• Applying QGIS software to manage database of street and house number in Binh Tho ward, Thu Duc district, Ho Chi Minh CityApplying QGIS software to manage database of street and house number in Binh Tho ward, Thu Duc district, Ho Chi Minh City

  ABSTRACT Today, the rapid development of urban areas has led to the explosion of data volumes in land use change. The present development of infrastructure and housing has caused many difficulties in urban management, especially information of street name and house number. Therefore, the management and provision of information of street name an...

  pdf13 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 06/07/2021 | Lượt xem: 224 | Lượt tải: 0

 • Utilization of geographic information system technology as a tool for evaluating watershedsUtilization of geographic information system technology as a tool for evaluating watersheds

  ABSTRACT The problem of flooding and drought is believed to be the impact of the water system in the poor watershed area. The flooding that later resulted in the accumulation of sediment in the downstream region and reservoir area, this was related to the condition of the forest in the upper part of the base. The method carried out in this stud...

  pdf7 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 06/07/2021 | Lượt xem: 197 | Lượt tải: 0

 • Đánh giá hiện trạng hình thái lòng dẫn một số đoạn sông Tiền và sông Vàm Nao bằng tài liệu địa chấn nông phân giải caoĐánh giá hiện trạng hình thái lòng dẫn một số đoạn sông Tiền và sông Vàm Nao bằng tài liệu địa chấn nông phân giải cao

  Tóm tắt: Sạt lở bờ sông Tiền, sông Hậu ở Đồng bằng sông Cửu Long ngày càng trở nên nghiêm trọng, gia tăng về cả tần suất và quy mô. Nghiên cứu về hiện trạng và biến đổi hình thái lòng dẫn (HTLD) của chúng góp phần xác định nguyên nhân và đề xuất các giải pháp phòng tránh thích hợp. Phương pháp địa chấn nông phân giải cao được sử dụng khảo sát h...

  pdf7 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 06/07/2021 | Lượt xem: 180 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Khoáng vật và đất đá - Lương Tấn LựcBài giảng Khoáng vật và đất đá - Lương Tấn Lực

  1. Nguồn gốc Trái đất Đầu TK IV (TCN): Pythagore, Aristote: trái đất có hình cầu. Aristote (384 – 322 TCN): “Thuyết địa tâm”. 1534: Nicolas Copernic (1473 – 1543): “Thuyết Nhật tâm”. 1755: “Giả thuyết đám mây bụi” - Immanuel Kant (Đức) (1724 – 1840) 1930, James Jeans (1877 – 1946): Các hành tinh: hình thành từ sự tách vật chất từ MT. Hiện...

  pdf4 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 06/07/2021 | Lượt xem: 149 | Lượt tải: 0

 • Đề cương chi tiết học phần Hệ thống thông tin địa lýĐề cương chi tiết học phần Hệ thống thông tin địa lý

  I. Thông tin về học phần - Mã số môn học: . - Số tín chỉ: 02 - Học phần tiên quyết: . - Học kỳ: - Bộ môn phụ trách: Trắc địa – GIS và Viễn thám II. Thông tin về giảng viên 2.1 Giảng viên Giảng viên 1: - Họ và tên: Đàm Xuân Vận - Chức danh khoa học: Phó giáo sư, Tiến sĩ - Địa chỉ: Email: damxuanvan@tuaf.edu.vn Điện thoại: 0982166696 Giản...

  pdf4 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 06/07/2021 | Lượt xem: 175 | Lượt tải: 0

 • Đề cương chi tiết học phần Ứng dụng viễn thám và hệ thống thông tin địa lý trong nghiên cứu quản lý môi trườngĐề cương chi tiết học phần Ứng dụng viễn thám và hệ thống thông tin địa lý trong nghiên cứu quản lý môi trường

  ĐỀ CƯƠG CHI TIẾT HỌC PHẦ TRÌH ĐỘ THẠC SĨ Tên học phần: Ứng dụng viễn thám và hệ thống thông tin địa lý trong nghiên cứu quản lý môi trường I. Thông tin về học phần - Mã số môn học: AGI 621 - Số tín chỉ: 2 - Học phần tiên quyết: . - Học kỳ: II - Bộ môn phụ trách: Trắc địa – GIS và Viễn thám II. Thông tin về giảng viên 2.1 Giảng viên Gi...

  pdf4 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 06/07/2021 | Lượt xem: 192 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Trắc địa cơ sở (Phần I)Giáo trình Trắc địa cơ sở (Phần I)

  1.1. Các đơn vị đo dùng trong trắc địa Trong trắc địa thờng phải đo các đại lợng hình học nh chiều dài, góc bằng, góc đứng,.và các đại lợng vật lý nh gia tốc trọng trờng, các yếu tố khí tợng thuỷ văn.Trong mục này ta tìm hiểu về các đơn vị đo chiều dài và đo góc. 1.1.1. Đơn vị đo chiều dài Năm 1790 các nhà Khoa học ngời Pháp đã đo đờng kinh tu...

  pdf142 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 06/07/2021 | Lượt xem: 220 | Lượt tải: 0

 • The solution of data transmission security for Gateway IoTThe solution of data transmission security for Gateway IoT

  We are living in the trend of the Internet of Things (IoT), electronic devices that are capable of connecting and exchanging information with each other via the Internet. For automation, monitoring and control systems, there is a need to upgrade existing systems so that users can remotely monitor via the Internet. The solution is to integrate t...

  pdf10 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 06/07/2021 | Lượt xem: 141 | Lượt tải: 0

 • Mapping of the matic data of kinnerasani basin using GIS and RS for management of land resourcesMapping of the matic data of kinnerasani basin using GIS and RS for management of land resources

  Thematic maps present information relating to spatial variations in the distribution of specific geographical features at a regional scale or across the entire basin. The spatial distribution of thematic maps aids in decision-making of management of resources. Different thematic maps generated for the Kinnerasani basin include watershed boundary...

  pdf6 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 06/07/2021 | Lượt xem: 146 | Lượt tải: 0

 • A research for using Bazan soil as filling materials of homogeneous earth dams in Tay Nguyen areaA research for using Bazan soil as filling materials of homogeneous earth dams in Tay Nguyen area

  Abstract: Using local soil as filling material for homogeneous earth dams could reduce remarkably construction cost. However, the Bazan soil in Tay Nguyen area has strong absorbability and quick disintegration with water. Those properties bring about the difficulty for construction process and could be the reason for the high number of the earth...

  pdf8 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 06/07/2021 | Lượt xem: 192 | Lượt tải: 0