• Sử dụng phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học Triết họcSử dụng phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học Triết học

  1. Mở đầu Thế kỉ XXI là thời đại của toàn cầu hóa và kinh tế tri thức. Nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam chú trọng cải cách giáo dục đại học nhằm đào tạo nguồn nhân lực có kiến thức sâu rộng, tư duy khoa học phát triển và năng lực thích ứng với sự biến đổi không ngừng của xã hội. Để đáp ứng yêu cầu đó, một trong những vấn đề hết sức thiết th...

  pdf6 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 31/07/2021 | Lượt xem: 132 | Lượt tải: 0

 • Phương pháp giảng dạy khái niệm triết họcPhương pháp giảng dạy khái niệm triết học

  1. Mở đầu Khái niệm là cơ sở, nền tảng của tư duy khoa học, không có khái niệm thì cũng không thể có bất kì một môn khoa học nào vì mọi khoa học đều được xây dựng trên cơ sở hệ thống các khái niệm nhất định. Tuy vậy, các công trình nghiên cứu chuyên biệt về vấn đề khái niệm, phạm trù khoa học nói chung và triết học nói riêng không nhiều, lại ch...

  pdf7 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 31/07/2021 | Lượt xem: 202 | Lượt tải: 0

 • Hướng khai thác yếu tố tích cực của phương pháp thuyết trình trong dạy học Lịch sử triết họcHướng khai thác yếu tố tích cực của phương pháp thuyết trình trong dạy học Lịch sử triết học

  Tóm tắt. Trong dạy học Lịch sử triết học – môn học mang tính lí luận cao - thuyết trình là phương pháp dạy học chủ đạo và chiếm ưu thế nhất. Ưu thế đó do chính nội dung, vai trò của phương pháp thuyết trình và đặc thù tri thức của môn Lịch sử triết học quy định. Để khẳng định vai trò chủ đạo và ưu thế của phương pháp thuyết trình, giảng viên có ...

  pdf6 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 31/07/2021 | Lượt xem: 130 | Lượt tải: 0

 • Nâng cao tính thực tiễn trong dạy học các học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác – Lênin ở các trường đại học, cao đẳngNâng cao tính thực tiễn trong dạy học các học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác – Lênin ở các trường đại học, cao đẳng

  Tóm tắt. Một trong những nguyên nhân dẫn đến việc dạy học các học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác – Lênin còn nhiều hạn chế là các bài giảng còn mang nặng tính kinh viện, chưa thực sự đề cao tính thực tiễn. Bài viết này muốn nêu lên một số biện pháp nâng cao tính thực tiễn trong dạy học phần này nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy học các mô...

  pdf5 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 30/07/2021 | Lượt xem: 154 | Lượt tải: 0

 • Vận dụng quan điểm Mác-Xít vào việc giáo dục quyền con người cho sinh viên các trường đại học hiện nayVận dụng quan điểm Mác-Xít vào việc giáo dục quyền con người cho sinh viên các trường đại học hiện nay

  1. Mở đầu Quyền con người là những giá trị mà nhân loại luôn hướng đến và đấu tranh để các giá trị về quyền con người được bảo đảm trong hiện thực, “là mối quan tâm trong mọi giai đoạn phát triển của xã hội loài người” (Đào Thị Tùng, 2016). Tư tưởng về quyền con người gắn với sự hình thành, phát triển lâu dài của xã hội loài người, được các nhà...

  pdf5 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 28/07/2021 | Lượt xem: 209 | Lượt tải: 0

 • Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về bản chất đạo đức và ý nghĩa của nó trong việc xây dựng đạo đức mới ở nước ta hiện nayQuan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về bản chất đạo đức và ý nghĩa của nó trong việc xây dựng đạo đức mới ở nước ta hiện nay

  TÓM TẮT Khắc phục những tồn tại, hạn chế trong các quan điểm trước đó về ản chất đạo đức, Đạo đức học Mác - Lênin đã uận giải một cách khoa học về ản chất của đạo đức trong đời sống xã hội. Với tính cách à một hình thái ý thức xã hội, đạo đức nảy sinh từ tồn tại xã hội và phản ánh tồn tại xã hội trong những giai đoạn phát triển ịch sử nhất định...

  pdf8 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 582 | Lượt tải: 2

 • Giáo án Chính trị - Bài 4: Đường lối phát triển kinh tế của ĐảngGiáo án Chính trị - Bài 4: Đường lối phát triển kinh tế của Đảng

  MỤC TIÊU CỦA BÀI Sau khi học xong bài này, người học có khả năng: Về kiến thức: - Trình bày được tính khách quan, quan điểm của Đảng và những nội dung cơ bản về đường lối phát triển kinh tế. Về kỹ năng: - Vận dụng kiến thức đã học vào giải thích một số hiện tượng xã hội liên quan đến phát triển kinh tế ở Việt Nam. Về thái độ: - Nâng cao ý th...

  doc10 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 419 | Lượt tải: 2

 • Giáo án Chính trị - Bài 3: Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí MinhGiáo án Chính trị - Bài 3: Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

  MỤC TIÊU CỦA BÀI Sau khi học xong bài này, người học có khả năng: Kiến thức: Trình bày được khái niệm, nguồn gốc, quá trình hình thành và những nội dung cơ bản tư tưởng Hồ Chí Minh. Kỹ năng: Vận dụng những kiến thức đã học tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh. Học tập và rèn luyện theo tư tưởng, tấm gương đạo đức...

  doc8 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 265 | Lượt tải: 2

 • Giáo án Chính trị - Bài 2: Chủ nghĩa xã hội và quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt NamGiáo án Chính trị - Bài 2: Chủ nghĩa xã hội và quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

  MỤC TIÊU CỦA BÀI Sau khi học xong bài này, người học có khả năng: - Về kiến thức: Trình bày được bản chất, tính tất yếu ra đời của Chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; - Về kỹ năng: Vận dụng được những kiến thức đã học vào quá trình học tập những môn học khác và thực tế cuộc sống nhằm phát huy được bản chất khoa ...

  doc6 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 440 | Lượt tải: 2

 • Giáo án Chính trị - Bài 1: Khái quát về sự hình thành chủ nghĩa Mác – LêninGiáo án Chính trị - Bài 1: Khái quát về sự hình thành chủ nghĩa Mác – Lênin

  MỤC TIÊU CỦA BÀI Sau khi học xong bài này, người học có khả năng: - Về kiến thức: Trình bày khái quát về sự hình thành và phát triển của chủ nghĩa Mác – Lênin; ý nghĩa to lớn của lý luận này với cách mạng thế giới và cách mạng Việt Nam. - Về kỹ năng: vận dụng được những kiến thức đã học vào quá trình học tập những môn học khác và thực tế cuộc ...

  doc12 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 369 | Lượt tải: 2