• Transformation of public bus services in Kuantan, MalaysiaTransformation of public bus services in Kuantan, Malaysia

  ABSTRACT The transformation of public bus services in Kuantan shows rapid changes in the overall level of service of public transportation system in the town. Modern and high technology, and well thought out operation plans have been deployed by RapidKuantan to increase the efficiency and effectiveness of the bus service performance. The initiat...

  pdf11 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 09/07/2021 | Lượt xem: 202 | Lượt tải: 0

 • Study structure transition temperature of some rare-Earth metalsStudy structure transition temperature of some rare-Earth metals

  Abstract. Using the statistical moment method (SMM), we calculated the Helmholtz free energy of hcp, bcc and fcc phases at zero pressure of some rare-earth metals at a wide range of temperatures. The stable phase of Gd, Tb, Sc, Y and Yb metals can be determined by examining the Helmholtz free energy at a given temperature, i.e. the phase that gi...

  pdf6 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 07/07/2021 | Lượt xem: 234 | Lượt tải: 0

 • Elastic deformation of binary and ternary interstitial alloys with FCC structure at zero pressure: Dependence on temperature, concentration of substitution atoms and concentration of interstitial atomsElastic deformation of binary and ternary interstitial alloys with FCC structure at zero pressure: Dependence on temperature, concentration of substitution atoms and concentration of interstitial atoms

  Abstract. The analytic expressions of the free energy, the mean nearest neighbor distance between two atoms, the elastic moduli such as the Young modulus, the bulk modulus, the rigidity modulus and the elastic constants for interstitial alloy AC and interstitial alloy ABC (substitution alloy AB with interstitial atom C) with FCC structure at zer...

  pdf11 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 07/07/2021 | Lượt xem: 294 | Lượt tải: 0

 • Chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều ở Việt Nam hiện nay - từ góc nhìn đa dạng văn hóaChuẩn nghèo tiếp cận đa chiều ở Việt Nam hiện nay - từ góc nhìn đa dạng văn hóa

  Tóm tắt. Từ chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020 được tác giả so sánh đối chiếu chuẩn nghèo đơn chiều các giai đoạn trước ở Việt Nam, đặc biệt là được nhìn nhận dưới góc nhìn đa dạng văn hóa để từ đó khẳng định ý nghĩa tầm quan trọng của việc tiếp cận chuẩn nghèo mới và việc nâng cao vai trò của công tác xã hội vào quá trình thực hi...

  pdf9 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 07/07/2021 | Lượt xem: 346 | Lượt tải: 0

 • Nghiên cứu đặc điểm cảnh quan lãnh thổ Thanh Nghệ TĩnhNghiên cứu đặc điểm cảnh quan lãnh thổ Thanh Nghệ Tĩnh

  Tóm tắt. Vùng Thanh Nghệ Tĩnh bao gồm 3 tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Vùng này có sự phân hóa sâu sắc theo cả quy luật Ďịa Ďới và phi Ďịa Ďới. Trên cơ sở lí luận và phƣơng pháp nghiên cứu truyền thống cảnh quan học, kế thừa các kết quả nghiên cứu cảnh quan ở Việt Nam, kết hợp với thực tiễn nghiên cứu các nhân tố thành tạo cảnh quan của vùng...

  pdf7 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 07/07/2021 | Lượt xem: 397 | Lượt tải: 0

 • Building land statistics, testing databaseBuilding land statistics, testing database

  Although the statistics and land inventory from 2014 up to now have made much progress, the Natural Resources and Environment sector, as well as many production units, have put in application some software and supporting tools such as TK2015, gCadas, VietMap XM, TKDesktop 2019,. However, these software are mainly manual or semi-automatic, not ...

  pdf10 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 06/07/2021 | Lượt xem: 390 | Lượt tải: 0

 • Xác định độ cao đỉnh Phanxipăng theo số liệu GPS, thuỷ chuẩn, trọng lực và địa hìnhXác định độ cao đỉnh Phanxipăng theo số liệu GPS, thuỷ chuẩn, trọng lực và địa hình

  I. ĐẶT VẤN ĐỀ đỉnh Phanxipăng là đỉnh núi cao nhất trên dãy núi Hoàng Liên Sơn ở vùng Tây Bắc nước ta và được mệnh danh là “mái nhà đông Dương”. độ cao của nó so với mặt biển được xem là một trong những số liệu cơ bản về đặc điểm địa lý tự nhiên của Việt Nam, và do vậy cần được xác định chính xác tới mức có thể đạt được tương ứng với khả năng ...

  pdf7 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 06/07/2021 | Lượt xem: 243 | Lượt tải: 0

 • Xác định quy luật phân bố tướng đá cập nhật mô hình địa chất tập ILBH 5.2 Mioxen Hạ Mỏ Rồng Trắng, Lô 16-1 Bồn Trũng Cửu LongXác định quy luật phân bố tướng đá cập nhật mô hình địa chất tập ILBH 5.2 Mioxen Hạ Mỏ Rồng Trắng, Lô 16-1 Bồn Trũng Cửu Long

  TÓM TẮT Dòng dầu khí thương mại được phát hiện tại tập cát kết 5.2U, mỏ Rồng Trắng lô 16-1 trầm tích Mioxen hạ bồn trũng Cửu Long. Tuy nhiên tầng chứa thường là tập hợp các vỉa mỏng, bất đồng nhất. Trên cơ sở xác định nguồn gốc của vật liệu, điều kiện biến đổi của môi trường, chế độ động lực của quá trình vận chuyển, bối cảnh địa hóa môi trường...

  pdf25 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 06/07/2021 | Lượt xem: 221 | Lượt tải: 0

 • A novel approach of determining the parameters of Asadi profiling function for prediction ground subsidence due to inclined coal seam mining at Quang Ninh coal basinA novel approach of determining the parameters of Asadi profiling function for prediction ground subsidence due to inclined coal seam mining at Quang Ninh coal basin

  In this paper, we proposed a novel approach for estimating preliminary values of parameters of the Asadi profiling function (APF). The leastsquares principle was used with these preliminary values and ground subsidence monitoring data at the Thong Nhat underground mine to determine the final parameters of the APF. This function was employed to ...

  pdf10 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 06/07/2021 | Lượt xem: 226 | Lượt tải: 0

 • Đề cương chi tiết học phần học phần GIS và viễn thám nâng caoĐề cương chi tiết học phần học phần GIS và viễn thám nâng cao

  ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 1. Tên học phần: GIS và Viễn thám nâng cao - Mã số học phần: . - Số tín chỉ: 02 - Tính chất: Bắt buộc - Trình độ: cho sinh viên năm thứ 2. - Học phần thay thế, tƣơng đƣơng: . - Ngành (chuyên ngành) đào tạo: Quản lý tài nguyên nông lâm nghiệp 2. Phân bổ thời gian trong học kỳ: - Số tiết học lý thuyết trên lớp: 30...

  pdf4 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 06/07/2021 | Lượt xem: 245 | Lượt tải: 0