• Bài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật - Chương V: Nhà nước và pháp luật chủ nôBài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật - Chương V: Nhà nước và pháp luật chủ nô

  Giai cấp chủ nô là giai cấp thống trị mặc dù chỉ là thiểu số trong xã hội nhưng nắm hầu hết tư liệu sản xuất của xã hội và cả bản thân người lao động là nô lệ. Giai cấp nô lệ mặc dù chiếm đại đa số trong xã hội nhưng do không có tư liệu sản xuất trong tay và không làm chủ ngay cả chính bản thân mình nên họ hoàn toàn phụ thuộc vào giai cấp chủ nô ...

  pptx28 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 185 | Lượt tải: 2

 • Bài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật - Chương IV: Bản chất, đặc trưng, vai trò, các kiểu và hình thức pháp luậtBài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật - Chương IV: Bản chất, đặc trưng, vai trò, các kiểu và hình thức pháp luật

  1.2. Mối quan hệ của pháp luật với các hiện tượng xã hội khác. 1.2.1. Pháp luật với kinh tế - Pháp luật phụ thuộc vào kinh tế: các điều kiện kinh tế, quan hệ kinh tế không chỉ là nguyên nhân trực tiếp quyết định sự ra đời của pháp luật, mà còn quyết định toàn bộ nội dung, hình thức, cơ cấu và sự phát triển của pháp luật, trong đó:  + Cơ cấu kinh...

  pptx22 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 282 | Lượt tải: 2

 • Bài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật - Chương III: Bản chất, các kiểu và các hình thức nhà nướcBài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật - Chương III: Bản chất, các kiểu và các hình thức nhà nước

  Sự thống trị thể hiện dưới 3 quyền:  - Quyền lực kinh tế: có vai trò quyết định, tạo ra sự lệ thuộc về mặt kinh tế của người bị bóc lột đối với giai cấp thống trị. - Quyền lực chính trị: có vai trò duy trì quan hệ bóc lột, là bạo lực có tổ chức của giai cấp nhằm đàn áp sự phản kháng của giai cấp bị trị trong xã hội. - Quyền lực tư tưởng: là sự t...

  pptx26 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 190 | Lượt tải: 2

 • Bài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật - Chương II: Nguồn gốc của nhà nước và pháp luậtBài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật - Chương II: Nguồn gốc của nhà nước và pháp luật

  * Điểm qua sự ra đời của một số nhà nước điển hình: - Nhà nước Aten (*): là hình thức thuần túy nhất, nhà nước nảy sinh chủ yếu và trực tiếp từ sự đối lập giai cấp và phát triển ngay trong nội bộ xã hội thị tộc. Từ cuộc cách mạng Xô-lông (594TCN) và Klix-phe (509TCN) dẫn đến sự tan rã toàn bộ chế độ thị tộc, hình thành Nhà nước vào khoảng thế kỷ V...

  ppt17 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 318 | Lượt tải: 2

 • Bài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật - Bài 7: Nhà nước pháp quyền và xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt NamBài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật - Bài 7: Nhà nước pháp quyền và xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  7.1. Khái niệm nhà nước pháp quyền Nhà nước pháp quyền là một hiện tượng chính trị pháp lý phức tạp, được tiếp cận ở nhiều góc độ khác nhau. Vì lẽ đó, hiện có nhiều khái niệm khác nhau về nhà nước pháp quyền. Dưới góc độ pháp lý, nhà nước pháp quyền là nhà nước được tổ chức và hoạt động trên cơ sở chủ quyền nhân dân, sự phân công và kiểm soát ...

  pdf6 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 220 | Lượt tải: 3

 • Bài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật - Bài 6: Hệ thống pháp luật Xã hội chủ nghĩa Việt NamBài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật - Bài 6: Hệ thống pháp luật Xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  6.1.1. Khái niệm Hệ thống pháp luật là hệ thống các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành có mối quan hệ nội tại thống nhất. Hệ thống pháp luật được hình thành từ bộ phận nhỏ nhất là các quy phạm pháp luật, nhiều quy phạm pháp luật có tính chất đặc thù tạo thành chế định pháp luật, các chế định pháp luật có các đặc trưng giống nhau nhất định ...

  pdf75 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 205 | Lượt tải: 3

 • Bài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật - Bài 5: Thực hiện pháp luật, vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lýBài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật - Bài 5: Thực hiện pháp luật, vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý

  5.1.1. Khái niệm thực hiện pháp luật Trong cơ chế điều chỉnh pháp luật, thực hiện pháp luật là giai đoạn thứ hai, sau khi đã tiến hành giai đoạn xây dựng pháp luật và là giai đoạn quan trọng, không thể thiếu. Bởi pháp luật chỉ có thể phát huy vai trò của mình đối với việc điều chỉnh các quan hệ xã hội, duy trì trật tự xã hội khi mà nó được tôn ...

  pdf15 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 249 | Lượt tải: 3

 • Bài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật - Bài 4: Hình thức pháp luậBài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật - Bài 4: Hình thức pháp luậ

  4.2.1. Hình thức bên trong Bao gồm: hệ thống pháp luật, ngành luật, chế định pháp luật, quy phạm pháp luật. • Quy phạm pháp luật: là qui tắc xử sự mang tính bắt buộc chung, là cơ sở tế bào, là đơn vị nhỏ nhất và là biểu hiện cụ thể của Pháp luật. Qui phạm là công cụ tác động trực tiếp lên các quan hệ xã hội. • Chế định pháp luật: Một tập hợp c...

  pdf15 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 226 | Lượt tải: 3

 • Bài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật - Bài 3: Lý luận về pháp luậtBài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật - Bài 3: Lý luận về pháp luật

  3.1.2. Khái niệm pháp luật Pháp luật xuất hiện trong xã hội như là một tất yếu khách quan, phù hợp với yêu cầu điều chỉnh xã hội cũng như lợi ích của giai cấp thống trị. Pháp luật một mặt là công cụ mà giai cấp thống trị thông qua nhà nước sử dụng để quản lý xã hội, mặt khác nó là chuẩn mực ứng xử chung là tổng hợp các quy tắc được cấu tạo từ ...

  pdf24 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 223 | Lượt tải: 3

 • Bài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật - Bài 2: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt NamBài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật - Bài 2: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  2.1. Bản chất và những đặc điểm của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng có đầy đủ các thuộc tính thể hiện bản chất nhà nước và của nhà nước xã hội chủ nghĩa nói chung. Tuy nhiên, do sự ra đời, tồn tại gắn với những đặc điểm hay điều kiện khác biệt nhất định nên Nhà nước Cộng hòa xã hội c...

  pdf13 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 252 | Lượt tải: 3