• Bài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật - Bài 1: Lý luận về Nhà nướcBài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật - Bài 1: Lý luận về Nhà nước

  1.1. Nguồn gốc, bản chất và chức năng của Nhà nước Khái niệm Nhà nước Nhà nước là một hiện tượng xã hội đa dạng và phức tạp được nhiều ngành khoa học nghiên cứu ở các góc độ, phạm vi khác nhau và cũng có nhiều quan niệm khác nhau về Nhà nước. Aristote cho rằng: Nhà nước là sự kết hợp của các gia đình. Một số tác giả khác lại cho rằng: Nhà nướ...

  pdf23 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 290 | Lượt tải: 3

 • Giáo trình lịch sử Đảng chương 1: Đảng lãnh đạo cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc (1954 - 1975)Giáo trình lịch sử Đảng chương 1: Đảng lãnh đạo cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc (1954 - 1975)

  Miền Bắc bước vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội trong hoàn cảnh thế giới và trong nước có những thuận lợi to lớn, nhưng cũng gặp những khó khăn không nhỏ. Nét nổi bật của tình hình thế giới là hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới đang lớn mạnh về mọi mặt, quyết định chiều hướng phát triển của thời đại mới. Sức mạnh đó là kết quả chung về sự p...

  doc103 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 17/05/2013 | Lượt xem: 3956 | Lượt tải: 1

 • Hướng dẫn ôn thi môn lịch sử đảng cộng sản Việt Nam - Lê Mậu HãnHướng dẫn ôn thi môn lịch sử đảng cộng sản Việt Nam - Lê Mậu Hãn

  (Bản scan) Để phục vụ việc dạy và học tập các bộ môn lý luận chính trị Mác Lênin trong hệ thống trương Đại học, cao đảng và trung học chuyên nghiệp. Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội tái bản, có sửa chữa và bổ sung cuốn Hướng dẫn ôn thi môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.

  pdf94 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 17/05/2013 | Lượt xem: 2984 | Lượt tải: 1

 • Bộ câu hỏi môn lịch sử đảng cộng sản Việt NamBộ câu hỏi môn lịch sử đảng cộng sản Việt Nam

  Ai là người viết tác phẩm “Tự chỉ trích”? 6. Cao trào kháng Nhật cứu nước đã diễn ra ở vùng rừng núi và trung du Bắc Kỳ với hình thức nào là chủ yếu? 7. Trong cao trào kháng Nhật cứu nước, phong trào “Phá kho thóc của Nhật để giải quyết nạn đói” đã diễn ra mạnh mẽ ở đâu? 8. Sau ngày tuyên bố độc lập Chính phủ lâm thời đã xác định các nhiệm vụ ...

  pdf3 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 17/05/2013 | Lượt xem: 4025 | Lượt tải: 4

 • Bài thu hoạch môn lịch sử đảng cộng sản Việt NamBài thu hoạch môn lịch sử đảng cộng sản Việt Nam

  "Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc."đây là một ấn tượng đầu tiên, một ấn tượng rất sâu sắc khi tôi bước vào bảo tàng. Vâng! Một câu nói rất nỗi tiếng được trích trong bảng tuyên nhân quyền và dân ...

  docx4 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 17/05/2013 | Lượt xem: 7901 | Lượt tải: 1

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước pháp quyềnTư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước pháp quyền

  Một trong những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử và thời đại của dân tộc ta trong thế kỷ XX là thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và việc thành lập Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Cách mạng Tháng Tám đã xóa bỏ chế độ thuộc địa nửa phong kiến ở nước ta, mở ra kỷ nguyên mới của lịch sử dân tộc : kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩ...

  docx4 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 17/05/2013 | Lượt xem: 2263 | Lượt tải: 4

 • Hồ chủ tịch với trí thức dân chủ trong cách mạng tháng 8 - Trích hồi ký Hồ chủ tịch với trí thức dân chủ trong cách mạng tháng 8 - Trích hồi ký "pháp quyền - nhân nghĩa Hồ Chí Minh"

  Ngay từ cuối tháng chín đầu tháng mười năm 1945, thực dân Pháp lăm le tái xâm lược Nam Bộ rồi toàn cõi Việt Nam. Chúng ráo riết lùng tìm số người Việt xưa làm việc cho chính quyền thuộc địa, mua chuộc lôi kéo để đặt lại bộ máy cai trị trên những miếng đất chúng mới chiếm lại được. Trung ương Đảng Dân chủ vừa ra công khai sau Cách mạng tháng Tám ...

  docx5 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 17/05/2013 | Lượt xem: 2111 | Lượt tải: 3

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh với chiến lược xây dựng xã hội học tậpChủ tịch Hồ Chí Minh với chiến lược xây dựng xã hội học tập

  Xã hội học tập chỉ thành hình và phát triển khi người quản lý thúc đẩy được mọi người dân có nhu cầu học tập, có khát vọng học tập. Nhu cầu này gắn liền với việc quản lý hỗ trợ cho nhân dân nâng cao năng lực tiếp nhận sự học tập và mở rộng cơ hội học tập cho nhân dân. Quản lý phải làm sao cho bộ ba "Nhu cầu - Năng lực - Cơ hội" gắn bó chặt chẽ v...

  docx4 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 17/05/2013 | Lượt xem: 2310 | Lượt tải: 4

 • Chiến lược con người, Vì con ngườiChiến lược con người, Vì con người

  Tư tưởng Hồ Chí Minh luôn hướng đến con người, vì con người. Hệ thống luận điểm của Người mang đậm tính nhân đạo, nhân văn. Bàn về bất cứ lĩnh vực nào, vấn đề gì và cả cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, mọi hành động của mình, Hồ Chí Minh đều dốc hết tâm can, bầu nhiệt huyết đấu tranh cho tự do cho hạnh phúc của nhân dân và của nhân loại, cho đ...

  docx4 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 17/05/2013 | Lượt xem: 2448 | Lượt tải: 3

 • luận điểm của Hồ Chí Minh về đảng cộng sản Việt Namluận điểm của Hồ Chí Minh về đảng cộng sản Việt Nam

  Cơ sở hình thành: TTHCM về ĐCSVN bắt nguồn từ học thuyết của CN Mác về ĐCS mà trực tiếp là học thuyết về Đảng kiểu mới của g/c công nhân đã được LêNin đưa ra từ những năm đầu TK20. Nhưng xuất phát từ những điều kiện cụ thể của VN, HCM đã vận dụng sáng tạo để đua đến việc thành lập Đảng CSVN 1930. Với những luận điểm mới làm phương pháp thêm học thu...

  doc4 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 17/05/2013 | Lượt xem: 6236 | Lượt tải: 1