• Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 1: Hệ điều hành Windows XPBài giảng Tin học ứng dụng - Chương 1: Hệ điều hành Windows XP

  • Hệ điều hành Windows XP Ra đời năm 2001, hệ điều hành Windows XP là sự kết hợp xuất sắc giữa độ an toàn, độ tin cậy của hệ điều hành Windows 2000 và khả năng tương thích của hệ điều hành Windows 98. Trong số những tính năng mới của hệ điều hành Windows XP, các công cụ bảo mật cho phép người dùng giữ cho máy tính an toàn hơn và các công nghệ ...

  pdf16 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 05/07/2021 | Lượt xem: 509 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 1: Các hàm thông dụng trong ExcelBài giảng Tin học ứng dụng - Chương 1: Các hàm thông dụng trong Excel

  Cửa sổ làm việc của Excel ◦ Ribbon: Gồm các tab Home, Insert, Page Layout, Formulas, . và các công cụ khác. ◦ Thanh công thức: Dùng để nhập/sửa dữ liệu. Vùng làm việc 06/9/2015 5 Cửa sổ làm việc của Excel ◦ Worksheet (sheet): là “bảng tính” gồm các ô (cells) dùng để làm việc với dữ liệu. Một Worksheet chứa được 1,048,576 dòng và 16,384 cột...

  pdf42 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 05/07/2021 | Lượt xem: 516 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Tin học nhóm ngành Nông - Lâm - Ngư & Môi trường - Chương 5: Xử lý phân tích số liệu thống kê Bằng MS Excel 2010Bài giảng Tin học nhóm ngành Nông - Lâm - Ngư & Môi trường - Chương 5: Xử lý phân tích số liệu thống kê Bằng MS Excel 2010

   Một đề cương nghiên cứu oGiả thuyết oThiết kế một thí nghiệm hay cuộc điều tra oQuy trình chọn mẫu oPhương pháp và cách thức điều tra oPhân tích số liệu oBáo cáo kết quả  Tư tưởng chính của thống kê suy rộng là lấy mẫu từ một tổng thể và sau đó sử dụng kết quả phân tích các thông tin từ mẫu này để suy rộng ra cho tổng thể nghiên cứu.

  pdf69 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 05/07/2021 | Lượt xem: 538 | Lượt tải: 2

 • Bài giảng Tin học nhóm ngành Nông - Lâm - Ngư & Môi trường - Chương 4: Khai thác bảng tính điện tử (MS Excel 2010)Bài giảng Tin học nhóm ngành Nông - Lâm - Ngư & Môi trường - Chương 4: Khai thác bảng tính điện tử (MS Excel 2010)

  Khái niệm và thao tác cơ bản Microsoft Excel là chương trình xử lý bảng tính nằm trong bộ Microsoft Office của hãng phần mềm Microsoft Chức năng: giúp ghi lại, trình bày các thông tin xử lý dưới dạng bảng, thực hiện tính toán và xây dựng các số liệu thống kê trực quan có trong bảng từ Excel

  pdf59 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 05/07/2021 | Lượt xem: 523 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Tin học nhóm ngành Nông - Lâm - Ngư & Môi trường - Chương 3: Thiết kế bài trình chiếu (MS PowerPoint 2010)Bài giảng Tin học nhóm ngành Nông - Lâm - Ngư & Môi trường - Chương 3: Thiết kế bài trình chiếu (MS PowerPoint 2010)

  Giới thiệu MS PowerPoint  Microsoft PowerPoint là một phần mềm trình diễn do hãng Microsoft phát triển  PowerPoint là một phần của gói ứng dụng văn phòng Microsoft Office  Có thể cài đặt và sử dụng được trên cả hệ điều hành Windows lẫn Mac OS X  Phiên bản hiện tại PowerPoint 2016

  pdf31 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 05/07/2021 | Lượt xem: 510 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Tin học nhóm ngành Nông - Lâm - Ngư & Môi trường - Chương 2: Hệ soạn thảo văn bản (MS Word 2010)Bài giảng Tin học nhóm ngành Nông - Lâm - Ngư & Môi trường - Chương 2: Hệ soạn thảo văn bản (MS Word 2010)

