• Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh - Bài 5: Thiết kế báo biểu Reports - Thiều Quang TrungBài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh - Bài 5: Thiết kế báo biểu Reports - Thiều Quang Trung

  Báo biểu dạng Tabular • Dữ liệu của Báo biểu được trình bày trên nhiều dòng, mỗi dòng là một mẩu tin trong bảng GV. Thiều Quang Trung 5Báo biểu dạng Columnar • Dữ liệu của Báo biểu được trình bày trên từng cột (một cột hiển thị nhãn và một cột hiển thị dữ liệu) GV. Thiều Quang Trung 6Báo biểu tổng hợp • Dữ liệu của Báo biểu được trình bày t...

  pdf58 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 05/07/2021 | Lượt xem: 402 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh - Bài 4: Thiết kế mẫu biểu Forms - Thiều Quang TrungBài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh - Bài 4: Thiết kế mẫu biểu Forms - Thiều Quang Trung

  Giới thiệu Form • Trong MS Access, form là phương tiện giao tiếp cơ bản giữa người dùng và chương trình. • Thông tin trong form được lấy từ table/query • Form được thiết kế cho nhiều mục đích khác nhau: – Hiển thị và chỉnh sửa dữ liệu: sử dụng biểu mẫu để thay đổi, bổ sung, xoá dữ liệu. – Nhập dữ liệu: thiết kế biểu mẫu dùng để nhập dữ liệ...

  pdf27 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 05/07/2021 | Lượt xem: 377 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh - Bài 3: Truy vấn dữ liệu - Thiều Quang TrungBài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh - Bài 3: Truy vấn dữ liệu - Thiều Quang Trung

  Giới thiệu về truy vấn dữ liệu • Các bước tạo truy vấn dữ liệu: – Bước 1. Chọn Queries/New. – Bước 2. Chọn Design view. – Bước 3. Chọn các bảng. – Bước 4. Mở menu Query/Chọn loại truy vấn. – Bước 5. Chọn trường và tiêu chuẩn cần lấy. – Bước 6. Chạy Query. – Bước 7. Đặt tên cho Query.

  pdf55 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 05/07/2021 | Lượt xem: 394 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh - Bài 2: Xây dựng cơ sở dữ liệu Access - Thiều Quang TrungBài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh - Bài 2: Xây dựng cơ sở dữ liệu Access - Thiều Quang Trung

  Bảng dữ liệu • Bảng dữ liệu: – Nơi lưu trữ dữ liệu tác nghiệp cho ứng dụng; – Mỗi cột lưu giữ một loại thông tin; – Mỗi dòng lưu trữ thông tin của một đối tượng bao gồm tất cả các cột. • Một CSDL có thể có nhiều bảng. Các bảng phải được thiết kế: – Có thể lưu trữ được đầy đủ dữ liệu cần thiết – Giảm tối đa tình trạng gây dư thừa dữ liệu –...

  pdf50 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 05/07/2021 | Lượt xem: 486 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh - Bài 1: Khái niệm cơ bản về môn học - Thiều Quang TrungBài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh - Bài 1: Khái niệm cơ bản về môn học - Thiều Quang Trung

  Cơ sở dữ liệu • Cơ sở dữ liệu (Database) – Một tập hợp có cấu trúc của những dữ liệu có liên quan với nhau được lưu trữ trong máy tính • Danh sách sinh viên • Niên giám điện thoại • Danh mục các đề án – Một CSDL biểu diễn một phần của thế giới thực (thế giới thu nhỏ) – CSDL được thiết kế, xây dựng, và lưu trữ với một mục đích xác định, phục vụ cho ...

  pdf30 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 05/07/2021 | Lượt xem: 478 | Lượt tải: 1

 • Bài tập thực hành Tin học ứng dụngBài tập thực hành Tin học ứng dụng

  Bài 5 Sử dụng hàm logic: If, and, or a. Tạo bảng biểu theo mẫu sau trong Excel: Ghi chú: Cột Giới tính: số 0 là nữ, số 1 là nam b. Yêu cầu: Tính toán ở các cột LOẠI, LƢƠNG, PHỤ CẤP CON, TIỀN LĨNH theo công thức: * Cột LOẠI: + Nếu ngày làm việc lớn hơn 26 ngày xếp loại A + Nếu ngày làm việc từ 22 ngày đến 26 ngày xếp loại B. + Nếu ngày làm ...

  pdf19 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 05/07/2021 | Lượt xem: 1176 | Lượt tải: 2

 • Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 3: Microsoft ExcelBài giảng Tin học ứng dụng - Chương 3: Microsoft Excel

  1. Menu điều khiển (Control menu box): Chứa các lệnh dùng để di chuyển, thay đổi kích thước cửa sổ hoặc đóng cửa sổ. Kích hoạt menu điều khiển bằng cách kích chuột vào menu điều khiển hoặc bấm tổ hợp phím Alt + SpaceBar. 2. Thanh tiêu đề (Title bar): Hiển thị tiêu đề của cửa sổ bao gồm 2 phần: Tên chương trình ứng dụng (Microsoft Excel) và tên...

  pdf68 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 05/07/2021 | Lượt xem: 421 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 3: Ứng dụng Excel trong một số bài toán kinh tếBài giảng Tin học ứng dụng - Chương 3: Ứng dụng Excel trong một số bài toán kinh tế

  Các phương pháp khấu hao TSCĐ  Có 2 cách tính khấu hao TSCĐ: Khấu hao theo thời gian và khấu hao theo sản phẩm.  Khấu hao theo thời gian: được áp dụng với các sản phẩm là các máy móc vạn năng.  Khấu hao theo sản phẩm: áp dụng cho các máy móc chuyên dùng.  Khấu hao TSCĐ theo thời gian bao gồm:  Khấu hao đê...

  pdf43 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 05/07/2021 | Lượt xem: 441 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 2: Cơ sở dữ liệu trong ExcelBài giảng Tin học ứng dụng - Chương 2: Cơ sở dữ liệu trong Excel

  Các bước ◦ Nhập tên trường trên một hàng của bảng tính. Các tên trường này (ví dụ Họ Tên, Địa Chỉ, Điện Thoại,.) là các tiêu đề cột của cơ sở dữ liệu. Không để các hàng trắng sau tên trường. ◦ Chọn vùng tên trường và định dạng ví dụ chọn chữ đậm, nghiêng hay chọn Font chữ to hơn để làm nổi bật trường với các bản ghi. ◦ Nhập các bản ghi (như t...

  pdf36 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 05/07/2021 | Lượt xem: 389 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 2: Soạn thảo văn bảnBài giảng Tin học ứng dụng - Chương 2: Soạn thảo văn bản

  1.2 Các công việc cần làm khi soạn thảo văn bản - Nhập văn bản vào máy và lưu trữ chúng trên các thiết bị lưu trữ như đĩa từ. - Hiệu chỉnh lại văn bản: thực chất là quá trình soát lỗi của thao tác nhập văn bản. Với các văn bản tiếng Anh, hầu hết các chương trình soạn thảo văn bản đều cung cấp cho người dùng nhiều công cụ tìm và sửa lỗi rất hữu ...

  pdf19 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 05/07/2021 | Lượt xem: 400 | Lượt tải: 1