• Công tác mặt trận, tổ chức và hoạt động của mặt trận tổ quốc ở cơ sơCông tác mặt trận, tổ chức và hoạt động của mặt trận tổ quốc ở cơ sơ

  Khái niệm Mặt trận Tổ quốc Việt Namlà tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, các dân tộc, tôn giáo và người Việt Nam định cư ởnước ngoài.

  pdf9 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 25/02/2016 | Lượt xem: 1530 | Lượt tải: 0

 • Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - LêninNhững nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

  Chủ nghĩa tư bản phát triển qua hai giai đoạn là: Chủ nghĩa tư bản cạnh tranh tự do ( CNTB- CTTD) và chủ nghĩa tư bản độc quyền (CNTB- ĐQ). Giai đoạn độc quyền là sự kế tục trực tiếp giai đoạn tự do cạnh tranh trong cùng một phương thức sản xuất TBCN.

  ppt37 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 25/02/2016 | Lượt xem: 1620 | Lượt tải: 1

 • Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - LêninNhững nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

  CNTB là một hình thái kinh tế - xã hội phát triển cao của xã hội loài người, xuất hiện đầu tiên tại châu Âuvà chính thức được xác lập như một hình thái xã hội tại Anh và Hà Lan ở TK 18. sau này hình thái chính trị - kinh tế - xã hội TBCN lan ra khắp châu Âu và thế giới. Tiếp theo sau giai đoạn cạnh tranh tự do, CNTB phát triển lên đến giai đoạn c...

  ppt27 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 25/02/2016 | Lượt xem: 1632 | Lượt tải: 1

 • Lý thuyết Cung lao động cá nhânLý thuyết Cung lao động cá nhân

  Ngân sách bị giới hạn Giả định: Thu nhập chỉ có từ thị trường lao động Mức lương thị trường (Wage-taker) Đường giới hạn ngân sách Khái niệm

  ppt28 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 25/02/2016 | Lượt xem: 3654 | Lượt tải: 0

 • Sự phát triển các lý thuyết “trào lưu chính hiện đại”Sự phát triển các lý thuyết “trào lưu chính hiện đại”

  Cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX - CNTB: thất nghiệp, khủng hoảng - CNTB chuyển từ tự do cạnh tranh sang độc quyền - Mâu thuẫn và đấu tranh giai cấp TS-VS tăng lên - Sự xuất hiện và ảnh hưởng sâu rộng của học thuyết Mác Các học thuyết KT TS cổ điển không còn giải thích và bảo vệ được cho CNTB. Nhiều trường phái KTCT TS mới xuất hiện, trong đó...

  ppt25 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 25/02/2016 | Lượt xem: 1798 | Lượt tải: 0

 • Thực trạng phát triển ngành Logistics tại Việt Nam hiện nayThực trạng phát triển ngành Logistics tại Việt Nam hiện nay

  I. Cơ sở lý luận Trước khi đi vào phân tích chi tiết, về tình hình thực trạng hoạt động của ngành Logistics, và sự tác động của nó tới Thương mại điện tử (TMĐT), cũng như mức độ đáp ứng của các doanh nghiệp Việt Nam cho Logistics TMĐT, thì chúng ta cần phải hiểu rõ về mặt cơ sở lý luận của nó. Vậy Logistics là gì, vị trí và vai trò của nó trong ...

  doc22 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 25/02/2016 | Lượt xem: 3732 | Lượt tải: 7

 • Liên Minh Châu ÂuLiên Minh Châu Âu

  1.KHÁI QUÁT EU: 1.1 Giới thiệu chung về EU: 1.2 Quá trình hình thành và phát triển: 1.3 Các hiệp ước ở EU 2.THỊ TRƯỜNG EU 2.1 Các lĩnh vực liên kết 2.2 Đồng tiền chung (eurô) 2.3 Liên kết vùng ở EU 2.4 Thị Trường Nội Địa EU 2.5. Toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế của EU 3. THỰC TRẠNG EU 3.1. Nợ công 3.2. Thất nghiệp 3.3 Eur...

  ppt38 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 25/02/2016 | Lượt xem: 2038 | Lượt tải: 4

 • Lịch sử Đảng cộng sản Việt NamLịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

  Lịch sử cách mạng Việt Nam từ năm 1930 dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm xoá bỏ chế độ thuộc địa của chủ nghĩa thực dân cũ và mới, xây dựng chế độ cộng hoà dân chủ nhân dân tiến lên chế độ cộng hoà xã hội chủ nghĩa. • Hoạt động lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam (hoạt động lãnh đạo lý luận và hoạt động lãnh đạo thực tiễn). • Q...

  pdf67 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 25/02/2016 | Lượt xem: 1870 | Lượt tải: 10

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh - Chương II: Lịch sử nghiên cứu địa chất Việt NamTư tưởng Hồ Chí Minh - Chương II: Lịch sử nghiên cứu địa chất Việt Nam

  Lịch sử nghiên cứu địa chất Việt Nam được phân thành 3 thời kỳ chính: I. Thời kỳ trước năm 1954 II. Thời kỳ 1954 đến 1975 III. Thời kỳ 1975 đến nay

  ppt19 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 25/02/2016 | Lượt xem: 1574 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Lịch sử học thuyết kinh tế hệ thống lý thuyết phân phốiĐề tài Lịch sử học thuyết kinh tế hệ thống lý thuyết phân phối

  A. Smith đã thực hiện một bước tiến so với phái Trọng Nông khi phân chia các giai cấp trong xã hội tư sản nhằm phân tích các thu nhập của các giai cấp. Ông phân chia thành 3 giai cấp cơ bản gắn với quyền sở hữu tư liệu sản xuất và thu nhập: 1. Giai cấp công nhân : Thu nhập là tiền lương. 2. Giai cấp các nhà tư bản (bao gồm tư bản công nghiệp, nôn...

  doc10 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 25/02/2016 | Lượt xem: 2652 | Lượt tải: 2