Bài giảng Pháp luật đại cương - Đinh Thị Thoa

(Bản scan) Thực hiện pháp luật là một quá trình hoạt động có mục đích làm cho những qui định của pháp luật đi vào cuộc sông, trở thành những hành vi thực tế hợp pháp của các chủ thể pháp luật. Pháp luật chỉ có ý nghĩa đích thực khi được thực hiện. Thực hiện pháp luật là hành vi của con người phù hợp với qui định của pháp luật

pdf21 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2296 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Pháp luật đại cương - Đinh Thị Thoa, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan