• Chữ Quốc ngữ trong cuộc cải cách giáo dục của Pháp tại Việt Nam thời thuộc địa (1906 – 1930)Chữ Quốc ngữ trong cuộc cải cách giáo dục của Pháp tại Việt Nam thời thuộc địa (1906 – 1930)

  Tóm tắt: Thông qua việc trình bày một cách có hệ thống về việc sử dụng chữ Quốc ngữ trong hai cuộc cải cách của Pháp ở Việt Nam thời thuộc địa, nghiên cứu này chỉ ra quá trình người Pháp áp đặt chữ Quốc ngữ ở Việt Nam để từng bước thay thế và xoá bỏ nền giáo dục Nho giáo. Qua đó, bài viết rút ra những nhận định về hệ quả tích cực mà Pháp đã áp đ...

  pdf9 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 02/08/2021 | Lượt xem: 25 | Lượt tải: 0

 • Ngôn ngữ và văn hoá trong tương tác: Ngừng trệ giao tiếp và sự cố dụng họcNgôn ngữ và văn hoá trong tương tác: Ngừng trệ giao tiếp và sự cố dụng học

  1. Đặt vấn đề1 Trong nghiên cứu về sự trục trặc (mismatch) và tính bất đối xứng (asymmetry) của các ngôn ngữ và văn hoá trong tương tác ở các ngành/chuyên ngành khác nhau (nghiên cứu giao văn hoá, nghiên cứu liên văn hoá, nghiên cứu dịch thuật, dân tộc học giao tiếp, giáo học pháp ngoại ngữ, tâm lí giao văn hoá, dụng học giao văn hoá, nhân ...

  pdf12 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 02/08/2021 | Lượt xem: 21 | Lượt tải: 0

 • Fostering language and thinking skills through English as a foreign language classroom interactionFostering language and thinking skills through English as a foreign language classroom interaction

  Abstract: This study examined the effects of teacher talk on creating conditions for foreign language and thinking skills development. Through the lens of socio-cultural theory, we looked at the learning affordance/constraints that teachers in eight English speaking classes at a university in Vietnam created for learners via their actions and in...

  pdf15 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 31/07/2021 | Lượt xem: 48 | Lượt tải: 0

 • Thiết kế các dự án học tập liên quan đến 8 chỉ số thông minh và 21 kĩ năng thực tế nhằm tăng động lực học môn thuyết trình tiếng AnhThiết kế các dự án học tập liên quan đến 8 chỉ số thông minh và 21 kĩ năng thực tế nhằm tăng động lực học môn thuyết trình tiếng Anh

  Tóm tắt: Đổi mới dạy và học luôn là một trong những khát vọng chính trị của các nhà lãnh đạo quốc gia và lãnh đạo giáo dục. “Thực học, thực nghiệp” là những mục tiêu nổi bật trong chính sách giáo dục quốc gia. Vấn đề nghiên cứu trong bài báo này là thiết kế các dự án học tập liên quan đến 21 kỹ năng thực tế và 8 chỉ số thông minh nhằm gia tăng đ...

  pdf13 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 31/07/2021 | Lượt xem: 55 | Lượt tải: 0

 • Ngoại ngữ ở vùng dân tộc thiểu số Việt Nam: Thái độ ngôn ngữ của người dân tộc thiểu số đối với ngoại ngữNgoại ngữ ở vùng dân tộc thiểu số Việt Nam: Thái độ ngôn ngữ của người dân tộc thiểu số đối với ngoại ngữ

  Tóm tắt: Nói đến ngôn ngữ ở vùng dân tộc thiểu số của Việt Nam, người ta thường nghĩ đến các ngôn ngữ dân tộc thiểu số và tiếng Việt. Theo đó, cho đến nay, ngôn ngữ học ở trong và ngoài nước chủ yếu hướng vào các ngôn ngữ này. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của xã hội, các vùng DTTS ở Việt Nam đang có sự thay đổi đáng kể không chỉ trong đời s...

  pdf11 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 31/07/2021 | Lượt xem: 59 | Lượt tải: 0

