• Sơ lược lịch sử hiểu biết về sự vận động của Trái đất và các hành tinh trong vũ trụSơ lược lịch sử hiểu biết về sự vận động của Trái đất và các hành tinh trong vũ trụ

  ðêm ñêm nhìn lên bầu trời, chúng ta thấy muôn vàn các vì sao lấp lánh. Nếu ñể ý ta sẽ nhận thấy các ngôi sao ñều chuyển ñộng từ ðông sang Tây trên bầu trời. Vận ñộng này của các ngôi sao ñược gọi là vận ñộng biểu kiến; tức vận ñộng nhìn thấy ñược bằng mắt. Hiểu biết sự vận ñộng của các ngôi sao có một ý nghĩa rất lớn trong ñời sống của con ngư...

  pdf6 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 06/07/2021 | Lượt xem: 128 | Lượt tải: 0

 • Trục nghiêng, quỹ đạo ellip của Trái đất và các số 8 trên bầu trờiTrục nghiêng, quỹ đạo ellip của Trái đất và các số 8 trên bầu trời

  Một số biểu hiện trong chế độ làm việc của Mặt Trời (MT) như ngày đêm dài ngắn theo mùa, vị trí cao thấp của MT thay đổi theo các ngày trong năm đã từ lâu được quy cho trục xoay luôn nghiêng của Tð trong quá trình nó vận động xung quanh MT. Ngoài những khác biệt rõ rệt tương tự như vậy về chế độ chiếu sáng, chế độ nhiệt, trục xoay nghiêng của T...

  pdf7 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 06/07/2021 | Lượt xem: 129 | Lượt tải: 0

 • Sự chuyển động của Trái đất và các hành tinhSự chuyển động của Trái đất và các hành tinh

  Ngày xưa, khi cho rằng Trái Đất là trung tâm của vũ trụ (xem bài của Đào Phú Quyền Bản tin Giáo dục Từ xa và Tại chức số 15, tháng 12 - 2007) người ta cũng nghĩ tới câu hỏi: Trái đất được đỡ trên cái gì? Có người trả lời: Được đỡ trên lưng ba con cá voi. Còn 3 con cá voi ở trên cái gì? Người ta chẳng chú ý tới. ấy thế mà giả thuyết địa tâm vẫn ...

  pdf5 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 06/07/2021 | Lượt xem: 142 | Lượt tải: 0

 • Cơ sở khoa học của việc xác định các giá trị dị thường RTM ở các khu vực rừng núi Việt NamCơ sở khoa học của việc xác định các giá trị dị thường RTM ở các khu vực rừng núi Việt Nam

  Tóm tắt: Bài báo khoa học này đã luận chứng cho việc sử dụng dị thường RTM để xây dựng CSDL dị thường trọng lực quốc gia đối với đất nước có 3/4 diện tích là các khu vực đồi núi cao như Việt Nam. Bài báo đã chứng minh được rằng khi các hiệu độ cao giữa mặt địa hình thực và mặt địa hình trung bình lớn hơn 23,244 m, các dị thường Faye sẽ chứa tro...

  pdf14 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 06/07/2021 | Lượt xem: 216 | Lượt tải: 0

 • Hoàn thiện quy trình xử lý các dữ liệu trọng lực để xây dựng cơ sở dữ liệu dị thường trọng lực quốc gia ở Việt NamHoàn thiện quy trình xử lý các dữ liệu trọng lực để xây dựng cơ sở dữ liệu dị thường trọng lực quốc gia ở Việt Nam

  Tóm tắt: Bài báo khoa học này trình bày các kết quả nghiên cứu trên thế giới và đề xuất bổ sung vào các tiêu chuẩn quốc gia về trọng lực chi tiết các nội dung liên quan đến việc hiệu chỉnh dị thường không khí tự do bởi các số hiệu chỉnh do khối lượng vật chất khí quyển và khối lượng vật chất địa hình giữa mặt địa hình thực và mặt địa hình trung...

  pdf11 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 06/07/2021 | Lượt xem: 129 | Lượt tải: 0

