• Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học (IT) - Bài 1: Giới thiệu chung về nghiên cứu khoa họcBài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học (IT) - Bài 1: Giới thiệu chung về nghiên cứu khoa học

  BÀI 1.GIỚI THIỆU VỀ PPNCKH a. Đề tài nghiên cứu  Là một hình thức tổ chức NCKH; có một nhiệm vụ nghiên cứu; do một cá nhân hay một nhóm người thực hiện.  Nhằm vào: trả lời những câu hỏi mang tính học thuật hoặc thực tiễn; làm hoàn thiện và phong phú thêm các tri thức khoa học; đưa ra các câu trả lời để giải quyết thực tiễn.  Đề tài nghiên...

  pdf34 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 03/08/2021 | Lượt xem: 21 | Lượt tải: 0

 • Cẩm nang Chọn nghề & Việc làm (Phần 2)Cẩm nang Chọn nghề & Việc làm (Phần 2)

  CÁC BƯỚC CỦA MỘT CUỘC PHỎNG VẤN Thường gồm 5 bước như sau: + Mở đầu + Kiểm tra một số thông tin liên quan CV + Hỏi đáp về nghiệp vụ liên quan đến vị trí tuyển dụng + Kết thúc + Quyết định của Ban giám khảo CHUẨN BỊ CHO MỘT CUỘC PHỎNG VẤN Hãy gặp bạn bè, người thân đã từng dự phỏng vấn để hỏi han kinh nghiệm Hãy thu thập một số thông ti...

  pdf36 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 03/08/2021 | Lượt xem: 21 | Lượt tải: 0

 • Báo cáo Giáo dục nghề nghiệp Việt Nam 2017 (Phần 2)Báo cáo Giáo dục nghề nghiệp Việt Nam 2017 (Phần 2)

  Chương này cung cấp nội dung báo cáo về đội ngũ nhà giáo và CBQL cơ sở GDNN năm 2017, trong bối cảnh Bộ LĐTBXH thực hiện quản lý nhà nước về GDNN (trừ các trường sư phạm thuộc sự quản lý của Bộ GDĐT). Nội dung phân tích về thực trạng đội ngũ nhà giáo và CBQL GDNN về trình độ đào tạo, kỹ năng, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học đồng thời cho thấy xu h...

  pdf54 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 03/08/2021 | Lượt xem: 20 | Lượt tải: 0

 • Báo cáo Dạy nghề Việt Nam 2013 - 2014 (Phần 2)Báo cáo Dạy nghề Việt Nam 2013 - 2014 (Phần 2)

  Hộp 6: Điều kiện được cấp giấy chứng nhận Trung tâm đánh giá kỹ năng Cơ sở dạy nghề; cơ sở giáo dục và đào tạo; cơ sở nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, công nghệ hoặc doanh nghiệp được Tổng cục Dạy nghề cấp Giấy chứng nhận Trung tâm Đánh giá Kỹ năng khi có đủ các điều kiện sau đây: a) Có cơ sở vật chất cần thiết phục vụ cho việc thực hiện đánh giá...

  pdf62 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 03/08/2021 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0

 • Báo cáo Dạy nghề Việt Nam 2012 (Phần 2)Báo cáo Dạy nghề Việt Nam 2012 (Phần 2)

  Hộp 13: Điều kiện được cấp giấy chứng nhận Trung tâm đánh giá kỹ năng CSDN, cơ sở giáo dục và đào tạo, cơ sở nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, công nghệ hoặc doanh nghiệp được Tổng cục Dạy nghề cấp Giấy chứng nhận Trung tâm Đánh giá KNNQG khi có đủ các điều kiện sau đây: a) Có CSVC cần thiết phục vụ cho việc thực hiện đánh giá kỹ năng nghề, bao gồ...

  pdf62 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 03/08/2021 | Lượt xem: 24 | Lượt tải: 0

 • Báo cáo giáo dục nghề nghiệp Việt Nam 2015 (Phần 2)Báo cáo giáo dục nghề nghiệp Việt Nam 2015 (Phần 2)

  6.1.1. chi thường xuyên cho dạy nghề * Nội dung Chi thường xuyên cho dạy nghề là nguồn kinh phí chủ yếu để thực hiện chỉ tiêu đào tạo nghề, thường là các khoản chi gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên của các cơ sở đào tạo nghề thuộc phạm vi cấp phát vốn của nSnn, bao gồm: (i) nhóm thanh toán cá nhân: Tiền lương, tiền công, phụ cấp...

  pdf59 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 03/08/2021 | Lượt xem: 21 | Lượt tải: 0

 • Báo cáo giáo dục nghề nghiệp Việt Nam 2016 (Phần 2)Báo cáo giáo dục nghề nghiệp Việt Nam 2016 (Phần 2)

  6.1. tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia Từ năm 2015, việc xây dựng tiêu chuẩn KNNQG, đánh giá KNNQG được điều chỉnh bởi Luật Việc làm (trước đây được quy định trong Luật Dạy nghề). Chính phủ đã ban hành Nghị định số 31/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ KNNQG. Việc xây dựng TCKNNQG đ...

  pdf58 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 03/08/2021 | Lượt xem: 22 | Lượt tải: 0

 • Enhancing students’ problem identification in translation teaching in an English language programEnhancing students’ problem identification in translation teaching in an English language program

  Abstract: Teaching translation in Vietnam and other contexts tends to overemphasise linguistic issues in translation and lack focus on students’ translation process. Drawing on a functional approach to translation, this pedagogical study investigates students’ identification of translation problems (part of strategic competence) in a translation...

  pdf17 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 03/08/2021 | Lượt xem: 23 | Lượt tải: 0

 • Effects of dictogloss on non-English majored undergraduates’ listening comprehensionEffects of dictogloss on non-English majored undergraduates’ listening comprehension

  Abstract: Listening has long been considered a hard-to-deal skill for both ESL teachers and learners. Although there are abundant studies on this field aiming to diversify in-class listening activities and make them more efficient for learners, the demand for one which manages to provide or reinforce necessary linguistic knowledge for students i...

  pdf12 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 03/08/2021 | Lượt xem: 20 | Lượt tải: 0

 • Effects of cognitive reading strategy training on reading performance of EFL students: A case of a high school in VietnamEffects of cognitive reading strategy training on reading performance of EFL students: A case of a high school in Vietnam

  Abstract Reading can be seen as an essential skill that language learners need to be good at, for it is one of the means of transferring many pieces of valuable knowledge in many fields of the world to many people and nations. One of the common barriers for many Vietnamese students studying English as a Foreign Language to acquiring reading ski...

  pdf19 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 03/08/2021 | Lượt xem: 21 | Lượt tải: 0