• Xây dựng chủ đề môn khoa học dành cho học sinh lớp 4 theo định hướng phát triển năng lực người họcXây dựng chủ đề môn khoa học dành cho học sinh lớp 4 theo định hướng phát triển năng lực người học

  Tóm tắt. Dạy học theo định hướng phát triển năng lực người học là một quan điểm dạy học hiện đại, làm thay đổi tư duy giáo dục giáo điều, nặng về nhồi nhét kiến thức mà nhẹ về rèn luyện kĩ năng, phẩm chất mà người học cần có để thích nghi với xã hội ngày càng nhiều biến đổi. Trong bài viết này, các tác giả tập trung vào việc xây dựng một chủ đề ...

  pdf9 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 31/07/2021 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • SMARTI University Model and Performance Benchmarking System UPMSMARTI University Model and Performance Benchmarking System UPM

  Abstract: In the globalization context, Vietnamese higher education institutions need to fulfill the functions of the third generation university as well as the challenges of the fourth industrial revolution. In this case, the innovation-driven smart university, namely SMARTI model, was proposed. By the approach of the university ecosystem, SMAR...

  pdf16 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 31/07/2021 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Overview of anti - Corruption theories and approachesOverview of anti - Corruption theories and approaches

  Abstract: Corruption is a problem that every nation has to face. Therefore, it is mandatory to study the world’s anti-corruption theories, models and approaches for adopting and adapting good international practices to Vietnam’s context. This article reviews some of the world’s influential anti-corruption theories and approaches from three pers...

  pdf9 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 31/07/2021 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Protection of human rights of the accused in the process of criminal investigationProtection of human rights of the accused in the process of criminal investigation

  Abstract: The investigation in criminal procedure is deemed an important stage with respect to human rights guarantee. During this period, the accused, who is in the most unfavorable position, should be paid attention to and protected. Therefore, this article aims to clarify the scientific legal aspects of human rights of the accused in criminal...

  pdf15 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 31/07/2021 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Studying socio-economic and ecological transformations in Vietnam: An interdisciplinary approachStudying socio-economic and ecological transformations in Vietnam: An interdisciplinary approach

  Abstract: From the 1930s to the mid-twentieth century, a number of interdisciplinary studies on the relationship among humans and natural and social environments (e.g. Human Ecology, Environmental Sociology, Social Ecology) emerged. This is a result of the integration of disciplines derived from multiple approaches in scientific research. To dat...

  pdf11 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 31/07/2021 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Rèn luyện kĩ năng nghiên cứu tác động cải tạo thực tiễn nâng cao năng lực phát triển nghề nghiệp cho giáo viên phổ thôngRèn luyện kĩ năng nghiên cứu tác động cải tạo thực tiễn nâng cao năng lực phát triển nghề nghiệp cho giáo viên phổ thông

  1. Mở đầu Năng lực phát triển nghề nghiệp cùng với các năng lực cốt lõi khác trong hệ thống năng lực nghề nghiệp của người giáo viên là một trong những vấn đề cần phải nghiên cứu và tìm kiếm cách thức phù hợp để hình thành và phát triển, qua đó giúp đội ngũ giáo viên cải thiện, nâng cao hiệu quả hoạt động nghề nghiệp của mình. Nhiều nhà nghiên ...

  pdf8 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 31/07/2021 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • The private nature of civil associations and comments on the draft law on associationsThe private nature of civil associations and comments on the draft law on associations

  Abstract: "Civil Society" and "Civil Association" are new concepts recently introduced to Vietnam. Since Doi Moi, the involvement of NGOs in poverty alleviation and other activities in Vietnam has been rising. Furthermore, as Vietnam has acceded to the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, the ensuring of the im...

  pdf14 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 31/07/2021 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Relationship between some environmental factors and hyperbetalipoproteinemia in 6 - 11 year-old children in HanoiRelationship between some environmental factors and hyperbetalipoproteinemia in 6 - 11 year-old children in Hanoi

  Abstract: Hyperbetalipoproteinemia is a risk of atherosclerosis and thrombosis, whichlead to a risk factor for coronary artery disease, hypertension, and stroke - the main causes of mortality globally. This study aimed to determine environmental factors associated with hyperbetalipoproteinemia in children in Hanoi. A case-control study was condu...

  pdf8 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 31/07/2021 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Điều chỉnh thái độ, cảm xúc của học sinh trong dạy học môn ToánĐiều chỉnh thái độ, cảm xúc của học sinh trong dạy học môn Toán

  Tóm tắt. Trong khi xác định mục tiêu giáo dục, chúng ta thường nhắc đến các mục tiêu về thái độ học tập của học sinh. Thực tế dạy học, giáo viên và nhà quản lí lại chưa thực hiện được các giải pháp để hiện thực mục tiêu này. Bài báo trình bày những nghiên cứu về việc điều chính thái độ học tập của học sinh thông qua điều chỉnh mục tiêu, nội dung...

  pdf10 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 31/07/2021 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Công tác xã hội học đường: Nhu cầu và vai trò hỗ trợ trong chăm sóc sức khoẻ tâm thần cho trẻ em trong các trường họcCông tác xã hội học đường: Nhu cầu và vai trò hỗ trợ trong chăm sóc sức khoẻ tâm thần cho trẻ em trong các trường học

  Tóm tắt. Với sự phát triển chuyên sâu của công tác xã hội trong trường học ở nhiều nước trên thế giới, công tác xã hội đã chứng minh được vai trò của nghề nghiệp trong hỗ trợ và chăm sóc sức khoẻ tâm thần, nhằm đảm bảo cho trẻ em có môi trường phát triển tối đa năng lực của mình. Mặc dù được coi là một nghề mới được công nhận và phát triển ở Việ...

  pdf5 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 31/07/2021 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0