• Bài giảng Hệ điều hành - Chương 8: Quản lý nhập xuất - Nguyễn Thị Hải BìnhBài giảng Hệ điều hành - Chương 8: Quản lý nhập xuất - Nguyễn Thị Hải Bình

  NGẮT (INTERRUPTS) • CPU xử lý ngắt như sau: • Ghi nhận đặc trưng của sự kiện gây ra ngắt vào ô nhớ quy định • Ghi nhận trạng thái của tiến trình bị ngắt • Chuyển địa chỉ chương trình xử lý ngắt vào thanh ghi địa chỉ lệnh của CPU • Thực hiện chương trình xử lý sự kiện • Khôi phục lại tiến trình bị ngắt 8VÙNG ĐỆM (BUFFER) • Là vùng nhớ trun...

  pdf21 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 02/07/2021 | Lượt xem: 586 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Hệ điều hành - Chương 7: Hệ thống tệp - Nguyễn Thị Hải BìnhBài giảng Hệ điều hành - Chương 7: Hệ thống tệp - Nguyễn Thị Hải Bình

  CẤP PHÁT LIÊN TỤC • File được phân phối các khối nhớ liên tiếp nhau • Thuật toán lựa chọn vùng trống khi cần lưu trữ • First fit, worst fit, best fit • Ưu điểm: Tốc độ truy nhập nhanh • Nhược điểm: • Hiện tượng phân mảnh ngoài • Khó khăn khi muốn tăng kích thước của file 78CẤP PHÁT MÓC NỐI • File được phân phối các khối nhớ không liên tục • Cuối mỗ...

  pdf17 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 02/07/2021 | Lượt xem: 484 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Hệ điều hành - Chương 6: Quản lý bộ nhớ - Nguyễn Thị Hải BìnhBài giảng Hệ điều hành - Chương 6: Quản lý bộ nhớ - Nguyễn Thị Hải Bình

  KHÔNG GIAN ĐỊA CHỈ LOGIC VÀ ĐỊA CHỈ VẬT LÝ • Địa chỉ logic (logical address): • Sinh bởi CPU. Còn gọi là địa chỉ ảo (Virtual address) • Cấp phát cho các biến khi biên dịch chương trình • Địa chỉ vật lý (physical address): • Là địa chỉ cụ thể trong bộ nhớ • Được cấp phát cho các biến khi thực hiện chương trình • Địa chỉ logic và vật lý giống...

  pdf47 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 02/07/2021 | Lượt xem: 804 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Hệ điều hành - Chương 5: Bế tắc (Deadlock) - Nguyễn Thị Hải BìnhBài giảng Hệ điều hành - Chương 5: Bế tắc (Deadlock) - Nguyễn Thị Hải Bình

  NGĂN CHẶN BẾ TẮC • Ý tưởng: đảm bảo ít nhất một trong bốn điều kiện cần của bế tắc không xảy ra • Độc quyền truy xuất (Mutal exclusion): ít nhất một tài nguyên bị nắm giữ thuộc kiểu không thể dùng chung • Giữ và chờ (Hold and wait): tồn tại tiến trình đang nắm giữ tài nguyên, đồng thời lại chờ tài nguyên bị giữ bởi tiến trình khác • Không c...

  pdf34 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 02/07/2021 | Lượt xem: 738 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Hệ điều hành - Chương 4: Tương tranh và đồng bộ - Nguyễn Thị Hải BìnhBài giảng Hệ điều hành - Chương 4: Tương tranh và đồng bộ - Nguyễn Thị Hải Bình

  BÀI TOÁN SẢN XUẤT – TIÊU THỤ • Thuật ngữ • The producer – consumer problem • Yêu cầu của bài toán • Tiến trình sản xuất (producer process) tạo ra thông tin • Còn tiến trình tiêu thụ (consumer process) sử dụng thông tin được tạo ra • Bộ đệm: • Chứa thông tin tạo ra bởi tiến trình sản xuất • Tiến trình tiêu thụ lấy thông tin từ bộ đệm để sử ...

