• Đề cương môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2Đề cương môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2

  PHẦN THỨ HAI HỌC THUYẾT KINH TẾ CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN VỀ PHƢƠNG THỨC SẢN XUẤT TƢ BẢN CHỦ NGHĨA Chƣơng IV : Học thuyết giá trị Câu hỏi ôn tập 1. Phân tích điều kiện ra đời, đặc trưng và ưu thế của sản xuất hàng hoá? 2. Phân tích hàng hóa và hai thuộc tính của hàng hóa? 3. Phân tích tính chất hai mặt của lao động sản xuất hàng hoá? 4. Phâ...

  pdf10 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng phụ nữ trong xu thế thời đại những năm 20 của thế kỷ XXTư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng phụ nữ trong xu thế thời đại những năm 20 của thế kỷ XX

  Trong những năm 20 của thế kỷ XX, đấu tranh về quyền phụ nữ là một vấn đề nóng bỏng của thế giới cùng với phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc, chống chủ nghĩa đế quốc. Tiếp thu tư tưởng tiến bộ của chủ nghĩa Mác – Lênin và phong trào đấu tranh về quyền phụ nữ trên thế giới, Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh đã có những đóng góp quan trọng cho pho...

  pdf6 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0

 • Một số vấn đề về giáo dục niềm tin cho sinh viên qua bài giảng phần III Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê NinMột số vấn đề về giáo dục niềm tin cho sinh viên qua bài giảng phần III Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê Nin

  Tóm tắt: Giáo dục niềm tin cho sinh viên qua bài giảng của các môn Lý luận Chính trị là hết sức cần thiết, vì đó là niềm tin dựa trên cơ sở khoa học và quy luật vận động của xã hội, tin vào tính khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin. Qua đó tin tưởng tuyệt đối vào đường lối chính sách của Đảng và con đường Xã hội chủ nghĩa (XHCN) mà Đ...

  pdf5 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0

 • Bản chất của khoa học theo quan điểm Mác XítBản chất của khoa học theo quan điểm Mác Xít

  Tóm tắt: Trong suốt tiến trình phát triển lịch sử tư tưởng nhân loại, bản chất khoa học theo quan điểm Mác-xít luôn là đối tượng nghiên cứu của khoa học trong quá trình xây dựng quan điểm, đường lối, chính sách và chủ trương trong sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

  pdf5 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0

 • Lênin bàn về chống nạn quan liêu, tham ô, hối lộ, làm trong sạch bộ máy nhà nướcLênin bàn về chống nạn quan liêu, tham ô, hối lộ, làm trong sạch bộ máy nhà nước

  Tóm tắt: Hiện nay, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang tiến hành không ngừng nghỉ cuộc đấu tranh chống bệnh quan liêu, tham ô, hối lộ, coi đây là loại giặc “nội xâm” cực kỳ nguy hiểm, đe dọa sự tồn vong của chế độ. Nhân ký niệm 150 năm ngày sinh V. I. Lê nin, bài viết nêu lại quan điểm và thái độ chính trị của Người đối với loại giặc này. Sự ph...

  pdf6 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 19/07/2021 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Triết học Mác - Lênin - Chương 15: Triết học phương Tây hiện đạiBài giảng Triết học Mác - Lênin - Chương 15: Triết học phương Tây hiện đại

  Bác bỏ quan niệm cho rằng tri thức có tính khách quan. Để sống còn, chúng ta nỗ lực đạt tới tri thức, sử dụng nó có lợi cho mình cho tới chừng nào nó còn hữu hiệu, và sẵn sàng thay đổi khi nó vô hiệu. Sự phát triển tri thức không phải là thêm những điều chắc chắn mới vào khối những điều chắc chắn đã có, mà là thay thế những lời giải thích sẵn...

  pdf34 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 19/07/2021 | Lượt xem: 28 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Triết học Mác - Lênin - Chương 14: Vấn đề con người trong triết học Mác-LêninBài giảng Triết học Mác - Lênin - Chương 14: Vấn đề con người trong triết học Mác-Lênin

  14.1.1.3. Triết học phương Tây Protagoras:"Con người là thước đo vạn vật". Epicurus (341-270 tr.CN) và trường phái khoái lạc (nhân văn khoáng đạt): phi thực hữu là định mệnh không thể tránh được của mỗi người, nên chúng ta phải vui vẻ chấp nhận một cuộc sống duy nhất mà chúng ta có. "Cái chết chẳng làm gì đối với chúng ta". "Hãy hưởng thụ c...

  pdf16 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 19/07/2021 | Lượt xem: 29 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Triết học Mác - Lênin - Chương 13: Ý thức xã hộiBài giảng Triết học Mác - Lênin - Chương 13: Ý thức xã hội

  13.1.2. Khái niệm, kết cấu ý thức xã hội Ý thức xã hội: mặt tinh thần của đời sống xã hội, bao gồm những quan điểm, tư tưởng, tình cảm, tâm trạng, truyền thống nảy sinh từ tồn tại xã hội, phản ánh tồn tại xã hội trong những giai đoạn nhất định. (Phân biệt với ý thức cá nhân). Kết cấu: - Từ góc độ trình độ, có ý thức xã hội thông thường và ý...

  pdf45 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 19/07/2021 | Lượt xem: 29 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Triết học Mác - Lênin - Chương 11: Những vấn đề tham khảoBài giảng Triết học Mác - Lênin - Chương 11: Những vấn đề tham khảo

  1.3. Khiếm khuyết Gia tăng bất công xã hội, phân chia giàu nghèo ngày càng sâu sắc: một thiểu số giàu lên, đa số bị bần cùng hóa, con người bị tha hóa. Tư hữu được coi là quyền thiêng liêng của con người, nhưng đa số người lao động đã bị mất đi cái quyền đó, nhà nước trở thành người đi bảo vệ quyền đó cho thiểu số, đối lập với lợi ích của số đông. ...

  pdf13 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 19/07/2021 | Lượt xem: 28 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Triết học Mác - Lênin - Chương 10: Hình thái kinh tế - xã hộiBài giảng Triết học Mác - Lênin - Chương 10: Hình thái kinh tế - xã hội

  10.2. BIỆN CHỨNG CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT VÀ QUAN HỆ SẢN XUẤT 10.2.1. Khái niệm phương thức sản xuất, lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất Phương thức sản xuất: cách thức con người thực hiện qúa trình sản xuất vật chất ở những giai đoạn lịch sử xã hội nhất định. Phương thức sản xuất là sự thống nhất giữa lực lượng sản xuất ở một trình độ nhất định và...

  pdf22 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 19/07/2021 | Lượt xem: 29 | Lượt tải: 0