• Đảng bộ trường Đại học Công đoàn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong 5 năm (2015-2020)Đảng bộ trường Đại học Công đoàn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong 5 năm (2015-2020)

  PARTY COMMITTEE OF TRADE UNION UNIVERSITY LEADS THE IMPLEMENTATION OF PROFESSIONAL TASKS FOR 5 YEARS (2015 - 2020) Abstract: Party Committee of Trade Union University (hereinafter referred to as the University’s Party Committee) is the political nucleus of the University, effectively leading the implementation of the University’s policies, tasks...

  pdf5 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 03/08/2021 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0

 • Đảng bộ trường Đại học Công đoàn (Nhiệm kỳ 2015-2016) lãnh đạo toàn diện, trực tiếp các hoạt động của nhà trường và đạt được những thành tựu đáng ghi nhậnĐảng bộ trường Đại học Công đoàn (Nhiệm kỳ 2015-2016) lãnh đạo toàn diện, trực tiếp các hoạt động của nhà trường và đạt được những thành tựu đáng ghi nhận

  TRADE UNION UNIVERSITY’S PARTY COMMITTEE (TERM 2015 - 2020) - DIRECT, COMPREHENSIVE LEADERSHIP OF THE UNIVERSITY’S ACTIVITIES AND REACHING OF REMARKABLE ACHIEVEMENTS Abstract: The 22th Party Congress of Trade Union University, term: 2015 - 2020 was held in May 2015. Over the past 5 years, although difficulties and challenges are still existed, u...

  pdf8 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 03/08/2021 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0

 • Nghiên cứu và đánh giá Giáo dục đại học - Số 9/2016Nghiên cứu và đánh giá Giáo dục đại học - Số 9/2016

  Tóm tắt Nghiên cứu khoa học và đổi mới công nghệ (KH-CN) là động lực mạnh mẽ của hoạt động kinh tế đồng thời tạo ra sức mạnh và sự thịnh vượng của xã hôi, là điều đã được thừa nhận rộng rãi. Những nỗ lực của các nước trong KH-CN được tiến hành ở các doanh nghiệp, các tổ chức nghiên cứu công lập như trường ĐH, viện nghiên cứu, bệnh viện và các...

  pdf14 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 03/08/2021 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0

 • Nghiên cứu và đánh giá Giáo dục đại học - Số 8/2016Nghiên cứu và đánh giá Giáo dục đại học - Số 8/2016

  Chủ đề 3: Những hoạt động quản lý nhằm hỗ trợ lãnh đạo khoa học trong các cơ quan công lập Cơ cấu tổ chức Có một cơ chế quản lý thích hợp và tốt là điều rất quan trọng để lãnh đạo một cơ quan nghiên cứu cho có hiệu quả. Có nhiều nhân tố đan xen ảnh hưởng tới cơ cấu của tổ chức và không có mô hình nào lý tưởng cho mọi trường hợp. Những nhân tố...

  pdf26 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 03/08/2021 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0

 • Nghiên cứu và đánh giá Giáo dục đại học - Số 6/2016Nghiên cứu và đánh giá Giáo dục đại học - Số 6/2016

  HÍNH SÁCH GIẢNG VIÊN: THỰC TIỄN QUỐC TẾ TRONG VẤN ĐỀ TUYỂN DỤNG, BỔ NHIỆM, ĐỀ BẠT, ĐÁNH GIÁ VÀ ĐÃI NGỘ Chính sách giảng viên là một thực tế vô cùng đa dạng và có nhiều khác biệt giữa các trường, giữa các nước, giữa khu vực công và khu vực tư, cũng như giữa những giai đoạn lịch sử khác nhau. Điều này cũng dễ hiểu, vì chính sách giảng viên là n...

  pdf26 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 03/08/2021 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • Nghiên cứu và đánh giá Giáo dục đại học - Số 5/2015Nghiên cứu và đánh giá Giáo dục đại học - Số 5/2015

  LỜI GIỚI THIỆU Bài này là một chương trong quyển sách “Bibliometrics and Citation Analysis: From the Science Citation Index to Cybermetrics” (Trắc lượng thư mục khoa học và phân tích trích dẫn: Từ danh mục trích dẫn khoa học đến đo lường không gian ảo) của tác giả Nicola De Bellis; một quyển sách dày 417 trang in của một tác giả là tiến sĩ ng...

  pdf26 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 03/08/2021 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0

 • Nghiên cứu và đánh giá Giáo dục đại học - Số 4/2015Nghiên cứu và đánh giá Giáo dục đại học - Số 4/2015

  1.Tổng quan về Đối sánh (benchmarking) và Chỉ số hoạt động (performance indicators) Garlick và Pryor (2004:28) qua công trình nghiên cứu của họ đã cho thấy rằng “có một mức độ không chắc chắn rất đáng kể trong nhận thức của mọi người về vấn đề đối sánh thực chất là cái gì và liệu nó giúp ích gì ch...

  pdf22 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 03/08/2021 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0

 • Nghiên cứu và đánh giá Giáo dục đại học - Số 3/2014Nghiên cứu và đánh giá Giáo dục đại học - Số 3/2014

  Hiện đang có một nhu cầu ngày càng mạnh mẽ đòi hỏi các tổ chức tài trợ nghiên cứu, các trường, viện, các cơ quan, đơn vị hoạt động khoa học và nhiều bên khác nhau cải thiện cách thức đánh giá của họ đối với kết quả của hoạt động nghiên cứu. Để giải quyết vấn đề này, một nhóm các nhà xuất bản và các tổng biên tập tập san khoa học đã có một cuộc ...

  pdf22 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 03/08/2021 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0

 • Nghiên cứu và đánh giá Giáo dục đại học - Số 2/2014Nghiên cứu và đánh giá Giáo dục đại học - Số 2/2014

  Thành quả nghiên cứu khoa học (NCKH) có vai trò quan trọng trong tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội. Để có những thành quả đó, hoạt động NCKH đòi hỏi một nguồn lực đầu tư lớn của nhà nước, cũng như của các tổ chức nghiên cứu, các trường ĐH. Chính vì chi tiêu cho NCKH rất đáng kể, nên cần có những phương pháp đánh giá hiệu quả của sự chi...

  pdf22 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 03/08/2021 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0

 • Nghiên cứu và đánh giá Giáo dục đại học - Số 1/2014Nghiên cứu và đánh giá Giáo dục đại học - Số 1/2014

  Với tài trợ của Quỹ A.W. Mellon Foundation, Dự án Tương lai của Truyền thông Tri thức do Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Đại học (GDĐH) của Đại học UC Berkeley (CSHE) thực hiện từ năm 2005 đến 2011 đã tìm hiểu xem các giá trị học thuật—bao gồm bình duyệt đồng nghiệp, công bố khoa học, tinh thần chia sẻ và hợp tác—đã ảnh hưởng đến thực tiễn giao t...

  pdf26 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 03/08/2021 | Lượt xem: 20 | Lượt tải: 0