• Hiểu trẻ em – Dạy trẻ emHiểu trẻ em – Dạy trẻ em

  Có thể nói ngay từ đầu mà không sợ sai : trong tất cả các nhà giáo dục Việt Nam đương thời, những người đang tìm tòi tiến hành một cuộc Cải cách Giáo dục (CCGD) thực sự, chỉ có một người đủ sức LÀM được những điều thể hiện một sức HIỂU và một sức CẢM NHẬN trẻ em, đó là Hồ Ngọc Đại. Trong tất cả các nhà tâm lý học Việt Nam đương thời, trong đó ...

  pdf108 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 03/08/2021 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Chương trình giáo dục phổ thông môn Tiếng JraiChương trình giáo dục phổ thông môn Tiếng Jrai

  3.1. Mục tiêu chung Góp phần hình thành và phát triển cho học sinh những phẩm chất chủ yếu: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực và trách nhiệm; bồi dưỡng tâm hồn, hình thành nhân cách và phát triển cá nhân. Môn tiếng Jrai giúp học sinh có tình yêu đối với tiếng Jrai; có ý thức về cội nguồn và bản sắc của dân tộc, góp phần giữ gìn, phát triển...

  pdf67 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 03/08/2021 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Chương trình giáo dục phổ thông môn Tiếng BahnarChương trình giáo dục phổ thông môn Tiếng Bahnar

  * Từ vựng - Mở rộng vốn từ theo các chủ điểm: + Về nhà trường + Về gia đình + Về thiên nhiên + Về quê hương đất nước + Lao động sản xuất + Về các chủ đề văn hóa dân tộc Bahnar: từ ngữ về ngành nghề ở địa phương, về văn hóa, lễ hội, - Từ ngữ chỉ màu sắc, kích cỡ, số đếm, cụm từ số từ, số thứ tự, ngày trong tuần (thứ hai, thứ ba, ) - Nghĩa của từ: từ...

  pdf48 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 03/08/2021 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Phương pháp dự án và công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp dạy học Địa lý ở phổ thôngPhương pháp dự án và công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp dạy học Địa lý ở phổ thông

  I. ĐẶT VẤN ĐỀ Đổi mới phương pháp dạy học địa lý là một yêu cầu tất yếu. Quá trình này đòi hỏi phải tìm ra những phương pháp mới, hình thức dạy học mới để đạt được những mục tiêu cơ bản của đổi mới giáo dục địa lý ở trường phổ thông Việt Nam hiện nay. Định hướng đổi mới giáo dục đó là: "Giáo dục phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, ...

  pdf7 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 03/08/2021 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • BMZ Support in TVET System Development in Viet NamBMZ Support in TVET System Development in Viet Nam

  Interlinked Technical Cooperation (through GIZ) and Financial Cooperation (through KfW) in Viet Nam Joint planning and implementation of TC and FC. Close cooperation of with regional programmes Implementation characteristics e.g. Regional Human Capacity Development programs, Regional Cooperation Platform for vocational teacher education in A...

  pdf20 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 03/08/2021 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Tăng cường sự tham gia của khu vực doanh nghiệp trong đào tạo nghề; Mục tiêu - Phương thức thực hiện và những lợi ích - Lê Văn HiềnTăng cường sự tham gia của khu vực doanh nghiệp trong đào tạo nghề; Mục tiêu - Phương thức thực hiện và những lợi ích - Lê Văn Hiền

  2. Nhìn nhận từ các CSDN ở Việt Nam Các CSDN Việt Nam hình thành chủ yếu để đào tạo theo hướng cung (Supplied Driven), đang từng bước chuyển sang hướng cầu (Demand Driven). Vì thế, Các CSDN hiện hữu chưa có thể đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực cho khối doanh nghiệp bởi các lý do sau:•  Về chương trình đào tạo: Các CSDN đã chú trọng cập nhật, nhưng...

  pdf16 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 03/08/2021 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Increasing involvement of the business community in tvet, objectives, approaches and benefits - Le Van HienIncreasing involvement of the business community in tvet, objectives, approaches and benefits - Le Van Hien

  I. Objectives of cooperation between TVET institutes and Business Community 1. Outlook from Business Community Business Community want to develop and increase their market competitive with high economic benefits based on the following factors: • Technology • Manpower capital • Research and Development • Management • Financing . Manpower p...

  pdf15 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 03/08/2021 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Chiến lược phát triển dạy nghề Việt Nam thời kỳ 2011-2020 và cơ hội hợp tác giữa Việt Nam- đức và các nước trong khu vựcChiến lược phát triển dạy nghề Việt Nam thời kỳ 2011-2020 và cơ hội hợp tác giữa Việt Nam- đức và các nước trong khu vực

  Bối cảnh kinh tế- xã hội (tiếp) •Đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng=> đòi hỏi co NNL chất lượng cao •Nhà nước Việt nam đã quyết định “đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo”=> tạo cơ hội cho Dạy nghề phát triển.Bối cảnh kinh tế- xã hội (tiếp) • Chất lượng, năng suất lao động của LĐ Việt Nam thấp hơn ...

  pdf19 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 03/08/2021 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Strategy on tvet development for the period 2011-2020 and cooperation opportunity between vietnam – germany and with other countries in the region - Nguyễn Tiến DũngStrategy on tvet development for the period 2011-2020 and cooperation opportunity between vietnam – germany and with other countries in the region - Nguyễn Tiến Dũng

  Socio-economic context (cont.) • Innovation of economic growth model towards quality improvement=> highly qualified human resources required • The Vietnamese government has determined “fundamental and comprehensive innovation of education and training”=> enabling TVET development. •Socio-economic context (cont.) • Quality, productivity of V...

  pdf19 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 03/08/2021 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Kinh nghiệm quốc tế trong công tác xây dựng và thực hiện tiêu chuẩn nghềKinh nghiệm quốc tế trong công tác xây dựng và thực hiện tiêu chuẩn nghề

  Tiêu chuẩn nghề (OS) – và sự khác biệt với các tiêu chuẩn triển khai đào tạo nghề Tiêu chuẩn nghề: xác định kết quả đầu ra mong đợi của đào tạo nghề từ quan điểm của người sử dụng lao động (tiêu chuẩn đầu ra), Tiêu chuẩn (triển khai) đào tạo nghề: tạo thuận lợi cho việc đạt được kết quả đầu ra mong đợi của đào tạo nghề thông qua thực hiện đ...

  pdf12 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 03/08/2021 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0