• Một phương pháp gióng hàng Ontology trong OWL-DLMột phương pháp gióng hàng Ontology trong OWL-DL

  Tóm tắt. Trong bài báo này chúng tôi tìm hiểu phương pháp gióng hàng ontology (ontology alignment) trên ngôn ngữ OWL-Lite và OWL-DL. Trên cơ sở khảo sát công cụ OLA (Owl Lite Alignment) với kĩ thuật ánh xạ OWL Lite ontology, chúng tôi đề xuất một phương pháp tính độ tương tự của các thành phần giữa các OWL-DL ontology. Phương pháp tính độ tương...

  pdf10 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 21/07/2021 | Lượt xem: 257 | Lượt tải: 1

 • Một hướng triển khai của cơ chế cho phép suy luận trên cơ sở dữ liệu mờMột hướng triển khai của cơ chế cho phép suy luận trên cơ sở dữ liệu mờ

  Tóm tắt. Bài báo này giới thiệu một hướng triển khai cơ chế kết hợp biểu diễn các luật suy luận và thông tin mờ được lưu trữ trong một cơ sở dữ liệu quan hệ truyền thống để xây dựng một module có khả năng suy ra dữ liệu mới từ dữ liệu đã có trong các bảng. Các suy luận có thể áp dụng trên dữ liệu rõ (dữ liệu chính xác), dữ liệu mờ hoặc cả hai l...

  pdf15 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 21/07/2021 | Lượt xem: 253 | Lượt tải: 1

 • Giáo trình Cấu trúc dữ liệu - Thuật toánGiáo trình Cấu trúc dữ liệu - Thuật toán

  1. Input. Mỗi thuật toán cần có một số (có thể bằng không) dữ liệu vào (input). Đó là các giá trị cần đa vào khi thuật toán bắt đầu làm việc. Các dữ liệu này cần đợc lấy từ các tập hợp giá trị cụ thể nào đó. Chẳng hạn, trong thuật toán Euclid trên, m và n là các dữ liệu vào lấy từ tập các số nguyên dơng. 2. Output. Mỗi thuật toán cần có một hoặ...

  pdf159 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 14/07/2021 | Lượt xem: 538 | Lượt tải: 2

 • Về một điều kiện đủ cho đồ thị ngẫu nhiên đường kính nhỏ, giúp phân tích mạng thế giới nhỏVề một điều kiện đủ cho đồ thị ngẫu nhiên đường kính nhỏ, giúp phân tích mạng thế giới nhỏ

  Abstract: Network structures and graphs that feature the Small-World property have drawn a strong interest from the research community in two perspectives: 1) The Small-world effect is a popular phenomenon amongst several real-world complex networks; 2) Small-world graphs are considered very useful tools to model real-world complex networks a...

  pdf14 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 14/07/2021 | Lượt xem: 530 | Lượt tải: 1

 • Đề thi lần 1 môn Lập trình - Đề số 4Đề thi lần 1 môn Lập trình - Đề số 4

  Câu 1. Giá trị nhỏ nhất của biễn kiểu unsigned char là: a) ‘a’ b) 0 c) –128 Câu 2. Biểu thức trong vòng lặp for(x = 0; x > 3; x++) được thực hiện bao nhiêu lần: a) 0 b) 3 c) vô cùng Câu 3. Cho hàm int fn(int x) { if (x == 0 || x == 1) return 1; if (x % 2 == 0) return (fn(x / 2) + 2); return (fn(x – 1) + 3); } fn(8) trả về giá trị: a) 7 b) ...

  pdf3 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 13/07/2021 | Lượt xem: 489 | Lượt tải: 1

 • Đề thi lần 1 môn Lập trình - Đề số 2Đề thi lần 1 môn Lập trình - Đề số 2

  Câu 1. Giá trị nhỏ nhất của biễn kiểu unsigned char là: a) ‘a’ b) 0 c) –128 Câu 2. Dòng lệnh: int c = 0; cout << c++ << c; cho in ra màn hình: a) 00 b) 01 c) 10 Câu 3. Biểu thức trong vòng lặp for(x = 0; x = 3; x++) được thực hiện bao nhiêu lần: a) 0 b) 3 c) vô cùng Câu 4. Cho hàm int fn(int x) { if (x == 0 || x == 1) return 1; if (x % 2 ==...

  pdf3 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 13/07/2021 | Lượt xem: 559 | Lượt tải: 1

 • Ăng-ten mảng khe phân cực tròn sử dụng cấu trúc tiếp điện bằng hốc cộng hưởng SIW hoạt động ở băng tần 28 GHz cho các ứng dụng 5GĂng-ten mảng khe phân cực tròn sử dụng cấu trúc tiếp điện bằng hốc cộng hưởng SIW hoạt động ở băng tần 28 GHz cho các ứng dụng 5G

  Tóm tắt— Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất một ăng-ten mảng nhỏ gọn, phân cực tròn, tiếp điện bằng cáp đồng trục ứng dụng cấu trúc ống dẫn sóng tích hợp trong đế điện môi (SIW) hoạt động ở dải tần 28 GHz cho các ứng dụng 5G. Ăng-ten bao gồm 1 tấm phát xạ được cấu tạo từ mảng 4 x 4 phần tử bức xạ nhỏ có cấu trúc hình chữ nhật vát cạnh đặt tr...

  pdf6 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 12/07/2021 | Lượt xem: 439 | Lượt tải: 1

 • Hướng dẫn sử dụng phần mềm TechSmith Camtasia 2019Hướng dẫn sử dụng phần mềm TechSmith Camtasia 2019

  1. Thiết kế và biên tập video với phần mềm Camtasia 2019 - Phần mềm thiết kế video chuyên nghiệp, phù hợp cho môi trường giáo dục. Chức năng chính là sản xuất các file dạng mp4. Với các phiên bản mới có bản quyền, hỗ trợ thêm các đinh dạng đầy đủ cho HTML5 và Youtube. Hình 1.1. Giao diện chính của Camtasia 1. Các công cụ thiết kế video chính ...

  pdf14 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 08/07/2021 | Lượt xem: 648 | Lượt tải: 3

 • Tài liệu hướng dẫn sử dụng Microsoft Word XPTài liệu hướng dẫn sử dụng Microsoft Word XP

  BÀI 2: MỘT SỐ CHỨC NĂNG CƠ BẢN 1. Lề trang: Lề là khoảng cách từ mép trang giấy tới cạnh của phần văn bản. Thông thường Word in văn bản và hình vẽ trong diện tích được giới hạn bởi các lề, còn các thông tin chứa trong đầu trang hay cuối trang (kể cả số trang) được đưa ra ngoài lề. Một khi lề đã được điều chỉnh thì các thông số đó tác động đến ...

  pdf29 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 08/07/2021 | Lượt xem: 618 | Lượt tải: 1

 • Phát triển hệ truy hồi thông tin tiếng Việt dựa trên mã nguồn mởPhát triển hệ truy hồi thông tin tiếng Việt dựa trên mã nguồn mở

  Tóm tắt. Hệ truy hồi thông tin có kết quả trả về càng gần với câu truy vấn của người dùng đưa vào thì càng có độ tin cậy cao. Tuy nhiên, các hệ truy hồi thông tin hiện nay vẫn còn trả về kết quả không như mong muốn của người dùng và hỗ trợ tốt cho tiếng Anh; riêng với tiếng Việt thì các hệ này vẫn còn ít và không được công bố rộng rãi các mã ng...

  pdf9 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 07/07/2021 | Lượt xem: 768 | Lượt tải: 1