• Investigation of lattice constants and elastic moduli of yttria-doped ceria crystal by statistical moment methodInvestigation of lattice constants and elastic moduli of yttria-doped ceria crystal by statistical moment method

  Abstract. In the present study, we developed a formalism based on the statistical moment method (SMM) for pure ceria crystal using the Bukingham potential for investigation of the lattice constant and elastic moduli of yttria-doped ceria crystal including the anharmonicity effects of thermal lattice vibrations. The lattice constant and elastic modu...

  docx8 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 02/08/2021 | Lượt xem: 66 | Lượt tải: 0

 • Some properties of a new integral operatorSome properties of a new integral operator

  3. Conclusion Our present results were motivated essentially by several recent works dealing with the interesting problem of finding convexity of order for some integral operators (see, for example, [2, 7, 8, 10]). In our study here, we have successfully determined the convexity properties for the functions Hn(z) given by the general family of ...

  pdf12 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 31/07/2021 | Lượt xem: 108 | Lượt tải: 0

 • Above regularization for constrained generalized complementarity problemsAbove regularization for constrained generalized complementarity problems

  Abstract. The purpose of this paper is to use the Tikhonov regularization method to solve a constrained generalized complementarity problems, that is to find an element x˜ ∈ C : g(˜ x) ≤ 0; h(˜ x) ≤ 0; ⟨g(˜ x); h(˜ x)⟩Em = 0; where C is a convex closed subset in En, g(x) and h(x) are two continuous functions from an Euclidian space En to Em and...

  pdf8 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 30/07/2021 | Lượt xem: 84 | Lượt tải: 0

 • Vận dụng hai nguyên lí cơ bản của Triết học duy vật biện chứng vào dạy học Tích phân Lớp 12Vận dụng hai nguyên lí cơ bản của Triết học duy vật biện chứng vào dạy học Tích phân Lớp 12

  1. Mở đầu Triết học nghiên cứu những quy luật chung nhất của tự nhiên, xã hội và con người. Bởi vậy, trong quá trình nghiên cứu các khoa học khác, cần chú ý tới những kết quả của triết học. Nghiên cứu Toán học và Giáo dục Toán học cũng không phải là ngoại lệ. “Do khái quát những sự kiện từ tất cả các khoa học và trên cơ sở đó phát hiện ra những...

  pdf6 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 30/07/2021 | Lượt xem: 135 | Lượt tải: 0

 • Dạy học hình học sơ cấp gắn với hình học cao cấp cho sinh viên sư phạm toánDạy học hình học sơ cấp gắn với hình học cao cấp cho sinh viên sư phạm toán

  Tóm tắt. Bài viết này trình bày việc nghiên cứu việc dạy học hình học sơ cấp (HHSC) ở các trường sư phạm gắn với nội dung hình học cao cấp (HHCC) cho sinh viên sư phạm, để sinh viên thấy được mối liên hệ giữa nội dung kiến thức HHCC với nội dung kiến thức HHSC ở trường phổ thông. Từ đó giúp sinh viên bước đầu biết vận dụng các kiến thức của toá...

  pdf7 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 30/07/2021 | Lượt xem: 130 | Lượt tải: 0

 • Tăng cường các bài toán có nội dung thực tiễn trong dạy học Đại số tuyến tính ở trường cao đẳng sư phạmTăng cường các bài toán có nội dung thực tiễn trong dạy học Đại số tuyến tính ở trường cao đẳng sư phạm

  Tóm tắt. Hiện nay, chương trình đào tạo giáo viên (GV) Toán Trung học cơ sở (THCS) đã đảm bảo mục tiêu đặt ra của từng học phần. Tuy nhiên, so với xu hướng dạy học môn Toán hiện nay trên thế giới và khu vực, chẳng hạn theo hướng đánh giá học sinh toàn cầu (PISA) là vận dụng Toán học vào thực tiễn thì chương trình đào tạo GV Toán THCS lại thiếu. ...

  pdf7 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 30/07/2021 | Lượt xem: 107 | Lượt tải: 0

 • Phát triển tư duy thuật giải cho học sinh thông qua dạy học nội dung phương pháp tọa độ trong mặt phẳngPhát triển tư duy thuật giải cho học sinh thông qua dạy học nội dung phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

  1. Mở đầu Trên quan điểm tiếp cận xu thế quốc tế về xây dựng chương trình và sách giáo khoa, chương trình giáo dục phổ thông sau 2015 được xây dựng theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh (HS) và tăng cường dạy học tích hợp, dạy học phân hóa. Do môn toán và tin học ở Trung học phổ thông (THPT) đều có một mục tiêu chung là bồi dư...

  pdf5 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 30/07/2021 | Lượt xem: 124 | Lượt tải: 0

 • Dạy học nội dung tâm tỉ cự cho sinh viên Sư phạm toán theo định hướng gắn với hình học sơ cấpDạy học nội dung tâm tỉ cự cho sinh viên Sư phạm toán theo định hướng gắn với hình học sơ cấp

  1. Mở đầu Quan điểm xây dựng chương trình và sách giáo khoa Toán phổ thông ở nước ta là tiếp cận được xu thế hiện đại hoá giáo dục toán học của thế giới theo phương thức phù hợp với thực tế giáo dục của đất nước, các kiến thức cơ bản của toán học được trình bày trên cơ sở những quan điểm, tư tưởng của toán học cao cấp, toán học hiện đại. Do đó,...

  pdf6 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 30/07/2021 | Lượt xem: 146 | Lượt tải: 0

 • Elliptic curves and p-Adic linear independenceElliptic curves and p-Adic linear independence

  1. Introduction The problem of finding roots of a given polynomial is always a natural and big question in mathematics. It is well-known that every polynomial with complex coefficients of positive degree has all roots in the complex field C and in particular, so does every polynomial with rational coefficients of positive degree. Dually, to st...

  pdf6 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 30/07/2021 | Lượt xem: 130 | Lượt tải: 0

 • Kiến thức nội dung sư phạm của giáo viên toán tương lai ở Việt Nam khi dạy học chủ đề Đạo hàmKiến thức nội dung sư phạm của giáo viên toán tương lai ở Việt Nam khi dạy học chủ đề Đạo hàm

  TÓM TẮT Trong những năm gần đây, các nhà nghiên cứu đã tìm hiểu nhiều loại kiến thức mà giáo viên cần có để dạy học sinh một cách hiệu quả. Khái niệm kiến thức nội dung sư phạm (Pedagogical Content Knowledge, PCK) đã được Lee Shulman đề cập từ hơn 30 năm trước và không ngừng được phát triển, làm rõ hơn bởi các nhà nghiên cứu giáo dục trên thế g...

  pdf11 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 30/07/2021 | Lượt xem: 133 | Lượt tải: 0