• Bài giảng luật hành chínhBài giảng luật hành chính

  a. Nguyên tắc xác định thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính b. Nguyên tắc về thời hiệu xử lý vi phạm hành chính c. Nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính

  ppt20 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 17/05/2013 | Lượt xem: 2362 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng quy phạm pháp luật xã hội chủ nghĩaBài giảng quy phạm pháp luật xã hội chủ nghĩa

  Khái niệm quy phạm pháp luật: Quy phạm pháp luật là quy tắc xử sự mang tính bắt buộc chung do nhà nước đặt ra hoặc thừa nhận, thể hiện ý chí của nhà nước nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội.

  ppt15 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 17/05/2013 | Lượt xem: 2388 | Lượt tải: 4

 • Bài giảng một số vấn đề cơ bản về pháp luật - Nguyễn Thị Tuyết MaiBài giảng một số vấn đề cơ bản về pháp luật - Nguyễn Thị Tuyết Mai

  KN1: Hình thức pháp luât là cách thức mà giai cấp thống trị sử dụng để nâng ý chí của mình lên thành luật.

  ppt20 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 17/05/2013 | Lượt xem: 2088 | Lượt tải: 5

 • Bài giảng một số vấn đề cơ bản về nhà nước - Nguyễn Thị Tuyết MaiBài giảng một số vấn đề cơ bản về nhà nước - Nguyễn Thị Tuyết Mai

  2.3 Chức năng của nhà nước: Là những mặt hoạt động cơ bản của nhà nước nhằm thực hiện các nhiệm vụ đặt ra trước nhà nước. Có 2 chức năng cơ bản: - Chức năng đối nội: là những mặt hoạt động chủ yếu của nhà nước trong nội bộ đất nước như bảo vệ chế độ chính trị, chế độ kinh tế,văn hoá – xã hội, trấn áp các phần tử chống đối chế độ, giữ gìn trật tự...

  ppt24 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 17/05/2013 | Lượt xem: 2162 | Lượt tải: 4

 • Bài giảng Pháp luật đại cương - Lê Thị Bích NgọcBài giảng Pháp luật đại cương - Lê Thị Bích Ngọc

  Nội dung của chương 1 trình bày những vấn đềlý luận hết sức cơbản vềNhà nước với ý nghĩa là một hiện tượng lịch sửxã hội phức tạp. Đứng từgóc độnghiên cứu theo phương pháp duy vật biện chứng khách quan, khoa học cho học viên thấy được sựphát triển của lịch sửxã hội loài người được tiếp cận từphương diện nhà nước. Qua những vấn đềchung nhất ...

  pdf140 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 17/05/2013 | Lượt xem: 2445 | Lượt tải: 5

 • Giáo trình Pháp luật đại cương - TS Phan Trung HiềnGiáo trình Pháp luật đại cương - TS Phan Trung Hiền

  KHÁI QUÁT CHUNG VỀ MÔN HỌC Pháp luật đại cương là môn khoa học pháp lý cơ bản giới thiệu những vấn đề chung nhất về Nhà nước và pháp luật như nguồn gốc ra đời của Nhà nước và pháp luật, bản chất, vai trò, các kiểu và hình thức Nhà nước và pháp luật; đồng thời giới thiệu tổng quan về hệ thống chính trị, tìm hiểu những vấn đề cơ bản về các hệ thống ...

  doc16 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 17/05/2013 | Lượt xem: 5902 | Lượt tải: 1

 • Tiểu luận Pháp luật đại cương - Vũ Thị Phi LốtTiểu luận Pháp luật đại cương - Vũ Thị Phi Lốt

  Trong môi trường sống nói chung, vấn đề bảo vệ và cung cấp nước sạch là vô cùng quan trọng. Đồng thời với việc bảo vệ và cung cấp nước sạch, việc thải và xử lý nước thải trước khi đổ vào nguồn là một vấn đề bức xúc đối với toàn thể loài người. Trong những năm gần đây,cùng với sự phát triển của nền công ghiệp nước ta, tình hình ô nhiễm môi trường c...

  doc35 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 17/05/2013 | Lượt xem: 2647 | Lượt tải: 1

 • Pháp lệnh của uỷ ban thường vụ quốc hội số 44/2002/pl-Ubtvqh10 về việc xử lý vi phạm hành chínhPháp lệnh của uỷ ban thường vụ quốc hội số 44/2002/pl-Ubtvqh10 về việc xử lý vi phạm hành chính

  Điều 1. Xử lý vi phạm hành chính 1. Xử lý vi phạm hành chính bao gồm xử phạt vi phạm hành chính và các biện pháp xử lý hành chính khác. 2. Xử phạt vi phạm hành chính được áp dụng đối với cá nhân, cơ quan, tổ chức (sau đây gọi chung là cá nhân, tổ chức) có hành vi cố ý hoặc vô ý vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý nhà nước mà không phải ...

  doc30 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 17/05/2013 | Lượt xem: 1779 | Lượt tải: 3

 • Luật của quốc hội số 35/2002/qh10 về sửa đổi, bổ sung một số điều của bộ luật lao độngLuật của quốc hội số 35/2002/qh10 về sửa đổi, bổ sung một số điều của bộ luật lao động

  Điều 1 Sửa đổi, bổ sung Lời nói đầu và một số điều của Bộ luật lao động: 1. Đoạn cuối của Lời nói đầu được sửa đổi, bổ sung như sau: "Bộ luật lao động bảo vệ quyền làm việc, lợi ích và các quyền khác của người lao động, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động, tạo điều kiện cho mối quan hệ lao động được hài hoà và ...

  doc13 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 17/05/2013 | Lượt xem: 1872 | Lượt tải: 3

 • Luật hôn nhân và gia đình năm 2000Luật hôn nhân và gia đình năm 2000

  Điều 1. Nhiệm vụ và phạm vi điều chỉnh của Luật hôn nhân và gia đình Luật hôn nhân và gia đình có nhiệm vụ góp phần xây dựng, hoàn thiện và bảo vệ chế độ hôn nhân và gia đình tiến bộ, xây dựng chuẩn mực pháp lý cho cách ứng xử của các thành viên trong gia đình, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên trong gia đình, kế thừa và phát huy t...

  doc16 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 17/05/2013 | Lượt xem: 2211 | Lượt tải: 1