• The effectiveness of cognitive lessons on helping students at BVU acquired the use of definite ‘the’ and generic ‘the’ by the testing adapted from Nguyen Thu (2005), Vietnamese learners mastering English articlesThe effectiveness of cognitive lessons on helping students at BVU acquired the use of definite ‘the’ and generic ‘the’ by the testing adapted from Nguyen Thu (2005), Vietnamese learners mastering English articles

  The English article system is not only so complex that philosophers and linguists have difficulties in agreeing on the underlying notions designated by the different forms, but also so different from the Vietnamese article system that it must be almost impossible for students recognize and remember the underlying its rules and conventions. There...

  pdf12 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 03/08/2021 | Lượt xem: 28 | Lượt tải: 0

 • Effective implementing of inclusive education for children with disabilities in VietnamEffective implementing of inclusive education for children with disabilities in Vietnam

  Abstract. Over the last decade, inclusion has become a world trend in special education. In response to that trend, the Vietnamese government has adopted a progressive policy to implement inclusive education. However, it is found there are barriers of implementing inclusive education in Vietnam emerged from school teachers educational facilitie...

  pdf7 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 03/08/2021 | Lượt xem: 19 | Lượt tải: 0

 • Thực trạng hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ tại Học viện Ngân hàngThực trạng hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ tại Học viện Ngân hàng

  Quá trình quốc tế hóa làm thay đổi hoạt động của các trường đại học trên toàn thế giới. Tác động dễ thấy nhất là sự thay đổi vai trò của trường đại học. Sự thay đổi tiếp theo là, các trường đại học bắt buộc phải tham gia vào quá trình vừa hợp tác, vừa cạnh tranh. Hợp tác quốc tế (HTQT) về khoa học và công nghệ (KHCN) đã trở thành mối quan tâm h...

  pdf11 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 03/08/2021 | Lượt xem: 20 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu giáo dục khởi nghiệp Dùng cho giáo viên trung học cơ sởTài liệu giáo dục khởi nghiệp Dùng cho giáo viên trung học cơ sở

  I. GIÁO DỤC KHỞI NGHIỆP LÀ GÌ ? Giáo dục cho người học có được nhận thức và một số kiến thức thực tế về cơ hội, thách thức, quy trình, đặc điểm, tính cách và kỹ năng cần thiết đối với người làm kinh doanh, khởi sự doanh nghiệp. Giáo dục khởi nghiệp cũng có thể gọi là giáo dục công dân vì nó cung cấp các kỹ năng hành động và tạo ra những thay đ...

  pdf135 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 03/08/2021 | Lượt xem: 21 | Lượt tải: 1

 • Hiểu trẻ em – Dạy trẻ emHiểu trẻ em – Dạy trẻ em

  Có thể nói ngay từ đầu mà không sợ sai : trong tất cả các nhà giáo dục Việt Nam đương thời, những người đang tìm tòi tiến hành một cuộc Cải cách Giáo dục (CCGD) thực sự, chỉ có một người đủ sức LÀM được những điều thể hiện một sức HIỂU và một sức CẢM NHẬN trẻ em, đó là Hồ Ngọc Đại. Trong tất cả các nhà tâm lý học Việt Nam đương thời, trong đó ...

  pdf108 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 03/08/2021 | Lượt xem: 21 | Lượt tải: 0

 • Chương trình giáo dục phổ thông môn Tiếng JraiChương trình giáo dục phổ thông môn Tiếng Jrai

  3.1. Mục tiêu chung Góp phần hình thành và phát triển cho học sinh những phẩm chất chủ yếu: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực và trách nhiệm; bồi dưỡng tâm hồn, hình thành nhân cách và phát triển cá nhân. Môn tiếng Jrai giúp học sinh có tình yêu đối với tiếng Jrai; có ý thức về cội nguồn và bản sắc của dân tộc, góp phần giữ gìn, phát triển...

  pdf67 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 03/08/2021 | Lượt xem: 26 | Lượt tải: 0

 • Chương trình giáo dục phổ thông môn Tiếng BahnarChương trình giáo dục phổ thông môn Tiếng Bahnar

  * Từ vựng - Mở rộng vốn từ theo các chủ điểm: + Về nhà trường + Về gia đình + Về thiên nhiên + Về quê hương đất nước + Lao động sản xuất + Về các chủ đề văn hóa dân tộc Bahnar: từ ngữ về ngành nghề ở địa phương, về văn hóa, lễ hội, - Từ ngữ chỉ màu sắc, kích cỡ, số đếm, cụm từ số từ, số thứ tự, ngày trong tuần (thứ hai, thứ ba, ) - Nghĩa của từ: từ...

  pdf48 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 03/08/2021 | Lượt xem: 27 | Lượt tải: 0

 • Phương pháp dự án và công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp dạy học Địa lý ở phổ thôngPhương pháp dự án và công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp dạy học Địa lý ở phổ thông

  I. ĐẶT VẤN ĐỀ Đổi mới phương pháp dạy học địa lý là một yêu cầu tất yếu. Quá trình này đòi hỏi phải tìm ra những phương pháp mới, hình thức dạy học mới để đạt được những mục tiêu cơ bản của đổi mới giáo dục địa lý ở trường phổ thông Việt Nam hiện nay. Định hướng đổi mới giáo dục đó là: "Giáo dục phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, ...

  pdf7 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 03/08/2021 | Lượt xem: 20 | Lượt tải: 0

 • BMZ Support in TVET System Development in Viet NamBMZ Support in TVET System Development in Viet Nam

  Interlinked Technical Cooperation (through GIZ) and Financial Cooperation (through KfW) in Viet Nam Joint planning and implementation of TC and FC. Close cooperation of with regional programmes Implementation characteristics e.g. Regional Human Capacity Development programs, Regional Cooperation Platform for vocational teacher education in A...

  pdf20 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 03/08/2021 | Lượt xem: 19 | Lượt tải: 0

 • Tăng cường sự tham gia của khu vực doanh nghiệp trong đào tạo nghề; Mục tiêu - Phương thức thực hiện và những lợi ích - Lê Văn HiềnTăng cường sự tham gia của khu vực doanh nghiệp trong đào tạo nghề; Mục tiêu - Phương thức thực hiện và những lợi ích - Lê Văn Hiền

  2. Nhìn nhận từ các CSDN ở Việt Nam Các CSDN Việt Nam hình thành chủ yếu để đào tạo theo hướng cung (Supplied Driven), đang từng bước chuyển sang hướng cầu (Demand Driven). Vì thế, Các CSDN hiện hữu chưa có thể đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực cho khối doanh nghiệp bởi các lý do sau:•  Về chương trình đào tạo: Các CSDN đã chú trọng cập nhật, nhưng...

  pdf16 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 03/08/2021 | Lượt xem: 21 | Lượt tải: 0