• Bài giảng Phát triển ứng dụng web 1 - Chương 6: CSS - Cascading Style SheetBài giảng Phát triển ứng dụng web 1 - Chương 6: CSS - Cascading Style Sheet

  Giới thiệu CSS CSS = Cascading Style Sheet Dùng định dạng các thành phần trong trang web Sử dụng tương tự như định dạng template Thống nhất cách thể hiện và tái sử dụng cho nhiều webpage trong website. Có thể thay đổi thuộc tính từng trang hoặc cả site nhanh chóng  linh hoạt thay đổi cách thể hiện. –

  pptx43 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 03/07/2021 | Lượt xem: 499 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Phát triển ứng dụng web 1 - Chương 5: HTML FormBài giảng Phát triển ứng dụng web 1 - Chương 5: HTML Form

  Phương thức POST/GET – Link Parameters Sau khi nút Submit được nhấn, tất cả dữ liệu người dùng nhập vào form sẽ được gửi đến trang xử lý (giá trị của thuộc tính “Action”). Mỗi form field sẽ là một đối số trong dữ liệu gửi đến trang xử lý. Gồm 2 phương thức POST/GET để chuyển dữ liệu đến trang xử lý.

  pptx34 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 03/07/2021 | Lượt xem: 466 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Phát triển ứng dụng web 1 - Chương 4: Ngôn ngữ HTMLBài giảng Phát triển ứng dụng web 1 - Chương 4: Ngôn ngữ HTML

  Giới thiệu về HTML HTML (Hyper Text Markup Language): ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản, dùng để xây dựng một webpage. HTML: chứa các thành phần định dạng để báo cho browser biết cách hiển thị một webpage. Một trang web thông thường gồm: Dữ liệu (văn bản, âm thanh, hình ảnh, ) Các tag (thẻ) HTML để định dạng mô tả cách thức các dữ liệu hiển thị ...

  pptx55 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 03/07/2021 | Lượt xem: 508 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Phát triển ứng dụng web 1 - Chương 3: Tổng quan về xây dựng ứng dụng webBài giảng Phát triển ứng dụng web 1 - Chương 3: Tổng quan về xây dựng ứng dụng web

  Chủ đề website Giúp định hướng cho công việc thiết kế Giới thiệu công ty, tổ chức, hàng hoá, Tuỳ thuộc ngành nghề: giáo dục, giải trí Diễn đàn trao đổi thảo luận Diễn đàn trao đổi, mua bán, kinh doanh trực tuyến Hay cung cấp dịch vụ và thu lợi từ quảng cáo,

  pptx60 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 03/07/2021 | Lượt xem: 609 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Phát triển ứng dụng web 1 - Chương 2: Các khái niệm chungBài giảng Phát triển ứng dụng web 1 - Chương 2: Các khái niệm chung

  Khái niệm cơ bản Web = protocol + language + naming infrastructure HTTP -HyperText Tranfer Protocol Là giao thức giao tiếp giữa WWW client and server HTML -HyperText Markup Language Ngôn ngữ biểu diễn các tài liệu WWW URL-Uniform Resource Locator Địa chỉ web(xác định duy nhất) Client-script: VB script, Java script Serverscript: ASP, PHP,...

  pptx24 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 03/07/2021 | Lượt xem: 560 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Phát triển ứng dụng web 1 - Chương 1: Giới thiệu môn họcBài giảng Phát triển ứng dụng web 1 - Chương 1: Giới thiệu môn học

  Nội dung môn học Khái niệm cơ bản về Internet và web Nguyên tắc hoạt động của website. Nguyên tắc thiết kế và xây dựng 1 website Ngôn ngữ thể hiện trang web HTML và CSS Một số chủ đề nâng cao: CSS position + HTML5 Sử dụng photoshop để layout web template Đồ án môn học: xây dựng 1 website tĩnh.

  pptx12 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 03/07/2021 | Lượt xem: 566 | Lượt tải: 1

 • Mối quan hệ giữa chất lượng Website và sự hài lòng của sinh viênMối quan hệ giữa chất lượng Website và sự hài lòng của sinh viên

  TÓM TẮT Bài viết này xem xét mối quan hệ giữa chất lượng website và sự hài lòng của sinh viên tại một trường cao đẳng ở Việt Nam. Từ dữ liệu khảo sát 447 sinh viên, kết quả kiểm định cho thấy chất lượng thông tin và phản hồi, tính hấp dẫn về mặt hình ảnh và tính bảo mật tác động tích cực đến sự hài lòng của sinh viên.

  pdf9 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 03/07/2021 | Lượt xem: 512 | Lượt tải: 1

 • Đề thi thực hành môn Thiết kế Web - Năm học 2011-2012 - Cao đẳng nghề Vĩnh PhúcĐề thi thực hành môn Thiết kế Web - Năm học 2011-2012 - Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc

  BÀI TẬP 1: (Lưu tập tin với tên: gioithieu.htm) Thiết kế trang web giới thiệu về bản thân (Họ tên, ngày sinh, quê quán, lớp, Điện thoại.) BÀI TẬP 2: (Lưu tập tin với tên: ChuongTrinhDTWeb.htm) Thiết kế dạng danh sách có đánh số thứ tự lồng nhau. Đường kẽ ngang không bóng 30% cửa sổ (Màu nền, màu chữ, cỡ chữ tùy ý). BÀI TẬP 3: (Lưu tập tin với t...

  doc3 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 03/07/2021 | Lượt xem: 650 | Lượt tải: 2

 • Bài giảng Kiến thức SEO - Bài 6: Backlink và Internal link là gì? Xây dựng liên kết hiệu quảBài giảng Kiến thức SEO - Bài 6: Backlink và Internal link là gì? Xây dựng liên kết hiệu quả

  Điều hướng khách hàng vào các trang chất lượng Ngoài ra, liên kết nhiều bài khác nhau về cùng chủ đề giúp cho người dùng tìm kiếm dễ dàng những thông tin liên quan và logic hơn. Thông qua những internal link này điều hướng người dùng vào các trang có giá trị cao trong cùng trang web và sang các trang khác có giá trị thấp hơn. Đây cũng là một t...

  pdf5 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 03/07/2021 | Lượt xem: 494 | Lượt tải: 2

 • Bài giảng Kiến thức SEO - Bài 5: Au - En - Re là gì? Các yếu tố đánh giá thứ hạng web của GoogleBài giảng Kiến thức SEO - Bài 5: Au - En - Re là gì? Các yếu tố đánh giá thứ hạng web của Google

  AU - Authority là gì? Trong Tối Ưu SEO website, Authority là thước đo định tính giúp đánh giá khả năng hiển thị và xếp hạng hạng tổng thể của một trang web. Đây là một trong những thành tố đánh giá độ mạnh của trang như: lượng link trỏ về, lượng share,. Một website có Authority là một website uy tín và được công nhận rộng rãi bởi các chuyên gi...

  pdf4 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 03/07/2021 | Lượt xem: 583 | Lượt tải: 2