• Mô hình kiểm tra đánh giá trong học chế tín chỉMô hình kiểm tra đánh giá trong học chế tín chỉ

  Hiện nay, các trường Đại học Việt Nam đã và đang chuyển dần từ phương thức đào tạo theo niên chế sang học chế tín chỉ. Bản chất của học chế tín chỉ là thực hiện một qui trình đào tạo, trong đó người học chủ động tích luỹ kiến thức theo một chương trình đào tạo mềm dẻo, được định hướng theo năng lực và nguyện vọng của từng học viên. Cụ thể hơn,...

  pdf13 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 03/08/2021 | Lượt xem: 20 | Lượt tải: 0

 • Phương pháp dạy và học đại học áp dụng trong học chế tín chỉPhương pháp dạy và học đại học áp dụng trong học chế tín chỉ

  II. Dạy học đại học : Dạy học là một khoa học và cũng là một nghệ thuật. Dạy học đại học lại càng cần có tính khoa học và tính nghệ thuật cao.Tính khoa học của Dạy học đại học đòi hỏi phải nắm vững bản chất của quá trình đào tạo đại học : Dạy học đại học là dạy nhận thức (Cognitive), dạy kĩ năng (Psychomotor) và dạy cảm nhận (Affective). Tùy t...

  pdf13 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 03/08/2021 | Lượt xem: 21 | Lượt tải: 0

 • Phương pháp dạy học nhóm, một phương pháp thích hợp cần sử dụng trong giảng dạy và tổ chức một số môn học và hoạt động giáo dục theo học chế tín chỉPhương pháp dạy học nhóm, một phương pháp thích hợp cần sử dụng trong giảng dạy và tổ chức một số môn học và hoạt động giáo dục theo học chế tín chỉ

  Sự phát triển của xã hội cuối thế kỷ XX, đầu thế kỷ XXI đòi hỏi con người có một số phẩm chất và năng lực nổi lên hàng đầu như năng lực làm việc nhóm, năng lực hoạt động thực tiễn và giải quyết vấn đề do cuộc sống đặt ra, năng lực hợp tác, năng lực thích ứng. Những yêu cầu trên đặt ra cho giáo dục phải đổi mới toàn điện để đáp ứng tốt hơn nhu c...

  pdf7 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 03/08/2021 | Lượt xem: 22 | Lượt tải: 0

 • Một số vấn đề lí luận về quản lí hoạt động đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quản lí giáo dục tại trường đại họcMột số vấn đề lí luận về quản lí hoạt động đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quản lí giáo dục tại trường đại học

  TÓM TẮT Đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quản lí giáo dục tại trường đại học là hoạt động quan trọng nhằm đào tạo nguồn lực cán bộ quản lí giáo dục có trình độ cao. Quản lí tốt hoạt động này sẽ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo thạc sĩ nói chung và chất lượng đào tạo cán bộ quản lí giáo dục trình độ cao nói riêng. Bài viết này lí luận v...

  pdf9 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 03/08/2021 | Lượt xem: 20 | Lượt tải: 0

 • Thực trạng quản lí hoạt động giáo dục văn hóa ứng xử cho học sinh tại các trường tiểu học công lập Quận 10, thành phố Hồ Chí MinhThực trạng quản lí hoạt động giáo dục văn hóa ứng xử cho học sinh tại các trường tiểu học công lập Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh

  TÓM TẮT Giáo dục văn hóa ứng xử cho học sinh tiểu học là một nhiệm vụ quan trọng nhằm đảm bảo mục tiêu giáo dục toàn diện. Hoạt động này cần được hiệu trưởng các trường tiểu học quan tâm và quản lí một cách hiệu quả. Bài viết trình bày kết quả khảo sát thực trạng quản lí hoạt động giáo dục văn hóa ứng xử cho học sinh tại các trường tiểu học côn...

  pdf11 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 03/08/2021 | Lượt xem: 20 | Lượt tải: 0

 • Balanced scorecard in Vietnam vocational institutions in the 4.0th industrial revolutionBalanced scorecard in Vietnam vocational institutions in the 4.0th industrial revolution

  Abstract: Thanks to the current impact of the 4.0th Industrial Revolution, the role of information technology (IT) is altered from supporting production factors in the process of value creation to directly adding value to organizations and enterprises as an input factor. Should the implementation of IT in VTE schools be processed, new values wil...

  pdf16 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 03/08/2021 | Lượt xem: 19 | Lượt tải: 0

 • Khó khăn cơ bản và giải pháp khắc phục trong quá trình luyện kỹ năng nghe hiểu thuộc học phần Tiếng Anh 3 – trường Đại học Hoa LưKhó khăn cơ bản và giải pháp khắc phục trong quá trình luyện kỹ năng nghe hiểu thuộc học phần Tiếng Anh 3 – trường Đại học Hoa Lư

  Tóm tắt - Trong bốn kỹ năng ngôn ngữ, đặc biệt đối với quá trình học và luyện các kỹ năng về ngoại ngữ, kỹ năng nghe hiểu được coi là một trong những yếu tố mà sinh viên chính quy không chuyên tại các trường đại học và cao đẳng hiện nay thấy sợ nhất. Bài viết này nhằm nêu ra thực trạng luyện kỹ năng nghe hiểu, đặc biệt là những khó khăn mà sin...

  pdf5 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 03/08/2021 | Lượt xem: 22 | Lượt tải: 0

 • Thiết kế dạy học tích hợp bằng ma trận quy chiếu mục tiêu trong giáo dục nghề nghiệpThiết kế dạy học tích hợp bằng ma trận quy chiếu mục tiêu trong giáo dục nghề nghiệp

  Tóm tắt - Dạy học tích hợp đã và đang là xu hướng tất yếu hiện nay, tuy nhiên, với giáo dục nghề nghiệp vẫn còn khá nhiều bất cập, đặc biệt là về thiết kế dạy học. Bài báo này đề xuất thiết kế dạy học tích hợp bằng một bảng hai chiều gọi là ma trận quy chiếu mục tiêu. Trong đó, tiến trình dạy học được trình bày theo cả hai chiều, ngang và dọc,...

  pdf5 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 03/08/2021 | Lượt xem: 22 | Lượt tải: 0

 • Implementation of English medium instruction in Vietnamese universities: Gaps to be filledImplementation of English medium instruction in Vietnamese universities: Gaps to be filled

  Abstract - Universities in Vietnam have recently increasingly adopted English as a Medium of Instruction (EMI) to deliver the content of disciplinary subjects in the hope that this approach would produce graduates who are proficient in both a professional area and in English. Still, the positive effects of EMI on students’ learning outcome hav...

  pdf5 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 03/08/2021 | Lượt xem: 19 | Lượt tải: 0

 • Giáo dục đại học Việt Nam với cách mạng công nghệ 4.0Giáo dục đại học Việt Nam với cách mạng công nghệ 4.0

  Tóm tắt Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) đang lan tỏa mọi nơi và Việt nam cũng không ngoài tầm ảnh hưởng đó đến với nhiều lĩnh vực trong đó có giáo dục Nhận định về cuộc đổi mới với những thuận lợi mang đến ra sao? Bài viết này sẽ khái lược từ phần mở đầu để làm cơ sở phân tích tác động của thời đại số hóa đến nhu cầu nhân lực ...

  pdf10 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 03/08/2021 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0