Hướng dẫn ôn thi môn lịch sử đảng cộng sản Việt Nam - Lê Mậu Hãn

(Bản scan) Để phục vụ việc dạy và học tập các bộ môn lý luận chính trị Mác Lênin trong hệ thống trương Đại học, cao đảng và trung học chuyên nghiệp. Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội tái bản, có sửa chữa và bổ sung cuốn Hướng dẫn ôn thi môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.

pdf94 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2983 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Hướng dẫn ôn thi môn lịch sử đảng cộng sản Việt Nam - Lê Mậu Hãn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên