, thực thi pháp luật, sử dụng pháp luật và áp dụng ph...

  docx6 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 16/05/2013 | Lượt xem: 8527 | Lượt tải: 1