 • Bàn về đánh giá theo các phương pháp Kriging và CollocationBàn về đánh giá theo các phương pháp Kriging và Collocation

  Tóm tắt: Dựa trên các điều kiện không xê dịch và sai số trung phương cực tiểu của đánh giá nội suy các đại lượng ngẫu nhiên trong trường ngẫu nhiên theo lý thuyết địa thống kê, bài báo khoa học này đã xem xét các cơ sở khoa học của các phương pháp kriging, collocation và chỉ ra rằng lý thuyết của phương pháp collocation được xây dựng không dựa ...

  pdf10 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 06/07/2021 | Lượt xem: 131 | Lượt tải: 0

 • Tiếp cận bài toán tìm kiếm và loại bỏ các sai số thô trong dữ liệu dị thường trọng lực khi xây dựng cơ sở dữ liệu dị thường trọng lực theo phương pháp Kriging tổng quátTiếp cận bài toán tìm kiếm và loại bỏ các sai số thô trong dữ liệu dị thường trọng lực khi xây dựng cơ sở dữ liệu dị thường trọng lực theo phương pháp Kriging tổng quát

  Tóm tắt Bài toán nội suy xác định các giá trị dị thường trọng lực tại các đỉnh của các ô chuẩn trong CSDL dị thường trọng lực quốc gia từ các giá trị dị thường trọng lực trên các điểm trọng lực là bài toán khoa học - kỹ thuật rất phức tạp. Hiện nay phương pháp kriging tổng quát đang được sử dụng để giải quyết bài toán nêu trên. Tuy nhiên, việc ...

  pdf11 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 06/07/2021 | Lượt xem: 119 | Lượt tải: 0

 • Tìm hiểu một số loại gió địa phương điển hình ở vùng Tây Bắc Việt NamTìm hiểu một số loại gió địa phương điển hình ở vùng Tây Bắc Việt Nam

  I. ðẶT VẤN ðỀ Tây Bắc là vùng núi cao, hùng vĩ và có độ chia cắt mạnh mẽ nhất nước ta với 4/5 diện tích là đồi núi. Trên nền chung khí hậu nhiệt đới gió mùa, khí hậu Tây Bắc có nhiều điểm đặc sắc và phân hóa đa dạng. Những giá trị trung bình, cao nhất, thấp nhất của các yếu tố khí hậu, những biến động của thời tiết chưa phản ánh đầy đủ và toàn...

  pdf5 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 06/07/2021 | Lượt xem: 134 | Lượt tải: 0

 • Thuyết lục địa trôi của A.Wegener vĩ đại và thuyết kiến tạo mảng hiện đạiThuyết lục địa trôi của A.Wegener vĩ đại và thuyết kiến tạo mảng hiện đại

  Giới thiệu Bài báo viết nhân dịp kỷ niệm 80 năm ra ñời của thuyết Lục ñịa trôi của A.Wegener, 1912 - 1992. Nội dung bài báo nhằm giới thiệu một số vấn ñề cơ bản của thuyết Lục ñịa trôi và một số nét về tác giả của thuyết - nhà khoa học chân chính A.Wegener, giới thiệu học thuyết Kiến tạo mảng hiện ñại và trình bày về tác dụng của các yếu tố Vậ...

  pdf9 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 06/07/2021 | Lượt xem: 129 | Lượt tải: 0

 • Tiếp cận các giả thuyết, học thuyết của khoa học Trái đất và một số vấn đề về học thuyết kiến tạo mảngTiếp cận các giả thuyết, học thuyết của khoa học Trái đất và một số vấn đề về học thuyết kiến tạo mảng

  SUMMARY APPROACH TO HYPOTHESES, THEORIES OF GEO-SCIENCE AND SEVERAL ISSUSES REGARDING TO THE PLATES TECTONIC LUONG HONG HUOC, DANG VU KHAC Generation and development of plate tectonics theory is one of ten remarkable matters in 20th century. Scientists apply this theory in order to explain the earthquake, volcano, deformation and metamorphism...

  pdf7 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 06/07/2021 | Lượt xem: 132 | Lượt tải: 0