  Các phím hỗ trợ soạn thảo  Các phím di chuyển o Bốn phím mũi tên o Phím Home: chuyển con trỏ soạn thảo về đầu dòng o Phím End: chuyển con trỏ soạn thảo về cuối dòng o Phím PgUp: di chuyển con trỏ soạn thảo lên một trang màn hình o Phím PgDn:di chuyển con trỏ soạn thảo xuống một trang màn hình Các phím hỗ trợ soạn thảo  Các phím xóa kí t...

  pdf55 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 05/07/2021 | Lượt xem: 479 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Tin học nhóm ngành Nông - Lâm - Ngư & Môi trường - Chương 1: Máy tính, hệ điều hành Windows và InternetBài giảng Tin học nhóm ngành Nông - Lâm - Ngư & Môi trường - Chương 1: Máy tính, hệ điều hành Windows và Internet

   Tin học (informatics) là ngành khoa học nghiên cứu quá trình tự động hóa việc tổ chức, lưu trữ và xử l{ thông tin của một hệ thống máy tính cụ thể hoặc trừu tượng  Đối tượng nghiên cứu của Tin học là Thông tin và các công cụ sử dụng để tương tác thông tin  Phân nhánh ngành:  Công nghệ thông tin  Hệ thống thông tin  Khoa học máy tính ...

  pdf83 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 05/07/2021 | Lượt xem: 443 | Lượt tải: 2

 • Bài giảng Tin đại cương - Chương 5: Cấu trúc - Nguyễn Lê Minh (Ngành: Cơ khí)Bài giảng Tin đại cương - Chương 5: Cấu trúc - Nguyễn Lê Minh (Ngành: Cơ khí)

  Bài tập cấu trúc 1. Viết chương trình nhập 1 danh sách sinh viên. In ra màn hình danh sách sinh viên sắp xếp theo họ tên tăng dần. Biết rằng thông tin về 1 sinh viên gồm - Họ tên - Phái - Điểm TB 2. Viết chương trình tính độ dài đường gấp khúc đi qua N điểm trên mặt phẳng. Biết rằng mỗi điểm có thể biểu diễn bởi kiểu cấu trúc gồm 2 trường: ...

  pdf28 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 05/07/2021 | Lượt xem: 442 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Tin đại cương - Chương 5: Hàm và tổ chức chương trình - Nguyễn Lê Minh (Ngành: Cơ khí)Bài giảng Tin đại cương - Chương 5: Hàm và tổ chức chương trình - Nguyễn Lê Minh (Ngành: Cơ khí)

  Quy tắc hoạt động của hàm (tt) Thứ tự thực hiện khi có 1 lời gọi hàm  Cấp phát bộ nhớ cho các biến cục bộ  Gán giá trị của tham số thực sự cho tham số hình thức  Thực hiện các lệnh trong thân của hàm  Gặp lệnh return hoặc dấu } kết thúc hàm thì xóa vùng nhớ đã cấp cho các biến cục bộ và rời khỏi hàm -> trở về vị trí đã dừng sau lời gọi h...

  pdf26 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 05/07/2021 | Lượt xem: 523 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Tin đại cương - Chương 4: Ngôn ngữ lập trình C - Nguyễn Lê Minh (Ngành: Cơ khí)Bài giảng Tin đại cương - Chương 4: Ngôn ngữ lập trình C - Nguyễn Lê Minh (Ngành: Cơ khí)

  Tên và cách đặt tên  Dùng để định danh các thành phần của chương trình  Tên biến, tên hàm, tên hằng, file, cấu trúc.  Gồm chữ số dấu gạch nối “_”  Độ dài tối đa 32  Lưu ý: - Không được chứa kí tự trống (space) - Không được bắt đầu bằng một chữ số - Không được trùng với từ khóa - Không đặt tên ở dạng số mũ hoặc chỉ só (vd: H2SO4) - Kh...

  pdf82 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 05/07/2021 | Lượt xem: 449 | Lượt tải: 1