• Suy dinh dưỡng protein năng lượngSuy dinh dưỡng protein năng lượng

  Mục tiêu • Trình bày được cách phân loại suy dinh dưỡng protein – năng lượng. • Trình bày được nguyên nhân- hậu quả của SDD. • Phân tích được giải pháp phòng chống suy dinh dưỡng protein- năng lượng

  ppt34 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 20/07/2019 | Lượt xem: 1317 | Lượt tải: 1

 • Sản xuất kháng thể đơn dòngSản xuất kháng thể đơn dòng

  Kháng thể là protein được hệ miễn dịch sử dụng để nhận diện và trung hòa những tác nhân xâm nhiễm ngoại lai như vi khuẩn, virus, tế bào, Mỗi kháng thể chỉ nhận diện duy nhất một kháng nguyên mục tiêu của nó. • Kháng thể đơn dòng (Monoclonal antibody - mab) là kháng thể được xác định bởi một loại tế bào miễn dịch, bắt nguồn từ một dòng tế bào du...

  pdf54 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 20/07/2019 | Lượt xem: 1793 | Lượt tải: 1

 • Phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡngPhòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng

  Mục tiêu Mô tả thực trạng thiếu vi chất Nguyên nhân và hậu quả của thiếu vi chất Phương pháp đánh giá thiếu vi chất Chiến lược can thiệp phòng chống thiếu vi chất

  ppt55 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 20/07/2019 | Lượt xem: 1229 | Lượt tải: 0

 • Giám sát dinh dưỡngGiám sát dinh dưỡng

  Một số khái niệm về GSDD • Giám sát là một hoạt động đảm bảo có được sự hiểu biết liên tục về tình trạng bệnh học đã có • Từ đó sẽ có khả năng hành động kịp thời phòng khi tính nguy hiểm của bệnh đột nhiên tăng cao.

  ppt50 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 20/07/2019 | Lượt xem: 1640 | Lượt tải: 0

 • Dự phòng và xử trí béo phìDự phòng và xử trí béo phì

  MỤC TIÊU 1. Trình bày được khái niệm, phân loại 2. Phân tích được nguyên nhân và yếu tố nguy cơ 3. Trình bày được biện pháp dự phòng TC-BP 4. Trình bày được biện pháp xử trí TC-BP

  ppt63 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 20/07/2019 | Lượt xem: 1339 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng môn Kinh tế y tế - Giá trị tiền tệ theo thời gianBài giảng môn Kinh tế y tế - Giá trị tiền tệ theo thời gian

  MỤC TIÊU CỦA PHẦN HỌC Nêu được một số khái niệm, thuật ngữ sử dụng trong phân tích giá trị tiền tệ theo thời gian Phân biệt được sự khác nhau giữa giá trị hiện tại và giá trị tương lai Ứng dụng các công thức tính giá trị hiện tại và giá trị tương lai

  ppt41 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 20/07/2019 | Lượt xem: 1214 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng môn Kinh tế y tế - Đánh giá kinh tế y tế phần 2 - Đo lường kết quảBài giảng môn Kinh tế y tế - Đánh giá kinh tế y tế phần 2 - Đo lường kết quả

  MỤC TIÊU BÀI HỌC Mô tả khái niệm, đặc điểm của một số chỉ số, phương pháp đo lường kết quả của chương trình can thiệp y tế. Áp dụng phương pháp đo lường kết quả phù hợp cho trường hợp cụ thể.

  ppt42 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 20/07/2019 | Lượt xem: 1397 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng môn Kinh tế y tế - Kinh tế vi mô và ứng dụng trong y tếBài giảng môn Kinh tế y tế - Kinh tế vi mô và ứng dụng trong y tế

  NỘI DUNG CHÍNH Giá (Price) Cầu (Demand) & Cung (Supply) Hệ số co giãn (Elasticity) Thị trường (Market) và Cân bằng thị trường Giá trần (Ceiling price), Giá sàn (Floor price) Thất bại của thị trường (Market failure) Tác động ngoại lai (Externalities), Thông tin bất đối xứng (Information Asymmetry), Hàng hóa công (Puplic goods)

  ppt64 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 20/07/2019 | Lượt xem: 1218 | Lượt tải: 2

 • Bài giảng môn Kinh tế y tế - Giới thiệu về kinh tế học và kinh tế y tếBài giảng môn Kinh tế y tế - Giới thiệu về kinh tế học và kinh tế y tế

  NỘI DUNG BÀI HỌC Giới thiệu về kinh tế học Sự khan hiếm và chi phí cơ hội 3 câu hỏi cơ bản của kinh tế thị trường và tác động của chính phủ Nguồn lực kinh tế và hàm sản xuất/tăng trưởng kinh tế Đường giới hạn khả năng sản xuất Lợi thế tuyệt đối, lợi thế so sánh và thương mại quốc tế Đường cong Lorenz về phân phối thu nhập Một vài chỉ số kin...

  ppt53 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 20/07/2019 | Lượt xem: 1145 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng môn Kinh tế y tế - Đánh giá kinh tế y tếBài giảng môn Kinh tế y tế - Đánh giá kinh tế y tế

  MỤC TIÊU BÀI HỌC Mô tả khái niệm, đặc điểm của từng phương pháp đánh giá kinh tế y tế cũng như các bước thực hiện. Áp dụng phương pháp đánh giá kinh tế y tế phù hợp cho trường hợp cụ thể.

  ppt49 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 20/07/2019 | Lượt xem: 1350 | Lượt tải: 1