• Ứng dụng của thuật toán LCA và RMQ trong bài toán xác định băng thông cực đạiỨng dụng của thuật toán LCA và RMQ trong bài toán xác định băng thông cực đại

  Tóm tắt. Nghiên cứu này quan tâm tới bài toán LCA và RMQ cùng một số cách tiếp cận để giải quyết chúng. Bên cạnh đó, các tác giả phân tích một ứng dụng quan trọng của lý thuyết đồ thị và mạng máy tính: Bài toán đường truyền bằng thông cực đại. Kết quả chính đạt được của nghiên cứu là chỉ ra phép quy dẫn từ bài toán truy vấn băng thông cực đại v...

  pdf11 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 21/07/2021 | Lượt xem: 28 | Lượt tải: 0

 • Privacy preserving multivariate classification based on tree-vector product protocolPrivacy preserving multivariate classification based on tree-vector product protocol

  1. Introduction Data mining has emerged as a significant technology for gaining knowledge from vast quantities of data [1]. Data mining technology allows us to analyze a personal data, or a organizational data. However, that creates threats to privacy, this reason might cause an obstruction to data mining collaboration projects. For example, t...

  pdf9 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 21/07/2021 | Lượt xem: 33 | Lượt tải: 0

 • On the regularity of solution of the initial boundary value problem for Schrodinger systems in conical domainsOn the regularity of solution of the initial boundary value problem for Schrodinger systems in conical domains

  1. Introduction The first and second initial boundary value problem for Schr¨odinger in conical domains were researched in [2, 3]. The unique solvability of the general boundary value problems for Schr¨odinger systems in domains with conical point is completed in [4]. In this paper, we are concerned with the regularity with respect to time var...

  pdf10 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 21/07/2021 | Lượt xem: 27 | Lượt tải: 0

 • Sử dụng hệ thức lựợng trong tam giác vuông vào dạy học giải bài toán cầu phương các hình phẳng và dựng đồ thị hàm sốSử dụng hệ thức lựợng trong tam giác vuông vào dạy học giải bài toán cầu phương các hình phẳng và dựng đồ thị hàm số

  Tóm tắt. Bài báo trình bày cách nhìn nhận các hệ thức lượng trong tam giác vuông theo quan điểm cấu trúc trong Lí thuyết phát sinh nhận thức của J. Piaget. Trên cơ sở đó làm rõ mối liên hệ giữa các hệ thức này với các vấn đề cầu phương các hình phẳng và sử dụng để dựng đồ thị của một hàm số có liên quan đặc biệt với với một hay hai hàm số đã ch...

  pdf5 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 21/07/2021 | Lượt xem: 25 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Giải tích mạch - Chương 4: Phân tích mạch trong miền thời gian (Phần 2)Bài giảng Giải tích mạch - Chương 4: Phân tích mạch trong miền thời gian (Phần 2)

  4.2.1 Phân tích mạch quá độ cấp 1  Bài toán: Đóng nguồn áp AC vào mạch R-C (tụ chưa tích điện) ◦ Tìm đáp ứng quá độ uC(t), iC(t) ◦ Vẽ dạng uC(t), iC(t) -∞ < t < +∞ Giải  t < 0 do tụ chưa tích điện nên uC = 0  Khóa đóng, mạch xác lập AC→giải mạch phức

  pdf22 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 17/07/2021 | Lượt xem: 65 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Giải tích mạch - Chương 4: Phân tích mạch trong miền thời gian (Phần 1)Bài giảng Giải tích mạch - Chương 4: Phân tích mạch trong miền thời gian (Phần 1)

  4.2 Phương pháp tích phân kinh điển  Cách tìm phương trình đặc trưng Viết các phương trình Kirchhoff Rút gọn theo 1 biến Suy ra phương trình đặc trưng Nhận xét: phương pháp tổng quát , áp dụng cho hầu hết các trường hợp, đòi hỏi kỹ năng rút gọn →nhìn chung là khá phức tạp, mất nhiều thời gian tính toán.

  pdf25 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 17/07/2021 | Lượt xem: 60 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Giải tích mạch - Chương 3: Các phương pháp phân tích - Các định lý (Phần 4)Bài giảng Giải tích mạch - Chương 3: Các phương pháp phân tích - Các định lý (Phần 4)

  3.9 Biến đổi Fourier &Mạch không chu kỳ Phân tích mạch có kích thích không chu kỳ Truyền tín hiệu qua mạch tuyến tính: Chuyển sang miền ω Tính Y(jω) = K(jω).X(jω) Biến đổi ngược tìm y(t). Lưu ý : không có khái niệm điều kiện đầu như khi tính trong miền thời gian !

  pdf35 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 17/07/2021 | Lượt xem: 75 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Giải tích mạch - Chương 3: Các phương pháp phân tích - Các định lý (Phần 2)Bài giảng Giải tích mạch - Chương 3: Các phương pháp phân tích - Các định lý (Phần 2)

  3.4.3.2 BALT cách phân tích Qui đổi trở kháng  Áp dụng khi 2 cuộn dây cách ly  Qui về sơ cấp ◦ Nguồn áp → chia xuống n lần ◦ Nguồn dòng → nhân lên n lần ◦ Trở kháng → chia xuống n2 lần  Qui về thứ cấp ◦ Nguồn áp → nhân lên n lần ◦ Nguồn dòng → chia xuống n lần ◦ Trở kháng → nhân lên n2 lần

  pdf35 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 17/07/2021 | Lượt xem: 71 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Giải tích mạch - Chương 3: Các phương pháp phân tích - Các định lý (Phần 1)Bài giảng Giải tích mạch - Chương 3: Các phương pháp phân tích - Các định lý (Phần 1)

  3.3 PP dòng điện mắt lưới (dòng điện vòng) Quan hệ với dòng điện nhánh Dòng điện nhánh chung của 2 mắt lưới là hiệu số của 2 dòng mắt lưới cùng sở hữu nhánh đó.  Đối với nhánh ngoài biên dòng điện nhánh sẽ bằng (hoặc ngược dấu) dòng mắt lưới.

  pdf12 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 17/07/2021 | Lượt xem: 61 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Giải tích mạch - Chương 3: Mạch 3 phaBài giảng Giải tích mạch - Chương 3: Mạch 3 pha

  Các khái niệm cơ bản  3 dây pha , 1 dây trung tính. Xét sơ đồ Y-Y 4 dây  Điện áp pha: áp trên mỗi cuộn dây (đối với nguồn); hay trên mỗi trở kháng (đối với tải).  U P: trị hiệu dụng của áp pha nguồn trong hệ nguồn đối xứng

  pdf30 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 17/07/2021 | Lượt xem: 64 | Lượt tải: 0