• Công bằng xã hội về kinh tế trong kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt NamCông bằng xã hội về kinh tế trong kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

  Tóm tắt Bài viết đánh giá thực trạng công bằng xã hội về kinh tế trong kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam thời kỳ đổi mới và khuyến nghị một số chính sách thực hiện công bằng xã hội về kinh tế trong thời gian tới. Kết quả nghiên cứu cho thấy Việt Nam là một trong số ít quốc gia vừa thực hiện được tăng trưởng nhanh vừa thự...

  pdf10 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Ba lý do khiến cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung chưa thể chấm dứtBa lý do khiến cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung chưa thể chấm dứt

  Tóm tắt: Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung kéo dài, tác động tiêu cực đến hoạt động thương mại toàn cầu và đe doạ tăng trưởng kinh tế thế giới, đã tạm ngưng sau cuộc gặp thượng đỉnh song phương giữa Mỹ và Trung Quốc tại Osaka cuối tháng 6/2019. Lãnh đạo hai nước đã nhất trí khởi động lại các cuộc đối thoại sau 11 vòng đàm phán khó khăn và thất b...

  pdf5 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Kinh tế đồn điền của tư bản Pháp và những tác động đến chuyển biến kinh tế - xã hội ở Phú Yên vào những năm đầu thế kỷ XXKinh tế đồn điền của tư bản Pháp và những tác động đến chuyển biến kinh tế - xã hội ở Phú Yên vào những năm đầu thế kỷ XX

  Tóm tắt Trên cơ sở tái hiện lại toàn bộ quá trình thiết lập kinh tế đồn điền của thực dân Pháp với những biểu hiện về số lượng, sự phân bố, loại hình kinh doanh và quá trình hoạt động, bài viết phân tích những tác động của chính sách này đối với các mặt kinh tế - xã hội ở Phú Yên vào những năm đầu thế kỷ XX. Việc nghiên cứu kinh tế đồn điền thờ...

  pdf9 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Đấu tranh chống chính quyền Ngô Đình Diệm của tăng ni, phật tử ở Hội An (Quảng Nam) năm 1963Đấu tranh chống chính quyền Ngô Đình Diệm của tăng ni, phật tử ở Hội An (Quảng Nam) năm 1963

  Tóm tắt: Phật giáo Việt Nam trong quá trình hình thành và phát triển đã để lại nhiều dấu ấn quan trọng trong lịch sử Việt Nam, đặc biệt là phong trào Phật giáo năm 1963. Đối với miền Nam nói chung, Hội An nói riêng, cuộc đấu tranh của Tăng Ni, Phật tử đòi tự do tín ngưỡng, bình đẳng tôn giáo ở Hội An năm 1963 diễn ra với quy mô rộng lớn, đa dạn...

  pdf7 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Quan điểm của V.I.Lênin về vấn đề dân tộc, giải quyết vấn đề dân tộc và sự vận dụng sáng tạo quan điểm của V.I.Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt NamQuan điểm của V.I.Lênin về vấn đề dân tộc, giải quyết vấn đề dân tộc và sự vận dụng sáng tạo quan điểm của V.I.Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam

  Bài viết phân tích những giá trị lý luận, thực tiễn trong quan điểm của Lênin về vấn đề dân tộc và giải quyết vấn đề dân tộc đối với phong trào cách mạng thế giới; đồng thời chỉ rõ sự vận dụng sáng tạo quan điểm của Lênin về vấn đề dân tộc, giải quyết vấn đề dân tộc của Đảng Cộng sản Việt Nam vào sự nghiệp cách mạng Việt Nam, góp phần đấu tranh...

  pdf7 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0

 • Quan hệ Mỹ - Cuba giai đoạn 1991-2008Quan hệ Mỹ - Cuba giai đoạn 1991-2008

  Tóm tắt: Mối quan hệ Mỹ - Cuba trong giai đoạn từ năm 1991 đến năm 2008 được đặc trưng bởi chính sách cấm vận của Mỹ đối với Cuba và cuộc đấu tranh chống cấm vận của Cuba đối với Mỹ. Mối quan hệ giữa hai nước gồm nhiều nội dung, trong đó, nổi bật nhất là lĩnh vực chính trị, an ninh, ngoại giao và kinh tế. Mục đích chủ yếu của Mỹ là thay đổi chế ...

  pdf10 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Kết hợp phát triển kinh tế với tăng cường quốc phòng, an ninh ở Việt Nam hiện nayKết hợp phát triển kinh tế với tăng cường quốc phòng, an ninh ở Việt Nam hiện nay

  Tóm tắt: Kết hợp phát triển kinh tế với tăng cường quốc phòng, an ninh là hoạt động chủ động của mọi quốc gia, là yêu cầu tất yếu, khách quan đối với mọi quốc gia có chủ quyền. Kinh tế phát triển là điều kiện tốt để xây dựng quốc phòng, an ninh vững mạnh. Ngược lại, quốc gia có nền quốc phòng, an ninh vững mạnh, sẽ tạo môi trường thuận lợi cho s...

  pdf10 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về công bằng - Đỗ Thị Kim HoaTư tưởng Hồ Chí Minh về công bằng - Đỗ Thị Kim Hoa

  Tóm tắt: Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam. Trong đó, tư tưởng về công bằng của Người được thể hiện như một trong những mục tiêu, khát vọng của mỗi người dân trong sự nghiệp đấu tranh và xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Theo Hồ Chí Minh, công bằng là mục tiêu qu...

  pdf9 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị ở Việt Nam hiện nayMối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị ở Việt Nam hiện nay

  Tóm tắt: Đổi mới kinh tế, đổi mới chính trị không còn là vấn đề mới mẻ, đã được nhiều học giả trong và ngoài nước nghiên cứu ở các góc độ khác nhau. Mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị có vị trí rất quan trọng trong các mối quan hệ lớn cần đặc biệt chú trọng, nắm vững và giải quyết tốt trong quá trình đổi mới, xây dựng chủ nghĩ...

  pdf12 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung và những vấn đề đặt ra với Việt NamCuộc chiến thương mại Mỹ - Trung và những vấn đề đặt ra với Việt Nam

  Tóm tắt: Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung đã làm cho quan hệ hai nước lâm vào tình trạng khó khăn nhất trong vòng 40 năm qua. Nó không chỉ ảnh hưởng đến sự tăng trưởng của hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, mà còn ảnh hưởng đến tăng trưởng của kinh tế thế giới. Bài viết trình bày và phân tích các mục tiêu ngắn hạn, trung hạn và dài hạn mà Mỹ nh...

  pdf9 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0