• Giáo trình Đại số - Lê Bá LongGiáo trình Đại số - Lê Bá Long

  CHƢƠNG 1 MỞ ĐẦU VỀ LÔGICH MỆNH ĐỀ, TẬP HỢP ÁNH XẠ VÀ CÁC CẤU TRÚC ĐẠI SỐ Toán học là một ngành khoa học lý thuyết đƣợc phát triển trên cơ sở tuân thủ nghiêm ngặt các qui luật lập luận của tƣ duy lôgich hình thức. Các qui luật cơ bản của lôgich hình thức đã đƣợc phát triển từ thời Aristote (Arít-xtốt) (thế kỷ thứ 3 trƣớc công nguyên) cùng với ...

  pdf266 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 16/07/2021 | Lượt xem: 23 | Lượt tải: 0

 • Đề cương chi tiết học phần GIS và viễn thámĐề cương chi tiết học phần GIS và viễn thám

  1. Tên học phần: GIS và Viễn thám - Mã số học phần: . - Số tín chỉ: 02 - Tính chất: Bắt buộc - Trình độ: cho sinh viên năm thứ 2. - Học phần thay thế, tƣơng đƣơng: . - Ngành (chuyên ngành) đào tạo: Quản lý tài nguyên nông lâm nghiệp 2. Phân bổ thời gian trong học kỳ: - Số tiết học lý thuyết trên lớp: 30 tiết - Số tiết làm bài tập, thảo luậ...

  pdf5 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 15/07/2021 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0

 • Ứng dụng thuật toán Music nâng cao độ chính xác đo góc trong Sonar thụ độngỨng dụng thuật toán Music nâng cao độ chính xác đo góc trong Sonar thụ động

  Tóm tắt: Bài báo trình bày một đề xuất ứng dụng thuật toán MUSIC trong ước lượng góc của nguồn phát tín hiệu thủy âm. Các kết quả mô phỏng và đo thực nghiệm cho thấy khả năng ước lượng hướng nguồn phát tín hiệu thủy âm của thuật toán MUSIC có nhiều ưu điểm vượt trội so với phương pháp tạo búp sóng thông thường CB (Conventional Beamforming) và đ...

  pdf11 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 15/07/2021 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Toán rời rạc 2 - Chương 6: Bài toán tìm đường đi ngắn nhấtBài giảng Toán rời rạc 2 - Chương 6: Bài toán tìm đường đi ngắn nhất

  Một số thể hiện cụ thể của bài toán • Trường hợp 1. Nếu s cố định và t thay đổi: – Tìm đường đi ngắn nhất từ s đến tất cả các đỉnh còn lại trên đồ thị. – Với đồ thị có trọng số không âm, bài toán luôn có lời giải bằng thuật toán Dijkstra. – Với đồ thị có trọng số âm nhưng không tồn tại chu trình âm, bài toán có lời giải bằng thuật toán Bellm...

  pdf28 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 15/07/2021 | Lượt xem: 19 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Toán rời rạc 2 - Chương 4: Đồ thị Euler - Đồ thị HamiltonBài giảng Toán rời rạc 2 - Chương 4: Đồ thị Euler - Đồ thị Hamilton

  Điều kiện cần và đủ để đồ thị là Euler Đồ thị vô hướng – Đồ thị vô hướng liên thông G= là đồ thị Euler khi và chỉ khi mọi đỉnh của G đều có bậc chẵn. Đồ thị có hướng – Đồ thị có hướng liên thông yếu G= là đồ thị Euler khi và chỉ khi tất cả các đỉnh của nó đều có bán đỉnh bậc ra bằng bán đỉnh bậc vào (điều này làm cho đồ thị là liê...

  pdf32 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 15/07/2021 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Toán rời rạc 2 - Chương 3: Tìm kiếm trên đồ thịBài giảng Toán rời rạc 2 - Chương 3: Tìm kiếm trên đồ thị

  Tư tưởng • Trong quá trình tìm kiếm, ưu tiên “chiều sâu” hơn “chiều rộng” – Đi xuống sâu nhất có thể trước khi quay lại • Bắt đầu tại một đỉnh v0 nào đó, chọn một đỉnh u bất kỳ kề với v0 và lấy nó làm đỉnh duyệt tiếp theo. – Cách duyệt tiếp theo được thực hiện tương tự như đối với đỉnh v0 với đỉnh bắt đầu là u. • Để kiểm tra việc duyệt mỗi ...

  pdf52 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 15/07/2021 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Toán rời rạc 2 - Chương 2: Biểu diễn đồ thị trên máy tínhBài giảng Toán rời rạc 2 - Chương 2: Biểu diễn đồ thị trên máy tính

  Ưu & nhược điểm của ma trận kề • Ưu điểm – Đơn giản, dễ cài đặt trên máy tính – Sử dụng một mảng hai chiều để biểu diễn ma trận kề – Dễ dàng kiểm tra được hai đỉnh u,v có kề với nhau hay không – Đúng một phép so sánh (a*u+*v+≠0?) • Nhược điểm – Lãng phí bộ nhớ: bất kể số cạnh nhiều hay ít ta cần n2 đơn vị bộ nhớ để biểu diễn – Không thể bi...

  pdf35 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 15/07/2021 | Lượt xem: 19 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Toán rời rạc 2 - Chương 1: Khái niệm về đồ thịBài giảng Toán rời rạc 2 - Chương 1: Khái niệm về đồ thị

  Quy ước • Ta chủ yếu làm việc với đơn đồ thị vô hướng và đơn đồ thị có hướng. • Khi viết “đồ thị vô hướng” ta hiểu là “đơn đồ thị vô hướng”. • Khi viết “đồ thị có hướng” ta hiểu là “đơn đồ thị có hướng”. 10Một số thuật ngữ cơ bản trên đồ thị vô hướngBậc của đỉnh • ĐN 1. Hai đỉnh u và v của đồ thị vô hướng G = được gọi là kề nhau ...

  pdf42 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 15/07/2021 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Toán rời rạc 2 - Giới thiệu môn họcBài giảng Toán rời rạc 2 - Giới thiệu môn học

  Nội dung (1/2) 1. KHÁI NIỆM VỀ ĐỒ THỊ – Định nghĩa đồ thị – Một số thuật ngữ trên đồ thị vô hướng – Một số thuật ngữ cơ bản trên đồ thị có hướng – Một số dạng đồ thị đặc biệt 2. BIỂU DIỄN ĐỒ THỊ TRÊN MÁY TÍNH – Biểu diễn đồ thị bằng ma trận kề – Biểu diễn đồ thị bằng danh sách cạnh – Biểu diễn đồ thị bằng danh sách kề 3. TÌM KIẾM TRÊN ĐỒ ...

  pdf7 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 15/07/2021 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Phương pháp tính - Chương 6: Giải gần đúng phương trình vi phânBài giảng Phương pháp tính - Chương 6: Giải gần đúng phương trình vi phân

  IV. GIẢI PTVP TUYẾN TÍNH CẤP 2 BẰNG PP SAI PHÂN HỮU HẠN : Xét phương trình vi phân tuyến tính cấp 2 với điều kiện biên p(x)y” + q(x)y’ + r(x)y = f(x), a≤x≤b y(a) = α, y(b) = β ❖ PP sai phân hữu hạn : ▪ Chia đoạn [a,b] thành n đoạn bằng nhau với bước h=(b-a)/n và các điểm nút x 0 = a, x1 = x0 +h, . , xk = x0 + kh, . , xn = b

  pdf36 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 15/07/2021 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0