• Mega Story: Dạng thức báo chí mới trên nền tảng truyền thông đa phương tiệnMega Story: Dạng thức báo chí mới trên nền tảng truyền thông đa phương tiện

  TÓM TẮT Mega Story l| kiểu b|i E - magazines ra đời như một cột mốc đ{nh dấu sự ph{t triển của ng|nh b{o chí thời đại c{ch mạng công nghiệp 4.0. B{o chí với những cuộc đua chất lượng v| số lượng vẫn không ngừng ph{t triển để đem lại lợi ích thông tin đến với công chúng. B|i viết n|y sẽ l|m rõ những ưu điểm mới mẻ của Mega Story trong tiến trìn...

  pdf11 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 19/07/2021 | Lượt xem: 27 | Lượt tải: 0

 • Sử dụng tính năng Story trên mạng xã hội trong việc phát triển thương hiệu Báo thanh niên hiện naySử dụng tính năng Story trên mạng xã hội trong việc phát triển thương hiệu Báo thanh niên hiện nay

  TÓM TẮT Sử dụng tính năng Story trên mạng xã hội như một công cụ để ph{t triển thương hiệu không còn l| c{ch l|m mới mẻ đối với truyền thông thế giới. Khả năng kết nối mạnh mẽ, chia sẻ thông tin nhanh chóng v| tạo ra hiệu ứng cộng đồng mạnh chính l| những lý do thúc đẩy việc người l|m b{o nghiên cứu, sử dụng trong việc nâng cao độ phổ biến v| ...

  pdf16 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 19/07/2021 | Lượt xem: 31 | Lượt tải: 0

 • Xu hướng tiếp nhận sản phẩm báo in của công chúng tỉnh Thừa Thiên Huế hiện nayXu hướng tiếp nhận sản phẩm báo in của công chúng tỉnh Thừa Thiên Huế hiện nay

  TÓM TẮT Trong thời đại công nghệ số, công chúng báo in có những thay đổi rõ rệt trong xu hướng tiếp nhận thông tin. Không chỉ tin tức, công chúng còn đòi hỏi các tòa soạn báo in phải thể hiện những quan điểm, góc nhìn riêng biệt, đặc sắc. Thông qua khảo sát công chúng tỉnh Thừa Thiên Huế, chúng tôi đưa ra một số nhận định và dự báo thay đổi tr...

  pdf10 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 19/07/2021 | Lượt xem: 29 | Lượt tải: 0

 • Quan điểm Hồ Chí Minh về báo chíQuan điểm Hồ Chí Minh về báo chí

  TÓM TẮT Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt nền móng cho sự ra đời và xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam. Sự nghiệp báo chí Hồ Chí Minh là di sản to lớn, tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển nền báo chí cách mạng, góp phần làm phong phú nền văn hóa dân tộc. Di sản báo chí của Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại là một bộ phận hữu cơ quan trọng trong...

  pdf10 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 19/07/2021 | Lượt xem: 30 | Lượt tải: 0

 • Nâng cao chất lượng hình ảnh nữ giới trên báo chí Việt NamNâng cao chất lượng hình ảnh nữ giới trên báo chí Việt Nam

  Tóm tắt: Mặc dù đã có nhiều chuyển biến đáng ghi nhận, song hiện nay, báo chí vẫn còn định kiến trong việc phản ánh các hoạt động cũng như mô tả chân dung người nữ. Hình ảnh nữ giới trên báo chí thường gắn với một số biểu hiện khuôn mẫu, gây áp lực và thiếu công bằng giới. Hiện tượng định kiến giới sẽ làm giảm hiệu quả của truyền thông cũng như ...

  pdf5 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 19/07/2021 | Lượt xem: 30 | Lượt tải: 0

 • Các nhà báo Việt Nam với việc phổ biến và phát triển chữ quốc ngữ những ngày đầuCác nhà báo Việt Nam với việc phổ biến và phát triển chữ quốc ngữ những ngày đầu

  Tóm tắt: Sau hơn ba thế kỷ định hình, chữ quốc ngữ chỉ quẩn quanh trong nhà thờ Thiên Chúa giáo và còn thực sự xa lạ trong đời sống người Việt. Cho đến khi tờ báo Việt ngữ đầu tiên ra đời, chữ quốc ngữ mới được “mở lối” đi vào cuộc sống. Có thể nói, việc phát triển và hoàn thiện chữ quốc ngữ ở Việt Nam song hành với sự hình thành và phát triển c...

  pdf6 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 19/07/2021 | Lượt xem: 26 | Lượt tải: 0

 • Đặc điểm cấu tạo của danh ngữ chỉ thời gian trong văn bản báo chíĐặc điểm cấu tạo của danh ngữ chỉ thời gian trong văn bản báo chí

  Tóm tắt: Danh từ là một từ loại có vị trí quan trọng trong số các từ loại của một ngôn ngữ nói chung và của tiếng Việt nói riêng. Sự phong phú và đa dạng của danh từ đã góp phần tạo nên sự phong phú, đa dạng tương ứng ở cấu trúc ngữ đoạn có danh từ làm thành phần trung tâm tạo thành ngữ danh từ hay còn gọi là danh ngữ. Trong ngôn ngữ, thời gian ...

  pdf8 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 19/07/2021 | Lượt xem: 66 | Lượt tải: 0

 • Ứng xử với thông tin có yếu tố scandal trong hoạt động báo chíỨng xử với thông tin có yếu tố scandal trong hoạt động báo chí

  TÓM TẮT Mỗi ngày, công chúng tiếp cận với một lượng thông tin khổng lồ liên quan đến tất cả các lĩnh vực trong cuộc sống. Trong số đó, thông tin có yếu tố scandal ngày càng có mật độ xuất hiện cao, thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận nên cũng rất được các phương tiện truyền thông đại chúng tập trung khai thác. Đánh giá đúng bản chất của s...

  pdf10 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 19/07/2021 | Lượt xem: 23 | Lượt tải: 0

 • Từ tình thái đánh dấu tiêu điểm trong cấu trúc thông tin của tiêu đề phóng sự trên báo tiếng ViệtTừ tình thái đánh dấu tiêu điểm trong cấu trúc thông tin của tiêu đề phóng sự trên báo tiếng Việt

  TÓM TẮT Nghiên cứu về cấu trúc thông tin chính là nghiên cứu cách tổ chức, đóng gói thông tin, mã hóa các bộ phận cú pháp của câu thành những thành tố thông tin trong những bối cảnh giao tiếp cụ thể. Có nhiều phương tiện để đánh dấu, chỉ xuất tiêu điểm thông tin về mặt cú pháp và từ vựng - ngữ nghĩa. Trong bài báo này, chúng tôi tập trung giới ...

  pdf6 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 19/07/2021 | Lượt xem: 25 | Lượt tải: 0

 • Mô hình ước lượng độ tượng tự giữa các bài viết trên các cổng thông tin giải tríMô hình ước lượng độ tượng tự giữa các bài viết trên các cổng thông tin giải trí

  TÓM TẮT— Ngày nay, với sự bùng nổ của các cổng thông tin cũng như các phương tiện giải trí và các mạng xã hội, mỗi giây, mỗi phút có rất rất nhiều các bài viết được đăng trên các phương tiện này. Nhiều nhà nghiên cứu và quan tâm đến các phương tiện truyền thông xã hội đã đưa ra một số cách thức để lọc, phân loại, tìm kiếm hoặc đưa ra các bài viết...

  pdf8 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 19/07/2021 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0