• Overview of anti - Corruption theories and approachesOverview of anti - Corruption theories and approaches

  Abstract: Corruption is a problem that every nation has to face. Therefore, it is mandatory to study the world’s anti-corruption theories, models and approaches for adopting and adapting good international practices to Vietnam’s context. This article reviews some of the world’s influential anti-corruption theories and approaches from three pers...

  pdf9 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 31/07/2021 | Lượt xem: 94 | Lượt tải: 0

 • Báo cáo Tiến độ phòng, chống AIDS Việt Nam năm 2012Báo cáo Tiến độ phòng, chống AIDS Việt Nam năm 2012

  I. TÓM TẮT NỘI DUNG BÁO CÁO Dịch HIV ở Việt Nam vẫn đang ở giai đoạn tập trung. Dịch đã có xu hƣớng chững lại trong hai năm qua, biểu hiện qua qua việc giảm tỷ lệ hiện nhiễm HIV trong quần thể chính có nguy cơ cao nhƣ nhóm ngƣời tiêm chích ma túy (TCMT) và phụ nữ hành nghề mại dâm (PNMD) ở 1 số tỉnh thành, trong khi ở 1 số tỉnh thành khác tỷ lệ...

  pdf163 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 221 | Lượt tải: 1

 • Yếu tố ảnh hưởng đến quá trình xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở tỉnh Hải Dương hiện nayYếu tố ảnh hưởng đến quá trình xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở tỉnh Hải Dương hiện nay

  Tóm tắt Trong quá trình hội nhập phát triển đất nước, việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở là hết sức quan trọng làm cho văn hóa thấm sâu vào toàn bộ đời sống và hoạt động xã hội, vào từng người, từng gia đình, từng tập thể và cộng đồng, từng địa bàn dân cư vào mọi lĩnh vực sinh hoạt và quan hệ con người. Hải Dương là một tỉnh thuộc Đồng bằng...

  pdf7 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 19/07/2021 | Lượt xem: 391 | Lượt tải: 1

 • Cơ chế khiếu nại đối với người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoàiCơ chế khiếu nại đối với người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

  Tóm lược Giới thiệu Trong bối cảnh số lượng người lao động Việt Nam rời đất nước đi tìm việc làm ở nhiều quốc gia và khu vực trên thế giới ngày càng tăng, hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài đã đặt ra thách thức lớn về chính sách đối với Việt Nam. Kể từ những năm 80, hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài đã đ...

  pdf63 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 19/07/2021 | Lượt xem: 231 | Lượt tải: 1

 • Tìm hiểu về lao động trẻ em - Hướng dẫn sử dụng bộ tài liệu 1Tìm hiểu về lao động trẻ em - Hướng dẫn sử dụng bộ tài liệu 1

  thông điệp từ giám đốc văn phòng ilO tại Việt Nam Tổ chức lao động Quốc tế (Ilo) khuyến khích xoá bỏ lao động trẻ em trên toàn cầu và thông qua Chương trình Quốc tế về Xoá bỏ lao động Trẻ em (IPeC) để hỗ trợ kỹ thuật cho các chính phủ và các đối tác xã hội trên toàn thế giới. Có hai công ước quốc tế chính về lao động trẻ em. Thứ nhất là Công ư...

  pdf36 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 19/07/2021 | Lượt xem: 321 | Lượt tải: 1

 • Phòng ngừa lao động cưỡng bức trong chuỗi cung ứng ngành dệt may Việt NamPhòng ngừa lao động cưỡng bức trong chuỗi cung ứng ngành dệt may Việt Nam

  1.1. Lao động cưỡng bức là gì? Lao động cưỡng bức dùng để chỉ các tình huống con người bị ép buộc phải làm việc do bị bạo lực hay đe dọa, hoặc do những hình thức tinh vi xảo quyệt như bị cộng nợ dồn, bị thu giữ giấy tờ tùy thân hoặc đe dọa tố cáo với các cơ quan có thẩm quyền về nhập cư. Lao động cưỡng bức, các hình thức nô lệ hiện đại, lệ thuộ...

  pdf70 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 19/07/2021 | Lượt xem: 227 | Lượt tải: 1

 • Điều tra tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệpĐiều tra tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp

  1. Giới thiệu Hướng dẫn này được xây dựng nhằm trang bị cho thanh tra lao động các kỹ năng cần thiết để tiến hành điều tra hiệu quả các tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và những sự cố không mong muốn khác (chẳng hạn như sự cố nguy hiểm và sự cố suýt tai nạn) có thể dẫn đến chấn thương ảnh hưởng đến người lao động hoặc cộng đồng xung quanh. Cầ...

  pdf57 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 19/07/2021 | Lượt xem: 229 | Lượt tải: 2

 • Báo cáo khảo sát về Đào tạo nghề và việc làm cho người khuyết tật tại Việt NamBáo cáo khảo sát về Đào tạo nghề và việc làm cho người khuyết tật tại Việt Nam

  1. Tổng quan Báo cáo này cung cấp một cách nhìn tổng thể về các tổ chức của người khuyết tật, các tổ chức đại diện cho người khuyết tật và các dịch vụ đào tạo nghể, việc làm và phát triển doanh nghiệp cho người khuyết tật, đặc biệt tập trung vào các tổ chức của phụ nữ khuyết tật và các dịch vụ dành riêng cho phụ nữ khuyết tật. Gần đây, Chính phủ Vi...

  pdf37 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 19/07/2021 | Lượt xem: 278 | Lượt tải: 1

 • Style of philosophical discussion in Nguyen Khai’s proseStyle of philosophical discussion in Nguyen Khai’s prose

  Abstract: Nguyen Khai is considered a great writer of modern Vietnamese literature in the second half of the twentieth century. With the concept “The writer is also a thinker”, he succeeded in building a style of philosophical discussion in literature. Nguyen Khai's literary works express topical, shrewd, perceptive and wise insights. The style ...

  pdf8 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 19/07/2021 | Lượt xem: 215 | Lượt tải: 1

 • A comparative discourse analysis of Cinderella versionsA comparative discourse analysis of Cinderella versions

  Abstract: This paper uses Systemic Functional Linguistics to interpret ending texts of four Cinderella versions. The interpretation compares and highlights the ways how experiential and interpersonal meanings are shaped in these texts. As a result, it reveals the similarities and differences in cultural values embedded in the fairy tales. Convin...

  pdf12 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 19/07/2021 | Lượt xem: 228 | Lượt tải: 1