• So sánh Luận cương chính trị của Đảng( 10/1930) và Cương lĩnh chính trị( 2/1930)So sánh Luận cương chính trị của Đảng( 10/1930) và Cương lĩnh chính trị( 2/1930)

  Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời là một tất yếu của lịch sử, là một bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Để xác lập đường lối, chiến lược, sách lược cơ bản của cách mạng Việt Nam và tôn chỉ mục đích, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng cộng sản Việt Nam, cương lĩnh chính trị đã được vạch ra. Tại hội nghị thành lập Đảng từ ngày 3/2/1930 đến n...

  doc4 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 17/05/2013 | Lượt xem: 14124 | Lượt tải: 5

 • Trình bày bối cảnh lịch sử và những chủ trương, biện pháp của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc xây dựng và bảo vệ chính quyền sau cách mạng tháng TámTrình bày bối cảnh lịch sử và những chủ trương, biện pháp của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc xây dựng và bảo vệ chính quyền sau cách mạng tháng Tám

  Câu40:Trình bày bối cảnh lịch sử và những chủ trương, biện pháp của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc xây dựng và bảo vệ chính quyền sau cách mạng tháng Tám năm 1945? 1.Chủ trơơng, biện pháp của Đảng. -Đảng xác định: +Cuộc cách mạng Đông Dơơng lúc này vẫn là cuộc cách mạng dân tộc giải phóng ,khẩu hiệu đấu tranh vẫn là “Dân tộc trên hết, Tổ quốc...

  doc4 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 17/05/2013 | Lượt xem: 3264 | Lượt tải: 4

 • Trình bày ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nướcTrình bày ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước

  Câu29:Trình bày ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước? 1.ý nghĩa lịch sử -Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước “Mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, và đ...

  doc4 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 17/05/2013 | Lượt xem: 2609 | Lượt tải: 4

 • Bài giảng Pháp luật đại cương - Đinh Thị ThoaBài giảng Pháp luật đại cương - Đinh Thị Thoa

  (Bản scan) Thực hiện pháp luật là một quá trình hoạt động có mục đích làm cho những qui định của pháp luật đi vào cuộc sông, trở thành những hành vi thực tế hợp pháp của các chủ thể pháp luật. Pháp luật chỉ có ý nghĩa đích thực khi được thực hiện. Thực hiện pháp luật là hành vi của con người phù hợp với qui định của pháp luật

  pdf21 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 17/05/2013 | Lượt xem: 2297 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng pháp luật đại cương bài 3: Qui phạm pháp luật - Hệ thống pháp luậtBài giảng pháp luật đại cương bài 3: Qui phạm pháp luật - Hệ thống pháp luật

  Chỉ có qui phạm pháp luật mới có tính bắt buộc và bị chế tài? Chỉ có qui phạm pháp luật mới có tính qui phạm? Tính được áp dụng nhiều lần là thuộc tính nào của pháp luật?

  pdf25 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 17/05/2013 | Lượt xem: 2810 | Lượt tải: 1

 • Những vấn đề liên quan đến tội phạm nói chung, tội cố ý gây thương tích nói riêng thông qua những tình huống cụ thể đã được đưa raNhững vấn đề liên quan đến tội phạm nói chung, tội cố ý gây thương tích nói riêng thông qua những tình huống cụ thể đã được đưa ra

  Trong thời đại kinh tế thị trường với sự phát triển như vũ bão của khoa học – kỹ thuật, tình hình tội phạm trên thế giới nói chung và ở Việt nam nói riêng ngày càng diễn biến phức tạp. Trong xã hội xuất hiện thêm nhiều loại tội mới, tỷ lệ những loại tội phạm như trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, giết người, cố ý gây thương tích ngày càn...

  doc6 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 17/05/2013 | Lượt xem: 2541 | Lượt tải: 1

 • Bộ đề câu hỏi trắc nghiệm môn pháp luật đại cươngBộ đề câu hỏi trắc nghiệm môn pháp luật đại cương

  Câu 1. Sự xuất hiện của nhà nước cổ đại nào sau đây có nguyên nhân là do mâu thuẫn giai cấp gay gắt đến mức không thể điều hòa được: A.Nhà nước Giéc – manh. B.Nhà nước Rôma. C.Nhà nước Aten. D.Các Nhà nước phương Đông. Câu 2. Theo học thuyết Mác – Lênin, nhận định nào sau đây là đúng: A.Tính chất giai cấp của nhà nước không đổi nhưng bản...

  pdf167 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 17/05/2013 | Lượt xem: 6446 | Lượt tải: 1

 • Hướng dẫn cách ghi hợp đồng lao độngHướng dẫn cách ghi hợp đồng lao động

  1. Ghi cụ thể tên doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, ví dụ: Công ty Xây dựng Nhà ở Hà nội. 2. Ghi rõ tên nghề nghiệp (nếu có nhiều nghề nghiệp thì ghi nghề nghiệp chính), ví dụ: Kỹ sư. 3. Ghi rõ loại hợp đồng lao động, ví dụ 1: Không xác định thời hạn; ví dụ 2: 06 tháng. 4. Ghi cụ thể địa điểm chính, ví dụ: Số 2 - Đinh lễ - Hà Nội; và địa điểm phụ ...

  doc5 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 17/05/2013 | Lượt xem: 2520 | Lượt tải: 1

 • Đề cương ôn thi pháp luậtĐề cương ôn thi pháp luật

  Ví dụ chứng minh pháp luật việt nam mang tính nhân đạo: việc tạođiều kiện thuận lợi cho người đã mất quốc tịch Việt Nam được trở lại quốc tịch Việt Nam (Điều 6), việc xác lập quốc tịch của trẻ em sinh ra trên lãnh thổ Việt Nam khi cha mẹ là người không quốc tịch thường trú tại Việt Nam (Điều 18), việc giữ quốc tịch của con chưa thành niên ...

  doc6 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 17/05/2013 | Lượt xem: 3520 | Lượt tải: 1

 • Giáo trình pháp luật Việt Nam đại cương - Đoàn Đức LươngGiáo trình pháp luật Việt Nam đại cương - Đoàn Đức Lương

  Nhà nước là một hiện tượng xã hội phức tạp, liên quan chặt chẽ tới lợi ích của giai cấp, tầng lợp và dân tộc. Để nhận thức đúng đắn hiện tượng nhà nước cần phải làm sáng tỏ hàng loạt vấn đề liên quan như: nguồn gốc xuất hiện nhà nước, bản chất của nhà nước,. Trong lịch sử chính trị - pháp lý, ngay từ thời kỳ cổ đại, trung đại và cận đại đã có nhi...

  doc163 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 17/05/2013 | Lượt xem: 2001 | Lượt tải: 1