• The boat (Nam Le) and the beauties of postmodern literatureThe boat (Nam Le) and the beauties of postmodern literature

  Abstract: Nam Le is a Vietnamese-Australian writer. With the debut collection of short stories, The boat, the young writer has received a number of prestigious awards. Beyond the limitation of national literature, Nam Le has shown many qualities of an international writer. The characteristics of the postmodern style in his story collection are t...

  pdf5 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 19/07/2021 | Lượt xem: 215 | Lượt tải: 1

 • Pillars and solutions for Hong Duc university become a major training and research center in Vietnam and Southeast Asia in 2030Pillars and solutions for Hong Duc university become a major training and research center in Vietnam and Southeast Asia in 2030

  Abstract: Enhancing the quality of education is one of the important strategies for social economic development plan of Vietnam in general and at Hong Duc University in particularly. Overcoming the limitations in the training of human resources, proposing and implementing solutions in a uniform level of management are essential. Moreover, human ...

  pdf7 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 19/07/2021 | Lượt xem: 177 | Lượt tải: 1

 • Washback effect on English language curriculum at Hong Duc university context with reference to Toeic testWashback effect on English language curriculum at Hong Duc university context with reference to Toeic test

  Abstract: The article presents theory on washback effect and curriculum innovation as well as analyzes a case of washback effect on English language curriculum at Hong Duc University with reference to TOEIC test. TOEIC-oriented teaching and learning has great impacts on English curriculum design from all perspectives such as content, methodology...

  pdf10 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 19/07/2021 | Lượt xem: 206 | Lượt tải: 1

 • Giáo trình Công tác xã hội trường họcGiáo trình Công tác xã hội trường học

  Bài 1 I. KHÁI NIỆM 1. Công tác xã hội trường học nhằm:  Hỗ trợ ban giám hiệu và giáo viên giải quyết các trường hợp cá biệt.  Tạo mối liên hệ giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng Nguyễn Thị Oanh, Công tác xã hội đại cương, NXB Giáo dục, 1999 CTXH trường học là một lĩnh vực thực hành chuyên biệt của CTXH. NVXH mang những kiến thức và kỹ n...

  pdf52 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 19/07/2021 | Lượt xem: 191 | Lượt tải: 1

 • Phân tích mức độ thỏa đáng của chế độ an sinh xã hội từ nguồn thuế tại Việt NamPhân tích mức độ thỏa đáng của chế độ an sinh xã hội từ nguồn thuế tại Việt Nam

  Tóm tắt tổng quan Kế hoạch hành động thực hiện Đề án đổi mới, phát triển trợ giúp xã hội (MPSARD) mới được thông qua đặt ra yêu cầu sửa đổi Nghị định 136/2013/ND-CP ngày 21 tháng 10 năm 20131 quy định các chính sách trợ giúp xã hội.2 Trọng tâm của nội dung sửa đổi là đề xuất mức trợ cấp xã hội hàng tháng mới cho các nhóm thụ hưởng. Để hỗ trợ q...

  pdf93 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 19/07/2021 | Lượt xem: 175 | Lượt tải: 1

 • Trần Tùng Chính và mối duyên nợ với An GiangTrần Tùng Chính và mối duyên nợ với An Giang

  Tóm tắt Bài viết này tìm hiểu những đặc trưng về đất và người An Giang trong truyện ngắn của Trần Tùng Chinh một cách toàn diện và sâu sắc. Bước đầu giúp người đọc có cái nhìn tổng quát về tác giả Trần Tùng Chinh: đôi nét về cuộc đời, quá trình sáng tác và mối duyên nợ của Trần Tùng Chinh với vùng quê An Giang. Chúng tôi cũng tập trung làm rõ đặc...

  pdf8 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 19/07/2021 | Lượt xem: 232 | Lượt tải: 1

 • Quan hệ ngoại giao của chính quyền Campuchia dân chủ (1975-1979) với một số quốc gia trong khu vựcQuan hệ ngoại giao của chính quyền Campuchia dân chủ (1975-1979) với một số quốc gia trong khu vực

  TÓM TẮT Chính quyền Campuchia Dân chủ được thành lập và tồn tại trong một khoảng thời gian ngắn (1975- 1979). Tuy nhiên, chính quyền này đã thi hành những chính sách đối nội, đối ngoại theo hướng diệt chủng. Trong đó, quan hệ ngoại giao của chính quyền Campuchia Dân chủ đối với một số quốc gia trong khu vực như Việt Nam, Thái Lan, Lào cũng theo...

  pdf8 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 19/07/2021 | Lượt xem: 282 | Lượt tải: 1

 • Đề cương chi tiết học phần Thực tập nghề nghiệp 1 (Phân tích hiện trạng nông thôn)Đề cương chi tiết học phần Thực tập nghề nghiệp 1 (Phân tích hiện trạng nông thôn)

  1. Tên học phần: Thực tập nghề nghiệp 1 (Phân tích hiện trạng nông thôn) - Mã số học phần: RDE 411 - Số tín chỉ: 01 - Tính chất: Bắt buộc - Trình độ: cho sinh viên năm thứ 2 - Học phần thay thế, tương đương: - Ngành (chuyên ngành) đào tạo: Phát triển Nông thôn 2. Phân bổ thời gian trong học kỳ: 4 - Số tiết học lý thuyết trên lớp: - Số tiết...

  pdf5 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 19/07/2021 | Lượt xem: 185 | Lượt tải: 1

 • Đề cương chi tiết học phần Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin(II)Đề cương chi tiết học phần Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin(II)

  1. Tên học phần: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin(II) - Mã số học phần: MLP 132 - Số tín chỉ: 03 - Tính chất của học phần: bắt buộc - Học phần thay thế, tương đương: không. - Ngành (chuyên ngành) đào tạo: tất cả các ngành đào tạo của trường ĐH Nông Lâm 2. Phân bổ thời gian học tập - Số tiết học lý thuyết trên lớp: 36 tiết -...

  pdf7 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 19/07/2021 | Lượt xem: 176 | Lượt tải: 1

 • Đề cương chi tiết học phần Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin (HP1)Đề cương chi tiết học phần Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin (HP1)

  1. Tên học phần: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin (HP1) - Mã số học phần: MLP121 - Số tín chỉ: 02 - Tính chất của học phần: Bắt buộc - Học phần thay thế, tương đương: Không - Ngành (chuyên ngành) đào tạo: Tất cả các ngành đào tạo đại học 2. Phân bổ thời gian học tập: - Số tiết học lý thuyết trên lớp: 24 tiết - Số tiết làm bà...

  pdf8 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 19/07/2021 | Lượt xem: 181 | Lượt tải: 1