• Bài giảng Xác suất - Thống kê y học - Tuần 3: Các số đo kết hợp thống kê y học - Lê Huỳnh Thị Cẩm HồngBài giảng Xác suất - Thống kê y học - Tuần 3: Các số đo kết hợp thống kê y học - Lê Huỳnh Thị Cẩm Hồng

  SỐ CHÊNH (Odd) là gì?19 Odd được định nghĩa là tỉ số của hai xác suất. Nếu R là xác suất mắc bệnh, thì 1-R là xác suất sự kiện không mắc bệnh nếu odd > 1: khả năng mắc bệnh cao hơn khả năng không mắc bệnh; nếu odd = 1: khả năng mắc bệnh bằng với khả năng không mắc bệnh; nếu odd < 1: khả năng mắc bệnh thấp hơn khả năng không mắc bệnh Ý ngh...

  pdf42 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 09/07/2021 | Lượt xem: 89 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Xác suất - Thống kê y học - Tuần 2: Các chỉ số thống kê y học - Lê Huỳnh Thị Cẩm HồngBài giảng Xác suất - Thống kê y học - Tuần 2: Các chỉ số thống kê y học - Lê Huỳnh Thị Cẩm Hồng

  Tình trạng hay vấn đề sức khỏe  Các vụ dịch gây ra do các bệnh truyền nhiễm  Các bệnh truyền nhiễm lưu hành địa phương  Các bệnh không lây truyền  Các bệnh mãn tính, tai nạn thương tích, khuyết tật bẩm sinh, sức khỏe bà mẹ và trẻ em, sức khỏe nghề nghiệp và sức khỏe môi trường  Các hành vi liên quan đến sức khỏe và tình trạng nâng cao ...

  pdf30 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 09/07/2021 | Lượt xem: 89 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Xác suất - Thống kê y học - Tuần 1: Giới thiệu môn học Xác suất – Thống kê y học - Bùi Thị Kiều AnhBài giảng Xác suất - Thống kê y học - Tuần 1: Giới thiệu môn học Xác suất – Thống kê y học - Bùi Thị Kiều Anh

  Thống kê có thể làm gì?  Tóm tắt và trình bày thông tin bằng số;  Kiểm định một giả thuyết; và cho phép đo lường mức độ chắc chắn của kết luận(tình cờ);  So sánh thông tin từ các nhóm khác nhau  Tiên đoán được khả năng một biến cố xảy ra đối với một bệnh nhân cụ thể/nhóm đối tượng và ước lượng mức độ chính xác của tiên đoán.Thống kê có í...

  pdf49 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 09/07/2021 | Lượt xem: 110 | Lượt tải: 0

 • Hướng dẫn làm bài tập về Trọng tâm vật rắn phức hợp (Không dùng tích phân)Hướng dẫn làm bài tập về Trọng tâm vật rắn phức hợp (Không dùng tích phân)

  Sử dụng tính đối xứng Nếu mặt cắt có 2 trục đối xứng thì trọng tâm C của mặt cắt ấy là giao điểm của 2 trục đối xứng trên. CSử dụng tính đối xứng Nếu với bất cứ 1 điểm A nào trên mặt cắt đều tồn tại 1 điểm A’ đối xứng với nó qua 1 điểm C duy nhất thì C chính là tâm đối xứng của mặt cắt ấy. Tâm đối xứng của 1 mặt cắt chính là trọng tâm của ...

  pdf41 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 09/07/2021 | Lượt xem: 90 | Lượt tải: 0

 • Admissible inertial manifolds for abstract nonautonomous thermoelastic plate systemsAdmissible inertial manifolds for abstract nonautonomous thermoelastic plate systems

  1. Introduction One of effective approaches to the study of long - time behavior of infinite dimensional dynamical systems is based on the concept of inertial manifolds which was introduced by C. Foias, G. Sell and R. Temam (see [4] and the references therein). These inertial manifolds are finite dimensional Lipschitz ones, attract trajectories...

  pdf14 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 09/07/2021 | Lượt xem: 80 | Lượt tải: 0

 • Fréchet subdifferentials of the minimum time function at points in the targetFréchet subdifferentials of the minimum time function at points in the target

  If there is no trajectory of F starting at x can reach K , then. If x K  then we set T x ( ) 0  . It is well-known that, under assumptions (F1) - (F3), the infimum in (1.2) is attained and the minimum time function T is lower semicontinuous [21]. The minimum time function is an important optimal value function of optimal control theory. This ...

  pdf9 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 09/07/2021 | Lượt xem: 72 | Lượt tải: 0

 • Exponential stability of 2D discrete systems with mixed time-varying delaysExponential stability of 2D discrete systems with mixed time-varying delays

  1. Introduction Two-dimensional systems have many applications in different arears as geographical data processing, electrical circuit networks, power systems, energy exchange processes, multibody mechanics, process control, aerospace engineering and physical processes [18, 4, 9, 14]. In recent years, 2-D switched systems have attracted the att...

  pdf11 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 09/07/2021 | Lượt xem: 64 | Lượt tải: 0

 • Exponential stability for singular systems with interval time-varying delaysExponential stability for singular systems with interval time-varying delays

  1. Introduction Singular systems have many applications in reality such as electrical circuit network, power systems, aerospace engineering, network control, economic systems [6,19]. Therefore, these systems have been extensively studied over the past few decades and have yielded significant results. Using Lyapunov‟s approach to reach out to sc...

  pdf11 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 09/07/2021 | Lượt xem: 64 | Lượt tải: 0

 • Long-time behavior of solutions to a quasilinear parabolic equationLong-time behavior of solutions to a quasilinear parabolic equation

  Abstract: In this paper, we study the first initial boundary value problem for a class of quasilinear degenerate parabolic equations involving weighted p-Laplacian operators. The existence and uniqueness of a weak solution with respect to initial values is ensured by an application of the Faedo - Galerkin approximation and compact method. Moreov...

  pdf15 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 09/07/2021 | Lượt xem: 71 | Lượt tải: 0

 • Non-Autonomous stochastic evolution equations, inertial manifolds and chafee-infante modelsNon-Autonomous stochastic evolution equations, inertial manifolds and chafee-infante models

  Abstract: Consider a stochastic evolution equation containing Stratonovich-multiplicative white noise of the form     where the partial differential operator A is positive definite, self-adjoint with a discrete spectrum; and the nonlinear part f satisfies the  -Lipschitz condition with  belonging to an admissible function space. We prove...

  pdf16 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 09/07/2021 | Lượt xem: 60 | Lượt tải: 0