• Sự “trỗi dậy” của Trung Quốc trong những năm đầu thế kỷ XXI và tác động đối với Việt NamSự “trỗi dậy” của Trung Quốc trong những năm đầu thế kỷ XXI và tác động đối với Việt Nam

  TÓM TẮT Sự "trỗi dậy'' của Trung Quốc là cụm từ được nhắc đến nhiều nhất trong gần hai thập niên đầu của thế kỷ XXI. Sự nổi lên của Trung Quốc về nhiều lĩnh vực (chính trị - ngoại giao, kinh tế, an ninh quân sự.) được đánh giá là hiện tượng nổi bật, thu hút sự quan tâm của các nước châu Á và cả thế giới. Bên cạnh đó, sự "trỗi dậy'' này còn ảnh ...

  pdf8 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 523 | Lượt tải: 3

 • Ổn định chính trị - xã hội - Nguồn lực đặc biệt để phát triển đất nướcỔn định chính trị - xã hội - Nguồn lực đặc biệt để phát triển đất nước

  Tóm tắt Bài viết tập trung làm rõ vị trí, ý nghĩa của việc giữ vững ổn định chính trị - xã hội đối với sự phát triển đất nước. Đây là một nguồn lực đặc biệt quan trọng, là tiền đề, điều kiện tiên quyết cho sự phát triển bền vững. Trên cơ sở đánh giá tổng quan tình hình chính trị - xã hội của đất nước (Chủ yếu dưới góc độ thời cơ và thách thức s...

  pdf5 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 243 | Lượt tải: 2

 • Quan điểm của Đảng về phát triển kinh tế biển trong thời kỳ đổi mớiQuan điểm của Đảng về phát triển kinh tế biển trong thời kỳ đổi mới

  Tóm tắt Kinh tế biển là một bộ phận của nền kinh tế quốc dân, có đóng góp quan trọng vào chiến lược phát triển kinh tế quốc gia. Trong suốt tiến trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam ngày càng nhận thức được vai trò quan trọng của kinh tế biển đối với tổng thể kinh tế cả nước, gắn với bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia, đặc biệt thời ...

  pdf7 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 282 | Lượt tải: 2

 • Chủ trương, đường lối của Đảng Cộng Sản Việt Nam về cơ cấu lại hệ thống tài chính ở Việt Nam từ đại hội XII đến nayChủ trương, đường lối của Đảng Cộng Sản Việt Nam về cơ cấu lại hệ thống tài chính ở Việt Nam từ đại hội XII đến nay

  POLICIES AND GUIDELINES OF THE COMMUNIST PARTY OF VIETNAM ON RESTRUCTURING THE FINANCIAL SYSTEM SINCE THE 12TH NATIONAL CONGRESS Abstract: The strategy of restructuring the financial system in Vietnam has been set and emphasized for many years with two basic contents: restructuring the financial institution system and restructuring the financial...

  pdf6 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 229 | Lượt tải: 2

 • Công bằng xã hội về kinh tế trong kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt NamCông bằng xã hội về kinh tế trong kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

  Tóm tắt Bài viết đánh giá thực trạng công bằng xã hội về kinh tế trong kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam thời kỳ đổi mới và khuyến nghị một số chính sách thực hiện công bằng xã hội về kinh tế trong thời gian tới. Kết quả nghiên cứu cho thấy Việt Nam là một trong số ít quốc gia vừa thực hiện được tăng trưởng nhanh vừa thự...

  pdf10 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 256 | Lượt tải: 2

 • Ba lý do khiến cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung chưa thể chấm dứtBa lý do khiến cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung chưa thể chấm dứt

  Tóm tắt: Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung kéo dài, tác động tiêu cực đến hoạt động thương mại toàn cầu và đe doạ tăng trưởng kinh tế thế giới, đã tạm ngưng sau cuộc gặp thượng đỉnh song phương giữa Mỹ và Trung Quốc tại Osaka cuối tháng 6/2019. Lãnh đạo hai nước đã nhất trí khởi động lại các cuộc đối thoại sau 11 vòng đàm phán khó khăn và thất b...

  pdf5 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 195 | Lượt tải: 2

 • Kinh tế đồn điền của tư bản Pháp và những tác động đến chuyển biến kinh tế - xã hội ở Phú Yên vào những năm đầu thế kỷ XXKinh tế đồn điền của tư bản Pháp và những tác động đến chuyển biến kinh tế - xã hội ở Phú Yên vào những năm đầu thế kỷ XX

  Tóm tắt Trên cơ sở tái hiện lại toàn bộ quá trình thiết lập kinh tế đồn điền của thực dân Pháp với những biểu hiện về số lượng, sự phân bố, loại hình kinh doanh và quá trình hoạt động, bài viết phân tích những tác động của chính sách này đối với các mặt kinh tế - xã hội ở Phú Yên vào những năm đầu thế kỷ XX. Việc nghiên cứu kinh tế đồn điền thờ...

  pdf9 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 226 | Lượt tải: 2

 • Đấu tranh chống chính quyền Ngô Đình Diệm của tăng ni, phật tử ở Hội An (Quảng Nam) năm 1963Đấu tranh chống chính quyền Ngô Đình Diệm của tăng ni, phật tử ở Hội An (Quảng Nam) năm 1963

  Tóm tắt: Phật giáo Việt Nam trong quá trình hình thành và phát triển đã để lại nhiều dấu ấn quan trọng trong lịch sử Việt Nam, đặc biệt là phong trào Phật giáo năm 1963. Đối với miền Nam nói chung, Hội An nói riêng, cuộc đấu tranh của Tăng Ni, Phật tử đòi tự do tín ngưỡng, bình đẳng tôn giáo ở Hội An năm 1963 diễn ra với quy mô rộng lớn, đa dạn...

  pdf7 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 322 | Lượt tải: 2

 • Quan điểm của V.I.Lênin về vấn đề dân tộc, giải quyết vấn đề dân tộc và sự vận dụng sáng tạo quan điểm của V.I.Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt NamQuan điểm của V.I.Lênin về vấn đề dân tộc, giải quyết vấn đề dân tộc và sự vận dụng sáng tạo quan điểm của V.I.Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam

  Bài viết phân tích những giá trị lý luận, thực tiễn trong quan điểm của Lênin về vấn đề dân tộc và giải quyết vấn đề dân tộc đối với phong trào cách mạng thế giới; đồng thời chỉ rõ sự vận dụng sáng tạo quan điểm của Lênin về vấn đề dân tộc, giải quyết vấn đề dân tộc của Đảng Cộng sản Việt Nam vào sự nghiệp cách mạng Việt Nam, góp phần đấu tranh...

  pdf7 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 487 | Lượt tải: 2

 • Quan hệ Mỹ - Cuba giai đoạn 1991-2008Quan hệ Mỹ - Cuba giai đoạn 1991-2008

  Tóm tắt: Mối quan hệ Mỹ - Cuba trong giai đoạn từ năm 1991 đến năm 2008 được đặc trưng bởi chính sách cấm vận của Mỹ đối với Cuba và cuộc đấu tranh chống cấm vận của Cuba đối với Mỹ. Mối quan hệ giữa hai nước gồm nhiều nội dung, trong đó, nổi bật nhất là lĩnh vực chính trị, an ninh, ngoại giao và kinh tế. Mục đích chủ yếu của Mỹ là thay đổi chế ...

  pdf10 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 364 | Lượt tải: 2