 • Khái niệm và nội dung mô hình dạy học theo nhiệm vụ trong giảng dạy môn Đọc hiểu tiếng Trung Quốc giai đoạn sơ cấpKhái niệm và nội dung mô hình dạy học theo nhiệm vụ trong giảng dạy môn Đọc hiểu tiếng Trung Quốc giai đoạn sơ cấp

  Tóm tắt. “Dạy học ngôn ngữ theo nhiệm vụ” là phương pháp dạy học ngôn ngữ bằng cách giao nhiệm vụ. Trong thiết kế giáo án cũng như tài liệu dạy học, việc giới thiệu những hạng mục ngôn ngữ trong giảng dạy không còn dựa trên một thứ tự nhất định nữa, giáo viên sẽ thiết kế một loạt các nhiệm vụ, người học dựa trên việc hoàn thành nhiệm vụ để thực ...

  pdf8 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 30/07/2021 | Lượt xem: 80 | Lượt tải: 0

 • Những hướng nghiên cứu quyền lực trong giao tiếp ngôn ngữNhững hướng nghiên cứu quyền lực trong giao tiếp ngôn ngữ

  Tóm tắt. Từ những cách tiếp cận khác nhau, các hướng nghiên cứu ngữ dụng học, ngôn ngữ học xã hội, phân tích hội thoại và phân tích diễn ngôn phê phán đã xây dựng những khung lí thuyết và mô hình phân tích nhân tố quyền lực trong giao tiếp ngôn ngữ. Ngữ dụng học nhấn mạnh vai trò của quyền lực đối với việc thực hiện hành động ngôn ngữ và giữ gì...

  pdf10 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 30/07/2021 | Lượt xem: 92 | Lượt tải: 0

 • Nghiên cứu quy trình thiết kế chương trình đào tạo tại trường Đại học thủ đô Hà Nội theo tinh thần giáo dục khai phóngNghiên cứu quy trình thiết kế chương trình đào tạo tại trường Đại học thủ đô Hà Nội theo tinh thần giáo dục khai phóng

  Tóm tắt: Hiện nay, việc phát triển chương trình đào tạo là mối quan tâm hàng đầu của các trường đại học. Phát triển chương trình đào tạo là quá trình liên tục nhằm hoàn thiện chương trình đào tạo. Phát triển chương trình đào tạo đại học có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của nền...

  pdf6 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 26/07/2021 | Lượt xem: 161 | Lượt tải: 0

 • Phát triển năng lực ứng dụng công nghệ trong giáo dục cho sinh viên sư phạm tại trường Đại học thủ đô Hà NộiPhát triển năng lực ứng dụng công nghệ trong giáo dục cho sinh viên sư phạm tại trường Đại học thủ đô Hà Nội

  Tóm tắt: “Ứng dụng công nghệ trong giáo dục bao gồm việc nghiên cứu các quá trình phân tích, thiết kế, phát triển, triển khai thực hiện, đánh giá môi trường giảng dạy và các học liệu nhằm cải thiện việc dạy và học.” [1] Dưới tác động của cách mạng 4.0, các cơ sở đào tạo giáo viên đang đối diện nhiều cơ hội và thách thức. Sinh viên sư phạm ngày ...

  pdf7 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 26/07/2021 | Lượt xem: 170 | Lượt tải: 0

 • Ứng dụng Cloud Computing trong đào tạo trực tuyếnỨng dụng Cloud Computing trong đào tạo trực tuyến

  Tóm tắt Điện toán đám mây (Cloud Computing) là một bước đột phá công nghệ, là một cuộc cách mạng đang làm thay đổi bản chất của công nghệ thông tin và tác động sâu sắc vào mọi lĩnh vực trong đó có giáo dục. Các hệ thống E-Learning thường đòi hỏi nhiều tài nguyên phần cứng và phần mềm. Các công nghệ điện toán đám mây đã thay đổi cách ứng dụng đ...

  pdf10 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 26/07/2021 | Lượt xem: 233 | Lượt tải: 0