• Thực trạng chỉ số sáng tạo được đo bằng phương pháp TSD-Z của học sinh trường trung học phổ thông Tuệ Tĩnh, Hải Dương năm 2018Thực trạng chỉ số sáng tạo được đo bằng phương pháp TSD-Z của học sinh trường trung học phổ thông Tuệ Tĩnh, Hải Dương năm 2018

  Tóm tắt. Mục tiêu của nghiên cứu là xác định thực trạng chỉ số sáng tạo (creativity quotient - CQ) của học sinh Trường Trung học phổ thông Tuệ Tĩnh, huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương. Nghiên cứu được tiến hành trên 354 học sinh (16 - 18 tuổi, 203 nữ). Phương pháp xác định CQ là phương pháp TSD-Z. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tỉ lệ các mức sáng tạo...

  pdf9 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 02/08/2021 | Lượt xem: 29 | Lượt tải: 0

 • Bồi dưỡng năng lực hợp tác cho học sinh với sự hỗ trợ của máy vi tính thông qua dạy học trên lớp chương “Động lực học chất điểm” (Vật lí 10)Bồi dưỡng năng lực hợp tác cho học sinh với sự hỗ trợ của máy vi tính thông qua dạy học trên lớp chương “Động lực học chất điểm” (Vật lí 10)

  1. Mở đầu Mục tiêu giáo dục trong thời đại mới là không chỉ dừng lại ở việc truyền thụ những kiến thức, kĩ năng mà điều đặc biệt quan trọng là phải bồi dưỡng cho học sinh (HS) các năng lực (NL) cần thiết. Chương trình giáo dục phổ thông – Chương trình tổng thể (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-Đ...

  pdf13 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 02/08/2021 | Lượt xem: 34 | Lượt tải: 0

 • A tddft study on TiO2 clustersA tddft study on TiO2 clusters

  1. Introduction TiO2 is one of the most widely used materials in science [1] and technology [2]. Recent studies show that TiO2 nanostructures give high results in photocatalytic activity [3-7]. TiO2 nanoparticles have been synthesized and applied in various regions, especial in photochemical applications [8]. Photocatalytic activities of TiO2 n...

  pdf7 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 02/08/2021 | Lượt xem: 34 | Lượt tải: 0

 • Study of some thermodynamic properties of ZrxCe1-xO2/CeO2 systems by statistical moment methodStudy of some thermodynamic properties of ZrxCe1-xO2/CeO2 systems by statistical moment method

  Abstract. Some thermodynamic quantities of ZrxCe1-xO2/CeO2 systems are investigated by using the moment method in statistical dynamics taking into account the anharmonicity effects of lattice vibrations. The analytic expression of the Gibbs free energy, Helmholtz free energy, and specific heats at the constant volume of ZrxCe1-xO2/CeO2 systems a...

  pdf11 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 02/08/2021 | Lượt xem: 31 | Lượt tải: 0

 • The e−e+ production via γγ collision in the randall-sundrum model at the ILCThe e−e+ production via γγ collision in the randall-sundrum model at the ILC

  1. Introduction The gauge hierarchy between the eletroweak scale and the Plank scale was solved naturally by the Randall-Sundrum (RS) model in 1999 [1]. The RS model involves two three-branes bounding a slice of 5D compact anti-de Sitter space taken to be on an S1/Z2 orbifold extra dimension. Gravity is localized at the UV brane, while the Stan...

  pdf6 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 02/08/2021 | Lượt xem: 32 | Lượt tải: 0

 • Using a domestic microwave oven for synthesis of benzo[d]thiazole derivativesUsing a domestic microwave oven for synthesis of benzo[d]thiazole derivatives

  Abstract. Reaction of o-aminothiophenol and aldehydes, a novel method to make benzo[d]thiazole derivatives in one step, was accelerated with a domestic microwave oven and gave 22 benzo[d]thiazole derivatives in excellent yield (up to 98%), within short reaction time (3-4 min) along with other advantages like mild reaction conditions and safer e...

  pdf9 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 02/08/2021 | Lượt xem: 49 | Lượt tải: 0

 • Nghiên cứu năng lượng di chuyển vacancy trong ZrO2 bền hóa bởi Y2O3 bằng phương pháp thống kê momenNghiên cứu năng lượng di chuyển vacancy trong ZrO2 bền hóa bởi Y2O3 bằng phương pháp thống kê momen

  Tóm tắt. Bài báo nghiên cứu năng lượng di chuyển vacancy trong ZrO2 được bền hóa bởi pha tạp Y2O3 bằng phương pháp thống kê momen. Hướng di chuyển ưu tiên của vacancy và ảnh hưởng của các hàng rào cation đối với sự di chuyển vacancy được đánh giá chi tiết. Năng lượng di chuyển phụ thuộc vào nhiệt độ và nồng độ pha tạp. Các kết quả tính toán đượ...

  pdf11 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 02/08/2021 | Lượt xem: 53 | Lượt tải: 0

 • Studies and design lidar system using 40 cm telescopeStudies and design lidar system using 40 cm telescope

  Abstract. Light Detection And Ranging (LIDAR) technology has been developed in Vietnam. We plan to develop LIDAR system with a 40 cm telescope at HNUE in order to measure density at the higher atmosphere. The telescope 40 cm Meade LX200 is the biggest telescope in Vietnam right now, so we have to design optical system difference with the previo...

  pdf5 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 31/07/2021 | Lượt xem: 62 | Lượt tải: 0

 • Thiết kế, chế tạo và sử dụng một số mô hình động cơ stirling trong dạy học Vật lí lớp 10Thiết kế, chế tạo và sử dụng một số mô hình động cơ stirling trong dạy học Vật lí lớp 10

  Tóm tắt. Động cơ stirling là động cơ nhiệt đốt ngoài do Robert Stirling phát minh vào năm 1816, đây là một ứng dụng kĩ thuật quan trọng của nhiệt động lực học. Việc thiết kế, chế tạo các mô hình động cơ Stirling đơn giản và sử dụng trong dạy học ứng dụng kĩ thuật của vật lí sẽ giúp học sinh gắn liền kiến thức với thực tế. Trong bài báo này chúng...

  pdf6 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 31/07/2021 | Lượt xem: 58 | Lượt tải: 0

 • Xây dựng hệ thống bài tập Vật lí phần Nhiệt học – Lớp 10 THPT theo định hướng phát triển năng lựcXây dựng hệ thống bài tập Vật lí phần Nhiệt học – Lớp 10 THPT theo định hướng phát triển năng lực

  Tóm tắt. Bài viết đề cập nghiên cứu xây dựng một hệ thống bài tập Vật lí nhằm phát triển năng lực cho học sinh phổ thông, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu dạy học theo định hướng phát triển năng lực. Cụ thể, chúng tôi dựa vào hệ thống các năng lực đặc thù của bộ môn Vật lí và kiến thức Vật lí lớp 10 phần Nhiệt học để xây dựng hệ thống bài tậ...

  pdf9 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 31/07/2021 | Lượt xem: 57 | Lượt tải: 0