• Chủ nghĩa xã hội khoa học - Chương VII: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩaChủ nghĩa xã hội khoa học - Chương VII: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa

  I. Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa 1. Quan niệm về dân chủ a) Khái lược lịch sử của vấn đề dân chủ Từ trước công nguyên, cách đây hàng ngàn năm, con người đã biết hợp lực với nhau để sản xuất, để chống thiên tai, thú dữ và đã tự tổ chức ra những hoạt động chung mang tính xã hội, trong đó có việc cử ra những người đứng đầu các cộng đồng người để ...

  pdf11 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 05/03/2016 | Lượt xem: 1851 | Lượt tải: 1

 • Chủ nghĩa xã hội khoa học - Chương VI: Xã hội xã hội chủ nghĩaChủ nghĩa xã hội khoa học - Chương VI: Xã hội xã hội chủ nghĩa

  Có nhận thức khoa học về "xã hội xã hội chủ nghĩa" thì chúng ta mới có thể tìm ra những nội dung cụ thể, hình thức, bước đi và những điều kiện cơ bản để xây dựng xã hội đó ở nước ta, theo những nấc thang phát triển từ thấp đến cao. Muốn hiểu về “xã hội xã hội chủ nghĩa”, trước hết phải hiểu những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin về "h...

  pdf10 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 05/03/2016 | Lượt xem: 1480 | Lượt tải: 0

 • Chủ nghĩa xã hội khoa học - Chương V: Thời đại ngày nayChủ nghĩa xã hội khoa học - Chương V: Thời đại ngày nay

  I. Khái niệm về thời đại và thời đại ngày nay 1. Quan niệm về thời đại và cơ sở phân chia thời đại lịch sử a) Quan niệm về thời đại Thời đại là một khái niệm khoa học dùng để phân kỳ lịch sử xã hội, phân biệt những nấc thang phát triển xã hội loài người Các ngành khoa học khác nhau có cách phân chia thời đại lịch sử khác nhau, ví dụ như: - N...

  pdf12 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 05/03/2016 | Lượt xem: 1726 | Lượt tải: 4

 • Chủ nghĩa xã hội khoa học - Chương IX: Vấn đề dân tộc trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hộiChủ nghĩa xã hội khoa học - Chương IX: Vấn đề dân tộc trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội

  Vấn đề dân tộc là một nội dung có ý nghĩa chiến lược của chủ nghĩa Mác - Lênin và của cách mạng xã hội chủ nghĩa; là vấn đề thực tiễn nóng bỏng đòi hỏi phải được giải quyết một cách đúng đắn và thận trọng. I. Dân tộc và hai xu hướng khách quan của sự phát triển các dân tộc 1. Khái niệm và những đặc trưng cơ bản của dân tộc Cũng như nhiều hìn...

  pdf11 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 05/03/2016 | Lượt xem: 1758 | Lượt tải: 4

 • Chủ nghĩa xã hội khoa học - Chương IV: Cách mạng xã hội chủ nghĩaChủ nghĩa xã hội khoa học - Chương IV: Cách mạng xã hội chủ nghĩa

  I. Cách mạng xã hội chủ nghĩa và tính tất yếu của nó 1. Quan niệm về cách mạng xã hội chủ nghĩa Cách mạng xã hội chủ nghĩa là một cuộc cách mạng nhằm thay thế chế độ cũ, nhất là chế độ tư bản chủ nghĩa, bằng chế độ xã hội chủ nghĩa, trong cuộc cách mạng đó, giai cấp công nhân là người lãnh đạo và cùng với quần chúng nhân dân lao động khác xây ...

  pdf14 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 05/03/2016 | Lượt xem: 1474 | Lượt tải: 1

 • Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học - Chương III: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhânGiáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học - Chương III: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

  Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là phạm trù cơ bản nhất của chủ nghĩa xã hội khoa học. Phát hiện ra sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là một trong những cống hiến vĩ đại nhất của chủ nghĩa Mác - Lênin. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đảng Cộng sản Việt Nam đã chỉ rõ ý nghĩa, nội dung ...

  pdf9 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 05/03/2016 | Lượt xem: 2155 | Lượt tải: 1

 • Tổ chức học đại cươngTổ chức học đại cương

  Tài liệu bắt buộc: 1.PGS.TS. Phạm Huy Tiến “Tổ chức học đại cương”, Hà Nội, 2007 2. GV Trần Thị Hồng, “Tập bài giảng tổ chức học đại cương” B. Tài liệu tham khảo: 1. Gareth Morgan, “Cách nhìn nhận tổ chức từ nhiều góc độ”, NXB Khoa học kỹ thuật (1994). 2. Gunter Buschges “Nhập môn xã hội học tổ chức”, NXB Thế Giới (1996) 3. Nguyễn Văn Bình,...

  ppt144 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 24/02/2016 | Lượt xem: 4442 | Lượt tải: 3

 • Chủ nghĩa xã hội khoa học - Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhânChủ nghĩa xã hội khoa học - Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

  - Thứ nhất: Nắm được định nghĩa về GCCN và nội dung sứ mệnh lịch sử của GCCN. - Thứ hai: Những căn cứ khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của GCCN và vai trò của Đảng Cộng sản trong quá trình thực hiện sứ mệnh lịch sử của GCCN. Kỹ thuật tiến hành cơ bản 3.1 Loại bài giảng: Lý thuyết. 3.2 Ph¬ương pháp: Thuyết trình 3.3 Hình thức tổ chức dạy ...

  doc22 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 24/02/2016 | Lượt xem: 3122 | Lượt tải: 9

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về mục tiêu, động lực của chủ nghĩa xã hộiTư tưởng Hồ Chí Minh về mục tiêu, động lực của chủ nghĩa xã hội

  - Xây dựng chế độ chính trị mới + Phải xây dựng chế độ chính trị do nhân dân làm chủ đó là nhà nước dân chủ nhân dân dựa trên nền tảng liên minh công nông do giai cấp công nhân lãnh đạo. + Trong chế độ chính trị mới có đặc điểm sau: - Mọi công dân đều có quyền bầu cử và ứng cử vào các cơ quan nhà nước có quyền kiểm soát với đại biểu của mình. *...

  doc21 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 14/10/2013 | Lượt xem: 16452 | Lượt tải: 16

 • Sách hướng dẫn học tập Chủ nghĩa xã hội khoa họcSách hướng dẫn học tập Chủ nghĩa xã hội khoa học

  Chủnghĩa Mác - Lênin ra đời, phát triển những điều kiện kinh tếxã hội nhất định, được phát triển trên cơsởnhững thành tựu khoa học tựnhiên vững chắc, được kếthừa và phát triển những giá trịtưtưởng nhân loại trước đó. Chủnghĩa Mác Lênin nói chung, chủnghĩa xã hội khoa học nói riêng được bắt nguồn trực tiếp từtưtưởng xã hội chủnghĩa của nhân lo...

  pdf160 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 25/07/2013 | Lượt xem: 2620 | Lượt tải: 10