  pdf64 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 02/07/2021 | Lượt xem: 521 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Hệ điều hành - Chương 3.2: Điều phối tiến trình CPU Scheduling - Nguyễn Thị Hải BìnhBài giảng Hệ điều hành - Chương 3.2: Điều phối tiến trình CPU Scheduling - Nguyễn Thị Hải Bình

  BỘ ĐIỀU PHỐI CPU • Thuật ngữ: • CPU scheduler • Short-term scheduler (bộ điều phối ngắn hạn) • Nhiệm vụ • Selects one of the processes in the ready queue and allocates the CPU to that process BỘ ĐIỀU PHỐI CPU • Bộ điều phối hoạt động khi 1. Tiến trình chuyển từ trạng thái running sang trạng thái waiting 2. Tiến trình chuyển từ trạng thái...

  pdf49 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 02/07/2021 | Lượt xem: 798 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Hệ điều hành - Chương 3.1: Tiến trình - Nguyễn Thị Hải BìnhBài giảng Hệ điều hành - Chương 3.1: Tiến trình - Nguyễn Thị Hải Bình

  TẠO MỚI TIẾN TRÌNH • Khi tiến trình mới được đưa vào hệ thống, Hệ điều hành tạo ra • Gán số định danh cho tiến trình được tạo mới và tạo một ô trong bảng tiến trình • Tạo không gian nhớ cho tiến trình và PCB • Khởi tạo PCB • Liên kết PCB của tiến trình vào các danh sách quản lý • Tiến trình được tạo ra khi • Khởi tạo hệ thống (OS is booste...

  pdf33 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 02/07/2021 | Lượt xem: 556 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Hệ điều hành - Chương 2: Cấu trúc hệ điều hành - Nguyễn Thị Hải BìnhBài giảng Hệ điều hành - Chương 2: Cấu trúc hệ điều hành - Nguyễn Thị Hải Bình

  QUẢN LÝ BỘ NHỚ TRONG • Memory management • Bộ nhớ trong là một mảng kiểu byte hay kiểu word • Mỗi phần tử đều có địa chỉ • Cho phép truy xuất dữ liệu nhanh • Vai trò của hệ điều hành trong quản lý bộ nhớ trong • Lưu trữ thông tin về các vị trí trong bộ nhớ đang được sử dụng và ai sử dụng • Quyết định tiến trình nào được nạp vào bộ nhớ khi ...

  pdf35 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 02/07/2021 | Lượt xem: 585 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Hệ điều hành - Chương 1: Tổng quan về hệ điều hành - Nguyễn Thị Hải BìnhBài giảng Hệ điều hành - Chương 1: Tổng quan về hệ điều hành - Nguyễn Thị Hải Bình

  QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA HĐH • Hệ thống mainframe - Mainframe Systems • Hệ để bàn - Desktop Systems • Hệ đa xử lý - Multiprocessor Systems • Hệ phân tán - Distributed Systems • Hệ thống cụm - Clustered system • Hệ thời gian thực - Realtime Systems • Hệ thống nhúng – Embedded SystemsMAINFRAME SYSTEMS • Batch systems • Multiprogramming syste...

  pdf33 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 02/07/2021 | Lượt xem: 528 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Hệ điều hành - Giới thiệu môn học - Nguyễn Thị Hải BìnhBài giảng Hệ điều hành - Giới thiệu môn học - Nguyễn Thị Hải Bình

  Nội dung môn học Chương 4. Tương tranh và đồng bộ Các khái niệm cơ bản Độc quyền truy xuất – giải pháp phần mềm Đồng bộ hóa – Giải pháp phần cứng Giải pháp đồng bộ hóa cơ bản Chương 5. Bế tắc Định nghĩa Đặc điểm Tránh bế tắc Phát hiện bế tắc Khắc phục bế tắc

  pptx11 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 02/07/2021 | Lượt xem: 455 | Lượt tải: 0