• Some properties of SU(2) Yang-Mills theory connecting with φ4 theorySome properties of SU(2) Yang-Mills theory connecting with φ4 theory

  1. Introduction Non-Abelian gauge theory offer the greatest promise to describe the elementary forces in nature [1]. We investigate here the solutions to the classical Yang-Mills equations, they are non-Abelian field equations. However, solutions to non-linear field equations are notoriously difficult to fine since there exists no general method...

  pdf6 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 29/07/2021 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Resources management algorithm for the cloud environmentResources management algorithm for the cloud environment

  Abstract. Numerous studies have been targeting the problem of scheduling divisible workloads in Cloud computing environments. The UMR (Uniform Multi-Round) algorithm stands out from all others by being the first closeform optimal scheduling algorithm. However, present algorithms, including the UMR, do not pay due attention to optimizing the set ...

  pdf14 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 29/07/2021 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • On the solvability of the boundary problem for second-order parabolic equations without an initial condition in cylinders with non-smooth baseOn the solvability of the boundary problem for second-order parabolic equations without an initial condition in cylinders with non-smooth base

  1. Introduction The initial-boundary value problems for parabolic equations in domains with conical points were considered in [3, 4], where some important results on the unique existence of solutions for these problem were given. The problem without initial condition for second-order parabolic equations in cylinders with smooth base was consid...

  pdf5 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 29/07/2021 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Sử dụng biểu diễn trực quan động hỗ trợ suy luận qui nạp và ngoại suy của học sinh trong quá trình khám phá Toán họcSử dụng biểu diễn trực quan động hỗ trợ suy luận qui nạp và ngoại suy của học sinh trong quá trình khám phá Toán học

  Tóm tắt. Những biểu diễn trực quan không chỉ mang tính minh họa mà còn đóng vai trò công cụ cho quá trình suy luận toán học. Bài báo này cho thấy biểu diễn trực quan động với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin có thể giúp học sinh đưa ra dự đoán và tìm kiếm các lý giải hợp lý khi tiến hành suy luận quy nạp và ngoại suy. Từ kết quả này, chúng tôi...

  pdf8 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 29/07/2021 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0

 • Một số biện pháp thiết kế các hoạt động học tập trong dạy học hình học không gian ở trường THPT theo quan điểm thích nghi trí tuệMột số biện pháp thiết kế các hoạt động học tập trong dạy học hình học không gian ở trường THPT theo quan điểm thích nghi trí tuệ

  Tóm tắt. Để tăng cường hoạt động (HĐ) nhận thức của học sinh (HS) trong quá trình học tập thì trọng tâm của việc thiết kế bài học là thiết kế các HĐ học tập. Mỗi HĐ học tập thường gồm nhiều HĐ thành phần với mục đích riêng. Thực hiện xong các HĐ thành phần thì mục đích chung của HĐ cũng được thực hiện. Vì vậy, trong bài viết này chúng tôi đề xu...

  pdf9 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 29/07/2021 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0

 • Khai thác những cách tạo tình huống gợi vấn đề trong dạy học môn Toán ở trường trung học phổ thôngKhai thác những cách tạo tình huống gợi vấn đề trong dạy học môn Toán ở trường trung học phổ thông

  Tóm tắt. Thực tế cho thấy giáo viên toán thường gặp khó khăn khi vận dụng dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề vào thực tiễn dạy học. Trên cơ sở những cách tạo tình huống gợi vấn đề, bài báo này sẽ phân tích và đưa ra những gợi ý cụ thể hơn để có thể thiết kế được những tình huống gợi vấn đề, phân tích góc độ sư phạm của việc sử dụng những tì...

  pdf11 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 29/07/2021 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Rèn luyện và phát triển năng lực khai thác bài toán cho sinh viên sư phạm ToánRèn luyện và phát triển năng lực khai thác bài toán cho sinh viên sư phạm Toán

  Tóm tắt. Việc rèn luyện cho sinh viên sư phạm toán giải một cách sáng tạo các bài toán trong chương trình Toán ở trường trung học phổ thông là một trong các biện pháp góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của trường Đại học Sư phạm. Bài báo đề xuất các hướng khai thác bài tập toán trung học phổ thông và cách tổ chức rèn luyện phương pháp khai th...

  pdf10 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 29/07/2021 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Dirichlet-Cauchy problem for second-order parabolic equations in domains with edgesDirichlet-Cauchy problem for second-order parabolic equations in domains with edges

  1. Introduction Initial boundary value problems for non-stationary systems and equations in cylinders with non-smooth bases have been investigated in [2-8], where some important results on the unique existence, smoothness and asymptotic of the solution for the problems in Sobolev spaces were given. The initial boundary value problems for parabo...

  pdf12 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 29/07/2021 | Lượt xem: 21 | Lượt tải: 0

 • Inscribed triangle with smallest diameterInscribed triangle with smallest diameter

  Abstract. The problem considered in [4] and [3] is as follows: Given n red points and m green points on plane, how to find a pair of red-green points such that the distance between them is smallest. This problem can be expanded for 3 sets of colored points [5]: Given n red points, m green points and p blue points on plane, how to find a trio of...

  pdf6 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 29/07/2021 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • On the w2,2-Regularity of incompressible fluids with shear and pressure dependent viscosity in the case of flat boundaryOn the w2,2-Regularity of incompressible fluids with shear and pressure dependent viscosity in the case of flat boundary

  Abstract. We study the higher differentiability of stationary solutions up to the flat boundary for a class of systems of fluid mechanics modelling flows of incompressible fluids with shear and pressure dependent viscosity in 2D or 3D. We consider systems which are a kind of generalized Navier-Stokes system where stress tensor T has linear grow...

  pdf8 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 29/07/2021 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0