• Điều kiện lao động và các yếu tố nguy hiểm có hại trong lao độngĐiều kiện lao động và các yếu tố nguy hiểm có hại trong lao động

  (Bản scan) Điều kiện lao động là tổng thể các yếu tố kỹ thuật, tổ chức lao động, kinh tế tự nhiên, thể hiện qua quá trình công nghệ, công cụ lao động, đối tượng lao động, năng lực của người lao động và sự tác động qua lại giữa các yếu tố đó tạo nên điều kiện làm việc của con người trong quá trình lao động sản xuất.

  pdf6 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 11/09/2013 | Lượt xem: 3133 | Lượt tải: 1

 • Bộ luật lao độngBộ luật lao động

  (Bản scan) Lao động là hoạt động quan trọng nhất của con người, tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần của xã hội. Lao động có năng xuất và hiệu quả cao là nhân tố quyết định sự phát triển của đất nước

  pdf57 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 11/09/2013 | Lượt xem: 3540 | Lượt tải: 1

 • Giáo trình An toàn lao độngGiáo trình An toàn lao động

  (Bản scan) Bảo hộ lao động là môn học nghiên cứu về hệ thống các văn bản pháp luật, cac biện pháp về tổ chức, kinh tế, xã hội và khoa học công nghệ để cải tiến các điều kiện lao động nhằm: - Bảo vệ sức khỏe tính mạng con người trong lao động - Nâng cao năng xuất, chất lượng sản phẩm

  pdf98 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 11/09/2013 | Lượt xem: 3241 | Lượt tải: 1

 • Noi-Quy-lao-dongNoi-Quy-lao-dong

  (Bản scan) Nội quy lao động là những quy định về kỷ luật lao động mà người lao động phải thực hiện khi làm việc tại công ty, quy định việc xử lý đối với người lao động vi phamk kỷ luật làm thiệt hại đến tài sản của công ty

  pdf27 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 11/09/2013 | Lượt xem: 3317 | Lượt tải: 2

 • Bài tập lớn Mối quan hệ giữa thỏa ước lao động tập thể và tranh chấp lao động tập thế và giải quyết tình huốngBài tập lớn Mối quan hệ giữa thỏa ước lao động tập thể và tranh chấp lao động tập thế và giải quyết tình huống

  T thường trú tại phường Quan Hòa, quận Cầu Giấy là kỹ sư kỹ thuật giao kết hợp đồng không xác định thời hạn với ngân hàng ACB, làm việc tại chị nhánh Trung Yên quận Thanh Xuân, Hà Nội. Trước khi thực hiện hợp đồng lao động, T có thời gian thử việc là 2 tháng. Trong thời gian thử việc, T được cử đi Singapo học lớp huấn luyện nghiệp vụ vận hành và bả...

  doc18 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 11/09/2013 | Lượt xem: 5185 | Lượt tải: 1