• Đề thi lần 1 môn Lập trình - Đề số 4Đề thi lần 1 môn Lập trình - Đề số 4

  Câu 1. Giá trị nhỏ nhất của biễn kiểu unsigned char là: a) ‘a’ b) 0 c) –128 Câu 2. Biểu thức trong vòng lặp for(x = 0; x > 3; x++) được thực hiện bao nhiêu lần: a) 0 b) 3 c) vô cùng Câu 3. Cho hàm int fn(int x) { if (x == 0 || x == 1) return 1; if (x % 2 == 0) return (fn(x / 2) + 2); return (fn(x – 1) + 3); } fn(8) trả về giá trị: a) 7 b) ...

  pdf3 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 13/07/2021 | Lượt xem: 469 | Lượt tải: 1

 • Đề thi lần 1 môn Lập trình - Đề số 2Đề thi lần 1 môn Lập trình - Đề số 2

  Câu 1. Giá trị nhỏ nhất của biễn kiểu unsigned char là: a) ‘a’ b) 0 c) –128 Câu 2. Dòng lệnh: int c = 0; cout << c++ << c; cho in ra màn hình: a) 00 b) 01 c) 10 Câu 3. Biểu thức trong vòng lặp for(x = 0; x = 3; x++) được thực hiện bao nhiêu lần: a) 0 b) 3 c) vô cùng Câu 4. Cho hàm int fn(int x) { if (x == 0 || x == 1) return 1; if (x % 2 ==...

  pdf3 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 13/07/2021 | Lượt xem: 529 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Tin học đại cương - Chương 2: Hệ điều hành và mạng - Trần Thị DungBài giảng Tin học đại cương - Chương 2: Hệ điều hành và mạng - Trần Thị Dung

  Các chức năng chính của OS Quản lý và chia sẻ tài nguyên – Tài nguyên của máy tính: CPU, Bộ nhớ, Thiết bị ngoại vi. Giả lập một máy tính mở rộng. Có thể chia chức năng của HĐH ra thành 4 chức năng sau: – Quản lý quá trình (Process Management) – Quản lý bộ nhớ (Memory Management) – Quản lý hệ thống lưu trữ (Storage Management) – Giao tiếp...

  pdf78 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 03/07/2021 | Lượt xem: 494 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C/C++ - Chương 1: Các khái niệm cơ bảnBài giảng Ngôn ngữ lập trình C/C++ - Chương 1: Các khái niệm cơ bản

  Kiểu dữ liệu  Kiểu dữ liệu cơ sở của C/C++: − Ký tự (char) − Số nguyên (int) − Số thực (float, double) − Luận lý (boolean) − Kiểu vô định (void).  Kích thước và phạm vi của những kiểu dữ liệu này có thể thay đổi tùy theo loại CPU và trình biên dịch.

  pdf57 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 03/07/2021 | Lượt xem: 459 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Javabean trong JSP - Bài 4: Sử dụng JavaBean và Java Mail trong JSP - Phan Thanh ToànBài giảng Javabean trong JSP - Bài 4: Sử dụng JavaBean và Java Mail trong JSP - Phan Thanh Toàn

  1. GIỚI THIỆU VỀ JAVABEAN • JavaBean là Software Component được viết bởi ngôn ngữ Java. • JavaBean tạo ra các component độc lập với platform. • JavaBean có khả năng nhúng vào các component, application hay applet khác nhau. • Sự khác biệt chủ yếu giữa JavaBean và JavaClass thông thường là JavaBean được vận dụng theo cơ chế Serializable (các gi...

  pdf42 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 03/07/2021 | Lượt xem: 607 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình - Chương 9: Tập tin - Trần QuangBài giảng Kỹ thuật lập trình - Chương 9: Tập tin - Trần Quang

  Các loại tập tin  Tập tin văn bản (text)  Các byte trong mô hình tập tin chứa các ký tự đọc được (có nghĩa) bởi con người  Tập tin có thể mở ra để đọc và thay đổi bởi chương trình soạn thảo văn bản như NOTEPAD.  Tập tin nhị phân (binary)  Được tạo bởi chương trình nào đó, không dành cho con người đọc và hiểu trực tiếp bằng NOTEPAD  C...

  pdf33 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 03/07/2021 | Lượt xem: 537 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình - Chương 8: Hàm - Trần QuangBài giảng Kỹ thuật lập trình - Chương 8: Hàm - Trần Quang

  Lợi ích của hàm  Tránh lặp lại mã nguồn  Tiết kiệm thời gian phát triển  Thay đổi đoạn mã nguồn trong hàm nhanh và dễ dàng, chỉ tại một nơi  Sử dụng lại một đơn vị tính toán mà không phải viết lại  Tiết kiệm thời gian phát triển  Có thể chia sẻ đơn vị tính toán không chỉ cho một dự án mà cho nhiều dự án

  pdf34 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 03/07/2021 | Lượt xem: 521 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình - Chương 7: Con trỏ - Trần QuangBài giảng Kỹ thuật lập trình - Chương 7: Con trỏ - Trần Quang

  Ứng dụng của con trỏ  Mảng trong C  Phải biết trước số lượng phần tử tại thời điểm viết chương trình  Do đó, cần phải khai báo một số lượng lớn các ô nhớ để sẵn. Tuy nhiên, tại một thời điểm nào đó, chương trình có thể sẽ sử dụng ít hơn rất nhiều  lãng phí  Yêu cầu: có thể nào dùng mảng với số lượng phần tử chỉ cần biết lúc chương trì...

  pdf28 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 03/07/2021 | Lượt xem: 525 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình - Chương 6: Kiểu cấu trúc kiểu mảng – chuỗi - Trần QuangBài giảng Kỹ thuật lập trình - Chương 6: Kiểu cấu trúc kiểu mảng – chuỗi - Trần Quang

  kiểu cấu trúc (struct)  Là kiểu dữ liệu phức hợp, bao gồm nhiều thành phần có thể thuộc các kiểu dữ liệu khác nhau  Các thành phần gọi là: trường dữ liệu (field)  Một biến thuộc kiểu cấu trúc được xem là một tập hợp nhiều biến đơn lẻ thành một biến duy nhất  Ví dụ  Mỗi sinh viên cần lưu các thông tin:  Mã số sinh viên  Họ tên  Ngà...

  pdf37 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 03/07/2021 | Lượt xem: 440 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình - Chương 4: Cấu trúc rẽ nhánh - Trần QuangBài giảng Kỹ thuật lập trình - Chương 4: Cấu trúc rẽ nhánh - Trần Quang

  Câu lệnh  Câu lệnh là một câu viết bằng ngôn ngữ lập trình. Kết thúc câu lệnh là dấu chấm phẩy (;)  Các loại câu lệnh  Câu lệnh đơn (câu đơn)  Ví dụ: câu khai báo biến, câu lệnh gán,  Câu lệnh phức (câu phức)  Nhiều câu lệnh được đặt trong cặp ngoặc { }  Cạu lệnh thuộc cấu trúc điều khiển như: if, ifelse, switch, for, while, do whil...

  pdf32 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 03/07/2021 | Lượt xem: 509 | Lượt tải: 1