Câu hỏi học tập và thảo luận môn pháp luật đại cương

1. Tìm hiểu nguồn gốc nhà nước là đi vào giải thích nguồn gốc của vấn đề(hiện tượng) gì? 2. Tại sao Thuyết khế ước xã hội được đánh giá “có tính cách mạng và giá trịlịch sửto lớn”? 3. Nội dung cơbản của Quan điểm chủnghĩa Mác-LêNin vềnguồn gốc nhà nước? 4. Chỉra sựkhác biệt cơbản giữa Quan điểm chủnghĩa Mác-LêNin và các học thuyết phi Mác-xít vềnguồn gốc nhà nước? 5. Thịtộc – bộlạc (hình thái biểu hiện cơbản của Công xã nguyên thuỷ) được hình thành như thếnào? 6. Đặc trưng của nền kinh tếcông xã nguyên thuỷlà gì? 7. Tại sao Công xã nguyên thuỷchưa tồn tại quyền tưhữu tài sản và chưa có giai cấp? 8. Thịtộc – bộlạc có tồn tại quyền lực và cơquan quản lý hay không? Tại sao? 9. Hệthống quản lý của thịtộc – bộlạc được tổchức và hoạt động nhưthếnào? 10. Quyền lực trong xã hội thịtộc – bộlạc có đặc điểm gì? 11. Sựthay đổi vềcông cụlao động đã làm công xã nguyên thuỷchuyển biến thếnào? 12. Ởthời kỳcuối của công xã nguyên thuỷ, sựphân công lao động theo hướng chuyên môn hoá đã diễn ra thếnào?

pdf19 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2852 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Câu hỏi học tập và thảo luận môn pháp luật đại cương, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan