• Giáo trình Phần mềm ProjectGiáo trình Phần mềm Project

  Chương III Mở, lưu và đóng file I/ Tạo một File mới Sử dụng lệnh File/New để tạo một file dự án mới. Tất cả các file mới đều được dùng các tựa đề tài liệu: Project1, Project2 . Khi bạn cần lưu file dưới một tên mới, chương trình mở hộp thoại File chọn Save as, lúc đó bạn đặt tên file theo cách của mình. Trước khi làm một file Dự án mới, ta nên ...

  doc101 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 26/06/2021 | Lượt xem: 727 | Lượt tải: 1

 • Kết nối Window XP vào một mạngKết nối Window XP vào một mạng

  Mục đích - Tạo kết nối VPN - Gán IP tự động cho máy - Sửdụng Remote Assistance Trình tự I. Tạo một kết nối VPN. II. Cấu hình Internet Connection Sharing (ICS). III. Sửdụng Help And Support Center Network Diagnostics. IV. Phát hành và chấp nhận một thưmời cho việc hỗtrợtừxa (Remote assistance). V. Cấu hình FireWall và Exceptions. C...

  pdf8 trang | Chia sẻ: mamamia | Ngày: 04/02/2015 | Lượt xem: 2091 | Lượt tải: 3

 • Trắc nghiệm linuxTrắc nghiệm linux

  A. ext2 B. bsdf C. jfs D. ext3 Answer: A 2.What steps need to be performed, to make a new disk accessible to users? Select three. A. fdisk B. mkfs C. mount D. stat E. quotaon Answer: A, B, C

  docx27 trang | Chia sẻ: mamamia | Ngày: 04/02/2015 | Lượt xem: 2166 | Lượt tải: 2

 • Kỳ thi kĩ sư Công nghệ thông tin cơ bảnKỳ thi kĩ sư Công nghệ thông tin cơ bản

  Hướng dẫn: 1. Dùng bút chì HB. Nếu bạn cần thay đổi câutrảlời, hãy xoá sạch câutrảlời trước. Phủi hết bụi tẩy trên giấy. 2. Đánh dấu thông tin dựthi và các câu trảlời của bạn theo hướng dẫn dưới đây. Bài thi sẽ không được chấm điểm nếu không đánh dấu đúng. Không đánh dấu hoặc viết gì ngoài những chỗ đã được qui định trên phiếu trảlời

  pdf13 trang | Chia sẻ: mamamia | Ngày: 04/02/2015 | Lượt xem: 2034 | Lượt tải: 2

 • Một số câu hỏi và trả lời về mô hình OSIMột số câu hỏi và trả lời về mô hình OSI

  1. Liệt kê theo thứ tự 7 lớp của mô hình OSI Application Presentation Session Transport Network Datalink Physical

  doc23 trang | Chia sẻ: mamamia | Ngày: 04/02/2015 | Lượt xem: 2909 | Lượt tải: 3

 • Cơ bản về phân tích rủi ro dự ánCơ bản về phân tích rủi ro dự án

  Rủi ro là các sự kiện có thể xảy ra nhưng chưa xảy ra và nếu xảy ra sẽ ảnh hưởng xấu đến dự án, Mỗi dự án đều bao gồm rủi ro! Mục tiêu của quản lý rủi ro là ngăn ngừa rủi ro xảy ra và giảm tối thiểu ảnh hưởng của nó nhiều nhất có thể. Quản lý rủi ro liên quan đến các bước sau: Xác định rủi ro:

  pdf14 trang | Chia sẻ: mamamia | Ngày: 04/02/2015 | Lượt xem: 2300 | Lượt tải: 4

 • Vấn đề cơ bản về việc quản lý dự ánVấn đề cơ bản về việc quản lý dự án

  Một dự án bao gồm nhiều hoạt động liên quan đến nhau, vậy nên thông thường rất khó để có một tổng quan rõ ràng. Cơ cấu chia nhỏ công việc (WBS) là một công cụ rất quan trọng để hình dung ra các hoạt động của một dự án dưới hình dạng có thứ tự.

  pdf19 trang | Chia sẻ: mamamia | Ngày: 04/02/2015 | Lượt xem: 1873 | Lượt tải: 5

 • Cơ bản về vấn đề quản lý dự ánCơ bản về vấn đề quản lý dự án

  Mục tiêu của dự án cần phải được xác định một cách chính xác và cần phải được chia sẻ với các bên liên quan. Đầu tiên các mục tiêu được phác thảo một cách khái quát, sau đó giám đốc dự án và nhà tài trợ/ chủ đầu tư sẽ cùng nhau thanh lọc dần dần (quá trình tương tác) Điều quan trọng là các mục tiêu của dự án không chỉ phản ánh lợi ích của giám đố...

  pdf15 trang | Chia sẻ: mamamia | Ngày: 04/02/2015 | Lượt xem: 1921 | Lượt tải: 3

 • Cơ bản về quản lý dự ánCơ bản về quản lý dự án

  Một dự án là một tập hợp các hoạt động phức tạp, mục tiêu của các hoạt động này là thỏa mãn các yêu cầu của chủ đầu tư / nhà tài trợ. Một dự án luôn luôn phải đáp ứng các điều kiện sau: 1. Là duy nhất 2. Có một độ mới mẻ nhất định

  pdf21 trang | Chia sẻ: mamamia | Ngày: 04/02/2015 | Lượt xem: 2219 | Lượt tải: 4

 • Cấu hình về switch cơ bảnCấu hình về switch cơ bản

  I. Các lệnh liên quan đến bài lab: - Các câu lệnh trợgiúp - Các câu lệnh kiểm tra - Cấu hình tên switch - Cấu hình password - Cấu hình địa chỉIP và default gateway - Lab cấu hình switch cơbản

  pdf9 trang | Chia sẻ: mamamia | Ngày: 04/02/2015 | Lượt xem: 2336 | Lượt tải: 3